jag har hittat en bäverhydda på marken, och jag har ingen koll på bäverjakt, så jag skulle behöva all hjälpa jag kan få, kaliber, tid på dygnet, bästa årstiden etc etc, all info är välkommen!