Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. Nu är alla nallar skjutna. Alltså 622 st.
 3. qvarnhill

  TAX

  Vi hade en fin premiärdag Flaxa-Tax och jag!
 4. Yesterday
 5. lsjonsson

  Skjutförbud av Pia Clerté

  Ja, det gör vi! Våran älgbana o 50 m banan blev inte gk i våras och det är inget klart där ännu. Det stora hindret är Kalix kommun eftersom skjutbarnorna ligger ovanpå en vattentäkt så nu försöker Jägarförbundet Kalix o kommunen hitta en lösning men dyrt kommer det att bli för Kalix jvk.
 6. Luger6

  Skjutförbud av Pia Clerté

  Uppgraderingen av säkB var väl spiken i kistan för många banor. Min närmsta 300bana har funnits sedan 20-talet utan några problem och från en dag till en annan är den inte längre godkänd för att vallen är för låg? Ingen kostnad en liten klubb kan ta. Jaktskyttebanan i stan har funnits på samma plats i över 60 år, blev nerstängd strax innan älgjakten trots löfte om dispans. Polisen träningsbana i Stockholmsområdet stängdes ner av samma obskyra anledning så dom hade ingen möjlighet att genomföra utbildning. Tala om att skjuta sig själv i foten.
 7. MrT.

  Skjutförbud av Pia Clerté

  Inte alls konstigt faktiskt, utan helt förväntat, vem trodde något annat !? Jag menar, vi bor väl (fortfarande ?) i Sverige, eller !?
 8. Dahla

  Skjutförbud av Pia Clerté

  När det här tas upp på ett länsmöte hos jägareförbundet tystas det ner trots att det är en het potatis i flera kretsar. I och med all kuppning som har förekommit i jägareförbundet av socialdemokraterna är det inte så svårt att förstå att partipiskan sagt sitt... tig eller bli utan pengar!
 9. Last week
 10. lsjonsson

  Skjutförbud av Pia Clerté

  Visst har hon gjort ett gediget arbete och tagit strid för saken!
 11. lsjonsson

  Älgjakten

  Det ser ut som att han vill betäcka kon också! Häradsbetäckaren i paradiset!
 12. Luger6

  Skjutförbud av Pia Clerté

  Hur många artiklar ang detta har synts i jaktpressen? Hur många skytteförbund och jägarorganisationer har tagit tag i detta? Pia försätter att göra ett hästjobb som våra avlönade representanter borde göra.
 13. Vildand

  Älgjakten

  Typisk skånsk älg😉
 14. karelsk blandning

  Älgjakten

  Det är nog för att man har dåliga hundar det blir lock älgar. Stört less efter idag och den äldre hundens nya ideer och absolut inte ge fast. 3,5mil tom springande och av dom är väl 2,5km ren ungefär. Den lilla ser inte ut att bry sig i ren men det kanske är samma i älgarna och därför hittar han inget, nå drygt 2mil fick han ihop idag. Ser helt tomt ut på markerna förutom ren och tjäder, inte ett älg spår eller annan aktivitet av dem. Blir väl som förra året och jaga dem när det börjar komma snö.
 15. lsjonsson

  Skjutförbud av Pia Clerté

  En artikel idag i dagens SvD. Landets sjunde största idrott, internationellt världens största individuella idrott, hotas nu av olika inskränkningar, skriver Pia Clerté i ett gästinlägg, själv dynamisk sportskytt. Pia Clerté Publicerad 2022-09-29 Följ skribent Sluta följa Stäng Dela artikeln: Eld upphör på skjutbanan Stäng Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat. Mia petar in en test av håret under kepsen och rättar till hörselskydden. Det är tävling i dynamisk pistol på Ekebybodas skjutbana. En skjutbana som ger upphov till glada stunder men också till missnöje – och som är hotad. Mia har roligt och det går bra, men plötsligt går pistolens slagstift av och hon tvingas avbryta. Några ögonblicks förtvivlan, tills en annan tävlande hämtar en reservdel som Mia får låna för att kunna fortsätta. Hjälpsamheten skyttar emellan är slående. På VM i dynamiskt gevär hade flera skyttar problem med att kunna resa in i landet med sina vapen. Andra tävlanden tog då med två gevär för att låna ut ett till konkurrenten. I vilken annan sport finns den kamratandan? Men det är ju inte alltid tävling. Oftast är det bara träning på skjutbanan – och socialt umgänge. För skytte är en social sport, att umgås med likasinnade, att få diskutera handladdning eller vapenproblem med andra och att få jämföra tränings- eller tävlingsresultat är minst lika viktigt som själva skyttet. Sportskytte är en folkrörelse, runt 200 000 personer beräknas bedriva någon form av skytte i Sverige. I själva verket bygger hela idén på att ideella krafter engagerar sig. Utan dessa skulle det inte finnas några träningar eller tävlingar, inte ens någon skjutbana. Skytteföreningens medlemmar ställer upp på sin lediga tid för att underhålla skjutbanan, rensa ogräs och laga trasiga målställ. Medlemmarna kommer oavlönade helgen före en tävling för att bygga målmateriel och ställa i ordning stationerna. Under tävlingen jobbar medlemmarna tillsammans med några tillresta domare på de olika stationerna för att räkna poäng, klistra måltavlor och återställa stationen mellan tävlanden. Sportskytte är en folkrörelse, runt 200 000 personer beräknas bedriva någon form av skytte i Sverige. Det är landets sjunde största idrott, och internationellt är det världens största individuella idrott. Mias hemmabana Ekebyboda lider av klagande grannar. De tycker att det låter för mycket från skjutbanan och kommunen har kraftigt begränsat skytteverksamheten. Mia tycker det är konstigt att någon som flyttat in precis bredvid en skjutbana, och troligen fått ett lägre pris på fastigheten på grund av närheten till bullrande verksamhet, kan klaga på att det smäller – och få rätt av kommunen. Få av medlemmarna i landets alla skytteföreningar är dock medvetna om det största molnet som hotar på skyttets himmel. Ekebyboda är inte ensam om att vara offer för missnöjda närboende. Det är en av de främsta anledningarna till att skjutbanor får lägga ned. Och ned läggs de, en efter en. För enligt Miljöbalken är det verksamheten som ansvarar för att inte störa sin omgivning. Oberoende av vem som var där först. Ett annat hot mot skjutbanor är Polismyndighetens godtycklighet vid besiktning av banan. Banor som varit godkända i årtionden underkänns i besiktningen utan att berörda föreningar får veta hur de kan åtgärda nypåkomna brister. Det har gått så långt att riksdagen beslutat att flytta ansvaret för skjutbanor från polisen. Regeringen har dock varit motvillig. Hoppet står nu till en kommande borgerlig regering. Få av medlemmarna i landets alla skytteföreningar är dock medvetna om det största molnet som hotar på skyttets himmel. Åskmolnet som kan växa till en orkan och svepa med sig hela skytterörelsen i en enda vindpust. EU:s kommande blyförbud. Först kommer förordningen om blyhagelförbud som gäller från den 15 februari 2023. Eftersom blyförgiftning kan uppstå om andfåglar får i sig blyhagel med smågruset de behöver för att bryta ned födan, hade 24 länder i EU redan ett förbud mot användning av blyhagel över våtmark. Förordningen innebär ett förbud mot att ens ha med sig blyhagel inom 100 meter runt våtmark – och definitionen av våtmark utvidgas kraftigt till att i stort sett omfatta allt som är blött. Dessutom blir det upp till den som har med sig ammunition att kunna visa att den inte skulle användas i området – en omvänd bevisbörda. Det gäller alltså att veta exakt var alla vattendrag finns på väg till sin jaktmark, en omöjlighet. EU nöjer sig inte där och förbereder ett totalförbud mot bly i all ammunition för att ”åtgärda riskerna för människors hälsa”. Det är ett långtgående förslag som drabbar såväl jakt som sportskytte. Att bly i fast form är farligt vid förtäring är ett faktum. Risken för jägare minimeras genom god skottrensning av vilt. Vad gäller skjutbanor har det konstaterats att bly inte lakas ur utan korroderar mycket långsamt i jord och utlöst bly bildar omedelbart svårlösliga föreningar, som sitter fast på metallytan. Vi har dessutom hundratusentals ton bly i gamla nedgrävda telefonkablar nedgrävda som inte anses vara ett problem. Hur blyet från skjutbanor då kan hamna i fågel eller människa är oklart. EU vill ändå att sportskyttet skall begränsas till skjutbanor med av EU godkänt kulfång. Det måste finnas en ogenomtränglig barriär mellan basen av vallen och den underliggande jorden (exempelvis betong), ett överhängande tak samt att dräneringsvatten från vallen måste inneslutas, övervakas och behandlas. Med krig i vårt närområde påminns vi av vikten av att många i befolkningen kan hantera vapen. Det är väldigt få utomhusskjutbanor i dag som har allt detta. Jag känner faktiskt inte till en enda, vare sig i Sverige eller i EU. Eftersom kostnaderna för att anpassa alla skjutvallar till de nya normerna troligen kommer att landa på skytteföreningarna, kommer skjutbanedöden accelereras runt om i Europa, speciellt i Sverige. Hur är det proportionerligt? Att EU undantar polisiär och militär verksamhet från blyförbudet är en klen tröst. Många utövare av sportskytte är poliser och militärer. Polisen tränar i dag i mycket stor utsträckning på civila skjutbanor som de hyr in sig på. Försvinner det civila skyttet, kommer det inte finns några civila banor att hyra. Med krig i vårt närområde påminns vi av vikten av att många i befolkningen kan hantera vapen. För exempelvis militärer, poliser, skyddsvakter och eftersöksjägare är skytte en värdefull kompetens och en del av deras yrkesutövning från upprätthållande av rättsstaten till naturvård. Det är med andra ord oklokt att från alla håll motverka det civila skyttet. Det åligger våra politiker att motverka skjutbanedöden för att bevara skytte som folkrörelse. Flytta tillsynsansvaret från polisen, ändra miljöbalken och se till att EU respekterar proportionalitetsprincipen. Källa: https://www.svd.se/a/zErRab/eld-upphor-pa-skjutbanan
 16. lsjonsson

  Ut med den rödgröna röran!

  Ingen tung post till Strandhäll (S) Socialdemokraterna presenterar nu partiets gruppledare i riksdagens utskott och EU-nämnden. Åtta av de nyvalda gruppledarna är i dag statsråd i Magdalena Anderssons övergångsregering. De påbörjar därför sina nya uppdrag först efter att den nya regeringen har tillträtt. – Socialdemokraternas nya gruppledare är kompetenta, erfarna och startklara att både lägga fram ny socialdemokratisk politik och granska den kommande regeringen. Tillsammans med de andra ledamöterna kommer de utgöra en både kraftfull och konstruktiv opposition, säger Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Men Annika Strandhäll får ingen tung post i riksdagens utskott, meddelar partiet. Källa: aftonbladet.se https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt
 17. exabit

  Sauer 6,5-pipor - mer problem

  Kan i princip inget om STR tyvärr.
 18. PAS

  Dagens rätt

  Dagens blev en gryta på VS-rygg, champinjon å haricoverts. /P
 19. Islänningen

  Sauer 6,5-pipor - mer problem

  Fast om det är Hornady som står bakom, så skjuter dom sig själva i foten 🤣 Använder ju bara kulor från dom i bössan.
 20. Islänningen

  Sauer 6,5-pipor - mer problem

  Vet du var på pipan man kan se numret? Frågan är om man måste ta ur pipan, eller om det räcker att ta bort stocken.
 21. Islänningen

  Ut med den rödgröna röran!

  Jävulen ser om sina....
 22. Tack för era svar! Lutar åt att någon annan får ta över den bössan för de pengarna.
 23. Först problem med Sauer 100 och 101 i 6,5x55 och nu detta. Måste vara en amerikansk konspiration mot kalibern. Sannolikt finansierad av Hornady
 24. Plockat lite kantareller som förmodligen är årets sista här uppe Kalix idag. Det är bara +3,2 o sol ute nu så nu är det bara frågan när snön kommer.
 25. Sako280

  Bockjakten 2022

  sköt en liten bock igår kväll som ej verkar ha nå bra anlag hade bara ett litet horn och en liten klump på andra sidan
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...