Jump to content

Är polisens FAP nu spikad?


Recommended Posts

...kunde varit som tidigare fast man fick ersättning bara.

Alla regler har någon "babysjukdom" i början!

Link to post
Share on other sites
 • Replies 96
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Daniel Ligne

  26

 • N S

  22

 • Carl Corro

  14

 • 338an

  6

Daniel Ligne

Progross: Problemet med det system vi hade innan var bara att det i sjælva verket var ett 20 - tal olika system. Jag kan inte påminna mig två læn som funkade exakt likadant och dærfør var det tvunget att sætta ned foten en smula før att få det enhetligt. Den pressen fanns inte från staten eller polisen så længe det skedde mer eller mindre ideellt.

Som du sæger har alla regelverk tokigheter från børjan. NV har dock førsækrat oss en utværdering och eventuell revidering redan efter ett år, så jag kan tycka att de varit såvæl realistiska som lyhørda... Sån vælvilja ær vi inte så vana vid.

Link to post
Share on other sites
hundförare

Nu kan man ju fylla i mer än en eftersöksjägare får alla betallt för eftersök om man tex är två på en älg eller en gris.

Om det är så så är det ju inga problem för er som inte bara vill vara kontaktmän utan även göra eftersök. Ring då bara till en eftersöksjägare och följ med själva så kan ni ju vara både kontaktmän platsbesökare om så behövs och eftersöksjägare med?????? :)

Link to post
Share on other sites

Vid en snabb koll så ser det inte helt tokigt ut men exakt vad krävs för dokumentation??

"33 b § En hund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för

ändamålet och ska ha dokumenterade särskilt goda egenskaper att följa en

skadad individ av den art eftersöket avser.Allmänt råd till 33 b §

En hund bör anses ha visat sådana egenskaper om den har genomgått

utbildning och godkänts enligt Nationella Viltolycksrådets riktlinjer."

Link to post
Share on other sites
Carl Corro

Jag har för mig att Daniel eller om det var Olle, som nämnde att dokumentering av hund/ekipage inte skulle tas i kraft förrän 2012. Då ska man ha någon form av utbildning. SJF eftersöksutbildning eller liknande. Tror jag i alla fall.

CC

Link to post
Share on other sites
Carl Corro

33 a § Eftersök ska genomföras av eftersöksekipage eller eftersökspatrull. Eftersök av varg eller björn ska genomföras av eftersökspatrull.

Eftersöksekipage och eftersökspatrull har samma betydelse som i 16 §

Det här är också intressant. Nu har man lagt till att man kan vara flera, och då förutsätter jag att ersättning utgår till bägge.

Men det här fattar jag inte, utgår det två olika ersättningar.

35 § Ersättning för polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på annat sätt spåra, döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 § jakt­ förordningen (1987:905) (vilt som tillfaller staten) och som inte ska ersättas enligt 35 a § ska lämnas enligt följande:

1. Per person och för varje påbörjad timme: 100 kr. Avser eftersöket björn ska motsvarande ersättning vara 200 kr.

2. Kontaktperson som inte själv ska genomföra eftersöket utan vidarebefordrar uppdraget erhåller 50 kr och ytterligare 100 kr om kontaktpersonen behöver göra ett platsbesök.

3. Tillägg för varje eftersökshund för varje påbörjad timme: 50 kr. 4. Tillägg för terrängfordon (även traktor) för varje påbörjad timme: 200 kr. 5. Tillägg för bil: motsvarande skattefri del av statlig bilersättning.

35 a § Ersättning för arbete enligt 33­33 b §§ dessa föreskrifter för eftersök enligt 40 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) avseende vilt som varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon ska lämnas per eftersök enligt följande:

1. För eftersök av björn, varg, järv och lo: 1 900 kr. 2. För eftersök av älg och vildsvin: 700 kr. 3. För eftersök avseende övriga arter: 400 kr. 4. För kontaktperson 50 kr per eftersök (så kallad grundersättning) och

ytterligare 100 kr om kontaktpersonen behöver göra ett platsbesök (så kallad

tilläggsersättning). 5. Tillägg för bil motsvarande skattefri del av statlig bilersättning om väg­

sträckan överstiger 50 km enkel väg.

Ersättning enligt första stycket utgår inte avseende eftersök som anställd hos kommun eller länsstyrelse utför i tjänsten.

NFS 2010:9

5

Ha nu hittade jag det du missade NS, du skummade nog bara början.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter att de utkom från tryck. Den som vid föreskrifternas ikraftträdande har tillstånd att inneha ett halvautomatiskt kulgevär för jaktändamål får även efter ikraftträdandet fortsätta att använda det för jakt, under förutsättning att det uppfyller kraven

enligt 11 § i äldre föreskrifter. Krav på utbildning enligt 33 a § tredje stycket träder ikraft 1 januari 2012

dock att krav på godkänt resultat på det teoretiska prov som ingår i jägarexamen träder i kraft först 1 januari 2014.

Krav på träning och dokumentation enligt 33 b § träder i kraft 1 januari 2012.

CC

Link to post
Share on other sites

Fattar inte riktigt... va har jag missat??

Hittar inget som säger vilken dokumentation som ska finnas på att eftersökshunden har särskilt goda egenskaper att följa en skadad individ av den art eftersöket avser.

Räcker tex ett godkänt Ankl viltspårprov?

Link to post
Share on other sites
Carl Corro

Jo paragraf 33b träder först i kraft 1 jan 2012, och tills dess har dom tid på sig att bestämma vilken tyg av dokumentation/utbildning hunden skall ha. Om jag har förstått det rätt.

CC

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Carl: Den andra ersättningen du hittat är den "gamla". Den finns kvar i den händelse man behöver eftersöka / spåra vilt (§33 - statens vilt) som inte skadats vid jakt eller sammanstötning med motorfordon. Det kan handla om äppelpackade älgar, rovdjursrivna älgar eller för den delen arga hjortar i bostadsområden... Det vanligaste är kanske sjuka djur eller djur där man inte vet skadeorsak.

Är man flera, "eftersökspatrull", utgår en ersättning / deltagare. Observera dock att det är endast för vissa viltslag som detta kan vara aktuellt i "normalfallet". Det finns dock, som jag ser det, alltid en möjlighet, t ex i vargrevir eller i trafiktäta områden där man inte vill släppa lös hund att begära att få rycka ut som patrull oavsett viltslag.

NS: Som ni varit inne på så ska vi inom NVR ta fram riktlinjer för vad som kan anses vara "dokumenterat". Anlagsklass lär räcka mer än väl och jag har svårt att se att det blir frågan om något prov. Vi har diskuterat detta tidigare tror jag. Det rimligaste i mina ögon just nu är en obligatorisk utbildning (teori) varvat med endera jaktprovsmeriter eller någon form av intygsförfarande.

Link to post
Share on other sites

Obligatorisk utbildning..

Är det spikat vilken?

Har ju funnits en del sånt.. typ steg 1 o 2 o sen den nya osv.

Själv fick jag instruktörsutbildning i steg 1 o 2 men det var meningen att det skulle va de nya men de va visst inte klart då.... sen skulle vi få ytterligare några timmar med uppdatering av den nyframtagna... är ett par år sen nu men de verkar inte bli nått av det..

Lite lätt struligt....

Men kan tex en idiot som jag klara mig utan ytterligare en utbildning...

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Det som diskuterats är en utbildning på typ två kvällar eller en heldag i ren teori, främst juridiken och det nya regelverket. Ska vi ha med något som har med hund och praktiskt eftersök att göra så hamnar vi raskt på svindyra veckokurser, det tror jag blir svårt att tvinga alla att gå... Återigen, det är ett avlångt land. I söder bör man ha med såväl vildsvin som hjortar och rådjur, i norr är skoterkörning och älg det mest relevanta...

Vad gäller steg 1 och 2 så är de numera ute ur bilden. Numera finns bara en utbildning, Jägareförbundets eftersöksutbildning som genomförs av cirka 100 instruktörer som alla fått samma utbildning av samma instruktörer, de flesta här på Öster Malma. Så det är nog inte så rörigt som det verkar, det är bara det vanliga problemet med ryktesspridning, baktaleri och svårigheter att få ut info...

Link to post
Share on other sites
lindberg

Bryter in lite i tråden.

Vad det gäller utbildning så tror och tycker jag att det skulle vara en bra ide att dom som håller på med eftersöken blir bjudna på typ föreläsning och julbord. Tror nämligen att dom här som håller på praktiskt med eftersöken har ruskigt mycket att ge varandra vad det gäller erfarenheter mm.

Link to post
Share on other sites
Carl Corro
Carl: Den andra ersättningen du hittat är den "gamla". Den finns kvar i den händelse man behöver eftersöka / spåra vilt (§33 - statens vilt) som inte skadats vid jakt eller sammanstötning med motorfordon. Det kan handla om äppelpackade älgar, rovdjursrivna älgar eller för den delen arga hjortar i bostadsområden... Det vanligaste är kanske sjuka djur eller djur där man inte vet skadeorsak.

Hur ska detta redovisas i rapporten. Vi har haft några fall av detta med älgar i bostadsområden, då oftast på kommunens mark. Finns det någon kod som ska användas då???

Annars kan ju inte ansvarig polis veta vilken ersättning som skall utgå.

Är man flera, "eftersökspatrull", utgår en ersättning / deltagare. Observera dock att det är endast för vissa viltslag som detta kan vara aktuellt i "normalfallet". Det finns dock, som jag ser det, alltid en möjlighet, t ex i vargrevir eller i trafiktäta områden där man inte vill släppa lös hund att begära att få rycka ut som patrull oavsett viltslag.

Här undrar jag oxå hur det ska gå till. Man blir tilldelat ett HR nr. Det är personligt vad jag vet efter att ha fått informationen av Sävberger. Man kan ju inte alltid veta om man behöver vara två eller flera. Kan man då begära ett HR nr:2 om du förstår vad jag menar.

CC

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Lindberg: Din idé är bra och praktiseras redan på många håll runtom i landet. Man har eftersöksskyttedagar, materialtester och förevisningar, temakvällar mm mm. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Tyvärr blir det svårt för oss på Öster Malma att anordna sådant här, det måste nästan ske på initiativ från kretsen eller Länsansvarige. Fixar man något brukar det ofta gå att hitta sponsorer.

Carl: Man kan inte rapportera in det "gamla" systemet i trafikeftersöksdatabasen vid t ex älgincidenter i samhällen. Man får göra på det "gamla" sättet och skicka en faktura / räkning till polisen. Detta eftersom pengarna ska tas ur olika kassor...

Vad gäller HR så kan man numera rapportera flera eftersök på samma händelsenummer. Det är inte bara användbart då man ryckt ut som patrull utan också i de fall då ett ekipage misslyckats och ett annat gör ett försök, då ska båda ha full ersättning. Så du rapporterar bara som vanligt och den som attesterar får två räkningar på samma HR...

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Personligen tycker jag absolut att allt som blir obligatoriskt, oavsett om det är utbildning eller keps med öronlappar, måste vara gratis för eftersöksjägarna. Nu finns det många som anser att när man nu får ersättning så kan man gott betala själv, så vi lär få kivas en hel del i frågan. Det enda jag kan lova är att jag ska göra allt som står i min makt för att det ska vara kostnadsfritt. Man kan endera finansiera det hela via vårt allmänna uppdrag eller från polisens sida. Med tanke på att polisen gick en hög miljarder back ifjol och lär göra det i år igen så tror jag det enda realistiska alternativet är att vi får ett litet ökat anslag i just AU.

Link to post
Share on other sites
Carl Corro
Lindberg: Din idé är bra och praktiseras redan på många håll runtom i landet. Man har eftersöksskyttedagar, materialtester och förevisningar, temakvällar mm mm. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Tyvärr blir det svårt för oss på Öster Malma att anordna sådant här, det måste nästan ske på initiativ från kretsen eller Länsansvarige. Fixar man något brukar det ofta gå att hitta sponsorer.

Carl: Man kan inte rapportera in det "gamla" systemet i trafikeftersöksdatabasen vid t ex älgincidenter i samhällen. Man får göra på det "gamla" sättet och skicka en faktura / räkning till polisen. Detta eftersom pengarna ska tas ur olika kassor...

Vad gäller HR så kan man numera rapportera flera eftersök på samma händelsenummer. Det är inte bara användbart då man ryckt ut som patrull utan också i de fall då ett ekipage misslyckats och ett annat gör ett försök, då ska båda ha full ersättning. Så du rapporterar bara som vanligt och den som attesterar får två räkningar på samma HR...

Lindberg: I vår krets samlas alla eftersöksekipage minst 2 gånger om året och går igenom hur det gått. Byta erfarenheter, diskuterar träning m.m.

Linkis: Det här är ju oerhört intressant att man på ett forum får reda på hur det går till och vilka regler som gäller och hur man ska tolka reglerna. Det vore jättebra om det kunds komma någon form av sammanställning i framtiden (Lathund) där såna här frågor tas upp.

Även detta med HR nr. Det har heller inte framkommit någonstans. Jag vet att att man kan vare eftersökpatrull, (flera personer) dock inte hur det skall redovisas. Det har inte framkommit någonstans. Men som sagt det är ju bra att man får reda på saker här.

CC

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Carl: Detta sätt att kommunicera är ju utan konkurrens det snabbaste. När vi nu fått igång mailfunktionen i databasen så kanske den också blir en lika snabb kanal tillsammans med vår hemsida. De kanaler vi har i övrigt är Svensk Jakt, där Ola redan låtit er tjuvkika på de kommande texterna. I övrigt är vi hänvisade till informationsmöten som är dödsdömda under semestern. Det är också det absolut dyraste och mest ineffektiva sättet att informera. Själv har jag nog redan 40 kvällar och helgdagar med infomöten i ämnet och det finns fler som jobbar mycket hårt med frågan. Men om vi ska nå varenda krets går det åt två årsarbetskrafter, lite drygt, och det märks även i vår organisation. Dessutom måste vi ha ett enat och klart budskap, det har vi inte kunnat ha förrän i slutet av förra veckan då slutligen NV´s föreskrifter blev klara...

Sist men inte minst så är det semestertider. Skulle vi gå ut med buller och bång skitstort just nu genererar det garanterat några hundra mail och några hundra telefonsamtal, då får vi nog kalla in ett tiotal medarbetare från semestern och det lär inte bli poppis. Lite krasst kanske man kan säga att det är bättre att man inget vet en stund än att man får en massa tvivel och frågor som ingen kan svara på för de är på semester.

Link to post
Share on other sites
Carl Corro
Carl: Detta sätt att kommunicera är ju utan konkurrens det snabbaste. När vi nu fått igång mailfunktionen i databasen så kanske den också blir en lika snabb kanal tillsammans med vår hemsida. De kanaler vi har i övrigt är Svensk Jakt, där Ola redan låtit er tjuvkika på de kommande texterna. I övrigt är vi hänvisade till informationsmöten som är dödsdömda under semestern. Det är också det absolut dyraste och mest ineffektiva sättet att informera. Själv har jag nog redan 40 kvällar och helgdagar med infomöten i ämnet och det finns fler som jobbar mycket hårt med frågan. Men om vi ska nå varenda krets går det åt två årsarbetskrafter, lite drygt, och det märks även i vår organisation. Dessutom måste vi ha ett enat och klart budskap, det har vi inte kunnat ha förrän i slutet av förra veckan då slutligen NV´s föreskrifter blev klara...

Sist men inte minst så är det semestertider. Skulle vi gå ut med buller och bång skitstort just nu genererar det garanterat några hundra mail och några hundra telefonsamtal, då får vi nog kalla in ett tiotal medarbetare från semestern och det lär inte bli poppis. Lite krasst kanske man kan säga att det är bättre att man inget vet en stund än att man får en massa tvivel och frågor som ingen kan svara på för de är på semester.

Tack en gång till. Jo det är snabbt och bra. Och jag förstår att det är svårt så här i semestertider.

Vi tar nya tag i augusti/september.

CC

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Hör av dig om du vill ha besök. Samlar du grannkretsarna och fixar en lokal så kan jag nog komma med ganska kort varsel...

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...