Jump to content

EU-Beslut: Totalförbud mot blyhagel från 15/2-23.


lsjonsson

Recommended Posts

Blir som tidigare skrivet knepigt i rätten med omvänd bevisbörda. Läste på lite och Oskuldspresumtion, förutom att vi tillämpar det i Sverige, finns med i Europakonventionen artikel 6.2 och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 48.1. Så hur denna regel kommit till är rätt märkligt... EU borde ta sig själva en funderare.

Som jag har förstått det ska bäraren av blyhagel bevisa att denne inte tänkte skjuta dem i en våtmark eller något annat blött. Det är oerhört luddigt. Man skulle ju kunna svara att man hade dem bredvid ett dike men absolut inte skulle skjuta dem mot diket utan vidare in i skogen någonstans? Står man vid ett dike och skjuter rakt fram eller snett uppåt så hamnar inte haglen i bäcken iaf. Enda solklara fallet skulle väl vara om man ertappas siktandes mot in i en våtmark etc där de garanterat skulle landa?

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

51 minutes ago MagnusN sa:

Blir som tidigare skrivet knepigt i rätten med omvänd bevisbörda. Läste på lite och Oskuldspresumtion, förutom att vi tillämpar det i Sverige, finns med i Europakonventionen artikel 6.2 och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 48.1. Så hur denna regel kommit till är rätt märkligt... EU borde ta sig själva en funderare.

Som jag har förstått det ska bäraren av blyhagel bevisa att denne inte tänkte skjuta dem i en våtmark eller något annat blött. Det är oerhört luddigt. Man skulle ju kunna svara att man hade dem bredvid ett dike men absolut inte skulle skjuta dem mot diket utan vidare in i skogen någonstans? Står man vid ett dike och skjuter rakt fram eller snett uppåt så hamnar inte haglen i bäcken iaf. Enda solklara fallet skulle väl vara om man ertappas siktandes mot in i en våtmark etc där de garanterat skulle landa?

 

Finns det fler som läst artikel 6.2 resp. 48.1 ?

EU borde definitivt ta sig en funderare och lämpliga personer / instanser i Sverige borde informeras om detta spektakel. 

Raggarö

Link to comment
Share on other sites

15 hours ago Raggarö sa:

Finns det fler som läst artikel 6.2 resp. 48.1 ?

EU borde definitivt ta sig en funderare och lämpliga personer / instanser i Sverige borde informeras om detta spektakel. 

Raggarö

En rätt ingående redogörelse för artikel 6 Europakonventionen från Åklagarmyndigheten. Lämnar just inget tvivel om att åklagaren har ansvaret bevisbördan. Utan att vara lagvrängare så är det rimligt att anta att Europakonventionen trumfar vad som införts om blyhagel

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior-och-rattslig-vagledning/rattspm_2012_05_artikel_6_ur_aklagarperspektiv.pdf


 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

 

 

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago culot sa:

limma fast sig i gatan kanske ?

Något åt det hållet ja! Kan ju alltid hoppas på att det blir många minusgrader i den vevan så får vi se om dom har vett att klä sig. Typ -35 eller något åt det hållet.:whistling::P:lol:

Link to comment
Share on other sites

behövs inget lim. Vi ska ju tänka på miljön så det är väl bara pissa ner sig och vänta på att man fryser fast. 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago Broder Tuck sa:

behövs inget lim. Vi ska ju tänka på miljön så det är väl bara pissa ner sig och vänta på att man fryser fast. 

...eller slå en hink vatten på gatan och ställa sig där sedan så fryser man fast.:lol:

Link to comment
Share on other sites

44 minutes ago Engelbrekt sa:

Hur många jägare sitter i samma sjunkande båt?

Kriminell redan i hemmet..

Då är något fel i så fall. För skojs skull fråga polisen hur mnan ska tolka lagstiftningen i så fall.

Link to comment
Share on other sites

51 minutes ago Engelbrekt sa:

Hur många jägare sitter i samma sjunkande båt?

Kriminell redan i hemmet..

Torde vara många om man räknar in diken som våtmark, då är man ju torsk direkt. Brukar jaga småvilt direkt från och på gården.

Vill inte skriva vad jag tycker om detta, det blir så dåligt språk då... %#£@!!!!

Link to comment
Share on other sites

Ja det blir spännande tider för alla som behöver byta bössa, vilka vapenhandlare vill göra inbyten nu?

 

Det jag har i skåpet är ju skrot. Nostalgiskrot. Men det finns ju dom som har fina saker..

Link to comment
Share on other sites

kanske  läge för de som har blyammo i Vapenskåpet att  flytta dom till en " säker " plats.

Jag tänker mig att om innehav kriminaliseras  eller om huset står vid ett vattendrag och man får en rutinkontroll  över att vapenförvaringen   sker i godkänt vapenskåp,  " kände inte till det "   är det ju bara politiker som kommer långt med. 

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago culot sa:

kanske  läge för de som har blyammo i Vapenskåpet att  flytta dom till en " säker " plats.

Jag tänker mig att om innehav kriminaliseras  eller om huset står vid ett vattendrag och man får en rutinkontroll  över att vapenförvaringen   sker i godkänt vapenskåp,  " kände inte till det "   är det ju bara politiker som kommer långt med. 

Ja jag har inget emot blyförbud på det stora hela, det drabbar mej personligen inte så mycket.

Men frågorna om innehav, fuktiga skjutbanor osv. hade kunnat förtydligas något men det är väl gott om tid…

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago culot sa:

kanske  läge för de som har blyammo i Vapenskåpet att  flytta dom till en " säker " plats.

Jag tänker mig att om innehav kriminaliseras  eller om huset står vid ett vattendrag och man får en rutinkontroll  över att vapenförvaringen   sker i godkänt vapenskåp,  " kände inte till det "   är det ju bara politiker som kommer långt med. 

 "bära med sig" är väl vad man läst och i så fall lär man klara sig

Men dom riskerar ju att bli fast i huset för all framtid om det finns våtmark i närheten om lagen skrivits så.

Finns ingen våtmark inom 100m från huset kan man ju ev skjuta bort dom.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago Engelbrekt sa:

Ja jag har inget emot blyförbud på det stora hela, det drabbar mej personligen inte så mycket.

Men frågorna om innehav, fuktiga skjutbanor osv. hade kunnat förtydligas något men det är väl gott om tid…

Man skulle kanske behöva gett ammunitionsfabrikrikerna en viss tid på sig att ta fram ammuniton som är lämplig för hagel. En del är ju gjort men kanske inte tillräckligt. Kulammo har dom lyckats bra med.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago lsjonsson sa:

Man skulle kanske behöva gett ammunitionsfabrikrikerna en viss tid på sig att ta fram ammuniton som är lämplig för hagel. En del är ju gjort men kanske inte tillräckligt. Kulammo har dom lyckats bra med.

Att ge även jägarna förberedelse att vissa av deras vapen kommer bli obrukbara är väl också en bra grej.

Tex hur ska jag ha kul med 22wmr, mängden blyfria alternativ är det tunt med.

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago Engelbrekt sa:

Att ge även jägarna förberedelse att vissa av deras vapen kommer bli obrukbara är väl också en bra grej.

Tex hur ska jag ha kul med 22wmr, mängden blyfria alternativ är det tunt med.

Ja, det har du rätt i. Jag glömde den biten.

Link to comment
Share on other sites

17 hours ago lsjonsson sa:

Man skulle kanske behöva gett ammunitionsfabrikrikerna en viss tid på sig att ta fram ammuniton som är lämplig för hagel. En del är ju gjort men kanske inte tillräckligt. Kulammo har dom lyckats bra med.

Vi HAR ju redan vart i liknande sits  minst  en gång , men tack och lov hade vi en strong  vad det en pensionerad ÖB ? 

Som lyckades styra skutan åt rätt håll, men efter det så växte väl EU till en gigantisk jävla koloss och i kolossens arsle  växte en grön jävla böld sig större än arslet kunde hantera ... 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tja man kan tänka på alla drillingägare och dyra engelska sbs’r, vem skall de förlust affärerna finansierad av?

Link to comment
Share on other sites

På 2022-12-29 at 10:57 Engelbrekt sa:

Hur många jägare sitter i samma sjunkande båt?

Kriminell redan i hemmet..

Några tankar utifrån logik utan större kunskap om lagvrängeri:

Skulle säga att det är en feltolkning. Förbudet gäller "skjutning" i eller inom 100m från våtmark samt medhavande från eller till skjutning i våtmark. Man får bära med sig/transportera/inneha blyhagel om man kan påvisa att man inte är på väg till en våtmark för "skjutning" där. Jag tycker att det är rätt osannolikt att man ska kunna tolka förvaring i hemmet som att man har intention att skjuta i den närbelägna våtmarken.

Det finns helt klart oklarheter i begreppen som används i förordningen. Jag har iaf inte lyckats googla fram några definitioner och det finns ju inga rättsliga prövningar än. Att man ska kunna påvisa att man inte tänkte skjuta i våtmark är rättsosäkert i många fall. Vad innebär egentligen begreppet "skjutning" som används i förordningen? Att man har för avsikt att skjuta eller att man faktiskt skjuter? Det blir särskilt rättosäkert i läget att man antar att man är på väg till en skjutning, då finns inga bevis för att det skulle hända. Det blir ord mot ord om man ex passerar ett kärr på väg till sitt rådjurspass. Tanken, som jag uppfattar det, är att skydda fåglar, så att gå med några rådjurspatroner i fickan på väg till ett pass bör inte vara något problem. Mer uppenbart är väl om man står med vettar, bössor och blyhagel vid en sjö.

Sen har vi det där med Oskuldspresumtion och att den omvända bevisbördan redan från start bryter mot grundläggande rättsprinciper... här kommer det att bli problem i rätt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=SV

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago Galne sa:

Tja man kan tänka på alla drillingägare och dyra engelska sbs’r, vem skall de förlust affärerna finansierad av?

I punkten 12 och 13 i länken står följande, som får mig att tro att staten och EU inte tänker ta något ansvar. Jag har kursiverat det väsentliga. Tolkar det som att det inte bara gäller ammokostnaden utan även för byte till stålhagelgodkända vapen.

12: ...och konstaterade att den föreslagna begränsningen är en lämplig
unionsomfattande åtgärd för att motverka de kända riskerna, med beaktande av att åtgärdens samhällsekonomiska fördelar skulle stå i proportion till de samhällsekonomiska kostnaderna. SEAC konstaterade även att kostnaden för den föreslagna begränsningen till största del skulle komma att bäras av jägare och att kostnadsökningen för jägarna var rimlig. 

13: ...även om SEAC också tillstår att en kortare övergångsperiod
skulle vara möjlig, med tanke på att blyfri hagelammunition redan finns tillgänglig på marknaden, och att en kortare period endast skulle ha en liten inverkan vad gäller ökade kostnader för förtida byte av vapen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=SV

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago MagnusN sa:

I punkten 12 och 13 i länken står följande, som får mig att tro att staten och EU inte tänker ta något ansvar. Jag har kursiverat det väsentliga. Tolkar det som att det inte bara gäller ammokostnaden utan även för byte till stålhagelgodkända vapen.

12: ...och konstaterade att den föreslagna begränsningen är en lämplig
unionsomfattande åtgärd för att motverka de kända riskerna, med beaktande av att åtgärdens samhällsekonomiska fördelar skulle stå i proportion till de samhällsekonomiska kostnaderna. SEAC konstaterade även att kostnaden för den föreslagna begränsningen till största del skulle komma att bäras av jägare och att kostnadsökningen för jägarna var rimlig. 

13: ...även om SEAC också tillstår att en kortare övergångsperiod
skulle vara möjlig, med tanke på att blyfri hagelammunition redan finns tillgänglig på marknaden, och att en kortare period endast skulle ha en liten inverkan vad gäller ökade kostnader för förtida byte av vapen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=SV

När vi har fått ammon "blyfri"   då ska den bli "plastfri"   ska vi sätta en  Hundring ??

  • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago culot sa:

När vi har fått ammon "blyfri"   då ska den bli "plastfri"   ska vi sätta en  Hundring ??

Taget!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...