Jump to content

Hur är en bra jaktledare?


millgard
 Share

Recommended Posts

De som har mest ont att säga om militärt ledarskap är också de som har minst erfarenhet av den... det gemene man fick se under sin "lära-sig-ta-skit-och-svetsa-samman-med-kamraterna"-period i lumpen har INGET att göra med militärt ledarskap. Förutom kläderna då. ;)

Lite kul att se hur en överste snabbt fogar sig för att ta order från en kapten.

Link to comment
Share on other sites

Lite kul att se hur en överste snabbt fogar sig för att ta order från en kapten.

Graden saknar betydelse! Det är befattningen som räknas. Graden talar eg bara om vilken utbnivå du har. Själv är jag "bara" sgt i hemvärnet, men har bla 1 löjtnant och 2 fänrikar under mig....

Link to comment
Share on other sites

Graden saknar betydelse! Det är befattningen som räknas. Graden talar eg bara om vilken utbnivå du har. Själv är jag "bara" sgt i hemvärnet, men har bla 1 löjtnant och 2 fänrikar under mig....

Jo men erkänn att se ÖB ta order av en kapten det är väl ändå ngt... <_<

Link to comment
Share on other sites

Jag är själv jaktledare för ett mindre jaktlag (9 personer). Vis av erfarenheter vid tidigare jaktlag som jag varit medlem i där jaktledaren har varit en marionett för personen som stod för kontraktet, försöker jag att få ett så demokratiskt jaktlag som möjligt.

Att varje år ställa platsen till förfogande är en självklarhet men även tyckande om hur jakten ska bedrivas och passtillsättningen ska ske. Detta utvärderas också tydligt vid varje årsmöte liksom ev orättvisor i köttfördelning osv.

Jag anser att det är MIN uppgift att vara lyhörd för de åsikter som finns och föra fram dessa som att det finns önskemål att..... vid ett lämplig tillfälle. Om alla får känslan av att saker som förs fram till mig tas upp vid ett lämpligt tillfälle och noga funderas över behövs ofta inga större diskussioner innan jakten drar igång på morgonen.

Det är även MIN uppgift att personerna i laget, efter förutsättningar, ska få en varierad och så vitt som möjlig känsla av rättvisa vid passtilldelningen, i vårt fall utan att lotta, lottning kan också kan bli orättvist i längden. Vem ska dra först osv.

Det är MIN uppgift att försöka hitta en medelväg mellan de som tar jakten som en social tilldragelse med tid att sitta och prata samt de som bara vill vara effektiva och komma ut på pass.

Det är MIN uppgift att planera och genomföra jakten, samt årsmötet på ett trivsamt och ordnat sätt. Deltagarna i jaktlaget kan ha olika uppfattningar och det är min uppgift att lyssna och försöka jämka när man inte kan bli överens samt försöka få alla att diskutera på ett nyanserat och demokratiskt sätt utan att folk känner sig kränkta. (Det sista är enligt mig varje jaktmedlems skyldighet också)

På jakten är det MITT ANSVAR att tänka efter innan så att jakten bedrivs på ett säkert sätt utan risk för allvarliga olyckor som skulle kunna ha undvikits.

På jakten är det MITT ANSVAR att så långt som möjligt tillse att djuren inte utsätts för onödigt lidande, att jag organiserar eftersöket på ett effektivt sätt, att folk som deltar i jakten har fått de incitament som gör att jakten kan bedrivas på ett lagligt sätt.

Jag hade gärna sett platsen som jaktledare tillsatt av någon annan men än så länge har så inte varit fallet trots att jag har tagit upp det som önskemål på årsmöte.

Jag vill påstå att vi har ett mycket trivsamt jaktlag utan större konflikter och att alla som kommer dit trivs och ofta reflekterar över den goda stämningen. Visst händer det saker men jag och resten av medlemmarna arbetar tillsammans för att det ska fungera så bra som möjligt. Vi lägger trots allt en stor del av vår disponibla inkomst på denna fritidssysselsättning och då vill man att det ska vara trevligt och ingen börda!

Link to comment
Share on other sites

Jo men erkänn att se ÖB ta order av en kapten det är väl ändå ngt... <_<

Det vore något.....

Link to comment
Share on other sites

Tycker det låter som Tompa har bra koll på sitt jaktlag och jaktlaget är säkert nöjd med honom som ledare.

Tror mycket utav diskussionerna beror på geografiska skillnader hur jakten bedrivs och att många utgår ifrån att jakt endast bedrivs som i det egna laget.

Här fungerar det så att jaktledaren är den som leder älgjakten och ev björnjakten om man har en organiserad större jakt på björn. Licensjakten på varg organiserades också på många håll genom jaktledaren. Ett VVO är oftast indelat i 4-5 älgjaktlag men alla har jakträtt på övrigt vilt på hela VVO:t.

Rådjur och övrigt småvilt jagas i mindre sällskap där oftast hundföraren (eller den som känner såten bäst) leder jakten.

I de flesta älgjaktslag här i Hälsingland gör man så att man lottar ett pass per jaktdag (område) som man sedan har ansvar för röjning, utmärkning, att hålla passet i skick, ved osv. i 1-3 år, ofta lottar man om ett område per år på rullande schema om man har flera områden.

Edit: Lottningen görs i augusti-september på speciellt älgjaktsmöte.

Man postar sällan om under dagen om det inte blir eftersök. Oftast har man första dagens genomgång en eller ett par dagar före jakten. På jaktdagen skall man vara på pass en viss tid, oftast i första skjutljuset och sen samlas man efter jakten för att se att alla kommer ur skogen, dra fram djur, ta rätt på djuren i slakteriet och dra vad som gäller för nästa jaktdag. Skulle man, före jakten och med 40 man, ha samling, genomgång med diskussion och lägeskarta för att sedan lotta pass (som man kan ha 2 mils körning till + 2 km att gå) så skulle man antingen vara tvungen att ha samling kl 04.30 eller komma på pass till lunch och vissa skulle få vänta på sitt pass 1 timme innan alla är på sitt pass och jakten kommer igång.

Markerna, vilttätheten, jaktformen och traditionerna formar jakten olika på olika platser och så hoppas jag det förblir.

Link to comment
Share on other sites

Du träffar rätt apersson.

Att sitta i 6-7h, elda och äta på passet är en självklarhet i Hälsingland. På andra ställen helt otänkbart. Att omposta skulle se ut som en smärre militärmanöver som går överstyr. Tidigare hade man sina pass på livstid, ett i varje såt, eller ännu tidigare ett och samma pass hela älgjaktsveckan. Idag har VI dom i tre år, sen lottar. Skulle jag föreslå att vi ska sitta i 7h på pass i Östergötland skulle jag förmodligen bli idiot förklarad, med all rätt, men här hemma funkar det bäst med kanske 2000ha per såt (varierande i alla jaktlag förstås). Hundförarna ges såtar eller hundrutor som räcker för en dag och det tackar jag som hundförare för. Mindre spring i skogen och färre störda älgar.

Ett torn i Hälsingland ser mer ut som ett litet hus med tak och skorsten (ofta), sen ett älgpass utan ved är inte mycket till pass. I Östergötland (utgår från mitt jaktlag där)är det ett enkelt torn utan varken väggar eller tak. Ingen skulle komma på tanken att sätta in en kamin i tornet där, man sitter sällan mer än 2h i alla fall.

Förväntningarna hos jägarna ser ofta helt annorlunda ut beroende var i Sverige vi talar om. En jaktledare har att förhålla sig till det. Jag har faktiskt sett exempel på hur en jaktledare försökte göra om jakten till en typisk sörmlandsjakt här hemma. Det gick åt helvete, där har man fortfarande sina pass på livstid och ingen skulle idag våga föreslå något annat. En annan föreslog folkdrev istället för älghund, idag jagar han inte längre och jag är förvånad att det inte blev slagsmål, men alla blev väl så förvånad. Folkdrev på ett ställe gör inte per automatik det rätt på ett annat.

I mina delar av Hälsingland så är septemberjakten på älg relativt ny. Det har tagit många år att få den respekterad som officiell jakttid, men än idag så jagar man bara kalv och säljer köttet från septemberjakten (fortfarande mitt jaktlag).

En annan skillnad är organiserad jakt i Hälsingland betyder ofta älgjakt, i ett annat lag söderut kan det betyda hjort och gris. Lika stor skillnad kan det te sig för en jaktledare i det ena jaktlaget besörja 40man och flera tusen ha, och i det andra 8-10st och något hundra ha. I det ena fallet får han skrika ut förutsättningar för att höras, i det andra kan man samtala. I det ena fallet har man 10st vidsökta både hundar och hundförare, i det andra en stötande hund med förare. Även tillvaratagandet kan skilja. I det ena fallet har man olika flålag, i det andra tar var och en reda på det man skjuter.

Traditionen inom jakten är väldigt stark och även om det ibland kan tyckas vara tokiga traditioner så får man ha respekt för dem och kanske skynda långsamt när man i sin ambition att göra rätt, kan träffa helt galet. En bra jaktledare han har även koll på historiken i jaktlaget, vad traditionen säger och om viljan att förnya finns där.

Jag ursäktar mig om jag tagit för mycket plats, men jag känner mig nödgad att skriva lite om vilka skillnader det kan röra sig om.

Tomas

Link to comment
Share on other sites

Tompa Jan

Lite OT men på sätt och vis kopplat till saker man får ta hänsyn till som jaktledare...

Intressant att ni bara skjuter kalv i September. Jag lyckades under ett par år få vårt lag i Jämtland att inte jaga alls i September. Jag ville inte göra det för att jag inte kunde vara ledig både i slutet av Augusti och början av September, samt för att jag anser det idiotiskt att skjuta avelstjurar precis före brunsten. Det här var ju dock argument som få lyssnade på. Men när vi började tala om hur små kalvarna är i September och att det skulle bli mer kött om man istället sköt dem i Oktober så blev idén populärare. Det höll ett par år men nu är vi tillbaks i det gamla...

// Henrik

Link to comment
Share on other sites

Tompa Jan

Lite OT men på sätt och vis kopplat till saker man får ta hänsyn till som jaktledare...

Intressant att ni bara skjuter kalv i September. Jag lyckades under ett par år få vårt lag i Jämtland att inte jaga alls i September. Jag ville inte göra det för att jag inte kunde vara ledig både i slutet av Augusti och början av September, samt för att jag anser det idiotiskt att skjuta avelstjurar precis före brunsten. Det här var ju dock argument som få lyssnade på. Men när vi började tala om hur små kalvarna är i September och att det skulle bli mer kött om man istället sköt dem i Oktober så blev idén populärare. Det höll ett par år men nu är vi tillbaks i det gamla...

// Henrik

Jag skulle kunna skriva spaltmeter om ämnet, men vi tar det i en annan tråd :(

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Ursäkta trådlyftet, men är det någon som kan tipsa om böcker som handlar om jaktledaren och hans/hennes ansvar under jakt?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...