Jump to content

Trafikeftersök remiss...


N S

Recommended Posts

Har fått ta del av trafikeftersöks remissen.

Ursäkta .. men vem i h-vete har författat den... måste vara någon som inte är alls insatt i problematiken kring viltolyckorna.

Jag tror jag talar för alla inblandade i min kommun.

Det kommer bli j-vligt tomt i leden...

Till o med jag funderar allvarligt på att hoppa av om den remissen går igenom.

Saxar..

18 §. En kontaktperson, som tillika är eftersöksjägare, får inte själv genomföra eftersöksuppdraget.

Vi ska oxå ha helt nya kläder ny eftersöäksväst och benreflex och keps... som om alla här ens ha fått den förra västen..

Billigt o byta ut alla västar till va de nu är 6000-7000 pers som oxå ska ha keps och benreflexer...

Dessutom kör jag mösslös när jag har pannlampan på... aja baja de får man inte...

27 § Om viltet uppgetts vara kvar på platsen för sammanstötningen eller om det behövs av annan anledning får polismyndigheten ge kontaktpersonen i uppdrag att göra ett platsbesök, för att avgöra om viltet är dött eller för att avliva det eller, i de fall viltet inte är kvar på platsen, ombesörja att ett eftersök genomförs av lämpligt eftersöksekipage eller sådan anlitad jakträttshavare som sägs i 18 §. En kontaktperson, som tillika är eftersöksjägare, får inte själv genomföra eftersöksuppdraget.

Helt jävla sjukt..

Om jag då åker ut som kontaktman så får jag inte ha hunden med ifall ett eftersök behöver göras.

o andra sidan så fick jag ju inte göra bägge uppdragen...

Alltså behövs minst 2 pers bli inblandade o ev få sin nattsömn förstörd.

En ska bara ut o vända...

16 § Med ett eftersöksekipage avses en eftersöksjägare med hund.

En eftersökspatrull ska bestå av ett eftersöksekipage och ytterligare minst en eftersöksjägare.

Vid eftersök där snödjup eller andra väderleksförhållanden omöjliggör eller avsevärt försvårar att hund används får polismyndigheten besluta att hund inte behöver medföras.

Jaha o nu fick minst 3 pers sin nattsömn förstörd... o polisen ska tydligen avgöra om det är lämpligt att ha med hund om det är djupsnö... eller att jag inte få gå själv...

Snälla släng denna remiss i papperskorgen direkt.

Sätt någon som iallfall har varit med på lite trafikolyckor och har förståelse för de problem som kan uppstå vid genomförandet.

Så vi får en remiss som iallafall har lite verklighetsförankring.

Link to comment
Share on other sites

Vem har skrivit Prop:en?

En Remiss kan det väl knappast vara frågan om?

Eller vidare om det är en remiss, vem har författat den?

Det är som du säger en del tankevurpor i det där materialet.

/Christian

Link to comment
Share on other sites

Vem har skrivit Prop:en?

En Remiss kan det väl knappast vara frågan om?

Eller vidare om det är en remiss, vem har författat den?

Det är som du säger en del tankevurpor i det där materialet.

/Christian

Verkar vara ett förslag till remiss. från polisen.

"Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens medverkan vid eftersök av vilt som varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon;"

Link to comment
Share on other sites

NS- ja men då är det ju en FAP,

dvs bindande regler som RPS har ställt ut,

har den ett nummer FAP nummmer:år?

Ok,

jag googlade den, det är en ännu ej meddelad FAP 2010:00, ej heller i kraftträdd men den uttalar de regler som gäller, "enligt" polisen,

dvs hur de skall agera, lite intressant att den dvs FAP:en inte motsvarar det övriga uttalade regelverket på området,

vem som har sammanställt den,

tja det är ju RPS styrelse med stöd av chefsjuristen och ev/förmodade sakkunniga.

Hmmm med tanke på vilken area på forat vi är i, skall jag stanna därvid.

Här hittar man de remissyttranden som förbundet har meddelat, för 2010 har man ännu inte kommenterat denna föreslagna FAP:en,

remissyttranden

Det får förmodas att förbundet kommer att ha ett par synpunkter på FAP:en om det nu är så att den är ute på remiss.

/Christian

Link to comment
Share on other sites

Ja så är det nog men det saknas datum.

Mistänker att det är nån form av förslag..

RPSFS 2010:00

FAP 226-1

En gubbe har sagt upp sitt deltagande allaredan..

Link to comment
Share on other sites

Inte min fråga, så jag kan inga detaljer. Remissvar skall dock vara inne den 13/4, och märk väl att det just är en remissversion. Nu är det alltså läge att påtala vad som är bra, respektive dåligt, men vi behöver inte gå i taket över förslagen. Linkis hanterar remissen från vår sida, men sitter utan lina för tillfället. Den som har konkreta förslag kan maila honom. Alltså- ingen fara på taket och allt går att förändra med goda argument. Däremot måste vi förstås vara medvetna om att det kommer ställas högre krav än tidigare, i och med att verksamheten styrs upp och man kommer att få ersättning.

Link to comment
Share on other sites

Har också tagit del av FAP 226-1. Och går den igenom får dom nog letar efter nya eftersöksjägare, den som författat den har inte stor verklighetsförankring.

Ska vi nu försöka förkorta djurens lidande så fort som möjligt vilket borde var det viktigaste, kan man ju inte skicka ut en kontaktman först och avgöra om det måste göras ett eftersök och sedan ringa in ett eftersöksekipage!

Sen ska polisen avgöra om kontaktmannen behöver göra ett platsbesök efter de uppgifter som den lämnar som kört på djuret och det vet vi ju hur exakta de brukar vara!

Nej går detta igenom så får djuren lida ä nmer än idag!!

Emotser Linkis kommentarer.

\Mats

Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkar denna § så måste även jag som markägare vara registrerad ;)

18 § Med anlitad jakträttshavare avses en markägare, av markägaren anli-tad eller annan jakträttshavare som, via NVR regionalt, frivilligt åtagit sig och av polismyndigheten blivit godkänd för att stå till förfogande för efter-sök enligt 40 § jaktförordningen (1987:905) som börjar i eget jaktområde och som uppfyller kompetenskraven i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:xx) samt är registrerad i NVRs databas.

En anlitad jakträttshavare behöver inte stå till förfogande för andra efter-söksuppdrag än sådana som börjar i eget jaktområde, dock ska han eller hon fullfölja ett påbörjat eftersök även om det fortsätter över annans jaktområde.

/Lasse

Link to comment
Share on other sites

Emotser Linkis kommentarer.

\Mats

Det blir dock knappast förrän på torsdag eller så, pga påsklov. Jag lägger över tråden i diskussionsdelen av SJF-arean.

Link to comment
Share on other sites

Man upphör aldrig att förvånas över möjligheten till att byråkratisera en fungerande verksamhet :o .

Jag stödjer helhjärtat förslaget att eftersöksjägare ska har skäligt betalt samt rätten att slutföra eftersök på annans mark :)

Men denna byråkratisering och kontrollapparat som håller på att byggas :wacko: Kommer bestämmelserna i de föreslagna a föreskrifter att bli verklighet så riskerar vi att stå utan frivilliga eftersöksjägare, vilket kanske kan vara avsikten om man är konspiratoriskt lagd. :blush: Man kan ju nästa få för sig att syftet är att införa heltidsanställda eftersöksjägare vilket jag av principiella skäl är emot eftersom vid börjar vandra på en väg som många jaktmotståndare skulle önska//US

Link to comment
Share on other sites

Jag kan väl säga att jag känner mig grundlurad om dessa remisser går igenom utan ändring...

Jag skulle oxå vilja se hur man ska få redan etablerade utormodentligt duktiga ekipage på tex björn.

Tänker då på exempelvis Rasmus B. tvingas gå en kurs i björneftersök...

Link to comment
Share on other sites

Jag kan väl säga att jag känner mig grundlurad om dessa remisser går igenom utan ändring...

Jag skulle oxå vilja se hur man ska få redan etablerade utormodentligt duktiga ekipage på tex björn.

Tänker då på exempelvis Rasmus B. tvingas gå en kurs i björneftersök...

En till, det enda positiva man kunde hitta var ju att här kan man faktiskt vara både kontaktman och eftersöksjägare.

"2. För kontaktperson som inte själv ska genomföra eftersöket utan vidarebefordrar

uppdraget, 50 kr för varje påbörjad timme."

Sen förstår jag inte skillnaden i betalningarna per timme eller en fast summa?

\Mats

Link to comment
Share on other sites

Det finns många delar i både FAP/RPS samt NV,s föreskrifter som lämnar mycket övrigt att önska!

Har inte för avsikt att peka på några speciella just nu, utan vill råda er att göra följande.

Om nu inte era resp länsansvariga har gjort detta dvs!

Skriv ner dessa era åsikter om valda §-er och sänd dessa till era resp länsansvariga jägare/polis.

Det är sedan dessa svar som ska tillställas sjf-centralt, dvs hela länets samlade svar, detta är mycket viktigt!

Många enskilda svar, från många län, ger tyngd och krut till de på förbundet som ska bemöta denna "skrivbords produkt"!

Och sedast den den 10/4 måste era svar finnas hos sjf-central, för de ska svara senast den 13/4!

Om ni inte har e-mail adresser till era resp länsansvariga så skicka ett PM så har jag dessa..

//B

Link to comment
Share on other sites

Börjar fundera på om det "mörkats"..

Lite märkligt att de här remisserna inte nått ut till "gräsrötterna" (de som gör jobbet) i tid..

Det som ska svara på remiss brukar väl få lite mer tid till detta ?

Link to comment
Share on other sites

Börjar fundera på om det "mörkats"..

Lite märkligt att de här remisserna inte nått ut till "gräsrötterna" (de som gör jobbet) i tid..

Det som ska svara på remiss brukar väl få lite mer tid till detta ?

Uhhhhh,,, det mörkas! <_<<_<

Nej Niklas det är ingen som mörkar någonting i detta!

Allt hänger nu på era resp länsansvariga/samordningsansvariga, dvs hur bra dessa är på att föra ut remisserna i egna leden. Tids pressen kan ingen göra något åt, det vara liksom fel ordning från början, NV,s borde kommit först, sedan Fap. Tyvärr blev det omvänt, men tackvare flera på sjf så kom åtminstone ett utkast till Nv,s just innan påskhelgen.

//B

Link to comment
Share on other sites

Tror inte Fapen kom till bara så där! Nu när man börjat kunna lägga in några eftersök så undrar man om inte det här med att kontaktman och eftersöksjägare inte kan vara samma person var tanken från början!

Ps. Har ni lyckats kryssa i rutan för löshund, har kryssat i men det verkar försvinna hela tiden när man tar spara.

\Mats

Link to comment
Share on other sites

Oj, jag måste villigt erkänna att det blir svårt att svara på alla era frågeställningar. Jag kan bara konstatera att de felaktigheter ni hittat redan noterats i de drygt 100 mail jag hunnit läsa i ämnet. Med tanke på att jag har säkert 200 kvar så lär det komma fler åsikter...

En remiss är en remiss och jag har sett betydligt mycket sämre skrivningar än den här, även om jag har full förståelse för er frustration. Problemet för oss som ska sammanställa detta nationellt är att remissvaren spretar alldeles något hemskt. Jag hittar bara ett par synpunkter som alla är överens om sedan blir det till att kompromissa, det är ett avlångt land. Det finns flera frågor där man hotar med strejk om det införs i en landsända medan man hotar med strejk om det inte infös i en annan...

Man ska vara medveten om att polisen skriver desa föreskrifter från sin horisont, sedan blir det som alltid en dragkamp mellan oss och dem om vilka skrivningar som måste ändras. Att en kontaktman också får göra eftersök är jag säker på att vi kan ändra men jag tror inte man får bort öronlapparna på kepsen, till exempel. Mitt tips blir helt enkelt att ta skrivningarna för vad de är. Ingen lär kolla er om ni mitt i natten i smålands djupa skogar tar av kepan och sätter på er pannlampan. Utrustningen är helt enkelt skapad för att uppfylla skyddsreglerna för arbete vid väg och om inte polisen anbefaller dessa ligger de risigt till. Detta är bara ett exempel på att saker och ting måste styras upp då de formaliseras och ersättning för mångmiljonbelopp ska utbetalas. Man ska vara medveten om att om staten betalar ut några miljoner vill de veta vad de får och då kommer kraven som ett brev på posten...

Att sedan en föreskrift eller lagrådsremiss (t ex nya älgförslaget) är skrivet av byråkrater är nog bara att vänja sig vid. Så har det varit och lär fortsätta att vara. Vår uppgift nu är att få till förändringar där de bäst behövs.

Nu tror jag vi har många och långa förhandlingar och putsningar på systemet framför oss innan alla är hjälpligt nöjda men den dagen kommer, inte imorgon, men kanske om ett år eller så...

Link to comment
Share on other sites

Mats_bengt: Nej, skrivningen om kontaktman kontra eftersöksjägare kom till sista veckan innan remissen, det har inte varit på tal tidigare. Det finns två anledningar till skrivningen. Dels vill inte polisen att kontaktmannen ska vara ute på uppdrag och därmed onåbar och dels att vi redan ser i databasen hur enskilda kontaktmän enbart kommenderar ut sig själva med ett jävla käbbel, på ren svenska, som följd. Så vi får se till att "döda" dessa två anledningar så är vi säkert hemma...

Link to comment
Share on other sites

Remisstiden är nog inte ovanligt kort i just detta fall. Det var dock lite onödigt med en påsk mitt i, min tilltänkta påskledighet rök all världens väg... Faktum är att många remisser hinner vi inte ens skicka ut i organisationen utan får svara direkt med "magkänslan". Givetvis inte bra men bättre en kort remiss än ingen remiss...

Link to comment
Share on other sites

Tack Björnhunden för klarlägganden om remisshanteringen. Jag inser nu att vi omöjligt hinner läsa alla mail som kommer in i frågan. Så vill ni vara säkra, ta kontakt med er länsansvarige. Nu lär jag sitta på söndagnatt och sammanställa vårt svar så har ni akuta synpunkter får ni väl ta dem här, så lovar jag att läsa på söndag eftermiddag...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...