Hoppa till innehåll


        

        
Foto

Hur är en bra jaktledare?


110 svar till detta ämne

#1 OFFLINE   millgard

millgard

  Jägare

 • Bloggers
 • 687 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Luleå - jagar norr om Boden.

Postad 29 Oct 2010, 08:17

Med anledning av http://www.jaktsnack...topic=28479&hl= så tänkte jag höra efter vad ni anser.

Ämnet är mycket intressant, och handlar såklart inte bara om jaktlederi utan det är ju allmänna frågeställningar när det gäller förhållandet mellan lag/ledare eller chef/medarbetare.

Nu deltog jag ju i tråden och skrev lite av vad jag tyckte, men det finns ju betydligt mer att säga om detta.

Jag tänker såhär, och vi koncentrerar oss på förhållandet mellan jaktledare-jaktlagsmedlemmar, dvs ledarskapet och lojaliteten då åt andra hållet:

1. Vilka vanliga fel anser ni begås av jaktledare när det gäller ledarskapet?
2. Vilka vanliga fel anser ni att "jägarsvensson" gör i motsvarande sammanhang?


Och så för lösningens skull:

3. Hur anser ni att jaktledaren istället skall agera?
4. Hur anser ni att den vanlige jägaren istället skall agera?Tala utifrån egna erfarenheter, det blir enklast om det blir följdfrågor och utvecklade resonemang.
Jakt är NATURLIGT, KLOKT och NYTTIGT!


  

  

  

#2 OFFLINE   lindberg

lindberg

  Jägare

 • Bloggers
 • 882 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Södra Nerike

Postad 29 Oct 2010, 08:48

Jag tror att ledarskap är samma vad det än gäller jobb, jakt, idrott och hundar.

Därimot så har jag på senare tid blivit mer fundersam om en bra lärare per automatik är en bra ledare och tvärsom ^_^
 • mikkotoi gillar detta
"Målet är ingenting vägen är allt"

#3 OFFLINE   Ausch

Ausch

  Behöver vård

 • Bloggers
 • 12454 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Småland

Postad 29 Oct 2010, 09:08

Jag är med i två olika jaktlag med helt olika sammasättning och grundförutsättningar.

jaktlag 1 Består till 99% av markägare som endast jagar Älgjakt ihop, således är det endast under Älgjakten som vi har en jaktledare. Ev vid samjakter men då har vi ingen formellt utsedd jaktladare vilket ju är fel men så går det till..

jaktledaren i lag 1 tar sig ibland vad jag kan anse lite för stora initsiativ/krav. Ex vid diskutioner om vad eller vilka djur som ska skjutas så har han tryck på sig från andra håll såsom jägarförbundet eftersom han sitter i styrelsen där att det blir samma i vårt lag som kretsen har förordat. Det har hänt att "hotet" har kommit att om vi inte följer detta så avgår jaktledaren.
I vårt lag är det nog så att ingen vill ta över den rollen, han ställer alltid sin plats till förfogande varje år men det blir alltid omval. I övrigt funkar det faktiskt riktigt bra så jag har inga problem på det stora hela.

Jaktlag 2 består till 75% av arrendefolk. Där har vi en jaktledare som väljs vid årsmötet (samma i ca 7år)
Jag ser inga problem alls här, kan vara så att anledningen till att jag är med i laget är för att jag "bara" vill jaga o inte vara inblandad i massa diskutioner som det lätt blir i lag 1.
Det har stor betydelse av vilka anledningar jag är med o jagar, är jag med som markägare/jägare eller bara som jägare.
Vill man bara jaga eller vill man vara med och aktivt påverka i ena eller andra inriktningen.

//
Livet är trots allt ganska kul att leva :)

#4 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 29 Oct 2010, 11:30

En jaktledare har väl samma krav på sej som vilken ledare i en grupp som helst. Vissa speciella delar finns dock som hänrör kring lagstiftningen och säkerhetsasspekter som man med fördel lär sig på en jaktledarkurs.

När vi talar om gruppdynamik avser vi den energi som uppstår i mötet mellan olika människor. Vi talar om det samspel som förekommer i relationerna dessa människor emellan.

Det är ett område som kan bli nästan hur brett som helst och innefatta aspekta såsom situationsanpassat ledarskap, konflikthantering och personlig utveckling. Att ha en grundläggande förståelse för gruppdynamik är i mångt och mycket en förutsättning för att fungera väl som ledare och medlem i en grupp.

Det finns ett stort antal böcker skrivna på detta tema och det finns fler föreläsningar och utbildningar än vad som går att enkelt överblicka som vill lära ut de nödvändiga kompetenserna. En god gruppdynamisk förståelse innefattar både en teoretisk förståelse genom studier av modeller och teorier baserade på tidigare erfarenheter av gruppers utveckling, mognad och utmaningar.

Det innefattar också en upplevelsebaserad del. Att faktiskt ha upplevt denna dynamik och hur den påverkar individen, ledarskapet och ett teams effektivitet. En upplevelse utan reflektion ger sällan särskilt bestående kompetens och är därför i vital del i detta lärande. Ett lärande som antingen sker på en arbetsplats eller i form av en kurs i gruppdynamik.

En viktig aspekt av gruppdynamik är gruppens utveckling och mognad. Ett team av människor tenderar att i relationerna sinsemellan uppvisa olika igenkännbara beteenden i olika faser. En omogen grupp är till exempel oftast mer beskedliga att hantera än en något mer mogen grupp som kräver ett mer flexibelt ledarskap.

För vidare studier av området gruppdynamik rekommenderas exempelvis böcker av Lars Svedberg med flera, samt kurser såsom UGL, Utveckling Grupp och Ledare, för att införskaffa både teoretisk och praktisk kompetens på området.

#5 OFFLINE   millgard

millgard

  Jägare

 • Bloggers
 • 687 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Luleå - jagar norr om Boden.

Postad 29 Oct 2010, 11:41

http://www.gruppdynamik.se/

Det hör till god sed att ange när och vad man citerar. (BUSTED!!) :P
Men vad tycker DU, RW?
Jakt är NATURLIGT, KLOKT och NYTTIGT!

#6 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 29 Oct 2010, 12:17

http://www.gruppdynamik.se/

Det hör till god sed att ange när och vad man citerar. (BUSTED!!) :P
Men vad tycker DU, RW?

:D jag orkade inte skriva själv men jag håller helt med skribenten..... Har förrövrigt gått UGL mm.

Att säga hur en bra jaktledare ska vara är svårare än att säga hur han/hon INTE ska vara. En av anledningarna till att det är svårt beror på i vilken fas gruppen befinner sig.

Generellt så kan man dock säga att ledaren är en person som alla följer utan protester. Nån som har allas respekt och som aggerar myndigt och rättvist samt rättar sig efter gemensamt uppsatta regler och mål.
Ledaren ska ha förmågan att skapa konsensus kring de beslut som fattas och inte ha svårt att fatta beslut. Ledaren ska kunna höja dem som behöver höjas och dämpa dem som behöver dämpas på ett naturligt sätt och utan att nån tar anstöt o helst utan att nån märker vad som skett.
Ledaren ska även ha förmågan att få gruppen att aggerar som en enhet utan att sudda ut någons identitet.
Ledaren ska helst ha förmågan att skapa trivsel o samhörighet i gruppen.

... o ovanstående är nåt jag skrivit själv.... :huh:

#7 OFFLINE   millgard

millgard

  Jägare

 • Bloggers
 • 687 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Luleå - jagar norr om Boden.

Postad 29 Oct 2010, 12:31

Men nu tänker vi bort gruppen (som är utgångspunkt i UGL mm) och fokuserar på individen istället.

Med lite perspektiv och egen erfarenhet (bla sedan jag själv gick UGL i slutet av 1990-talet, har hållt på med "lederi" i olika former sedan 1986) påstår jag att alltför mycket fokuseras på gruppen och gruppdynamik, antagligen för att det är ingången till frågan för väldigt många. Men tyvärr stannar det oftast där och gruppdynamiken ses som lösning på de flesta problem i dessa sammanhang.

Nu är ju inte frågan alls så enkel anser jag, utan det handlar mer om på vilken nivå man känner sig själv eller kanske snarare TÖRS känna sig själv. Därför tycker jag att fokus skall ligga på individen, hur JAG som ledare eller gruppmedlem skall tänka och/eller agera för att fungera så bra som möjligt. Gruppdynamiken ger en grundläggande förståelse för varför det kan se ut som det gör, enligt ett antal teorier (tex FIRO), men inte för hur man själv skall agera i - eller förhålla sig till - olika situationer.

Där gäller tillämpat ledarskap, erfarenhet och reflektioner och jag tänkte att denna tråd skulle handla om dem.

Vi har alla ställts inför ledarskap - dåligt eller bra - och det kan vara oerhört givande att diskutera vad som var bra och vad som var dåligt med det - utifrån det individuella exemplet. Det är också så att person A går hem med samma metod som person B blir utslängd för, så perspektivet måste vara det enskilda.
Jakt är NATURLIGT, KLOKT och NYTTIGT!

#8 OFFLINE   Christian N

Christian N

  Behöver vård

 • Bloggers
 • 14169 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Malmö/Årröd/Skogen

Postad 29 Oct 2010, 12:51

Nu är eller har jag aldrig varit jaktledare,

har inte heller några aspirationer till det efter att ha varit GB/PB i det militära har jag lovat mig själv aldrig mer, förmodligen det enda aldrig mer jag nästan i varje fall har kommit att hålla.

Som jag ser det som enkel jaktlagsmedlem är rollen som jaktledare en extremt dynamiskt sådan.

Inför jaktåret, admin, foder, åtlar, foderplatser, saltstenar, torn, kojor, passröjning, planerad avskjutning vs genomförd, betalningar, ev skottpengar, jaktmiddag, delta i sammanträden inom JVO:n med mera osv

Det är en ren administrativ roll där ordning o reda premieras


Inför jakt, delegera ansvar, ordna och planera jakten, arrangera med mat, skyttar, hundar osv

klara och tydliga order, inga kontra order, ordning i ledet och precisa tider- en auktoritär ledare premieras


Under jakt/eftersök

Måste man ha klara regler, klara order, inget ifrågasättande oaktat hur det låter det som säga- en totalitär ledare premieras


Under samtalet vid brasan/mellansnack eller snacket om "du har dabbat dig och nu får vi städa det blå skåpet"

Krävs en person som lyssnar och reagerar på vad som sägs och hörs en person som kan o behärskar legaliteter, som förstår betydelsen av ord som belöning som inser att ibland binder man mest o bäst ris för egen rygg

-en inkännande ledare premieras.

Nu tillhör jag en annan generation, en sådan där man är van att det är eget ansvar som gäller, egna initiativ och motiv till handlingar, tillika har jag spelat fotboll o andra lagsporter länge så jag vet hur interaktionen där fungerar,

jag kan förlika mig med den men gillar den inte. (en ren kommentar)

Jag kan inte se hur en man klarar av alla dessa roller "bäst" antingen är man en eller flera som är jaktlagsledare eller så sviktar det/brister i någon del,

den administrativa delen kan ju lösas av gemensamt eller av ställföreträdare, den operativa, jakten måste man vara den "Enda" vars mening styr laget.

Vi vet alla att det är när passskyttar börjar vandra runt och "hitta" egna pass eller går ner för att "hämta" ett vilt som det sker olyckor,

därav den "Enda" kommentaren.

Som en annan fundering, jag skulle ha väldigt svårt att respektera en jaktlagsledare som inte hittar på marken, rent fysiskt och det är något som jag upplevt ett par gånger som ny på en mark.

"hur ser det ut där då?" Eeeehhh tja ja...

Det är inget bra svar.

Slutligen- det här praktiska o verkliga i att där det finns en stor markägare är han ledare för den operativa jakten är något man får acceptera om man vill vara med, men det finns aldrig något krav på att man måste vara med,

det är nog ett tecken på att vara mogen/vuxen när man säger, nej jag är inte med på det här, ni får göra som ni vill men jag är inte med o jagar på detta vis.

Att få bort någon, jaktlagsledare eller annan från en post är inget som låter göra sig med enkelhet av skäl som angivits väl ovan.

/Christian

Arrende i Skåne, för vak och smygjakt enbart eller delvis sökes, önskemål på jakten, gärna öppen terräng, inga bekymmer med begränsat uttag.

Every person you meet is fighting a battle of which you know nothing, be gentle. Always.

Har exporttillstånd från McMillan med 39 stockar innestående


#9 OFFLINE   Älgflugornas Herre

Älgflugornas Herre

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3383 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:södra västergötland
 • Interests:Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

  Naturen upplevs bäst IRL.

Postad 29 Oct 2010, 13:25

Två viktiga egenskaper som jag uppskattar hos alla typer av ledare är:
 • tydlighet
 • konsekvens

Med tydlighet menar jag t.ex. att det inte skall få finnas några tolkningsmässiga gråzoner, att om något förändras så skall man värna om att information om detta når alla, det skall finnas en tydlighet i när man får skjuta och vilka djur som gäller. Otydliga jaktledare kan bidra till att skapa mycket farliga situationer.

Med konsekvens menar jag t.ex. att jag skall kunna ställa samma fråga vid två olika tillfällen när jaktledaren är på olika humör och ändå kunna räkna med att få samma svar utifrån samma givna förutsättningar. Inkonsekventa jaktledare kan skapa en stor osäkerhet i jaktlaget.

Jag har aldrig agerat jaktledare men har en hel del projektledarerfarenhet (inkl deligering av ansvar med allt vad det innebär i fråga om straffrättsligt och arbetsmiljöansvar) från jobbet, så jag har provat på att axla liknande roller. Det är inget jag tycker är speciellt kul, och jag skulle inte vara beredd att ta motsvarande ansvar i mitt jaktlag. Eftersom jag förstår rollen och inte själv är villig att ta den väljer jag att stötta våra två jaktledare och försöker vara lyhörd mot dem, samtidigt som jag vid rätt tilllfällen ställer de frågor jag tycker är relevanta. Eftersom mina jaktledare har oftast bra argument till varför något görs på ett visst sätt så jag är överlag nöjd med situationen där jag jagar.

Sveriges bästa jaktblogg? Bedöm själv: http://lipoptena.blogspot.com/

 

Med tjt & kh vorsteh samt ett fullt vapenskåp är man glad alla dar i veckan!


#10 OFFLINE   waxin

waxin

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3681 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:uppsala
 • Interests:jakt, fiske och familjen

Postad 29 Oct 2010, 13:58

Jag är Chef och Jaktledare.

På arbetet har jag 26 Chaufförer och på fritiden har jag 8 jägare/vänner.

Jag hoppas på många inlägg, för än så länge sitter jag bara och läser och myser, för det finns fantastiskt mycket visdom på detta forum.

En sak som jag kom att tänka på är hur olika jag agerar i skogen och på jobbet.

I skogen utövar jag någon form av demokratiskt styre, dvs lyssnar på vad alla tycker och försöker hitta en medelväg så att alla blir nöjda, även om det tillslut inte blir som jag önskat.
Detta just för att vi är där på fritiden, och jakt samt att umgås med sina jaktkamrater ska vara kul.

Fortsätt nu att skriva av er så jag har något att läsa ikväll-

/Waxin
Skurebo five hundred

#11 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 29 Oct 2010, 14:11

Men nu tänker vi bort gruppen (som är utgångspunkt i UGL mm) och fokuserar på individen istället.

Med lite perspektiv och egen erfarenhet (bla sedan jag själv gick UGL i slutet av 1990-talet, har hållt på med "lederi" i olika former sedan 1986) påstår jag att alltför mycket fokuseras på gruppen och gruppdynamik, antagligen för att det är ingången till frågan för väldigt många. Men tyvärr stannar det oftast där och gruppdynamiken ses som lösning på de flesta problem i dessa sammanhang.

Nu är ju inte frågan alls så enkel anser jag, utan det handlar mer om på vilken nivå man känner sig själv eller kanske snarare TÖRS känna sig själv. Därför tycker jag att fokus skall ligga på individen, hur JAG som ledare eller gruppmedlem skall tänka och/eller agera för att fungera så bra som möjligt. Gruppdynamiken ger en grundläggande förståelse för varför det kan se ut som det gör, enligt ett antal teorier (tex FIRO), men inte för hur man själv skall agera i - eller förhålla sig till - olika situationer.

Där gäller tillämpat ledarskap, erfarenhet och reflektioner och jag tänkte att denna tråd skulle handla om dem.

Vi har alla ställts inför ledarskap - dåligt eller bra - och det kan vara oerhört givande att diskutera vad som var bra och vad som var dåligt med det - utifrån det individuella exemplet. Det är också så att person A går hem med samma metod som person B blir utslängd för, så perspektivet måste vara det enskilda.

Då har jag hållit på lite länger än du, började som PB -84 och sen har det varit olika former av lederi sen dess, numera som halvhög chef i ett större företag.

Som du säger kommer man inte särskilt långt i diskutionen om man bara titta generellt och då blir det nästan bara i form av gruppdynamik och i en massa floskler.

Ska denna tråd bli nåt intressant ska man istället titta på konkreta problemställningar därför tar jag upp följande saga:

"Jan var en stor och betydelsefull man med skog. Han och några lika stora och betydelsefulla män skapar ett jaktlag där tyvärr några mindre trevliga personer följde med på köpet. Det visade sig nämligen att för att få tillräckligt med mark för att få tillräckligt stor licens på älg var man tvungen att ta med några markområde som det fanns jaktarrendatorer på. De stora männen ville inte gå i direk konflikt med de utsocknes men säkrade sig makten i laget genom att införa regler som gav markägarna rätten att utse jakledaren för jaktlaget. Nu behövde de nån som kunde gå deras ärende och en sk nyttig idiot utsågs, nämligen Jan:s son T.j.
T.J var en ung och oförstörd yngling som gjorde som pappa sa och när han utsågs till jaktledare blev han jätteglad."

Detta kan vi kanske ha som nån form av bakgrundshistoria till vilken vi skapar några problemställningar, vad säger ni?

#12 OFFLINE   MaxW

MaxW

  Storviltsjägare

 • Moderators
 • 5102 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Kronoberg

Postad 29 Oct 2010, 14:24

Skiter i RWs story och gör bara en snabb refletion:

Det finns lika många tankar om vad en jaktledare är som det finns jägare, verkar det som.. B)

T ex kan det vara den valda jaktledaren i ett större jaktlag, där jaktledaren enbart sköter jaktens bedrivande.
Den informella jaktledaren då man helt enkelt träffas ett gäng och jagar ihop, utan några större omsvep.
Den totalitära jaktliga ledaren som styr och ställer allt från minsta minkfälla till årets avskjuting.

Kanske ska vi bestämma oss för vilken typ av jaktledare vi pratar om?

MaxW, som förövrigt bara är chef korta stunderoch trots en hel hoper poäng i ledarskap, organisation, pedagogik och annat trams insett att inte en enda grupp är den andra lik och ledarstilar och ledaregenskaper bara är trams och teorier som inte har någon koppling till verkligheten
.

"Mat ska inte skalas, Mat ska flås.."

#13 OFFLINE   Tompa Jan

Tompa Jan

  Småviltsjägare

 • Bloggers
 • 455 inlägg

Postad 29 Oct 2010, 14:46

Eftersom tråden finns på båda forumen kör jag en kopia...

Jag gillar fotboll. I varje lag finns en lagkapten.

En lagkapten skall vara en lagspelare, han skall sätta kollektivet först. Gruppen skall nå framgång och alla ska med, i den mån det går.

Lagkaptenen behöver inte vara lagets nr9, han som gör konstmålen klackarna och dribblingarna. Däremot tycker jag han skall bära ett ibland omänskligt lass av arbete, åtminstone minst lika mycket som andra men gärna mycket, mycket mer.

En kapten slår lika gärna den sista avgörande passningen till nr9, istället för att ta skottet själv. Han skall absolut utgöra en kugge i laget som tar en ordinaire och självklar plats men heller inte göra sig outbyttbar, det tjänar inte gruppen.

Det är han som skall föra lagets talan gentemot domaren när det är en tvivelaktig frispark. Det är han som ska bli satt under lupp av media när det går dåligt. Coachen, det är Ordf i föreningen. Lagkaptenen är en länk mellan coach (ordf och styrls) och laget.

En lagkapten som inte tar sitt ansvar, honom byter man ut omgående och ibland säljer till en annan klubb.

Däremot stjäl man inte en frispark eller straffspark av en lagkapten eller någon annan i laget, gör man det blir det konsekvens. Det kaptenen säger på planen under pågående match gäller. Eventuella synpunkterna tar man i omklädningrummet efter matchen, eller ännu hellre före.

Lite kort/ Tomas

#14 OFFLINE   Tompa Jan

Tompa Jan

  Småviltsjägare

 • Bloggers
 • 455 inlägg

Postad 29 Oct 2010, 16:07

http://www.gruppdynamik.se/

Det hör till god sed att ange när och vad man citerar. (BUSTED!!) :D
Men vad tycker DU, RW?


Apropå klumpig.

#15 OFFLINE   Kias Husse

Kias Husse

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 4212 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Jämtland
 • Interests:Jakt med hund är livet!
  Pular med krut och våg..... Magnum skytt.
  Bågskytt som är väntlös på att testa bågen på riktigt.
  Bränner gummi med en 455:a på sommaren.

Postad 29 Oct 2010, 19:20

Lite OT
Verkar som de flesta aktiva här inne är gammla/aktiva militärer i någon grad.
Kanske en orsak till vapen/skytteintresse och ledarskap i grupper.....

Sgt Kias Husse

#16 OFFLINE   Kias Husse

Kias Husse

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 4212 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Jämtland
 • Interests:Jakt med hund är livet!
  Pular med krut och våg..... Magnum skytt.
  Bågskytt som är väntlös på att testa bågen på riktigt.
  Bränner gummi med en 455:a på sommaren.

Postad 29 Oct 2010, 20:02

Med anledning av http://www.jaktsnack...topic=28479&hl= så tänkte jag höra efter vad ni anser.

Ämnet är mycket intressant, och handlar såklart inte bara om jaktlederi utan det är ju allmänna frågeställningar när det gäller förhållandet mellan lag/ledare eller chef/medarbetare.

Nu deltog jag ju i tråden och skrev lite av vad jag tyckte, men det finns ju betydligt mer att säga om detta.

Jag tänker såhär, och vi koncentrerar oss på förhållandet mellan jaktledare-jaktlagsmedlemmar, dvs ledarskapet och lojaliteten då åt andra hållet:

1. Vilka vanliga fel anser ni begås av jaktledare när det gäller ledarskapet?

Tar beslut som går emot tidigare gemensamma beslut. Tar beslut som han inte har rätt att enskilt fatta utan att höra vad varje enskild person i laget tycker. Inte lyssnar till åsikter och strömningar som uppkommer innom laget. För att stävja osämja och skapa enighet kring de olika frågorna som kan uppkomma

2. Vilka vanliga fel anser ni att "jägarsvensson" gör i motsvarande sammanhang?


Ifrågarsätter allt bara för ifrågasättandets skull. Ser bara till sina egna förutsättningar och önskemål. Inte accepterar sin roll som en av alla, utan tycker sig vara kunnigare/bättre än vissa/eller alla övriga i laget.

Och så för lösningens skull:

3. Hur anser ni att jaktledaren istället skall agera?

Han ska hålla den linje som är beslutad i tidigare möte. Uppkommer nya händelser ska han samla laget och alla ska få säga sitt och rösta om saken. JL har utslagsröst men även veto om den allmänna åsikten strider mot lagar eller säkerheten i skogen. Han ska även vara rättvis och lyssna på alla som har något att säga. Han ska ha sakkunskap om lagar, förordningar, säkerhetsrisker samt sköta kontakter mot andra lag/storlicenser mm på ett diplomatiskt sätt. Han bör även ha förmågan att lösa tvister mellan olika medlemmar i laget på ett taktfullt och rättvist sätt. Han bör vara ett föredömme för de övriga och ett starkt intresse för det han sysslar med. Ha känsla för när en händelse rörande en enskild person ska ske offentligt och när tillrättavisningen ska ske enskilt.

4. Hur anser ni att den vanlige jägaren istället skall agera?


Inte ifrågasätta allt bara för att...... Lyssna på vad andra tycker och vänta på sin tur att framföra sin åsikt. Personlig kritik mot JL eller någon annan jägare bör göras enskilt. Vara ärlig och lämna åsikter, men man ska stå för sina åsikter. Acceptera att i de flesta fallen så kan man inte få som man vill. (Finns det 10 viljor i ett lag så blir det kanske en gång av 10 som den egna åsikten får gehör).
Inte bara se till sitt egna intresse. (Som hundkarl skulle jag vilja få helt ensam på marken under jakten och bara använda "passarna" som älgdragare. Men så kan det aldrig fungera, att ens driva saken i den riktningen är inte att tänka på. Men jag är helt ärlig om tex frågan om vart ev nya pass ska finnas. Då talar jag om vad det optimala för mig som hundkarl är och lägger kanske önskan om att det nya passet bör ligga ute vid en gräns och inte mitt inne i såten. Då kan jag gå inne på marken utan att bli alltför störd och passaren får ett pass med möjlighet till få se älg)Tala utifrån egna erfarenheter, det blir enklast om det blir följdfrågor och utvecklade resonemang.#17 OFFLINE   Älgflugornas Herre

Älgflugornas Herre

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3383 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:södra västergötland
 • Interests:Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

  Naturen upplevs bäst IRL.

Postad 29 Oct 2010, 20:04

Verkar som de flesta aktiva här inne är gammla/aktiva militärer i någon grad.
Kanske en orsak till vapen/skytteintresse och ledarskap i grupper.....


i mitt fall au contraire jag har gjort det Johnny Cash aldrig lyckades med (dock pga totalvägran).

Sveriges bästa jaktblogg? Bedöm själv: http://lipoptena.blogspot.com/

 

Med tjt & kh vorsteh samt ett fullt vapenskåp är man glad alla dar i veckan!


#18 OFFLINE   Tompa Jan

Tompa Jan

  Småviltsjägare

 • Bloggers
 • 455 inlägg

Postad 29 Oct 2010, 20:05

Lite OT
Verkar som de flesta aktiva här inne är gammla/aktiva militärer i någon grad.
Kanske en orsak till vapen/skytteintresse och ledarskap i grupper.....

Sgt Kias Husse


Kronvrak...

#19 Gäst_Taxmannen_*

Gäst_Taxmannen_*
 • Guests

Postad 29 Oct 2010, 20:17

militärer.....skulle det vara bra eller dåligt???


den som tror att jaktlag och ordergivning är en bra kombo är out of bounds......

#20 OFFLINE   Kias Husse

Kias Husse

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 4212 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Jämtland
 • Interests:Jakt med hund är livet!
  Pular med krut och våg..... Magnum skytt.
  Bågskytt som är väntlös på att testa bågen på riktigt.
  Bränner gummi med en 455:a på sommaren.

Postad 29 Oct 2010, 20:17

Kronvrak...:huh: :)
Hemvärnet...... Inte allt för olikt ett reguljärt älgjaktslag! :D

#21 OFFLINE   Kias Husse

Kias Husse

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 4212 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Jämtland
 • Interests:Jakt med hund är livet!
  Pular med krut och våg..... Magnum skytt.
  Bågskytt som är väntlös på att testa bågen på riktigt.
  Bränner gummi med en 455:a på sommaren.

Postad 29 Oct 2010, 20:21

militärer.....skulle det vara bra eller dåligt???


den som tror att jaktlag och ordergivning är en bra kombo är out of bounds......Vet inte.... Men flera hänvisade till olika militära kurser längre upp.....
Sen är jag helt övertygad om att dagens militära organisation är mer demokratisk än tidigare. Men lyd order under "tumultet" så går vi igen kritiken när tiden finns. (För att vara demokratisk när det hettar till kan göra att situationen går en ur händerna)

Funkar fö rätt bra även i jaktskogen med en bra JL

#22 OFFLINE   Tompa Jan

Tompa Jan

  Småviltsjägare

 • Bloggers
 • 455 inlägg

Postad 29 Oct 2010, 20:22

:huh: :)
Hemvärnet...... Inte allt för olikt ett reguljärt älgjaktslag! :D


Det kanske inte framgick att det var jag som var själva vraket?
Klumpiga Tomas

#23 OFFLINE   Kias Husse

Kias Husse

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 4212 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Jämtland
 • Interests:Jakt med hund är livet!
  Pular med krut och våg..... Magnum skytt.
  Bågskytt som är väntlös på att testa bågen på riktigt.
  Bränner gummi med en 455:a på sommaren.

Postad 29 Oct 2010, 20:25

Det kanske inte framgick att det var jag som var själva vraket?
Klumpiga Tomas


:D

#24 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 01 Nov 2010, 08:00

Vet inte.... Men flera hänvisade till olika militära kurser längre upp.....
Sen är jag helt övertygad om att dagens militära organisation är mer demokratisk än tidigare. Men lyd order under "tumultet" så går vi igen kritiken när tiden finns. (För att vara demokratisk när det hettar till kan göra att situationen går en ur händerna)

Funkar fö rätt bra även i jaktskogen med en bra JL

Väldigt många ledarskaps teoriers ursprung kommer från militären men att överföra dem direkt till den civila världen fungerar normalt dåligt.

#25 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 01 Nov 2010, 08:10

Apropå klumpig.

Hmmm, tycker du inte att det var lite väl sandlåda på den kommentaren. Om du inte kan ta kritik och vill "ge igen" så gör det åtminstonde på ett mer kreativt och vuxet sätt.
Ta lärdom av Millgard, han fick på tafsen i en annan tråd och "gav igen" genom att ha koll på källan och så fick han in en snygg poäng. :rolleyes:

#26 OFFLINE   Tompa Jan

Tompa Jan

  Småviltsjägare

 • Bloggers
 • 455 inlägg

Postad 01 Nov 2010, 08:25

Jag tycker det var väldigt kreativt av dig att sno, ta till dig det.

#27 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 01 Nov 2010, 08:52

Jag tycker det var väldigt kreativt av dig att sno, ta till dig det.

Hmmm, då misstolkade jag dej igen, sorry!

Egentligen är detta en fråga om hur mycket man måste ändra i en text för att den inte ska vara ett citat. Jag har faktiskt ändrat en del i texten vilket gör att EGENTLIGEN är det inte ett citat och därför nämde jag inte att jag saxat texten. Så strikt formelt tror jag att Millgard har fel i sin kommentar om att jag borde anget texten som ett citat men jag håller med honom i praktiken därför gick jag inte i polemik om detta.

#28 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 01 Nov 2010, 09:09

Skiter i RWs story och gör bara en snabb refletion:

Det finns lika många tankar om vad en jaktledare är som det finns jägare, verkar det som.. ;)

T ex kan det vara den valda jaktledaren i ett större jaktlag, där jaktledaren enbart sköter jaktens bedrivande.
Den informella jaktledaren då man helt enkelt träffas ett gäng och jagar ihop, utan några större omsvep.
Den totalitära jaktliga ledaren som styr och ställer allt från minsta minkfälla till årets avskjuting.

Kanske ska vi bestämma oss för vilken typ av jaktledare vi pratar om?

MaxW, som förövrigt bara är chef korta stunderoch trots en hel hoper poäng i ledarskap, organisation, pedagogik och annat trams insett att inte en enda grupp är den andra lik och ledarstilar och ledaregenskaper bara är trams och teorier som inte har någon koppling till verkligheten
.

Jag tycker att ett konkret exempel att diskutera kring ger mer meningfulla diskutioner men har insett att inte många andra håller med.

För mig finns bara en form av jaktledare däremot blir sättet att leda och problematiken annorlunda med olika senario. Ta en sån enkel sak som att komunisera ut ett beslut, i en liten grupp gör man det på nån minut men i ett större jaktlag kan det handla om att man måste dokumentera och att få en återkoppling från samtliga för att kunna gå vidare.

När det gäller de många teorierna kring ledarstilar o egenskaper så är min känsla att mycket faktiskt stämmer ganska bra men sällan till fullo. Man måste ofta kombinera flera olika teorier och att även förstå att det kan ändra sig snabbt. Nån nämde att man ska ha en hel del praktisk kunnskap för att få full förståelse för teorierna vilket stämmer bra med mina egna erfarenheter. Dock håller jag med om att mycket är trams och verkar handlar om att man ska kunna sälja olika seminarier och kurser till företag för dyra pengar.

#29 OFFLINE   Ubbe1970

Ubbe1970

  Ekorrjägare

 • Ekorrjägare
 • 37 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Kalmar län

Postad 01 Nov 2010, 09:26

militärer.....skulle det vara bra eller dåligt???


den som tror att jaktlag och ordergivning är en bra kombo är out of bounds......


Sant, tror man att man blir en bra ledare med kadaverdisiplin så är man nog alldeles fel ute. De som har ett flertal hundar håller nog med mig, det är lättare att lära och få en hund att göra av egen fri vilja och lust än att tvingas till. Så fungerar vi mäniskor också!

#30 OFFLINE   RW

RW

  Erfaren jägare

 • Bloggers
 • 3536 inlägg
 • Gender:Male
 • Location:Gärsnäs/Skåne

Postad 01 Nov 2010, 09:49

Sant, tror man att man blir en bra ledare med kadaverdisiplin så är man nog alldeles fel ute. De som har ett flertal hundar håller nog med mig, det är lättare att lära och få en hund att göra av egen fri vilja och lust än att tvingas till. Så fungerar vi mäniskor också!

Det finns en väldigt stor skillnad i grunden till att gruppen skapats också. Om man tänker på lumpen så var/är det en grupp ynglingar utan nån form av kunskap ihop komenderade medan ett jaktlag skapas av (oftast) välutbildade och välmotiverade personer med ett mål på helt frivilig bassis. När det gäller millitära gruper så är det också ett master - slave förhållande med strikta rangordningar vilket behövs för att få det till att fungera medan ett jaktlag bygger på ett 1:1 jämnlikt förhållande mellan medlemmarna. I praktiken finns det oftast även i ett jaktlag olika former för rangordning (störst mark har mer att säga till om) men den är mycket mer outtalad och informell.Svara  


0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar