Jump to content

Vad har hänt?


MKJ

Recommended Posts

Har haft de första av flera svinförvaltningsträffar med våra jägare och bönder, på flera ställen har personer från jägareförbundet deltagit.

Såg fram emot lite sedvanligt intressentgnabb mellan oss och förbundet. Döm av min förvåning när dom numera håller med i princip allt jag säger, nästan antiklimax. Detsamma gäller 99% av alla jägare.

Då är vi ändå radikala med dikterade regler som:

- Ingen utfodring ö.h.t på våra marker utan behovsanpassat tillstånd från förvaltningen.

- Kvoterad mängd åtelfoder

- Bönderna kan kräva jägarnas närvaro under hela grödsäsongen.

- Att inte aktivt jaga vildsvin är inte en option som nyttjanderättsinnehavande. Har dom inte kompetensen/viljan så får dom eller vi skaffa omgående.

- Förvaltningsplaner och avskjutningsmål skall upprättas med hjälp av jägarorg. och LRF.

- Kontakt och samsyn med andra markägare intilliggande åligger jägarna att lösa.

- Lantbruks skador kan leda till ersättningskrav på jägarna. Alla opropotionerliga skador kommer leda till utvecklingssamtal.

- Vildsvinen skall jagas hårt från dag 1, inget uppbyggande av stammar vi sedan inte kan hantera.

Bättre sent än aldrig SJF, till och med det erkände ni. Med moderata arrenden kan man ställa krav på jägarna, låter man marknaden styra arrendenivån har man tappat dessa incitament som markägare, kanske det största förvaltningsproblemet av alla. Tror till och med att dom uppskattade klara direktiv faktiskt, jätteroliga möten med alla intressenterna lösandes problem tillsammans.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 62
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • MKJ

  12

 • Daniel Ligne

  10

 • MaxW

  7

 • Ausch

  5

Top Posters In This Topic

Har haft de första av flera svinförvaltningsträffar med våra jägare och bönder, på flera ställen har figurer från jägareförbundet deltagit.

Såg fram emot lite sedvanligt intressentgnabb mellan oss och förbundet. Döm av min förvåning när dom numera håller med i princip allt jag säger, nästan antiklimax. Detsamma gäller 99% av alla jägare.

Då är vi ändå radikala med dikterade regler som:

- Ingen utfodring ö.h.t på våra marker utan behovsanpassat tillstånd från förvaltningen.

- Kvoterad mängd åtelfoder

- Bönderna kan kräva jägarnas närvaro under hela grödsäsongen.

- Att inte aktivt jaga vildsvin är inte en option som nyttjanderättsinnehavande. Har dom inte kompetensen/viljan så får dom eller vi skaffa omgående.

- Förvaltningsplaner och avskjutningsmål skall upprättas med hjälp av jägarorg. och LRF.

- Kontakt och samsyn med andra markägare intilliggande åligger jägarna att lösa.

- Lantbruks skador kan leda till ersättningskrav på jägarna. Alla opropotionerliga skador kommer leda till utvecklingssamtal.

- Vildsvinen skall jagas hårt från dag 1, inget uppbyggande av stammar vi sedan inte kan hantera.

Bättre sent än aldrig SJF, till och med det erkände ni. Med moderata arrenden kan man ställa krav på jägarna, låter man marknaden styra arrendenivån har man tappat dessa incitament som markägare, kanske det största förvaltningsproblemet av alla. Tror till och med att dom uppskattade klara direktiv faktiskt, jätteroliga möten med alla intressenterna lösandes problem tillsammans.

Låter bra MKJ men för att stärka banden/sammarbetet med SJF bör man kanske inte benämna deras representanter som "figurerna", det låter aningen nervärderande. Jag vet av egen erfarenhet att SJF har en o annan representant som har lite storebrorfasoner för sig som man kan reta sig på men jag tror nog att du som RJ-representant i längden tjänar på att hålla en något lägre profil gentemot dem.

Hoppas att du förstår att jag bara menar väl när jag skriver detta.... ;)

Link to comment
Share on other sites

Vettigt, kanske med lokala variationer när det gäller att jaga från dag 1; om man VILL ha vildsvin så är det grymt korkat att skjuta de första som dyker upp. En annan sak som vissa av SJFs föreläsare fått kritik för är den dåligt underbyggda bilden av "överskarpa hundar" som det stora etiska problemet. SÅ är det givetvis inte och det vet nu de flesta. Det är kombinationen av hundar och upplägget av jakter och avsaknaden av DUGLIGA hundar (som t ex inte klarar eftersöken) som är de stora problemen.

Link to comment
Share on other sites

Med moderata arrenden kan man ställa krav på jägarna, låter man marknaden styra arrendenivån har man tappat dessa incitament som markägare, kanske det största förvaltningsproblemet av alla. Tror till och med att dom uppskattade klara direktiv faktiskt, jätteroliga möten med alla intressenterna lösandes problem tillsammans.

Tror att detta med arrendepriserna är viktigare än vad som ibland förs fram i dylika debatter.

Link to comment
Share on other sites

Låter bra MKJ men för att stärka banden/sammarbetet med SJF bör man kanske inte benämna deras representanter som "figurerna", det låter aningen nervärderande. Jag vet av egen erfarenhet att SJF har en o annan representant som har lite storebrorfasoner för sig som man kan reta sig på men jag tror nog att du som RJ-representant i längden tjänar på att hålla en något lägre profil gentemot dem.

Hoppas att du förstår att jag bara menar väl när jag skriver detta.... :o

Det finns inget nervärderande i mitt val av uttrycket "figurer" men kunde valt personer. Det är bra folk generellt precis som dig och mig. Att man har haft en annan agenda än markägarna är väl inte så underligt egentligen. Hade det inte funnits olika intressen att bevaka hade ju inte mark/jaktorganisationer behövts.

I alla officiella samanhang är jag jord/jaktförvaltare åt universitetet, således varken LRFare, SJFare eller RJare.

I övrigt så finns det inget triumferande över detta faktum att vi verkar vara mer överens än någonsin i vildsvinsfrågan. Det finns hopp således och är en solklar win-win.

Torkel, visst har du rätt men det är viktigt att få folk på tå från början. Håller med om att hondjuren är ett fundament för att få till en förvaltning ö.h.t. Men där vi får problem beror dom alltid på att vi varit för återhållsamma med jakt och fodrat för mycket. Sprider/ökar sig gör stammen oavsett om vi initialt är lite hårda, men hellre det ur ett förvaltningsperspektiv. I vår förvaltning hemma sköt vi rätt av de 3 första svinen vi såg för snart 10 år sedan, trots det har vi en välmående stam idag.

Vi får nog vänta på ett godkännande av SJF innan vi svamlar vidare här.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju onekligen skönt om våra gemensamma ansträngningar tillsammans med våra samarbetspartners till slut börjar bära frukt... det är väl c:a tre år sedan det första samarbetsdokumentet med förvaltningsrekommendationer kom. I huvudsak är det också samma budskap i det nya som kom i vintras.

http://www.jagareforbundet.se/Global/Polic...20samverkan.pdf

Den vildsvinsutbildning vi tagit fram tillsammans med LRF bör också rimligen göra sitt till, i kombination med att vi försöker kommunicera våra gemensamma budskap. Återstår att se hur NV:s nationella förvaltningsplan kommer att se ut...

Så länge vi pratar med varandra och avhåller oss från orimliga hållningar och krav borde detta gå att lösa, precis som när det gäller hjortvilt och skogsskador. Det kommer säkert ta en stund innan fungerande metoder sätter sig, men det känns som om vi nu börjar få bättre styrsel på förvaltningen.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju onekligen skönt om våra gemensamma ansträngningar tillsammans med våra samarbetspartners till slut börjar bära frukt... det är väl c:a tre år sedan det första samarbetsdokumentet med förvaltningsrekommendationer kom. I huvudsak är det också samma budskap i det nya som kom i vintras.

http://www.jagareforbundet.se/Global/Polic...20samverkan.pdf

Den vildsvinsutbildning vi tagit fram tillsammans med LRF bör också rimligen göra sitt till, i kombination med att vi försöker kommunicera våra gemensamma budskap. Återstår att se hur NV:s nationella förvaltningsplan kommer att se ut...

Så länge vi pratar med varandra och avhåller oss från orimliga hållningar och krav borde detta gå att lösa, precis som när det gäller hjortvilt och skogsskador. Det kommer säkert ta en stund innan fungerande metoder sätter sig, men det känns som om vi nu börjar få bättre styrsel på förvaltningen.

Fredrik,

Jag tror du vet lika väl som jag att ni inte gjort så mycket mer än snackat internt om detta innan den sista versionen kom av dokumentet. Detta är ord från era egna led så jag tror nog att det stämmer. Hur kommer det sig att inte greppet tagits tidigare om planen varit klar sedan 3 år? Under tiden har ju stammen växt med 31% netto årligen f.ö.

Jag har haft vildsvin i snart 10 år, förvaltat dom i plan med grannar i över 6 år och först 2010 får vi erbjudandet att gå en kurs i vildsvinsförvaltning av regeringens utsedda klövviltsförvaltare? Er samarbetspartner deklarerar ju svinutrotning på många håll, det känns väl inte som det lyckas överallt. Inte heller kamrater i Östergötland, Sörmland eller Skåne har fått erbjudanden om detta tidigare trots att vissa har haft svin sedan tidigt/mitten 90-tal.

Men som sagt, bättre sent än aldrig. Och det där med att det "kanske tar en stund" duger inte längre. Folk måste fatta nu vad som håller på att hända.

På mina kusiners gård (tyskland) fanns en gång ett rikt viltbestånd av fältvilt såsom fasan, rapphöns, rådjur och hare. Idag finns i princip bara vildsvin, överallt, årsavskjutningen är ca 80-90 stycken på 500ha och det räcker inte för att bromsa utvecklingen. Skadorna uppgår till minst 150€/ha och år, dom pallar snart inte längre trots att detta är en slättgård. Vill vi ha det så SJF?

Vildsvinen kommer att ödelägga den svenska specialiserade jakten med taxar, stövare och drevrar och även jordbruket i mellanbygden. Det sker nära dig just nu Fredrik, riktigt nära. Hoppas att det betyder nåt för dig och dina kollegor för annars är vi jäkligt illa ute. Vildsvinen berikar jakten, men bara som ett inslag av flera. Vi kan skjuta ner en älgstam med R-tal på 0,7 när den blir för stor, men inte en med 10ggr högre takt som är betydligt svårare att jaga.

Link to comment
Share on other sites

Några funderingar angående detta

Jag är markägare och vill ha en stark stam av vildsvin. har jag då fel?

Om 10år så finns inget annat vilt att jag än vildsvin pga oroväckande hög rovdjursstam som växer.

Den utvecklingen ororar mej mer än grisen.

sen skall det inte petas i arrendekontrakten.

Har man arrenderat ut marken så har man avsagt sej den delen av nyttjanderätten.

är jag som markägare inte nöjd med arrendatorn så är givetvis en dialog viktigt men det är fortfarande arrendatorn som har rätten att förvalta viltstammen. det går även att byta arrendator.

det som påstås är inte förvaltning utan försök till utrotning.

Risk för mycket ris pga detta inlägg men det måste väl vara sunt att eftersträva en balans i stammen precis som i alla viltstammar, även rovdjuren. (senaste inventeringen där jag jagar i härjedalen var 0,8 älgar/1000ha och 1,01björn/1000ha = en jävla obalans)

grisarna här hemma rör sej på rätt stora områden och en flock använder säker upp mot 5000ha, om man då ser 30 grisar runt sina marker så kan det faktiskt vara 0 på dom resterande 4900ha.

Min syn på saken, tack

/Jimmy

Link to comment
Share on other sites

Några funderingar angående detta

grisarna här hemma rör sej på rätt stora områden och en flock använder säker upp mot 5000ha, om man då ser 30 grisar runt sina marker så kan det faktiskt vara 0 på dom resterande 4900ha.

Min syn på saken, tack

/Jimmy

Av just den anledningen måste man samarbeta över stora områden.

Kan inte denna tråd flyttas/kopieras till en normal area där man törs skriva utan att få på pälsen..

/Lasse

Link to comment
Share on other sites

Kan inte denna tråd flyttas/kopieras till en normal area där man törs skriva utan att få på pälsen..

Självklart kan vi flytta tråden så ni får skriva i den, vilket ni redan har gjort så flitigt :rolleyes:

Vassego!

Link to comment
Share on other sites

Självklart kan vi flytta tråden så ni får skriva i den, vilket ni redan har gjort så flitigt :huh:

Vassego!

Bör inte sådant ske på trådskaparens begäran?

Link to comment
Share on other sites

Magnus,

SJF har ett uppdrag att bistå myndigheterna med kunskap och att informera och utbilda jägarkåren. I en del fall, exempelvis gäss, finns det också en tydlig pekpinne med i vårt uppdrag om hur samhället vill ha det med populationsutvecklingen och förvaltningen. Däremot åligger det självfallet inte oss att förvalta några viltstammar; det gör jägarkåren och det är markägarna som disponerar jakträtten. Vi kan nog vara helt överens om att vi i delar av Sverige sett en utveckling som på sikt inte gagnar någon. Jag är däremot inte alls lika säker på att de som disponerat jakträtten inte varit mer än nöjda. Om än bara för stunden... Och det finns förstås fortfarande många jägare som inte vill annat än att få in vildsvin även på sin mark. I Uppland, där vi bägge huserar, finns det ju mycket gott om vildsvin på sina håll, medan det praktiskt taget är helt tomt i andra delar. Det är lika lätt att förutsäga vad brukarna där tänker, som vad jakträttshavarna hoppas, i de fall jakträtten är utarrenderad...

Jägarkåren har inte vidtagit mått och steg för att begränsa vildsvinsstammarnas utveckling förrän man redan fått stora stammar. Det kan bero på att man vill ha större stammar, att man inte vet hur man skall göra eller bäggedera. Alternativt bryr man sig inte särskilt eller har ändå inte tid att göra vad som krävs. Vilken mix av dessa alternativ som förklarar vildsvinens ökning kan man bara sia om, men vi är som sagt ense om att vi har problem på sina håll idag! Jag tror vi också är ense om att alla inte ser problemen som lika stora, eller i en del fall kanske ens befintliga.

Vill vi framåt måste vi samverka, och då krävs det såväl samarbete som att vi är klara över våra roller. Krav på att utrota vildsvinet, eller krav på en nollvision för skador och att visionen verkligen skall uppnås, kommer inte att få jägarna att bli mer medgörliga. Självfallet gäller även motsatsen, dvs det är helt orimligt att inte ta hänsyn till övrig markanvändning.

SJF är en jägarorganisation och vi företräder jägarna. Vår uppgift är att tillhandahålla information om vilka konsekvenser olika förvaltningsåtgärder får, samtidigt som vi verkar för ökad samverkan med andra aktörer i landskapet om det gagnar oss eller ligger som en del i vårt allmänna uppdrag. Vi kan dock självfallet inte tvinga någon att mot sin vilja följa våra rekommendationer. I ditt jobb kan du däremot, precis som andra markägare eller deras representanter, ställa krav. Återstår det tredje benet, nämligen LRF/motsv. som företräder jordbruket. Tillsammans tror jag på att vi kan nå en vettig förvaltning. Det kommer ta (har tagit) tid, precis som det alltid tar tid att få ut nya insikter när det till exempel gäller älgförvaltning. Eller, rättare sagt, det tar tid innan de verkligen implementeras i form av ändrad förvaltning. Nu ser vi som du själv skriver att råden verkligen börjar omsättas i insikt och förvaltningsåtgärder. Processen kunde gärna ha fått gå fortare, men det är nog mänskligt att se till de uppenbara kortsiktiga vinsterna snarare än potentiella risker på lång sikt. Nu kan vi visa fram vad som skett där vi först fick vildsvin med åtföljande problem om man inte legat i framkant. Förhoppningsvis släpper vi inte utvecklingen lika långt där stammarna först nu börjar växa.

Med facit i hand kunde vi säkert gjort mer på ett tidigt stadium. Det är dock viktigt att hålla i minnet att vi representerar jägarna, och att vår verksamhet i första hand skall syfta till att gagna jägarkåren kort- & långsiktigt. Det innebär att vi måste samsas med exempelvis jordbruket, men det betyder inte att vi har samma kvantitativa mål som den som är jordbrukare. Inriktningen på markanvändningen och hur viltförvaltningen bedrivs kommer sammantaget att avgöra var avvägningen/balanspunkten mellan våra delvis motstridiga intressen hamnar. Precis som när det gäller all förvaltning och, för den delen, politik.

Vi jobbar hårt för att få jägarkåren att lyfta näsan över sin egen mark och jakt, för att tänka förvaltning i ett större och mer långsiktigt perspektiv. Andra jobbar mot ungefär samma mål från sin kant. Vi börjar nu se frukten av detta, vilket jag är övertygad kommer gynna oss alla.

Link to comment
Share on other sites

Bör inte sådant ske på trådskaparens begäran?

Kan ske på trådskaparens begäran, men självfallet lika gärna av moderatorerna om vi tycker att den ligger fel eller löper iväg. I detta fallet var det uppenbarligen ett ämne som engagerar och det kom ett antal inlägg innan vi hann ge MKJ ett svar. Ursprungsfrågeställningen är ställd till SJF och så länge vi svarar så tror jag detta funkar här också.

Däremot vore det väl formellt bättre att utnyttja "Diskussioner från SJF:s area" under "Feed back" om den skall flyttas. Skall se om jag kan få dit den.

Link to comment
Share on other sites

Däremot vore det väl formellt bättre att utnyttja "Diskussioner från SJF:s area" under "Feed back" om den skall flyttas. Skall se om jag kan få dit den.

Klart.

Link to comment
Share on other sites

Fredrik, tack för svar! Hinner inte kommentera allt nu då jag är på väg till ett garanterat grisfritt ställe med skönare temperaturer. ^_^

Tvärtimot vad många här tror uppskattar jag faktiskt stora delar av det SJF ändå gör. Jag har haft rätt många meningsskiljaktigheter med SJF utifrån mitt (ibland väl pålästa) agrara och skogliga intresse, inte minst från den tiden jag bodde i skåne men även senare. Jag har alltid jobbat med den gröna näringen med jakt som hobby, SJF gör tvärtom varför dessa tvister uppstår.

I denna fråga är vi kanske slutligen överens, jag har gapat mer eller mindre samma budskap i 6-7 år i döva SJF, RJ och LRF öron, därför känns det nu skönt att får en viss upprättelse i frågan när man anser att jag har trots allt haft rätt.

I övrigt anser jag att: Fråga inte bara vad du kan göra för SJF, utan fråga också ibland vad kan SJF göra för dig!

Vad SJF kan göra som blev väldigt uppenbart på dessa träffar är vad skall vi göra av allt framtida griskött? Vi måste fortsätta jobba för enklare kanaler till marknaden. Vi kommer att få jaga gris som aldrig förr framöver, uppkommer svårigheter kommer det påverka den nödvändiga effektiviteten förvaltningen kräver.

Glad påsk!

Link to comment
Share on other sites

Även jag måste kasta mig över påskbestyr, annars finns det annat än grisförvaltningen som går överstyr i Uppland...

Vi lär väl få anledning att återkomma i ämnet misstänker jag.

Glad påsk!

Link to comment
Share on other sites

Vad SJF kan göra som blev väldigt uppenbart på dessa träffar är vad skall vi göra av allt framtida griskött? Vi måste fortsätta jobba för enklare kanaler till marknaden. Vi kommer att få jaga gris som aldrig förr framöver, uppkommer svårigheter kommer det påverka den nödvändiga effektiviteten förvaltningen kräver.

Glad påsk!

Jag har inte satt mig in i hela konversationen, men jag vill gärna kommentera "framtida griskött" på ett litet märkligt sätt...

I Tyskland är det inte så lätt att få tag i vildsvinskött och om det finns, kostar det skjortan. Jag har tyska sommarstugeägare inpå knutarna och det har hänt flera gånger de köpt kött av mig, ja eller rättare sagt, vi har gjort bytesaffärer med något som de har billigare i tyskland....

Än så länge är inte marknaden mättad här hemma, men priset på griskött går stadigt ner om man nu ser vad viltuppköparna ger. 22 kr/kilot i slaktvikt får vi för en gris upp till 50kg (slaktvikt). Över de 50 kilona får vi bara 16 kr..... Detta efter vad en lokal uppköpare ger! Han säger också att lagerna är proppfulla med griskött i södra sverige. Är det bara påhittat för att hålla nere priset?

Är det sant är det konstigt att vi inte ser detta köttet i frysdiskarna ute i handeln... mer än på några få ställen. B)

Link to comment
Share on other sites

År 2013

150000 grisar x 30 kg slaktvikt = 4,5 miljoner kilo griskött. Vad skall vi göra av det?

Såg för övrigt att SJF vaknat häruppe nu i UNT och fördömmer utfodring av vildsvin - bravo ;)

Link to comment
Share on other sites

Jag är gnaska övertygad om att det handlar sig om att man helt enkelt lär sig. Det gäller ju för oss alla.. MKJ, jag är ganska säker på at tdu itne har samma syn på grisarna nu som du hade för 3-4 år sen?

Ser man t ex på motioner till Regionstämmorna hos LRF så har tongångarna ändrats ganska tydligt från tidigare ha klassat vildsvinen som skadedjur till att man nu inser att man måste göra vad man kan för att underlätta jakten. Allt i från en årliga vildsvinsjakts dag till att underlätta för åtelkameror och hundanvändning i grödor.

Det här med hantering av vildsvinsköttet är ju redna något som är på gång, och är en av de saker som t ex LRF ska jobba vidare med, vad jag har förstått..

Sammanfattnignsvis så kan man nog kalla det hela för inlärning och utveckling. Och det går nog för oss alla.. ;)

Link to comment
Share on other sites

Jag är gnaska övertygad om att det handlar sig om att man helt enkelt lär sig. Det gäller ju för oss alla.. MKJ, jag är ganska säker på at tdu itne har samma syn på grisarna nu som du hade för 3-4 år sen?

Ser man t ex på motioner till Regionstämmorna hos LRF så har tongångarna ändrats ganska tydligt från tidigare ha klassat vildsvinen som skadedjur till att man nu inser att man måste göra vad man kan för att underlätta jakten. Allt i från en årliga vildsvinsjakts dag till att underlätta för åtelkameror och hundanvändning i grödor.

Det här med hantering av vildsvinsköttet är ju redna något som är på gång, och är en av de saker som t ex LRF ska jobba vidare med, vad jag har förstått..

Sammanfattnignsvis så kan man nog kalla det hela för inlärning och utveckling. Och det går nog för oss alla.. :)

Nej du har helt rätt MaxW, men jag har i över 20 år följt problemen med en för talrik vildsvinstams problem för jordbruket.

Det finns en gammal tråd här någonstans där jag propagerar för jakttider på vildsvin då jag tyckte att några små markägare sköt för mycket. Med facit ihand har vi dessa att tacka för att vi hemma har kontroll på skadorna rent krasst, idag är dessa också med i förvaltningsområdet och skjuter fortfarande flest/100ha. Skillnaden är att vi idag tackar dom istället och jag m.fl här är ivrigt deltagande i den jakten.

Så vist lär jag mig också, problemet får inte underskattas! Prestige är av ondo, den som inte tar in och lär av andra blir snart omkörd.

Link to comment
Share on other sites

År 2013

150000 grisar x 30 kg slaktvikt = 4,5 miljoner kilo griskött. Vad skall vi göra av det?

Såg för övrigt att SJF vaknat häruppe nu i UNT och fördömmer utfodring av vildsvin - bravo :)

100000 älgar X 80 kg slaktvikt ger ju 8 miljoner kilo älg kött (antagligen mer) och det blir vi av med utan större svårigheter.

Kött går alltid åt tyvärr har grisköttet en dålig klang hos många vilket nog avspeglas i den dåliga betalningen och svårigheten att sälja vidare.

/Lasse

Link to comment
Share on other sites

100000 älgar X 80 kg slaktvikt ger ju 8 miljoner kilo älg kött (antagligen mer) och det blir vi av med utan större svårigheter.

Kött går alltid åt tyvärr har grisköttet en dålig klang hos många vilket nog avspeglas i den dåliga betalningen och svårigheten att sälja vidare.

/Lasse

Älgen är spridd över hela Sverige, grisen kommer inte att finnas mer än halva, någonsin. Griskött kommer heller aldrig få älgköttets status tror jag.

Det finns dom häruppe som skriker efter gåskött, i skåne kasseras dom pga dålig efterfrågan?

Min poäng är, för att kunna hålla avskjutningen uppe måste alla flaskhalsar bort. Det är bara att går till sig själv, kan man inte avyttra köttet håller man ibland inne skottet alt. ger 17 att gå ut.

Link to comment
Share on other sites

Nej du har helt rätt MaxW, men jag har i över 20 år följt problemen med en för talrik vildsvinstams problem för jordbruket.

Det finns en gammal tråd här någonstans där jag propagerar för jakttider på vildsvin då jag tyckte att några små markägare sköt för mycket. Med facit ihand har vi dessa att tacka för att vi hemma har kontroll på skadorna rent krasst, idag är dessa också med i förvaltningsområdet och skjuter fortfarande flest/100ha. Skillnaden är att vi idag tackar dom istället och jag m.fl här är ivrigt deltagande i den jakten.

Så vist lär jag mig också, problemet får inte underskattas! Prestige är av ondo, den som inte tar in och lär av andra blir snart omkörd.

Jo, jag letade lite efter den tråden, men la ner det sedan.. Samtidigt är det onekligen intressant att se hur allas våra åsitker har svängt!

Jo, att se problemet under uppsegling är det nog en hel del som har gjort.. Utom möjligen vi jägare.. Men frågan är vad vi grundade våra åsikter på då?

Jag har svängt en del i mina åsikter då jag ifrågasatt det jag själv trodde var sanningar.

T ex att foderplatser skulle vara en universallösning för att undvika skador på grödor. Detta var något jag trodde på men har blivit mer och mer skeptiskt till då jag med egna foderplatser sett att det helt enkelt inte fungerar i den omfattning jag trodde.

Jag trodde även att skjuta hondjur var lika med katastrof för vildsvinen. Så var det ju absolut inte om man ser till stammens utveckling.

Även att vildsvinen alltid är ruskigt störningskänsliga. Det har jag numera fårr lära mig att så är inte alltid fallet. Vi hade en sugga med kulltingar på samma ställe en hel höst/vinter. De låg troget i samma plantering varje gång vi jagade och om jag inte minns fel sköts 5-6 av hennes kultingar och fjolingar. Detta var en hyggligt stor fläckig sugga som var ganska lätt att känna igen.

Så under de åren som jag har jagat dessa djur så har man ju absolut lärt sig att det finns inga sanningar och säkra metoder. Möjligen att vildsvinen är med läraktiga och anpassningsbara än vad vi jägare är.

Jag är däremot ganska övertygad om att LRF har sprungit i kapp och förbi våra jägarförbund. De är de som nu kommer att leda och föra fråga i förvaltningsammanhang. Och där har vi tur att LRFs medlemsregister och Jaktkortsregistret sammanfaller... :)

Om man ser till våra jägarförbund så verkar ju SJF i alla fall valt en linje där man vill och försöker anpassa sig och samarbeta, vilket jag ser som en stor framgång. Hur JRF ställer sig i frågan kan jag inte svara på, då just vildsvin inte verkar vara något som man engagerar sig i något nämnvärt. I alla fall inte som märks i debatten. Något som iofs förvånar mig en hel del. För mig är nog vildsvinen den största förändringen i vårt jaktliga utbud i Sverige. Det finns ju till och med en hel butiksnäring som lever på att hausa upp jakten dessa djur!

Men ser man till JRFs tidning, Jakt o Jägare så ahr man sedan 2005-08, enbart haft 520 artiklar som på något sätt involverar vildsvin på något sätt. Söker man på varg, så är det 4 gånger fler artiklar. Dvs en bit över 2200 artiklar som har något med vargen att göra. Varför försvann vildsvinen hos ett av våra jägarförbund?

Förvisso ett sidospår i sammanhanget, men dock lite intressant över vad som får uppmärksamheten.

Är det kanske så att våra jägarförbund sprider sina krafter på alltför många områden och kanske måste ta sig en funderare om vad det är man ska göra och hur?

Link to comment
Share on other sites

Oj, intressant tråd. Till att börja med har nog inget hänt. Vi hade fungerande vildsvinsskötselområden för 10 år sedan i det här landet. Jag roade mig med att titta på vårt 6 år gamla infomaterial för "temakväll vildsvin", det är i stort sett identiskt med dagens och innehåller alla ingredienser som MKJ anger. Inget nytt under solen egentligen, förutom det faktum att vi börjar inse att hjulet nog måste uppfinnas gång på gång, utifrån lokala förutsättningar. Det är snudd på omöjligt att mässa om förvaltning i bygdegårdarna innan vildsvinen etablerat sig på allvar och börjat bli många, tro mig. Precis som i all annan viltförvaltning. Dessutom förvaltar vi vildsvin över en tredjedel av landet idag med förvånansvärt lite liv i luckan. Det är lätt att fastna för de dåliga exemplen. Det var väl snart 10 år sedan vi på allvar tog tag i frågan i Skåne, med lyckat resultat.

De krav MKJ listar kan man utan tvekan och med råg i ryggen köra nära storstad med underskott på jaktmark. Vi har försökat samma koncept i massor med år i mer "glesbefolkade" trakter med klent resultat. Där får man ta till andra grepp. Ganska snart kommer man också att upptäcka att angränsande jaktlag och marker tycker annorlunda och det är då det blir pilligt. Jag jagar själv på ett par marker som gränsar till "dina" MKJ och jag törs nog lova dig att de knappast ställer upp på din lista i praktiken. Där har du utmaningen... Man är nog inte så intresserad av att sänka arrendena på sin skogsmark för att hjälpa dig.

Givetvis har vi varierande kunskap och erfarenhet bland såväl jägare som tjänstemän och jordbrukare. Det vi dock tydligt ser är att en modell inte räcker långt. Vi måste köra en uppsjö av varianter och dessutom ha beredskap för att förändra den med vildsvinens förändrade beteende och förändrade krav från omvärld och årsmånsvariationer. Som flera redan konstaterat ser vi en mycket stor variation över tid och rum mellan vildsvin och vildsvin. Det som är sant idag behöver inte vara det imorgon.

Vad gäller vårt, SJF´s, engagemang så styrs vi av två uppdragsgivare, staten och medlemmarna. Ingen av dessa har direkt pekat ut vildsvinsfrågan som akut eller stor. Ser vi till dagsläget så går det 10 medlemmar som vill öka vildsvinsstammen på varje som vill minska den, särskilt efter årets vinter. Staten i sin tur har aldrig pekat ut vildsvinsfrågan som överordnad och för närvarande är den helt perifer, i såväl uppdrag som finansiering. Jag vill nog påstå att vi arbetat mer med frågan än vad vi haft mandat till. Helt enkelt eftersom vi sett problemen komma smygande.

Det jag ska erkänna är att vi nog medvetet haft lite is i magen. Ingen viltförvaltning kan tvingas igenom och all viltförvaltning måste bygga på lokalt engagemang. Utan detta så kan vi lägga enorma resurser på att mässa i tomma bygdegårdar. Hur vi än förvaltar så kommer också minst två "ändar" av åsiktslinjen vara missnöjda.

Det är dock kusligt glädjande att man även i Uppland börjar få till samarbeten lokalt i vildsvinsfrågan, det är enda vägen till framgång och oavsett vad man kommer överens om så är samarbete det enda konstruktiva. Just Uppland är den landsända som oroar mig mest, av olika anledningar, när det gäller vildsvinen.

Link to comment
Share on other sites

---

Vad gäller vårt, SJF´s, engagemang så styrs vi av två uppdragsgivare, staten och medlemmarna. Ingen av dessa har direkt pekat ut vildsvinsfrågan som akut eller stor. Ser vi till dagsläget så går det 10 medlemmar som vill öka vildsvinsstammen på varje som vill minska den, särskilt efter årets vinter. Staten i sin tur har aldrig pekat ut vildsvinsfrågan som överordnad och för närvarande är den helt perifer, i såväl uppdrag som finansiering. Jag vill nog påstå att vi arbetat mer med frågan än vad vi haft mandat till. Helt enkelt eftersom vi sett problemen komma smygande.

---

Man kanske inte direkt ser det som en direkt överordnad fråga, men dock tillräckligt viktig för att man för ett drygt år sedan tog fram flertalet uppdrag till såväl Jägareförbundet, Riksjägarna mfl för att som det stod i pressmedelandet "Ta krafttag mot den växande vildsvinsstammen".

Detta har väl iofs inte lett fram till några direkt konkreta slutsatser ännu, vad jag har förstått? Vad jag som lekman kan se så har man i alla fall ett projekt som har som utgångspuntk att prova olika metoder för inventering av vildsvinsstammen.

Ang detta med försäljning av vildsvinskött etc, så finns det en hel radda att läsa här:

http://www.slv.se/upload/dokument/remisser...ag_vildsvin.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...