Jump to content

H&K MR 308


Recommended Posts

Mr Fiberclass

Teffek,

Som jag nämnde så ändrade NVV nyligen sina föreskrifter och tog bort undantaget för militära halvautomatiska vapen tillverkade före 1942 och då faller Garanden utanför. Den som har jaktlicens idag får använda dem (om man har max 5-skottsmagasin eller två beroende på art), men inte om de säljs till någon annan. De lade också till att vapnet "ursprungligen" skulle vara tillverkade för jakt och då faller Mini 14 utanför eftersom den är en kopia av en M14, fast nedskalad, som i sin tur är en efterförljare till garanden, alltså ett militärt och inte ett civilt vapen. Om ni vill veta varför de gjorde ändringen så vet faktiskt inte jag utan det kom som en överraskning för oss, så fråga NVV. SJF har dock inget att invända mot det.

Mvh

Ola

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Besvärligt detta... både för sökanden och för oss, som Christian noterar. De flesta är väl rimligen överens om att detta vapen är "militärliknande"... Att ha ett regelverk som baseras på den typen av subjektiva bedömningar är dock minst sagt besvärligt och den ställda frågan har därmed självklart landat på den mer intressanta frågeställningen om detta bör få inverka på hur man bedömer ett vapens lämplighet. Tydliga regler som "Vikkbar kolv= icke tillåtet", eller "Pistolgrepp= tillåtet" är däremot enkla att hantera. Så snart det är upp till betraktarens öga att avgöra klassificeringen så har man öppnat för att sökanden skall känna sig orättvist behandlad, eller åtminstone kan hävda att han/hon är det. Man behöver knappast vara jurist för att inse vilka komplikationer detta leder till...

Personligen tycker jag inte att nuvarande system är bra. Det finns ännu konstigare regler utomlands, exempelvis i Italien där man inte får sälja sportvapen i militära kalibrar och Frankrike där man inte får sälja jaktvapen i ursprungligen militära kalibrar. .30-06= förbjudet, men .300 Win. Mag.= OK känns MINST lika märkligt, men man vet åtminstone vad som gäller. Till USA får man om jag minns rätt inte importera Mauserlådor med tumhålls- eller laddramsurtag, men civilia lådor utan dessa går bra. En gammal Sako 98 med civil FN-låda går alltså bra, men inte en Hqv 146 trots att den aldrig varit militär. Märkligt, men man vet vad som gäller. Hur som- vi är inte ensamma om konstigheter på detta området. Vilket dock förstås inte är ngt skäl att inte fundera över hur våra regler borde se ut.

Link to post
Share on other sites

Är det ursprungsformen av vapnet som gäller? Om jag t ex skulle skaffa en halvaoutomatisk godkänd studsare, byta kolven till en mer "militärliknande" kolv typ en vikbar kolv eller någon sorts ställbar rörkolv, slänga på ett frontgrip och pistolgrepp och bygga om stocken till något som liknar en m16 stock är vapnet då fortfarande godkänt? Som jag förstått det är det bara halvaoutomatiska kulgevär dom krånglar med?

Vapnet som tråden börjar med är ju ett rätt solklart fall av militärt vapen, det är byggt för att fungera i en modern krigszon, däremot m14 geväret är ju inte mer passande i en modern krigszon än dom flesta jaktstudsare, det är dessutom ett bra gevär (enligt mina erfarenheter) som säkert fungerar utmärkt vid jakt och inte ger det något särkilt miltärt intryck heller tycker jag, om man inte har lite koll på vapen då kan man ju känna igen bössan och koppla den till vissa krig.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Är det ursprungsformen av vapnet som gäller? Om jag t ex skulle skaffa en halvaoutomatisk godkänd studsare, byta kolven till en mer "militärliknande" kolv typ en vikbar kolv eller någon sorts ställbar rörkolv, slänga på ett frontgrip och pistolgrepp och bygga om stocken till något som liknar en m16 stock är vapnet då fortfarande godkänt? Som jag förstått det är det bara halvaoutomatiska kulgevär dom krånglar med?

Teffek- nu är detta iofs fortfarande förbundets del i forat men jag kan svara på din fråga, om du erhåller ett tillstånd på en halvauto så har du rätt att jaga och träna med det vapnet i ett sådant skick att det är typgodkänt,

dvs de av dig föreslagna åtgärderna medför att vapnet inte längre uppfyller kraven för tillståndet och att jaga med det är inte tillåtet, det är ett brott i sig att göra det.

Svaret är således man kan/får inte göra så som du frågar.

Vapnet som tråden börjar med är ju ett rätt solklart fall av militärt vapen, det är byggt för att fungera i en modern krigszon, däremot m14 geväret är ju inte mer passande i en modern krigszon än dom flesta jaktstudsare, det är dessutom ett bra gevär (enligt mina erfarenheter) som säkert fungerar utmärkt vid jakt och inte ger det något särkilt miltärt intryck heller tycker jag, om man inte har lite koll på vapen då kan man ju känna igen bössan och koppla den till vissa krig.

Teffek- det du ger uttryck för ovan är samma dubbelmoral och synnerligen udda tänkande som präglar så mycket av detta, alla vapen från Brown Bess, svartkrutsvapen, över mauserlådan i alla dess former, Browning Bar, H&K G3 och alla dess varianter, M1, M14, M21, Garand, M16, AR15 är alla krigsvapen,

och skall således anses som det, att göra skillnad på ålder eller utförande är ett uttryck för en differentiering som saknar saklighet.

Som Outdoorsman noterar ovan så har en del krigshandlingar runt om i världen medfört vad som förefaller vara udda regler,

att Fransoserna inte tillåter vissa kalibrar, som anses vara krigsmateriell osv.

Detta är dock regler som kan påvisas ha en logisk förklaring även om just den om amrisarna och tumhålsurtag inte förefaller vara, förövrigt är det inte korrekt, amrisarna har köpt otroligt många M96:or i orginalskick.

Den är således enkom ner till en fråga om personlig uppfattning och värdering av utseendet av ett vapen, inte dess funktion då vi har bestämt (vi som demokrati) att halvautovapen skall vara ok för jakt,

funktionsmässigt är det ingen skillnad mellan en AR10 och en Browning Bar utöver det att den förstnämnda går att köpa med precisionsgaranti under förutsättning att de båda är halvauto.

____________________________

Angående frågan om detta är något som det finns en majoritet för i förbundet kan jag säga att jag har ingen aning om det, men vad jag kan säga är att det är ingen som skulle vara ja på frågan om det är ok att NVV utan att höra sig för begränsar redan tillåtna vapen,

utan att ha välgrundande skäl till det och vidare tror jag att en överhängande manjoritet skulle säga att de skiter i vilket om tillåtligheten av pistolgrepp osv,

dvs det finns ett massivt ointresse för vapen som sådana inom förbundet, det är är ju ett jägarförbund, inte en skytteförening.

Angående "folk" så har de som sagt ingen som helst koll på vapen, det är inte formen på ett vapen som skrämmer dem, det är vapnet som sådant. Vi ser inte annorlunda ut i folks ögon och som sagt en Mini 14 eller en AR 15,

ja det går helt fantastiskt på ett ut, utseendemässigt.

/Christian

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Christian,

visst har de tagit in containervis med gamla krigsmausrar i USA. För ett par år sedan så vet jag dock att man fattade ett importbeslut som gjorde att åtminstone en stor brittisk auktionsfirma inte längre accepterar bud på studsare med gammal "Mauser Milspec". Eller accepterade... kanske har det ändrats igen.

Det står självfallet var och en fritt att skriva en motion om att SJF bör verka för en mer objektiv bedömningsgrund, om reglen alls skall kvarstå. Det skulle onekliigen göra SJF:s roll enklare att hantera.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Är det ursprungsformen av vapnet som gäller? Om jag t ex skulle skaffa en halvaoutomatisk godkänd studsare, byta kolven till en mer "militärliknande" kolv typ en vikbar kolv eller någon sorts ställbar rörkolv, slänga på ett frontgrip och pistolgrepp och bygga om stocken till något som liknar en m16 stock är vapnet då fortfarande godkänt? Som jag förstått det är det bara halvaoutomatiska kulgevär dom krånglar med?

Vapnet som tråden börjar med är ju ett rätt solklart fall av militärt vapen, det är byggt för att fungera i en modern krigszon, däremot m14 geväret är ju inte mer passande i en modern krigszon än dom flesta jaktstudsare, det är dessutom ett bra gevär (enligt mina erfarenheter) som säkert fungerar utmärkt vid jakt och inte ger det något särkilt miltärt intryck heller tycker jag, om man inte har lite koll på vapen då kan man ju känna igen bössan och koppla den till vissa krig.

Det är ju lite detta som är problemet. NVV regler anger vad som gäller för att vapnet skall få användas för jakt. Det har ingen direkt koppling till vapenlagstiftningen. Om du har tillstånd att inneha ett vapen enligt vapenlagstiftningen innebär inte det att det alltid är ok att jaga med. Den som innehar jaktlicens på en AR 15 får alltså inte jaga med det. Sedan är det en annan sak hur en domstol skulle se på uppsåtsbedömningen om man jagar med ett vapen som man fått tillstånd att inneha för jakt, så man kanske inte kan dömas. Därför blir ett direkt svar på din fråga att du får inte bygga om ett halvautomatiskt kulgevär som du innehar jaktlicens på hursomhelst utan det får då sannolikt inte användas för jakt om du bygger om det som du beskriver. Däremot kan du använda det för målskytte på en skjutbana där inte regler för jakt gäller.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Fredrik- att skriva en motion kräver nog trots allt att man är medlem eller hur?

För att avrunda i denna tråd så vet jag inte säkert vad det gällande läget är för Mauser 96:or i USA, eller snarare importen av dessa men det var inte det som jag avsåg att kommentera.

Såsom konstaterat är den omständighet att Förbundet tillfrågas att yttra sig i tillståndsärenden apart i sig,

något jag kommenterat ovan,

den omständighet att Förbundet kan förmodas antas yttra sig över ansökningar från personer som inte är medlemmar är än mer apart, nu skall anges att jag inte vet om så är fallet,

med vad vi har sett historiskt av yttranden, däribland det så kallade G22 målet har kvalitén på innehållet i yttrandena varit varierande.

Personligen är jag fortfarande förtretad över att man vågade formulera sig som Förbundets referent gjorde där,

men det saknar betydelse utöver det att det belyser frågan om den vikt som våra rättsinstanser kan tillskriva Förbundets yttranden.

Det är ett ansvarfullt uppdrag som Förbundet har åtagit sig och självfallet skulle signalen kunna skickas till NVV som ni förmodligen ändå är lite på kant med av andra och väsentligen mer betydande frågor att man har svårt att relaterat till de förändringar/försämringar som skett för tillståndsgivning utan att det sker genom en medlemsinsats.

/Christian

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Christian,

ett par medlemmar har vi nog härinne, trots allt... det var inte en specifik uppmaning till dig.

Vi är som du säkert vet genom vårt allmänna uppdrag expertinstans och utförare för ett antal olika uppdrag. Det nyligen avslutade viltvårdsprojektet som jag ledde finansierades exempelvis helt genom det allmänna uppdraget. Därmed måste alla aktiviteter rikta sig till hela jägarkåren och allmänheten, dvs det får inte finnas delar av projektet som förbehålls medlemmar. På samma sätt ansvarar vi för viltövervakningen oavsett medlemskap osv. Det händer att vi uttalar oss om huruvida ett vapen är lämpligt för jakt, vilket självfallet inte beror på om man är medlem i SJF eller inte. Om "Kalle" som ansökt är lämplig att inneha ett vapen är förstås inte vår sak att uttala oss om. Oavsett medlemskap.

Självfallet diskuterar vi dessa frågor med NV. Om man däremot som du anför (?) borde ändra vår hållning utifrån ett medlemsperspektiv så är det något som lämpligen hanteras genom en motion.

Fredrik- att skriva en motion kräver nog trots allt att man är medlem eller hur?

För att avrunda i denna tråd så vet jag inte säkert vad det gällande läget är för Mauser 96:or i USA, eller snarare importen av dessa men det var inte det som jag avsåg att kommentera.

Såsom konstaterat är den omständighet att Förbundet tillfrågas att yttra sig i tillståndsärenden apart i sig,

något jag kommenterat ovan,

den omständighet att Förbundet kan förmodas antas yttra sig över ansökningar från personer som inte är medlemmar är än mer apart, nu skall anges att jag inte vet om så är fallet,

med vad vi har sett historiskt av yttranden, däribland det så kallade G22 målet har kvalitén på innehållet i yttrandena varit varierande.

Personligen är jag fortfarande förtretad över att man vågade formulera sig som Förbundets referent gjorde där,

men det saknar betydelse utöver det att det belyser frågan om den vikt som våra rättsinstanser kan tillskriva Förbundets yttranden.

Det är ett ansvarfullt uppdrag som Förbundet har åtagit sig och självfallet skulle signalen kunna skickas till NVV som ni förmodligen ändå är lite på kant med av andra och väsentligen mer betydande frågor att man har svårt att relaterat till de förändringar/försämringar som skett för tillståndsgivning utan att det sker genom en medlemsinsats.

/Christian

Link to post
Share on other sites
automaten

Mini14 är fortfarande godkänd för jakt,den är, och har aldrig varit, framtagen för militären utan syftet med den är jakt o sportskytte, polismyndigheten anser samma sak,då den i högsta grad liknar ett "konventionellt" jaktvapen, sen om man "pimpar" den med en massa otillåtna tillbehör då får man ju stå sitt kast. Argumentet att den har samma system som garanden håller inte för då skulle inte nån gasomladdare vara godkänd,däremot är garanden ej tillåten längre i.o.m. de nya omskrivningarna då den enbart är framtagen i millitärt syfte.

Automaten

Link to post
Share on other sites

Verkar som det är en del frågetecken att reda ut, just angående ruger mini 14 frågade jag via mail tillståndsenheten i stockholm hur dem ser på den och fick detta till svar:

"Vi beviljar för tillfället inga licenser på Ruger mini 14 i kaliber .223. Under nästa vecka ska vi få besked från Rikspolisstyrelsen om vapnet är godkänt för jakt eller inte. Detta stopp beror på att Naturvårdsverket har ändrat i sin författningssamling så att inga halvautomatiska militära eller vapen som bygger på militära vapen är godkända för jakt.

Det som är godkänt är halvautomatiska kulgevär av civil typ, ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt, och som till kontruktion och utseende avser att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär för jakt - förutom vad gäller omladdningsfunktionen - får användas vid jakt."

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Mini 14 är ju avsedd att vara en miniatyrkopia så även om den kanske är civil så är den ju inte "ursprungligen" konstruerad för jakt och heller inte "avsedd att efterlikna konventionella jaktgevär" och är inte enligt vår uppfattning godkänd för jakt längre sedan NVV ändrat reglerna. Och innan ni svävar iväg om den också nu så är det en följdfråga som jag besvarat här och nu.

Link to post
Share on other sites

Oavsett vad man tycker om mini-14 så undrar jag vad som händer för de som redan innehar jaktlicens på en dylik.

Får du fortfarande jaga med bössan eller sitter du helt plötsligt med ett vapen på jaktlicens som du inte får jaga med och knappast kan sälja till någon heller?

/Per

Link to post
Share on other sites

Det är ju lite detta som är problemet. NVV regler anger vad som gäller för att vapnet skall få användas för jakt. Det har ingen direkt koppling till vapenlagstiftningen. Om du har tillstånd att inneha ett vapen enligt vapenlagstiftningen innebär inte det att det alltid är ok att jaga med. Den som innehar jaktlicens på en AR 15 får alltså inte jaga med det. Sedan är det en annan sak hur en domstol skulle se på uppsåtsbedömningen om man jagar med ett vapen som man fått tillstånd att inneha för jakt, så man kanske inte kan dömas. Därför blir ett direkt svar på din fråga att du får inte bygga om ett halvautomatiskt kulgevär som du innehar jaktlicens på hursomhelst utan det får då sannolikt inte användas för jakt om du bygger om det som du beskriver. Däremot kan du använda det för målskytte på en skjutbana där inte regler för jakt gäller.

Så jag kan i teorin skaffa ett vapen godkänt för jakt på jaktlicens, bygga om den och enbart använda den för målskytte men fortfarande ha licens med endamålet jakt?

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Oavsett vad man tycker om mini-14 så undrar jag vad som händer för de som redan innehar jaktlicens på en dylik.

Får du fortfarande jaga med bössan eller sitter du helt plötsligt med ett vapen på jaktlicens som du inte får jaga med och knappast kan sälja till någon heller?

/Per

Citat från ovan "Den som har jaktlicens idag får använda dem (om man har max 5-skottsmagasin eller två beroende på art), men inte om de säljs till någon annan." Detta förutsätter i princip att de inte "pimpas" med diverse militärliknande saker utan är i originalutförande i en variant som är godkänd för jakt. Om man vill sälja dem så får de säljas till någon som kan få licens för dem för ett annat ändamål än jakt. Detta är dock inte helt enkelt.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Så jag kan i teorin skaffa ett vapen godkänt för jakt på jaktlicens, bygga om den och enbart använda den för målskytte men fortfarande ha licens med endamålet jakt?

ja, men du kan naturligtvis hamna i en sits då licensen för jakt återkallas och du får söka för målskytte istället, i vart fall om ombyggnationen är av permanent karaktär. Kapar du tex pipan under 45 cm då ryker licensen och det blir olaga vapeninnehav om du inte ordnat det innan.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...