Jump to content

Hur är en bra jaktledare?


millgard
 Share

Recommended Posts

Jag tycker det var väldigt kreativt av dig att sno, ta till dig det.

Hmmm, då misstolkade jag dej igen, sorry!

Egentligen är detta en fråga om hur mycket man måste ändra i en text för att den inte ska vara ett citat. Jag har faktiskt ändrat en del i texten vilket gör att EGENTLIGEN är det inte ett citat och därför nämde jag inte att jag saxat texten. Så strikt formelt tror jag att Millgard har fel i sin kommentar om att jag borde anget texten som ett citat men jag håller med honom i praktiken därför gick jag inte i polemik om detta.

Link to comment
Share on other sites

Skiter i RWs story och gör bara en snabb refletion:

Det finns lika många tankar om vad en jaktledare är som det finns jägare, verkar det som.. ;)

T ex kan det vara den valda jaktledaren i ett större jaktlag, där jaktledaren enbart sköter jaktens bedrivande.

Den informella jaktledaren då man helt enkelt träffas ett gäng och jagar ihop, utan några större omsvep.

Den totalitära jaktliga ledaren som styr och ställer allt från minsta minkfälla till årets avskjuting.

Kanske ska vi bestämma oss för vilken typ av jaktledare vi pratar om?

MaxW, som förövrigt bara är chef korta stunderoch trots en hel hoper poäng i ledarskap, organisation, pedagogik och annat trams insett att inte en enda grupp är den andra lik och ledarstilar och ledaregenskaper bara är trams och teorier som inte har någon koppling till verkligheten.

Jag tycker att ett konkret exempel att diskutera kring ger mer meningfulla diskutioner men har insett att inte många andra håller med.

För mig finns bara en form av jaktledare däremot blir sättet att leda och problematiken annorlunda med olika senario. Ta en sån enkel sak som att komunisera ut ett beslut, i en liten grupp gör man det på nån minut men i ett större jaktlag kan det handla om att man måste dokumentera och att få en återkoppling från samtliga för att kunna gå vidare.

När det gäller de många teorierna kring ledarstilar o egenskaper så är min känsla att mycket faktiskt stämmer ganska bra men sällan till fullo. Man måste ofta kombinera flera olika teorier och att även förstå att det kan ändra sig snabbt. Nån nämde att man ska ha en hel del praktisk kunnskap för att få full förståelse för teorierna vilket stämmer bra med mina egna erfarenheter. Dock håller jag med om att mycket är trams och verkar handlar om att man ska kunna sälja olika seminarier och kurser till företag för dyra pengar.

Link to comment
Share on other sites

militärer.....skulle det vara bra eller dåligt???

den som tror att jaktlag och ordergivning är en bra kombo är out of bounds......

Sant, tror man att man blir en bra ledare med kadaverdisiplin så är man nog alldeles fel ute. De som har ett flertal hundar håller nog med mig, det är lättare att lära och få en hund att göra av egen fri vilja och lust än att tvingas till. Så fungerar vi mäniskor också!

Link to comment
Share on other sites

Sant, tror man att man blir en bra ledare med kadaverdisiplin så är man nog alldeles fel ute. De som har ett flertal hundar håller nog med mig, det är lättare att lära och få en hund att göra av egen fri vilja och lust än att tvingas till. Så fungerar vi mäniskor också!

Det finns en väldigt stor skillnad i grunden till att gruppen skapats också. Om man tänker på lumpen så var/är det en grupp ynglingar utan nån form av kunskap ihop komenderade medan ett jaktlag skapas av (oftast) välutbildade och välmotiverade personer med ett mål på helt frivilig bassis. När det gäller millitära gruper så är det också ett master - slave förhållande med strikta rangordningar vilket behövs för att få det till att fungera medan ett jaktlag bygger på ett 1:1 jämnlikt förhållande mellan medlemmarna. I praktiken finns det oftast även i ett jaktlag olika former för rangordning (störst mark har mer att säga till om) men den är mycket mer outtalad och informell.

Link to comment
Share on other sites

Väldigt många ledarskaps teoriers ursprung kommer från militären men att överföra dem direkt till den civila världen fungerar normalt dåligt.

Jag är övertygad om att tiden då den militäraledaren säger: lyd order och gör som jag säger för det är jag som bestämer, är över.

Det är en "mjukare" linje som gäller idag. Finns väldigt många överblivna yrkesmilitärer som jobba i ledningspositioner i det civila nu.

Även vissa ledarskapskurser som militären anordnar har civila deltagare där tex en skola köper in en utbplats till tex en rektor mm.

Men helt klart finns det säker en och annan "gaphals" kvar.

Sen kanske man ska skilja på en grupp människor som samlats kring ett intresse och där alla har samma rättigheter, och en grupp på en arbetsplats där en person är satt att styra det hela. De övriga är i gruppen satt att mot betalning göra det arbetsledning vill att dom ska göra.

Link to comment
Share on other sites

Måste säga att jag hade en hel del befäl i det militära som jag mer än gärna skulle ha som jaktledare. Handlar ju så mycket om att motivera, engagera och leda. Det är precis det som en bra officer eller jaktledare gör.

Link to comment
Share on other sites

Jag är övertygad om att tiden då den militäraledaren säger: lyd order och gör som jag säger för det är jag som bestämer, är över.

Det är en "mjukare" linje som gäller idag. Finns väldigt många överblivna yrkesmilitärer som jobba i ledningspositioner i det civila nu.

Även vissa ledarskapskurser som militären anordnar har civila deltagare där tex en skola köper in en utbplats till tex en rektor mm.

Men helt klart finns det säker en och annan "gaphals" kvar.

Sen kanske man ska skilja på en grupp människor som samlats kring ett intresse och där alla har samma rättigheter, och en grupp på en arbetsplats där en person är satt att styra det hela. De övriga är i gruppen satt att mot betalning göra det arbetsledning vill att dom ska göra.

Kan säga att vi inom företaget jag jobbar åt, har haft en del "avdankade" militärer och väldigt få har hållit måttet men en o annan har varit bra.

Link to comment
Share on other sites

Måste säga att jag hade en hel del befäl i det militära som jag mer än gärna skulle ha som jaktledare. Handlar ju så mycket om att motivera, engagera och leda. Det är precis det som en bra officer eller jaktledare gör.

....fast en väldigt stor skillnad är att i en krigssituation finns inget utrymme för att skapa ett konsensusbeslut utan då måste alla soldaterna lyda vilken order som helst ögonblickligen (som att kasta sig framåt mot fiendens kulsprutor utan skydd). Detta gör att i grunden är det inte samma form av ledarskap. Därmed inte sagt att en millitär inte kan fungera i ett civilt ledarskap.

Link to comment
Share on other sites

Sen kanske man ska skilja på en grupp människor som samlats kring ett intresse och där alla har samma rättigheter, och en grupp på en arbetsplats där en person är satt att styra det hela. De övriga är i gruppen satt att mot betalning göra det arbetsledning vill att dom ska göra.

En arbetsplats är en tredje form av ledarskap, om man nu har 1. millitärt ledarskap (100% lydnad), 2. fritidsintresse (jakt) (1:1 ledarskap) o 3. arbetsplats (mellan 100% lydnad o 1:1 ledarskap).

Även om alla formerna av ledarskap har likheter så är de ändå väsentligt skiljda i grunden. Min uppfattning är att många av de jägare som klagar på jaktledaren gör så därför att jaktledaren leder grupen enl. typ 1. eller 3.

Link to comment
Share on other sites

En arbetsplats är en tredje form av ledarskap, om man nu har 1. millitärt ledarskap (100% lydnad), 2. fritidsintresse (jakt) (1:1 ledarskap) o arbetsplats (mellan 100% lydnad o 1:1 ledarskap).

Även om alla formerna av ledarskap har likheter så är de ändå väsentligt skiljda i grunden. Min uppfattning är att många av de jägare som klagar på jaktledaren gör så därför att jaktledaren leder grupen enl. typ 1. eller 2.

Så kan det nog vara..... Svåraste formen av ledarskap är i fritidssamanhang, framför allt om det finns regler och säkerhet som ledaren måste följa och inte bara att ena gruppen mot ett gemensamt mål...... (inte bara jakt utan även motorsport, idrott mm)

Link to comment
Share on other sites

Läst tråden med stort intresse.

Anser att en ledare skall föregå med gott exempel, ta ansvar, gå i första ledet och kavla upp i allt förekommande. Inflations beteenden straffar sig nästan alltid, oavsett om person är för mesig eller diktatorisk.

En bra jaktledare är inte auktoritär, men han måste bannemig ha tillräcklig auktoritet. Dessutom är det ju en fördel om han vet vad han pratar om i jaktens utövande, det sker ju via LHS och är således ett levande dokument genom hela livet. Med det inte sagt att en 60 åring per automatik är mer lämpad än en 40 åring.

Borde ha rätt taskiga förutsättningar som gammal reservare, chef och med tyskt blod i ådrorna med ovan skrivet som bakgrund. Har nog jagat med 20 olika personer här på sidan i jaktledande ställning, hoppas iaf ingen upplever mig som diktator. Är inte den som snackar mest i en grupp med jägare då jag lyssnar lika mycket. Men när jag snackar förväntar jag mig att folk lyssnar, det är på dom premisserna jag ställer upp som jaktledare. Har mycket släkt i mitt jaktlag också, brorsans grabb har varit en stämpel som tagit tid att tvätta bort, men troligen har man tagit tillräckligt många fler rätta beslut än fel i skarpa lägen för att tillslut få föra lagets talan utan ifrågasättanden.

Det är JL individen som skapar atmosvären i jaktlaget, genom att vara lyhörd kan man tidigt uppfatta signaler om missnöje, då måste man vara stark nog att bums ta diskussionen och eliminera problemet i samförstånd. Uppföljning är nästan lika viktigt. Tillika måste man delegera, att ge bort visst ansvar skapar delaktighet. Då jag ofta går med hund delegerar jag ofta jaktlederiet och kommunikationen under själva jakten till min vice som jag litar 100% på.

Det går att hitta bra och dåliga jaktledare i alla samhällsklasser och med olika bakgrund. Tror inte det finns nån mall som man måste passera för att kvalificera sig. Dock är en jaktledarutbildning en bra grundbult, även för dom som inte innehar ansvaret, då det bidrar till förståelse.

Link to comment
Share on other sites

....fast en väldigt stor skillnad är att i en krigssituation finns inget utrymme för att skapa ett konsensusbeslut utan då måste alla soldaterna lyda vilken order som helst ögonblickligen (som att kasta sig framåt mot fiendens kulsprutor utan skydd). Detta gör att i grunden är det inte samma form av ledarskap. Därmed inte sagt att en millitär inte kan fungera i ett civilt ledarskap.

Tycker att det ofta blir polsk riksdag med "dåliga" jaktledare. Då tycker jag att det är bättre att kasta sig ut och det kanske inte blir som alla vill ha det. Diskutera ska man göra på kvällstid och på möten den här tiden på året är dagarna för korta för att diskutera bort :lol:

Link to comment
Share on other sites

Tycker att det ofta blir polsk riksdag med "dåliga" jaktledare. Då tycker jag att det är bättre att kasta sig ut och det kanske inte blir som alla vill ha det. Diskutera ska man göra på kvällstid och på möten den här tiden på året är dagarna för korta för att diskutera bort :(

Vad den ena uppfattar som "Polsk riksdag" uppfattar den andra som konstruktiv diskusion.... :D

Min uppfattning är att det är bättre att det snackas lite för mycket än för lite. Bland det värsta folk vet är att inte få uttrycka sin åsikt. Att de sen inte får exakt som de vill sväljer de flesta om ledaren kan argumentera för sin sak. Argumenten ska då helst inte vara av typen "..för så har vi alltid gjort.."

Link to comment
Share on other sites

Vad den ena uppfattar som "Polsk riksdag" uppfattar den andra som konstruktiv diskusion.... :D

Min uppfattning är att det är bättre att det snackas lite för mycket än för lite. Bland det värsta folk vet är att inte få uttrycka sin åsikt. Att de sen inte får exakt som de vill sväljer de flesta om ledaren kan argumentera för sin sak. Argumenten ska då helst inte vara av typen "..för så har vi alltid gjort.."

Håller i princip med dig, det viktiga är att snacket sker vid rätt valt tillfälle och inte t.ex. över jaktradion eller precis när man skall ut på pass.....

Link to comment
Share on other sites

Håller i princip med dig, det viktiga är att snacket sker vid rätt valt tillfälle och inte t.ex. över jaktradion eller precis när man skall ut på pass.....

Snacka för mycket över radion är en styggelse och att snacka på väg ut till pass gör bara de oerfarna och de som inte vill skjuta. :D

Link to comment
Share on other sites

Vad den ena uppfattar som "Polsk riksdag" uppfattar den andra som konstruktiv diskusion.... :D

Min uppfattning är att det är bättre att det snackas lite för mycket än för lite. Bland det värsta folk vet är att inte få uttrycka sin åsikt. Att de sen inte får exakt som de vill sväljer de flesta om ledaren kan argumentera för sin sak. Argumenten ska då helst inte vara av typen "..för så har vi alltid gjort.."

En jaktledare ska inte behöva stå att argumentera för sina beslut under pågående jakt och samlingar, tycker jag. Han är tillsatt för att efter eget huvud och efter jaktledarinstruktioner leda jakten. Ofta fattar man viktiga beslut långt innan själva jaktdagen med diverse olika aspekter, det kan handla om säkerhet eller avskjutning. Däremot om man har idéer så är det ofta uppskattat om man får ta del av dom med tid till att tänka igenom, så att de förvaltas på bästa sätt. Jaktlederiet är något som man är året runt, förrutom på årsmötet. Så alla har gott om tid att påverka. Det är sällan en slump att pass sitter där dom sitter, eller varför anvisad väg till passet inte går närmsta väg. Jaktledaren är inte sällan den som känner markerna bäst och var viltväxlarna är, inte alltid men ofta.

Tomas

Link to comment
Share on other sites

En jaktledare ska inte behöva stå att argumentera för sina beslut under pågående jakt och samlingar, tycker jag. Han är tillsatt för att efter eget huvud och efter jaktledarinstruktioner leda jakten. Ofta fattar man viktiga beslut långt innan själva jaktdagen med diverse olika aspekter, det kan handla om säkerhet eller avskjutning. Däremot om man har idéer så är det ofta uppskattat om man får ta del av dom med tid till att tänka igenom, så att de förvaltas på bästa sätt. Jaktlederiet är något som man är året runt, förrutom på årsmötet. Så alla har gott om tid att påverka. Det är sällan en slump att pass sitter där dom sitter, eller varför anvisad väg till passet inte går närmsta väg. Jaktledaren är inte sällan den som känner markerna bäst och var viltväxlarna är, inte alltid men ofta.

Tomas

Känns som att jag läst samma inlägg innan.... :D

En ledare SKA kunna argumentera för sina beslut annars är han ingen ledare som passar för fritidsaktiviteter. Då leder han/hon gruppen som en millitär eller chef vilket inte är passande och som kommer att leda till konflikter.

Han ska INTE leda grupen efter eget huvud utan i konsensus med övriga inom gruppen. Det finns alltid tid att stämma av med de övriga i detaljerna.

Att man redan vid årsmöte mm fastlagt avskjutning och andra formella regler (rött hattband, skjutprov mm) är ju självklart och inget man tar upp inför varje såt.

Link to comment
Share on other sites

Känns som att jag läst samma inlägg innan.... :D

En ledare SKA kunna argumentera för sina beslut annars är han ingen ledare som passar för fritidsaktiviteter. Då leder han/hon gruppen som en millitär eller chef vilket inte är passande och som kommer att leda till konflikter.

Han ska INTE leda grupen efter eget huvud utan i konsensus med övriga inom gruppen. Det finns alltid tid att stämma av med de övriga i detaljerna.

Att man redan vid årsmöte mm fastlagt avskjutning och andra formella regler (rött hattband, skjutprov mm) är ju självklart och inget man tar upp inför varje såt.

Har inte velat blanda mig i denna debatt men ändå.

Inför en jaktdag skall det redan vara klart hur många passkyttar som finns, hur många hundar som finns, vilka hundar som finns, vilka såtar som skall jagas av, hur många såtar som skall jagas av under dagen, vilka pass som besättas, vilka hundar & hundar skall gå de olika såtarna osv .

Allt skall vara klart för jakt .

Under en jaktdag skall det jagas inget annat .

Det är omöjligt att ta alla beslut i ett jaktlag i total konsensus under en jaktdag det är inte ens troligt att alla medlemmar är där.

Är tex medlem i ett antal jaktlag i det ena finns arton medlemmar under en normal jaktdag är kanske 7-8 stycken närvarande .

I en jaktklubb som jag är medlem i finns 250 medlemmar under en jakt 10 - 12 passkyttar plus hundförare .

Som hundförare & jaktledare är jag juridiskt ansvarig för vad som händer under en jaktdag.

Det är jaktledaren som får ta de juridiska konsekvenserna om någoting går fel !

DET FINNS ALDRIG TID ATT STÄMMA AV ALLA DETALJER !

Det är inte heller så att det endast är en ledare som måste kunna argumentera för sina åsikter.

En ledare skall inte hela tiden behöva argumentera för att någon eller några hela tiden skall tramsa emot utan att kunna framföra några egentliga skäl.

Jakt är faktiskt inte någon lek möjligen så är det en lek med döden .

Går något fel så kan faktiskt människor bli dödade & återigen det är jaktledaren som är juridiskt ansvarig .

Om fler hade gått jaktledarkurs & fått reda för vilket ansvar de faktiskt har inför lagen så skulle det inte finnas så många jaktledare kvar.

//Lasse D.

Link to comment
Share on other sites

En sak till. Något jag har lärt mig genom åren är att ju tydligare jag är. Dessto mer uppskattad blir man som ledare av en större grupp. Den stora massan vill ha klara och tydliga instruktioner om vad som passar sig, och vad som gäller i olika situationer. Med det menar jag inte att det ska pekas med hela handen eller gormas ut order, men enkla och klara linjer. Sen finns det ibland individer som har svårt att förlika sig med att inte få individuella friheter, dessa självpåtagna friheter gillas sällan av den stora massan. Däremot ska det förstås ges så mycket frihet som är möjligt inom ramen för säker och trevlig jakt, men alla ska åtnjuta den, inte bara dom som roffar åt sig plats vilket lätt kan bli fallet i en stor grupp.

Tomas

Link to comment
Share on other sites

Känns som att jag läst samma inlägg innan.... :D

En ledare SKA kunna argumentera för sina beslut annars är han ingen ledare som passar för fritidsaktiviteter. Då leder han/hon gruppen som en millitär eller chef vilket inte är passande och som kommer att leda till konflikter.

Han ska INTE leda grupen efter eget huvud utan i konsensus med övriga inom gruppen. Det finns alltid tid att stämma av med de övriga i detaljerna.

Att man redan vid årsmöte mm fastlagt avskjutning och andra formella regler (rött hattband, skjutprov mm) är ju självklart och inget man tar upp inför varje såt.

Visst ska jaktledaren kunna argumentera för sina beslut! Men om han är en tillräckligt bra ledare så behöver han inte göra det :D

Och jo han ska leda gruppen därför att han är utsedd att göra det. Eller kanske mera rätt sagt han ska ha förtroended att göra det och inte därför att han är vald utan för att han är mest lämplig och är han inte det ska han inte vara jaktledare!

Alltså, en av dom viktigaste sakerna för en jaktledare är att ha förtroende. Tror att det är när man inte har förtroende för sin jaktledare som det blir problem.

Link to comment
Share on other sites

Känns som att jag läst samma inlägg innan.... :D

En ledare SKA kunna argumentera för sina beslut annars är han ingen ledare som passar för fritidsaktiviteter. Då leder han/hon gruppen som en millitär eller chef vilket inte är passande och som kommer att leda till konflikter.

Han ska INTE leda grupen efter eget huvud utan i konsensus med övriga inom gruppen. Det finns alltid tid att stämma av med de övriga i detaljerna.

Att man redan vid årsmöte mm fastlagt avskjutning och andra formella regler (rött hattband, skjutprov mm) är ju självklart och inget man tar upp inför varje såt.

Tycker du skrivit mycket klokt och jag håller med om det mesta. Men vill ändå vända och vrida på det lite.

En ledare skall kunna rgumentera för sina beslut. Det håller jag med om. Men en bra ledare behöver inte göra det.

Vägen dit anser jag vara bäst om den går via förberedelser, T.ex. diskutera igenom olika synsätt på saker och ting i förväg.

Kanske också genom att ha visat vid tidigare tillfällen att det gått bra när man beslutat tidigare.

Sedan, när det är skarpt läge så kan man vara auktoritär utan att folk känner sig överkörda. Polsk riksdag när man skall besätta pass gynnar ingen. Det är som vilken militär anfallsplan eller vilket spelsystem som helst som Mårts anger i timeouten med 2 minuter kvar av VM finalen. Det är inte säkert att det är den bästa planen. Men det är i alla fall bättre att alla spelare jobbar efter samma plan än om de börjar hitta på egna idéer. Och det kanske passkyttar bör tänka på.

Jag har själv ibland svårt att hålla tyst när mitt favoritpass inte blir besatt. (Därför vikarierar jag ofta som jaktledare...)

Men ibland kanske det är bättre än att påbörja en ny diskussion precis innan lottningen.

// Henrik

Link to comment
Share on other sites

Visst ska jaktledaren kunna argumentera för sina beslut! Men om han är en tillräckligt bra ledare så behöver han inte göra det :D

Och jo han ska leda gruppen därför att han är utsedd att göra det. Eller kanske mera rätt sagt han ska ha förtroended att göra det och inte därför att han är vald utan för att han är mest lämplig och är han inte det ska han inte vara jaktledare!

Alltså, en av dom viktigaste sakerna för en jaktledare är att ha förtroende. Tror att det är när man inte har förtroende för sin jaktledare som det blir problem.

Jo visst ska han kunna argumentera för besluten, men det gör man på annan tid än under pågående jakt. Förtroende bör han givetvis ha, annars ska han inte ens komma på förslag till rollen.

Link to comment
Share on other sites

Givetvis så är det så att alla har rätt att framföra hur de tycker att pass skall besättas hur såtar skall jagas av osv. men detta skall framföras innan morgon uppställningen.

Jaktledaren har redan tillbringat veckan & planerat dagens jakt tillsamman med hundförarna den gångna veckan .

Har man då i tid framfört synpunkter så tar han hänsyn till detta .

Lämpligen så tar man upp synpunkter på jakten efter jaktdagen slut.

Då kan jaktledaren kan ta hänsyn till dessa inför nästa jakt.

Hela vitsen med att välja jaktledare & fastlägga riktlinjer för hur jakten skall drivas under kommande året på årsmötet är just för att slippa tjafset under morgon uppställningen.

Har man starka argument / åsikter gentemot jaktledarskapet får man ta upp detta på årsmötet,

man kan lämpligen då ställa upp som motkandidat gentemot sittande jaktledare .

Vinner man då gehör för sina synpunkter "Fine" gör man det inte då får man fundera på sina synpunkter

kanske överväga sitt medlemskap i jaktlaget .

Har själv lämnat jaktlag som inte passat mig, det är inte självklart att jag älskar alla inte heller att alla älskar mig.

Men det finns inget värre än att kasta bort dyrbara vinter timmar på morgonen för att någon har svårt för att ta argument.

Denna någon är ofta jag själv men jag håller tyst till efter jaktdagen.

Ofta idag så är det så att många av medlemmarna i jaktlaget är långväga så det går inte längre att som jaktledare hålla kontakt med samtliga medlemmar.

//Lasse D.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...