Jag har vid ett flertal gången omhändertagit självdöda vilt i naturen där jag har misstänkt andra orsaker än naturliga. Detta är extremt viktigt för forskningen, SVA och Länsstyrelsen för är det ett nytt virus eller liknande som kommer in med flyttfågel osv så måste vi ha koll på detta så tidigt som möjligt! Extremt få, eller mer eller mindre inga, privatpersoner gör detta och då tycker jag att vi inom jägarkåren skall inkludera detta i vår viltvård. Tillvägagångsättet är mycket enkelt och ex