Jump to content

Vildsvinsåtlar


qvarnhill
 Share

Recommended Posts

Frågan om lämpligheten att anlägga en åtel för nära en markgräns har uppkommit, vad gäller egentligen? Finns det regler i ämnet eller är det bara rekomendationer och fråga om vanligt vett och etikett som gäller?

Link to comment
Share on other sites

Det finns inga klara regler - se bifogade artikel från Svensk Jakt:

Jakt på små marker

Många samtal jag får handlar om olika frågor relaterade till jakt på små marker. I Sverige har man jakträtt på sin mark oavsett hur stor den är, till skillnad från hur det är i andra länder. Jag skall därför försöka bena ut en del frågetecken som kan dyka upp i sådana sammanhang.

För det första så anger jaktlagen att jakten skall anpassas efter tillgången på vilt. Detta innebär i praktiken att man inte får skjuta mer vilt än vad marken producerar. Här får man anlägga ett arealperspektiv och om avskjutningen av t.ex. rådjur på kringliggande marker är ca 10 djur per år på 1000 ha, så kan man skjuta ett rådjur per år om man har 100 ha, och ett rådjur var tionde år om man har tio ha och slutligen ett rådjur vart hundrade år om man har ett hektar mark. När det gäller jakt på vilt som endast får jagas med licens eller under skyddsjakt så gäller dock särskilda regler.

Har man en liten villatomt kan man således inte skjuta hur många rådjur som helst. I sådana fall måste man också veta om marken ligger inom detaljplanelagt område eller inte. Polisens tillstånd krävs nämligen för att avlossa skott om den gör det. Glöm då inte heller bort att betala det statliga jaktkortet som krävs vid i princip all jakt.

Säkerhetsfrågor är även aktuella om marken ligger utom detaljplanelagt område, särskilt om man har bebyggelse på eller i närheten av där man jagar. Jakt får endast bedrivas så att människor eller egendom inte kommer till skada. Detta innebär att man alltid skall se till att ha fullgott kulfång och se till att nedfallande hagel inte kan skada något hus eller person. Någon fast gräns för hur nära bebyggelse man får jaga finns dock inte.

Inte heller finns det några fasta gränser för hur nära grannens gräns man får bygga ett torn eller anlägga en åtel. Jaktlagen förbjuder däremot olovligt lockande av vilt. Att sitta i ett torn en meter från grannens gräns och med en lockpipa locka in guldbocken från grannens åker och skjuta den så fort den klivit över gränsen är dock inte tillåtet. Samma tankesätt får man ha när det gäller att ha en åtel och koja för vakjakt på t.ex. vildsvin. Någon regel om exakt hur långt från gränsen man får ha en åtel eller annars locka vilt finns inte, men ju närmare man är desto mer sannolikt är det att man lockar vilt från grannens mark. Att anlägga en viltåker anses dock som ett passivt utfordrande av vilt så det omfattas inte av förbudet mot olovligt lockande, även om det ligger nära gränsen.

En fråga avslutningsvis där domstolarna faktiskt har satt ganska klara gränser är den hur stor marken skall vara för att man skall kunna jaga med drivande hund. Jaktlagen anger att jakten inte får bedrivas på ett område som är så beskaffat att det kan förutses att drevet huvudsakligen går fram på annans jaktområde. Med detta menas ungefär 50 ha välarronderad mark vid jakt med tax, 100 ha med drever och 200 ha med stövare.

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaret som i princip rätade ut mina frågetecken!

En följdfråga dock då jag har någonstans i bakhuvudet att man inte får lägga en åtel närmare än 200 meter från markgränsen. Har det någonsin uttalats en sådan rekommendation eller är det helt enkelt något jag drömt?

Link to comment
Share on other sites

Ja vi har en sådan rekommendation, som vi föreslagit regeringen att införa, men det är ingen regel man måste följa i dagsläget.

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...