Jump to content

Utökad vapengarderob?


Mad Mike
 Share

Recommended Posts

2019 gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda möjligheterna för en utökad vapengarderob, 2020 påminde dom regeringen att göra utredningen.

Någon som vet något mer?

Mike

Link to comment
Share on other sites

Såvitt jag vet har det stannat där. Enligt det jag läst var förslaget dock bara att slippa motivering för vapen 5 och 6. Dvs för oss flesta ingen egentlig utökning.

Link to comment
Share on other sites

Nu är inte jag expert på kanslisvenska men låg inte den punkten under en annan motion som gällde tillståndsgivning av vapenlicenser?

Mike

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago MarkusR sa:

Såvitt jag vet har det stannat där. Enligt det jag läst var förslaget dock bara att slippa motivering för vapen 5 och 6. Dvs för oss flesta ingen egentlig utökning.

Så kommer även jag ihåg det, dvs. en icke-fråga eftersom själva motiveringen är superenkel.

En ökning till 10st jaktvapen torde vara det minsta de kan införa även om jag själv helst ser att taket tas bort, då varken vapnen eller innehavaren blir farligare beroende på antalet. Som det är idag så tvingas man slumpa bort fina vapen bara för att göra plats för ett nytt.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago dru sa:

Så kommer även jag ihåg det, dvs. en icke-fråga eftersom själva motiveringen är superenkel.

En ökning till 10st jaktvapen torde vara det minsta de kan införa även om jag själv helst ser att taket tas bort, då varken vapnen eller innehavaren blir farligare beroende på antalet. Som det är idag så tvingas man slumpa bort fina vapen bara för att göra plats för ett nytt.

Jösses....Hur kan dom lägga tid och energi på något som är en ickefråga?

Är man någorlunda aktiv och jagar flertalet viltarter under flertalet jaktformer är 6 vapen en klar begränsning, att behöva välja det minst olämpliga vapnet för dagen istället för rätt gynnar varken jägaren eller det vilda.

8-10 vapen utan motivering torde vara en betydligt lämpligare nivå.

Mike

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago Mad Mike sa:

Jösses....Hur kan dom lägga tid och energi på något som är en ickefråga?

Är man någorlunda aktiv och jagar flertalet viltarter under flertalet jaktformer är 6 vapen en klar begränsning, att behöva välja det minst olämpliga vapnet för dagen istället för rätt gynnar varken jägaren eller det vilda.

8-10 vapen utan motivering torde vara en betydligt lämpligare nivå.

Mike

Ja du, det förundrar mig med - men vi får väl tacka våra lyckliga stjärnor att Leif GW Persson inte fick igenom sitt förslag om max 2 vapen i "garderoben"....

Link to comment
Share on other sites

Det som är mycket märkligt i sammanhanget är att som sportskytt har man en garderob omfattande 8 gevär och 10 enhandsvapen.

Anser man att sportskyttarnas behov av anpassade vapen är större än jägarnas eller vad? Vore intressant att få en förklaring på varför det görs så stor åtskillnad mellan jägare och skyttar.

Mike

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det var nytt för mig - och då är jag även sportskytt i tillägg.

Den anledning som kom upp i utredningen från GW 1987 var ju som vanligt "att minska vapenvåldet", även om det inte var lika illa då som nu. Knivlagen gjordes då även om - om jag inte missminner mig...

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago Mad Mike sa:

Det som är mycket märkligt i sammanhanget är att som sportskytt har man en garderob omfattande 8 gevär och 10 enhandsvapen.

Anser man att sportskyttarnas behov av anpassade vapen är större än jägarnas eller vad? Vore intressant att få en förklaring på varför det görs så stor åtskillnad mellan jägare och skyttar.

Mike

De anser väl att föreningsintygen är svårare och få av sin skytteförening än Jägarexamen är att ta! 🤔

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago Galne sa:

De anser väl att föreningsintygen är svårare och få av sin skytteförening än Jägarexamen är att ta! 🤔

Fast det enda krav som ställs för gevär är att du varit medlem i minst 6 månader och är aktiv.

Det intyget torde inte vara så svårt att klara😉

Pistol har även skjutprov.

Mike

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago Mad Mike sa:

Fast det enda krav som ställs för gevär är att du varit medlem i minst 6 månader och är aktiv.

Det intyget torde inte vara så svårt att klara😉

Pistol har även skjutprov.

Mike

Nej men där ska ju föreningen vara ett extra filter innan polisen tycker till, missköter sig föreningarna kan de ju bli av med rätten att skriva intyg..

Vet hur intygen funkar då ja är en av de som skriver på dem i vår förening..:ph34r:

Link to comment
Share on other sites

44 minutes ago Galne sa:

Nej men där ska ju föreningen vara ett extra filter innan polisen tycker till, missköter sig föreningarna kan de ju bli av med rätten att skriva intyg..

Vet hur intygen funkar då ja är en av de som skriver på dem i vår förening..

Jag har på inget sätt antytt något annat.

Jag är bekant med skyttesportförbundets reglemente för godkända vapen och även med jägarförbundets direktiv om föreningsintyg.

Faktum kvarstår att ett föreningsintyg för gevär avseende målskytte egentligen inte kräver mer än en betalande medlem som är aktiv, krav på loggböcker och märken är bara tillämpbart på föreningsintyg avseende enhandsvapen och dynamiskt skytte.

Mike

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hur har Jägareförbundets inställning till utökad vapengarderob varit ?

Jag kommer bara ihåg en årsstämma där en motion (från Stockholm ?) om utökad vapengarderob (utöver 6 st.) "slogs ner" men att man skulle slippa motivering på vapen 5 och 6.

Har jag blivit gaggigare än vanligt och drömt ihop något .......?

 

Raggarö

Link to comment
Share on other sites

Märkligt att en rolig gubbe som GW kan tycka att man bara behöver två bössor för att jaga. Att vapengarderoben och plisens hittepåregler för att hålla det civila legala vapenägandet i schack är ju ett monumentalt misslyckande och dessa missriktade åtgärder har som bekant fört upp sverige till en första plats vad det gäller skjutningar inom europa. Kanske dags att släppa sargen och lägga lite resurser på det verkliga problemet?

För egen del har jag under något år funderat på vad som jag kan göra mig av med för att köpa en DSD som skulle passa min nuvarande jakt bra men inte lyckats ta något beslut. En utökad vapengarderob skulle definitivt vara till hjälp.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hittade fel årsstämmobeslut från SJF i mina gömmor med detta från 2015 säger samma sak som det jag eftersökte:

 

"Förbundsstyrelsens yttrande

Den så kallade vapengarderoben för jakt har under lång tid bestått av sex vapen.

Inledningsvis reglerades frågan som allmänna råd, sedan föreskrifter och numera i

förordning. Vapengarderoben är i princip alltjämt sex vapen, även om man behöver

motivera vapen nummer fem och sex efter det arbete som genomfördes efter den

vapenutredning som leddes av Leif GW Persson. Nu liksom tidigare går det emellertid

att få fler vapen för jakt under förutsättning att sökanden har ett mycket kvalificerat

behov som det står i vapenförordningen.

Även om det är relativt ovanligt så förekommer det ett antal fall där personer beviljas

jaktvapen utöver vapengarderoben, t.ex. yrkesjägare eftersöksjägare och väldigt flitiga

jägare. Det är ju främst bland dessa relativt sett

fåtaliga men desto flitigare jägare ett sådant behov uppstår. 

 Svenska Jägareförbundet har också hjälpt ett par jägare per år att

erhålla sådana tillstånd. Enligt den statistik som redovisats från polisen har varje

vapeninnehavare ca 2,7 vapen (tillståndspliktiga delar). En normaljägare har således

sannolikt ca 2-3 jaktvapen och dessa berörs ju normalt sett inte av begränsningen. Det är

därför jaktvapengarderoben togs fram - för att med god marginal omhänderta

normalfallen i syfte att underlätta handläggningen för polismyndigheterna. Någon

anledning att arbeta för en utökning av jaktvapengarderoben har därför inte bedömts

Förbundsstyrelsen har istället sedan 2012 i de riktlinjer för vapenärenden som tillämpas

när förbundet tillfrågas av polismyndigheterna i tillståndsfrågor, formulerat när

förbundet anser att ett mycket kvalificerat behov föreligger. Syftet har varit att

polismyndigheterna ska ha bättre förutsättningar att kunna bevilja tillstånd utöver

jaktvapengarderoben för de som verkligen behöver det. Genom att utarbeta kriterier till

det allmänna begreppet ”mycket kvalificerat behov”är det lättare att veta om det är

uppfyllt och då kan tillstånd beviljas. Förbundsstyrelsen anser således att

polismyndigheterna i vart fall måste tillämpa den lagstiftning som finns innan vi

efterfrågar ny lagstiftning."

 

Har förbundet haft en annan inställning efter det att detta skrevs?

 

Raggarö

Link to comment
Share on other sites

Jag TROR  att GW vid den utredningens tidpunkt hade  16 vapen i sin ägo,  den när han  kläckte ur sig att man behöver bara 2 vapen för att jaga.

Inte hans mest genomtänkta utspel i min värld

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago culot sa:

Jag TROR  att GW vid den utredningens tidpunkt hade  16 vapen i sin ägo,  den när han  kläckte ur sig att man behöver bara 2 vapen för att jaga.

Inte hans mest genomtänkta utspel i min värld

Partiöverskridande förslag på länken

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vapenutredningen_GD02Ju825

Självklart skulle begränsningen inte gälla nomenklaturan utan "vanligt folk" som inte vet bättre. 

Link to comment
Share on other sites

Om man ägde tex 10 vapen när garderoben infördes, vad hände med de 4 övertaliga. Blev det tvångsförsäljning?

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago Bjorn.h sa:

Om man ägde tex 10 vapen när garderoben infördes, vad hände med de 4 övertaliga. Blev det tvångsförsäljning?

Icke då vi inte har retroaktiv lagstiftning.

Kallas även Gynnande förvaltningsbeslut.

Mike

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som är förvånad att SJF vill begränsa vapeninnehavet för svenska jägare? Bara för att "normaljägaren" äger 2-3 vapen så måste det räcka för mig också?

Hur många jaktdagar har normaljägaren? Enda anledningen till att jag inte har mer än 60-70 jaktdagar om året är att det finns annat att sköta som tex jobb och sportskytte. Är jag normaljägare? Kanske inte då jag har fullt i skåpet men jag har tex alltid saknat en 22lr.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago Luger6 sa:

Är det någon som är förvånad att SJF vill begränsa vapeninnehavet för svenska jägare? Bara för att "normaljägaren" äger 2-3 vapen så måste det räcka för mig också?

Hur många jaktdagar har normaljägaren? Enda anledningen till att jag inte har mer än 60-70 jaktdagar om året är att det finns annat att sköta som tex jobb och sportskytte. Är jag normaljägare? Kanske inte då jag har fullt i skåpet men jag har tex alltid saknat en 22lr.

Och vem har förbehåll att sätta normen på vad som är normalt och hur😉

Jag ser mig som normaljägare, har fullt i garderoben, där finns en 22:a men jag har saknat en dubbelstudsare länge.....

Mike

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om SJF inte ändrat sin inställning till vapengarderobens storlek sedan 2015 (vilket var min fråga) så har förbundet knappast varit aktivt i arbetet att utöka garderoben.

Jag fick tidigt rådet att fylla garderoben så fort (och så smart)som möjligt, jag vet inte om jag lyckats så bra.....men det hade inte fungerat utan "spettet", (Valmet 412), som fungerar både som kombi och dubbelstudsare (pipset).

 

Raggarö

Link to comment
Share on other sites

I teorin så räcker det ju med 2 bössor, ett brytvapen hagel och en bultpang klass 1. Men när man börjar jaga bara lite mer så inser man ju att det behövs mer anpassad garderob.. En snickare kan säkert bygga ett hus med bara en sticksåg, men det blir ju bättre, säkrare och snabbare med flera olika typer såg att välja mellan. 

Jag har full garderob, alla bössor används, hade jag jagat mer klövvilt så hade jag troligtvis behövt ett el två kulgevär mer. Jag hade gärna sett  en utökning till 8 el 10 för just nu blir man begränsad av garderoben. Dessutom villhöver jag en långpipig hagelbock också 🙂

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago Skånepåg sa:

I teorin så räcker det ju med 2 bössor, ett brytvapen hagel och en bultpang klass 1.

skall man hårdra det räcker det med ett vapen, ett kombinationsvapen.... Men fasen vad bökigt det hade varit....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...