Jump to content

Regeringens vildsvinsbeslut


Recommended Posts

Om man fodrar så in i hlvete så kan man nog säga att marekn föder de antalet grisar, men jag håller med dig det är allt annat en bra när det går till på det viset.

Nu har jag ingen aning om hur allt ligger till men det låter orimligt att den marken kan kan hålla så mycket vilt.

/Lasse

Tja även om man utfodrar som fn, så kan man väl ställa sig frågan om det verkligen är försvarbart att göra utan samråd med kringligande markägare/jordbrukare då det till stor det är de som får ta följderna med en onormalt stor grisstam.

Återigen så är det svårt att kunna få grep om skadeproblematiken utan att samordning/samråd. Och jag har vissa farhågor om att med fällor och belysning på åtlar så är ju risken att det skulle öka utfodringen ännu mer som i förlängningen kan ge upphov till infekterade konflikter mellan jaktlagen.

Vi har ju en positiv effekt av vildsvinen! Aldrig förr har de varit så många stora gemensamhetsjakter, jaktlagen emellan! Detta kan ju ge stora möjligheter till ökad samverkan.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 86
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • RW

  19

 • Outdoorsman

  11

 • Frontier

  10

 • Ausch

  10

Top Posters In This Topic

Posted Images

Mr Fiberclass

RW - det står "fast belysning" och det innebär enligt mig ingen begränsning i antalet lampor. Att belysa åteln från något annat håll än där man sitter torde dock inte vara särskilt meningsfullt. Det som står om avstånd är att själva jakten skall ske vid en åtelplats som jag läser bestämmelsen. Var belysningen står har som jag ser det ingen betydelse. Om du ställer en lampa vid åteln och lyser från åteln så får du inte jaga(skjuta) på ett vilt som står längre från åteln än att det skall kunna kallas "vid åteln". Var den gränsen går kan ingen svara på idag innan det finns ett vägledande rättsfall eller om möjligen NVV kommer med föreskrifter i ämnet. Syftet med bestämmelsen är att man får använda belysning för att kunna se vildsvin och därigenom kunna jaga dem. Denna jakt skall då enligt min mening ske "vid" åteln, dvs i dess närhet. För mig så innebär detta i första hand att viltet skall befinna sig i närhet av åteln när detta påskjuts, det är ju också syftet med åteln - att locka dit viltet. Var jägaren och belysningen finns saknar enligt mig förmodligen helt betydelse.

I övrigt föranleder ditt inlägg inga kommentarer.

Link to post
Share on other sites
RW - det står "fast belysning" och det innebär enligt mig ingen begränsning i antalet lampor. Att belysa åteln från något annat håll än där man sitter torde dock inte vara särskilt meningsfullt. Det som står om avstånd är att själva jakten skall ske vid en åtelplats som jag läser bestämmelsen. Var belysningen står har som jag ser det ingen betydelse. Om du ställer en lampa vid åteln och lyser från åteln så får du inte jaga(skjuta) på ett vilt som står längre från åteln än att det skall kunna kallas "vid åteln". Var den gränsen går kan ingen svara på idag innan det finns ett vägledande rättsfall eller om möjligen NVV kommer med föreskrifter i ämnet. Syftet med bestämmelsen är att man får använda belysning för att kunna se vildsvin och därigenom kunna jaga dem. Denna jakt skall då enligt min mening ske "vid" åteln, dvs i dess närhet. För mig så innebär detta i första hand att viltet skall befinna sig i närhet av åteln när detta påskjuts, det är ju också syftet med åteln - att locka dit viltet. Var jägaren och belysningen finns saknar enligt mig förmodligen helt betydelse.

Då menar du att de planer som en del redovisat här med belysning uppifrån inte fungerar?

När det gäller avstånd från åtel så är det intressant t ex i Skåne där markernas storlek normalt sett inte tillåter mer än en utfodringsplats/åtel och att då kunna sitta en bit från åteln och skjuta på grisar på väg mot åteln borde göra att grisarna blir mindre störda/skrämda och återkommer oftare vilket leder till större avskjutning. Större avskjutning är just vad samhället/politikerna vill med författningen för att minska antalet traffikolyckor och skador på grödor mm så därför borde detta vara i linje med författningens mening.

Link to post
Share on other sites
Om man fodrar så in i hlvete så kan man nog säga att marekn föder de antalet grisar, men jag håller med dig det är allt annat en bra när det går till på det viset.

Nu har jag ingen aning om hur allt ligger till men det låter orimligt att den marken kan kan hålla så mycket vilt.

/Lasse

Det finns ingen chans i världen att fodra så mycket att det föder upp så många grisar. Ja det går, men då handlar det om hägngrisar som inte på något annat sätt kan få tillgång till det naturliga fodret i den utsträckning som de behöver.

Att de lyckas skjuta så många grisar på ett sådant litet område talar för en större grisstam i området. Därmed inte sagt att det skulle vara alla dessa grisar på ett litet område, vilket ter sig helt omöjligt.

Jag har hållt på med åteljakt under flera år på flera marker och vet att det inte är så lätt att skjuta alltför många grisar på de markerna. Tillgången på gris varierar, men ligger på en skaplig nivå. Störningen är stor så fort det skjuts ett par grisar på en mark och det kan dröja en längre tid innan de är tillbaka. Däremot så i riktigt täta stammar är det nya grupper som hela tiden kommer tillbaka och det är inte samma grupp som har blivit påskjuten i första skedet.

Här bör ansvaret läggas på angränsande marker, så de håller nere grisstammen och då blir det inte att de mindre markerna skjuter lika mycket.

Link to post
Share on other sites
Här bör ansvaret läggas på angränsande marker, så de håller nere grisstammen och då blir det inte att de mindre markerna skjuter lika mycket.

Vet inte riktgit om jag håller med dig om det..

Att lasta omkringliggande marker för att man på en mindre mark utfodrar onormalt mycket och därmed bidrar till en större ökning av stammen har jag svårt att förstå. För egen del så lever jag i den tron att man bör ta ansvar för effekterna av sitt eget handlande.

Link to post
Share on other sites
Vet inte riktgit om jag håller med dig om det..

Att lasta omkringliggande marker för att man på en mindre mark utfodrar onormalt mycket och därmed bidrar till en större ökning av stammen har jag svårt att förstå. För egen del så lever jag i den tron att man bör ta ansvar för effekterna av sitt eget handlande.

+1 på det Max.

Sen kan ju grannlagen ta tillfället iakt o skjuta mer gris men det är en annan sak.

/Lasse

Link to post
Share on other sites
Här bör ansvaret läggas på angränsande marker, så de håller nere grisstammen och då blir det inte att de mindre markerna skjuter lika mycket.

Ett lite märkligt problem: "vi utfodrar så mycket att ni måste skjuta mer på grannmarken". Har själv aldrig stött på det problemet utan det brukar vara det motsatta: "ge f-n i att skjuta våra grisar som vi åtlar in, vi måste ju skjuta många för att kompensera kostnaden"... :rolleyes:

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass
Då menar du att de planer som en del redovisat här med belysning uppifrån inte fungerar?

När det gäller avstånd från åtel så är det intressant t ex i Skåne där markernas storlek normalt sett inte tillåter mer än en utfodringsplats/åtel och att då kunna sitta en bit från åteln och skjuta på grisar på väg mot åteln borde göra att grisarna blir mindre störda/skrämda och återkommer oftare vilket leder till större avskjutning. Större avskjutning är just vad samhället/politikerna vill med författningen för att minska antalet traffikolyckor och skador på grödor mm så därför borde detta vara i linje med författningens mening.

Jag menar precis det jag skriver och jag vet inte exakt vilka "planer" du refererar till. Se mitt svar ovan så ser du vad jag anser om belysningens placering. Att skjuta på grisar på väg till åteln kommer inte bli lagligt med den skrivning som förordningen har, med mindre de är "vid" åteln. Se mitt tidigare svar angående avstånd. Detta gäller oavsett att syftet är att det skall skjutas fler vildsvin, så extensiv syftestolkning låter sig inte göras av lagar och förordning enligt min mening.

Link to post
Share on other sites
Mycket prat om belysning.... ;) Detta hade jag tänkt att börja med, men inte på alla åtlarna. Jag hittade en gammal utomhusskärm som jag kommer att sätta i en 21w lampa. Skärmen skall monteras ca 5 meter upp och strax innan åteln. En dimmer skall inhandlas och strömmen kommer ifrån ett bilbatteri som laddas av en solpanel. Kanske kommer jag att skärma av så det liknar månfaserna.

mr fiberklass: ovanstående inlägg hänvisar jag till.

Vad man sen menar med "vid åteln" varierar från person till person verkar det som. Min tolkning är att det är i närheten av åteln räcker, för att tolka begreppet så snävt som att grisen ska stå på högen av bröd för att vara vid åteln fungerar inte i praktiken. Det vet alla som jagat gris vid åtel. Alltså är alla grisar i närheten av åteln, vid åteln, oavsett om de är 50m eller 100m från brödbitarna. Risken att bli fälld för brott mot denna författning är sanolikt liten, speciellt som det inte står nåt avstånd i författningen (som jag sett i a f). Du har ju själv nämt att det är ok att skjuta på gris som befinner sig en bit från brödhögen "Så länge man själv befinner sig så att man har fritt skottfält fram till åtelplatsen så spelar det ingen roll om det är 5 m eller 500 m eller därutöver, även om man knappast generellt kan rekommendera jägare att skjuta på så långa håll... Skjuter man där det är upplyst använder man sig av den nya regeln "

När det gäller placering av lampan så finns det inget som jag hittat i författningen, som säger att den ska vara på ena eller andra sättet eller nått om styrkan på belysningen för den delen. Det är således helt ok att sätta upp belysningen i en gran ovanför åteln eller i en ring runt åtelplatsen. Enda kravet är att belysningen skall vara fastmonterad och att den inte går att flytta. Tanken med det sistnämda är troligen att man inte skall använda lampan som ett aktivt hjälpmedel utan som ett passivt.

Nåväl, det är upp till var o en att tolka författningen efter eget huvud. Lev väl...

Link to post
Share on other sites
Vet inte riktgit om jag håller med dig om det..

Att lasta omkringliggande marker för att man på en mindre mark utfodrar onormalt mycket och därmed bidrar till en större ökning av stammen har jag svårt att förstå. För egen del så lever jag i den tron att man bör ta ansvar för effekterna av sitt eget handlande.

Sitt eget handlande i detta fallet, kan aldrig föda upp så mycket gris att stammen blir SÅ stor.

Utfodringen står inte för så stor del av ökningen. Däremot ökar stammen fortfarande okontrollerbart på många håll där suggor skjuts.

Oops, nu är vi långt utanför tråden..... ;)

Link to post
Share on other sites
Sitt eget handlande i detta fallet, kan aldrig föda upp så mycket gris att stammen blir SÅ stor.

Utfodringen står inte för så stor del av ökningen. Däremot ökar stammen fortfarande okontrollerbart på många håll där suggor skjuts.

Oops, nu är vi långt utanför tråden..... ;)

Därividlag är vi fortfarande oense, felaktig utfodring är på många håll en betydligt tyngre orsak till skenande stammar än att suggor skjuts. Men fel trådämne, där är vi överens B)

Link to post
Share on other sites
Därividlag är vi fortfarande oense, felaktig utfodring är på många håll en betydligt tyngre orsak till skenande stammar än att suggor skjuts. Men fel trådämne, där är vi överens ;)

Kul att vi är överens om något! B)

Synd bara att vi inte kan vara det angående utfodringen också.... ;)

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...