Jump to content

Vad innebär det att "ingå i VVO" egentligen?


sexfemåtta
 Share

Recommended Posts

Lite som rubriken lyder.

Har försökt förstå vad det innebär att en fastighet ingår i ett större VVO. Vad jag förstår det som är det ett sätt att jaga gemensamt över ett större område där X antal skiften/fastigheter då slås ihop. Men vad gäller för jakten? Blir det de facto ett jaktlag så att säga av de fastighetsägare som ingår (eller folk som hyr deras jakträtt?)? Där man  kör gemensamma älgjakter mm?

Vad gäller för annan typ av tex småviltsjakt?

Fördelas kött/annat enligt nån viss modell?

Finns det nån som kan förklara detta för mig på nått lättförståeligt vis... :)

Link to comment
Share on other sites

I de VVO jag jagar i så är det många markägare, både privata och en hel del av kyrkan som vi arrenderar.

Sen har styrelsen fattat beslut att alla som är skrivna i byn kan söka medlemskap och det ska beviljas.

Bor man inte i byn så kan man bli medlem om man arrenderar 10 ha för småvilt och 10ha för älg på ena och 100+100ha på den andra av någon markägare som är med i VVO.

Sen kostar småviltkortet knappt någonting medans älg kostar lite mer (för det ingår båttransporter fyrhjuling osv)

Älglaget delar på köttet, där man delar upp det baserat på hur mycket man varit med och jagat.

Småviltsjägarna jagar helt själva eller i grupp som de själva önskar. De flesta jagar ensamma.

 

Ena marken är 5 500 ha och den andra 15 000ha

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lite kortfattat så är det vanligt i norra Sverige att både småviltsjakten och älgjakten sker över hela viltvårdsområdet och bara älgjakten gemensamt, i södra Sverige så är det vanligare att det bara är älgjakten som sker över hela området och gemensamt medan småviltsjakten bara sker på respektive fastighet.

Det bästa är förstås att göra som Arctic skriver och kolla i stadgarna för det aktuella området, stadgarna går att begära ut från respektive Länsstyrelse :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Man kan ju samordna gemensam björn- o rävjakt egemensamt med andra vvo om man har tillgång till björnjakt.

Hos oss lottar vi passen till älgjakten på morgonen och det är inget som säger att du hamnar på din mark vid lottning.

Vid älgjakt får skytten filéer och inmat som lever, njure, hjärta o tunga hos oss och det finns flera vvo som har den regeln inskriven i stadgarna.

Vid felskjutning (Tjur eller ko/kviga)  eller överskjutning (om man skjuter för många vuxna än den angivna tilldelningen som du har fått från länsstyrelsen) så får skytten stå för hela fällavgiften samt ev. böter för överskjutning till länsstyrelsen. 

Ingen annan jägare är intresserad av att betala fällavgift när man inte får del av köttet.

Småviltsjakt sker individuellt över hela vvo mark.

 

Det finns säkert mer som jag kan skriva men kommer inte på något mer just nu.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago lsjonsson sa:

Man kan ju samordna gemensam björn- o rävjakt egemensamt med andra vvo om man har tillgång till björnjakt.

Hos oss lottar vi passen till älgjakten på morgonen och det är inget som säger att du hamnar på din mark vid lottning.

Vid älgjakt får skytten filéer och inmat som lever, njure, hjärta o tunga hos oss och det finns flera vvo som har den regeln inskriven i stadgarna.

Vid felskjutning (Tjur eller ko/kviga)  eller överskjutning (om man skjuter för många vuxna än den angivna tilldelningen som du har fått från länsstyrelsen) så får skytten stå för hela fällavgiften samt ev. böter för överskjutning till länsstyrelsen. 

Ingen annan jägare är intresserad av att betala fällavgift när man inte får del av köttet.

Småviltsjakt sker individuellt över hela vvo mark.

 

Det finns säkert mer som jag kan skriva men kommer inte på något mer just nu.

 

Man brukar tala om gemensamhetsjakt som typiskt är älgjakt och ibland björnjakt.  Hur kött fördelas är förstås specifikt. Hos oss får skytten tunga och inmat men fileer är på en lista där man lottar tills alla fått en filé och sen börjar man om på listan. Naturligtvis måste man delta i jakten för att kunna vara med och lotta.
Kalvar delas på hälften och lottas på lista. Återigen måste man vara med i jakten.

Övrigt kött och fällavgifter delas på de deltagande jägarna. 

När det gäller småviltsjakt får man lösa ett jakträttsbevis för småviltsjakten (tror jag betalade ett par hundringar för 5700 ha).  

Sen att fastigheten ingår i ett VVO innebär ofta att man på något sätt har rätt att lösa en jakträtt för älgjakten.  Här är det viktigt att läsa stadgarna och förstå vad det innebär. 
Och att förstå skillnaden mellan jakträtt och jakträttsbevis.

För oss gäller kortfattat ungefär så här:

0-130 ha jakträtt för markägare: 1 jakträttsbevis, sen ett jakträttsbevis för varje 130 ha. Så äger jag 270 ha har jag rätt att lösa 2 jakträttsbevis.
jakträttsbevis kan överlåtas till familjemedlemmar

Som markägare kan man också upplåta sin jakträtt med ett skriftligt avtal (arrendera jakträtt) vilket ger innehavaren av 130 ha jakträtt rätt att lösa ett jakträttsbevis.

VVO regleras i grunden av lag. Men stadgarna reglerar många detaljer. Så funderar du på att köpa en fastighet inom ett VVO för att kunna jaga så bör du prata med styrelsen för VVO och be att få stadgarna. VIKTIGT är också att kontrollera att jakträtten för din tilltänkta fastighet inte är utarrenderad då det kan vara svårt att säga upp dessa avtal innan de löper ut (och de förlängs ofta automatiskt). 
 


 

Link to comment
Share on other sites

Om du har tänkt köpa en fastighet så skulle jag också försöka prata med en del personer som jagar inom berört VVO (inte bara personer från styrelsen) och även kolla med personer i närliggande VVO angående vad de tycker om området. Ofta är det från utomstående man får den bästa bilden. Det finns fungerande VVO, men också en hel del där det förekommer problem. Ingen av de VVO som jag har jakträtt i fungerar helt bra. Rent strukturellt är ett VVO upplagt för problem där enskilda personer och fraktioner bestämmer och driver igenom saker. Många små markägare kan också ha en annan agenda än de lite större. Bostadsrättsföreningar är ett likartat exempel där det kan vara riktigt problematiskt då en del personer där kan ta sig friheter och diktera villkoren och de känns väl reglerade juridiskt sett jämfört med ett VVO. Jaktklubbar fungerar ofta bättre, men det är ofta svårt att bli medlem där om man inte är boende i området eller är markägare.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago detstorabla sa:

Man brukar tala om gemensamhetsjakt som typiskt är älgjakt och ibland björnjakt.  Hur kött fördelas är förstås specifikt. Hos oss får skytten tunga och inmat men fileer är på en lista där man lottar tills alla fått en filé och sen börjar man om på listan. Naturligtvis måste man delta i jakten för att kunna vara med och lotta.
Kalvar delas på hälften och lottas på lista. Återigen måste man vara med i jakten.

Övrigt kött och fällavgifter delas på de deltagande jägarna. 

När det gäller småviltsjakt får man lösa ett jakträttsbevis för småviltsjakten (tror jag betalade ett par hundringar för 5700 ha).  

Sen att fastigheten ingår i ett VVO innebär ofta att man på något sätt har rätt att lösa en jakträtt för älgjakten.  Här är det viktigt att läsa stadgarna och förstå vad det innebär. 
Och att förstå skillnaden mellan jakträtt och jakträttsbevis.

För oss gäller kortfattat ungefär så här:

0-130 ha jakträtt för markägare: 1 jakträttsbevis, sen ett jakträttsbevis för varje 130 ha. Så äger jag 270 ha har jag rätt att lösa 2 jakträttsbevis.
jakträttsbevis kan överlåtas till familjemedlemmar

Som markägare kan man också upplåta sin jakträtt med ett skriftligt avtal (arrendera jakträtt) vilket ger innehavaren av 130 ha jakträtt rätt att lösa ett jakträttsbevis.

VVO regleras i grunden av lag. Men stadgarna reglerar många detaljer. Så funderar du på att köpa en fastighet inom ett VVO för att kunna jaga så bör du prata med styrelsen för VVO och be att få stadgarna. VIKTIGT är också att kontrollera att jakträtten för din tilltänkta fastighet inte är utarrenderad då det kan vara svårt att säga upp dessa avtal innan de löper ut (och de förlängs ofta automatiskt). 

Hos oss är 3 ha det minsta som kan ge en jakträtt för en enskild markägare, enl. stadgarna.

Om du arrenderar mark så måste man ha 100 ha hos oss. Det behöver inte vara skriftligt utan man kan anmäla det via mail och då ska man skriva vad jakträtten innehåller. Jag har all jakt hos oss. Älg, björn och småviltjakt. Vissa vill bara ha älg el. småviltsjakt.

Att läsa stadgarna är viktigt för att veta vad som gäller inom aktuellt vvo. 

Hos oss har vi förbud mot älgjakt nedanför bägge vägarna som går genom byn. Dom flesta bostadshusen ligger ner mot älven på bägge sidorna om älven. Se jaktkarta.

1180321021_BondersbynsVVO.thumb.jpg.2152dc3b3fa7f5f59295770984c5df05.jpg

Detta är en rensäkerhetsåtgärd för att inte riskera någon rikoshett mot någon fastighet med klass 1-3 vapen. 

Link to comment
Share on other sites

Super, jättebra information här. Tack! Inser att man ska läsa på om det aktuella området specifikt isåfall så man vet vad som gäller just där. 

Men vad innebär en jakträtt? Dvs, förstår att olika ha-storlekar då kan ge en, två eller flera jakträttsbevis.. men varje jakträttsbevis ger..vadå exakt? Beror på området, eller?

 

 

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago sexfemåtta sa:

Super, jättebra information här. Tack! Inser att man ska läsa på om det aktuella området specifikt isåfall så man vet vad som gäller just där. 

Men vad innebär en jakträtt? Dvs, förstår att olika ha-storlekar då kan ge en, två eller flera jakträttsbevis.. men varje jakträttsbevis ger..vadå exakt? Beror på området, eller?

En jakträtt beror på hur stor mark du äger. Hos oss gäller 100 ha/jakträtt. Äger du sg 250 ha så har du 2 hela jakträtter á 100 ha samt 50 ha som du kan upplåta till någon som inte har fullt 100 ha från annan markägare.Ska du jaga själv och har 250 ha så måste du ha 100 ha själv samt då har 100 ha till en jakträtt och 50 ha till en annan som behöver extra mark. Det finns sådana vvo här uppe där du behöver 200 ha för att få en jakträtt. Är du nöjd med svaret?

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago Arctic sa:

Kortfattat -- ett jakträttsbevis ger en person en plats i jaktlaget under jaktåret. 

Ja!

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago sexfemåtta sa:

Super, jättebra information här. Tack! Inser att man ska läsa på om det aktuella området specifikt isåfall så man vet vad som gäller just där. 

Men vad innebär en jakträtt? Dvs, förstår att olika ha-storlekar då kan ge en, två eller flera jakträttsbevis.. men varje jakträttsbevis ger..vadå exakt? Beror på området, eller?

 

 

Exakt vad det säger , d v s rätt till jakt inom området. Är man markägare så brukar det ofta inkludera jakträtt i området även om det bara är någon ha man har. För att en icke markägare skall arrendera jakt så brukar det dock finnas ett arealkrav, t e x att denne måste arrendera 40 ha eller 50 ha eller vad man nu antagit i stadgarna för annars så skulle en enskild markägare kunna arrendera ut jakt till i praktiken ett oändligt antal jägare. En arrendator kan dock välja att arrendera från flera markägare för att komma upp i arealkravet.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det är oerhört vanligt att man blandar ihop orden jakträtt och jakträttsbevis. Gör man det så uppstår det genast svårtolkad kommunikation.
Är man noga med vad man säger och skriver så blir livet enklare 😀 och förvirringen mindre...(jag har sett email som inte gått att förstå....)

 • Jakträtt har du antingen genom att äga en fastighet eller genom att någon annan upplåtit sin jakträtt (för den specifika fastigheten/fastigheterna).
 • Jakträttsbeviset ger dig rätt att jaga på all mark inom VVO.  Och kan då vanligen avse älg och/eller småvilt. Och för att lösa jakträttsbevis krävs alltså oftast en viss areal i form av jakträtt. Och man kan arrendera jakträtt från flera fastigheter/ägare för att komma upp i arealkravet.
 • Jakträttsbevis kan oftast fritt  överlåtas inom familjen för markägare.... (en dag kan pappa jaga, nästa dag kan mamma jaga, nästa gång kan dottern jaga....). 

Jakträtt kan upplåtas via arrendeavtal (som oftast måste godkännas av Stämman (VVO), här får man i princip inte neka någon utan mycket goda skäl) för att sedan kunna användas för att lösa ett jakträttsbevis (som inte kan överlåtas).

Ett jakträttsbevis=en jägare som får jaga på hela VVO

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jättebra att ni förklarar för mig.. 

Men det jag tänkte var tex vid gemensam älgjakt:
Jag antar att personen som äger 300HA har rätt till större andel kött än den person som äger 40HA? Eller blir det en viss andel per jakträtt(sbevis?)

Och en jägare som har ett jakträttsbevis för tex småvilt. Är det sen då även reglerat hur mycket den personen får jaga småvilt? Och hur mycket mer småvilt en person med större markinnehav tex får jaga?

Link to comment
Share on other sites

Nopp, spelar ingen roll hur mycket mark du har i VVO generellt.

Man delar lika med andra som deltagit i älgjakten.

Småvilt delar man inte alls med någon (ja frun å barnen får smaka ibland) 😀

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago sexfemåtta sa:

Jättebra att ni förklarar för mig.. 

Men det jag tänkte var tex vid gemensam älgjakt:
Jag antar att personen som äger 300HA har rätt till större andel kött än den person som äger 40HA? Eller blir det en viss andel per jakträtt(sbevis?)

Och en jägare som har ett jakträttsbevis för tex småvilt. Är det sen då även reglerat hur mycket den personen får jaga småvilt? Och hur mycket mer småvilt en person med större markinnehav tex får jaga?

Normalt sett så delar man lika av älgköttet, ibland bara bland de som är med och jagar den aktuella dagen. När det gäller småviltet så är det högst sannolikt fritt fram att jaga hur mycket man vill, eventuellt att det finns några speciella regler i stadgarna, men det har som sagt Länsstyrelsen koll på. Hos oss har vi t ex att gästjägare inte får jaga råbock under premiärveckan.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago sexfemåtta sa:

Jättebra att ni förklarar för mig.. 

Men det jag tänkte var tex vid gemensam älgjakt:
Jag antar att personen som äger 300HA har rätt till större andel kött än den person som äger 40HA? Eller blir det en viss andel per jakträtt(sbevis?)

Och en jägare som har ett jakträttsbevis för tex småvilt. Är det sen då även reglerat hur mycket den personen får jaga småvilt? Och hur mycket mer småvilt en person med större markinnehav tex får jaga?

Nej, det har han inte! Allt kött delas lika oavsett jakträtter. Han kan inte jaga på mer än en jakträtt själv. Däremot så får han mer pengar när kassören inom vvo delar ut pengar från vvo kassa beroende på hur stor mark han har. Ta 300 ha som du nämner. 

Vårat vvo är på 5089 ha och vi har en privat markägare som äger ca 600 ha så han får en bra slant. Fällavgiften inom vvo är inte densamma som den som LST fastställer.

Vi hade 12+13 i tilldelning från LST men vi har bara fällt 11 vuxna + 4 kalvar. 

Vvo har fastställt en fällavgift på 2000 kr á vuxen älg och 500 kr á kalv.

resten får du räkna ut själv hur mycket markägaren med 600 ha om du går på vårat vvo på 5089 ha.

Matematisk övning!:lol:

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vet om varierande upplägg hos olika jaktlag inom samma VVO gällande hur älgköttet fördelas.

 

Jag jagar i ett jaktlag där allt älgkött delas lika på älgjägarna, medan i grannjaktlaget där jag har min fastighet så delas allt kött mellan fastighetsägarna efter areal.

 

MVH

Alias

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago lsjonsson sa:

Nej, det har han inte! Allt kött delas lika oavsett jakträtter. Han kan inte jaga på mer än en jakträtt själv. Däremot så får han mer pengar när kassören inom vvo delar ut pengar från vvo kassa beroende på hur stor mark han har. Ta 300 ha som du nämner. 

Vårat vvo är på 5089 ha och vi har en privat markägare som äger ca 600 ha så han får en bra slant. Fällavgiften inom vvo är inte densamma som den som LST fastställer.

Vi hade 12+13 i tilldelning från LST men vi har bara fällt 11 vuxna + 4 kalvar. 

Vvo har fastställt en fällavgift på 2000 kr á vuxen älg och 500 kr á kalv.

resten får du räkna ut själv hur mycket markägaren med 600 ha om du går på vårat vvo på 5089 ha.

Matematisk övning!

Men om då om vi tänker att en jakträtt är 40ha på er mark, borde inte den stora markägaren då ha typ 15 jakträtter på 600ha? Så teoretiskt kunna dela ut dem på 15 av hans vänner tex?

Link to comment
Share on other sites

33 minutes ago Daltorpet sa:

Men om då om vi tänker att en jakträtt är 40ha på er mark, borde inte den stora markägaren då ha typ 15 jakträtter på 600ha? Så teoretiskt kunna dela ut dem på 15 av hans vänner tex?

I vårat vvo är 40 ha bara en jakträtt om man är markägare och jagar själv. Är du arrendator av jaktmark eller får mark upplåten till jakt så måste du ha 100 ha. Även om du är vän med markägaren till hansom har 600 ha så måste du ha 100 ha. Med andra ord så har den markägaren enbart 6 jakträtter om vi räknar på exakt 600 ha. Förstår du vad jag menar nu??? Jag är glad att jag inte är kassör och räkna ut hur mycket varje markägare ska ha.

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago alias sa:

Vet om varierande upplägg hos olika jaktlag inom samma VVO gällande hur älgköttet fördelas.

 

Jag jagar i ett jaktlag där allt älgkött delas lika på älgjägarna, medan i grannjaktlaget där jag har min fastighet så delas allt kött mellan fastighetsägarna efter areal.

 

MVH

Alias

Oj, då får man väl förutsätta att det är fastighetsägarna som jagar då, marklösa jägare borde väl inte vara så intresserade av ett sånt upplägg :)

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago lsjonsson sa:

I vårat vvo är 40 ha bara en jakträtt om man är markägare och jagar själv. Är du arrendator av jaktmark eller får mark upplåten till jakt så måste du ha 100 ha. Även om du är vän med markägaren till hansom har 600 ha så måste du ha 100 ha. Med andra ord så har den markägaren enbart 6 jakträtter om vi räknar på exakt 600 ha. Förstår du vad jag menar nu??? Jag är glad att jag inte är kassör och räkna ut hur mycket varje markägare ska ha.

Jodå då är jag med, tackar

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Nån till fråga då om detta med VVOn då jag ibland kollar runt på ställen.

En sak jag märkt är att det kan vara svårt att få rätt på info om ett visst VVO. Kollar man annonser tex på hemnet mfl så står ofta namnet på VVOt, men mäklaren har ofta inga kontaktuppgifter eller vidare info alls. Googling ger ibland ingenting alls förutom en hänvisning till annonsen av stället man precis kollade på.

Hur hittar man vidare info, nån med tips?

Och en till sak:

Som jag förstår det så är det då ofta flera jaktlag som bildas inom ett VVO. Hur bildas de? Dvs, hur blir det som det blir? Tänker att jaktlag normalt sett är ganska noggranna med vem som är med och inte, och tar in folk de känner och vill jaga med. Men inom ett VVO så är det ju folket som har jakträtter som ska jaga, och därmed ingå i jaktlaget/jaktlagen. Föreställer mig att det KAN bli lite mindre än perfekt då, ibland. Men jag vet ju inte, så ni som har erfarenhet får gärna berätta!

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...