Jump to content

Revidering av Vapenpolicy


Recommended Posts

Finskavapen

Kommer ni (sjf) skicka ut formulär för att ta in åsikter av alla landets vapenägare på hur policyn bör se ut ?

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Mattias,

det kommer vi inte göra; så arbetar ingen. Dels skulle det kosta ett antal miljoner som kan användas betydligt bättre, dels har vi inte tillgång till deras namn och adresser. När man undersöker attityder använder man sig istället av stickprov, dvs skickar till ett slumpmässigt urval respondenter. Det blir hanterbart ur ett kostnadsperspektiv och när det gäller krav på arbetsinsats för att hantera svaren. Alternativt kan man arbeta med olika former av internetundersökningar. 

 

Vår standardlösning är att remittera förslag inom organisationen, ffa till dem som ytterst bestämmer. Dvs våra länsföreningarnas styrelser, som är valda av medlemmarna.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Christian.,

om jag skulle göra en sådan undersökning bland våra medlemmar skulle jag ta en medlemslista i excel, genera en kolumn med slumptal mellan 0 och 1 bredvid medlemsnumren (grundfunktion i excel) och sedan sortera slumptalen. Samt exempelvis använda medlemmar med de 1000 lägsta slumptalen som potentiella respondenter. Dessa får sedan ett brev. Busenkelt, men kostar massa porto om man ska ha många utskick inklusive svarskuvert. Och en massa jobb att mata in resultaten. Att skicka ut en länk till ett internetformulär som ska fyllas i ger mindre jobb, men än så länge klart lägre svarsfrekvens i de jämförelser man gjort.

 

Alla former av internetundersökningar ger en mer skev bild av vad våra medlemmar eller för den delen alla jägare eller vapenägare tycker, eftersom alla inte går in på hemsidor eller internetforum. Och framför allt är det inte alla som skriver ngt.

 

Vi skulle mycket väl kunna ta fram ett slumpmässigt uval om vi ville det. Det finns inget förljuget med detta: trams.

 

Jag har aldrig sagt att det finns något slumpmässigt med att fråga förbundsstyrelsen eller alla länsföreningar. Jag har svarat Mattias att vi inte kommer fråga alla vapenägare, och även förklarat varför det vore grovt slöseri med resurser att göra det om vi skulle känna ett behov av att mäta vad våra medlemmar tycker istället för att använda gängse representativ demokrati.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Nu skall jag medge att jag läste svaret på mobilen så jag missade att se att det, remissarbetet redan var riktat, mer om det nedan.

 

"Vi skulle mycket väl kunna ta fram ett slumpmässigt uval om vi ville det. Det finns inget förljuget med detta: trams."

Är inte detta svar nog, vi skulle kunna om vi ville och då enbart inom ramen för medlemmar, eller med andra ord det kommer inte att vara ett slumpmässigt urval, i denna process men det är klart att det är trams när jag klart påpekar det.

 

Vi har ju haft denna fråga uppe tidigare med selekterade urval.

 

Även om man utgår från premissen att detta är er, förbundets vapenpolicy så måste ni även inse att det vid detta lag ganska klarlagt att den har en viss påverkan utöver er egen medlemskrets och särskilt utanför de styrelser som sitter i länsföreningarna. Det är väl förövrigt exakt den grupp som tidigare synes ha varit med och framställt förra policyn, 

en policy som ingen kan förstå, ingen kan uttolka och ingen kan inte påstå annat att den går långt utöver Naturvårdsverkets regelverk och även i flera moment vapenlagen i den tillämpning den hade före Thorsell.

 

Vilka är då förutsättningarna för att den nya policyn kan bli ens en gnutta bättre än den förra om det är samma styrelser som har att yttra sig? Vilket är det demokratiska momentet, säg inte de lokalt förbundsvalda styrelserna iom att inte ens jag är dum nog att tro på det demokratiska momentet därvid, 

 

Nåväl, det sista ordet lär inte vara sagt om detta ämne och ja man kan nog moderera bort mitt svar ovan men försök att undvika att påstå sådant som inte är korrekt. /Christian  

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Christian,

 

du missuppfattar mig, eller jag dig; jag svarade exakt på din fråga:

 

Hur hittar man ett stickprov av slumpmässigt utvalda respondenter, genom att använda sig av ert medlemsregister? 

 

Jag uppfattade att du ville veta hur man bland våra medlemmar skulle få ut ett slumpmässigt urval, vilket var vad jag svarade på. Att det skulle vara svårt att fram detta är med självklarhet fel. Om du istället menade att våra medlemmar inte är representativa för hela jägarkåren så har du självklart rätt i att det är långt ifrån självklart. Vill man analysera detta så gör man självklart ett slumpmässigt urval bland jaktkortslösare, vilket jag gör regelbundet för att undersöka olika saker. Dock ej denna. För den som har tillgång till vapenregistret skulle man självklart kunna göra det utifrån vapenägande istället.

 

Jag har inte påstått något som inte är korrekt, men det verkar som om vi misstolkat varandra.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Retorisk följdfråga; Om man arbetar med att utforma en revidering av nuvarande vapenpolicyn - som man har fått som uppdrag helt, eller delvis, pga det allmänna uppdraget. Är det då verkligen kurant att samla in sitt enda statistiska underlag genom att fråga utvalda individer enbart i det egna förbundet och inte ett representativt urval av hela jägarkåren?

 

Jag arbetar mycket med statistik och komplexa matematiska modeller för att säkerställa att random() verkligen är slumpmässigt och detta får jag inte ihop i min skalle...

 

Vi svarar på frågor om allt mellan himmel och jord varje dag, oftast utan att samla in statistiska underlag. Så även i detta fallet. Så arbetar alla organisationer och myndigheter. I de fall där vi gör bedömningen att data saknas och att det krävs riktiga undersökningar att luta oss mot så finansierar vi någon form av forskningsprojekt för att ta reda på hur det förhåller sig.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Fredrik- jag tror att frågan är belyst, besvarat och analyserad, som synes är detta med er revidering av policyn inget som kommer att kunna ske utan viss påpassning från alla andra tillståndsbärare som inte är medlemmar i förbundet och som påverkas av policyn.

 

För egen del hade jag om jag haft med revisionen att göra, säkrat upp mig mot icke medlemmarnas åsikter genom att ta in i varje fall en extern grupp som får vara med och delta i detta, det är förövrigt ett typiskt agerande när verksamheter har varit ute och vandrat lite i öknen, typ Telia i Uzbekistan som tog in en stor o fin advokatbyrå för "interngranskning" eller FIFA vars utredare mot korruption blev först belagda med legal munkavel och därefter sparken med hot om fängelse för de fall att de läckte,

 

eller med andra ord det företas helt utan avsikt att påverka verksamheten/resultatet men det ser bra ut externt. /Christian

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Christian,

det är just därför som företrädare för gruppen som arbetar med översynen även diskuterat med personer utanför förbundet.

 

Nu har förbundsstyrelsen möte idag och imorgon, och kommer fatta beslut för hur man vill gå vidare.

Link to post
Share on other sites
Finskavapen

Skall ni ta beslut i en fråga som drabbar alla, även icke medlemmar bör ni endera ta in åsikter från alla läger som drabbas eller helt sonika avstå att yttra er.

För att öka ert underlag kan ni samarbeta med jrf och jaktskytteföreningarna. Pengarna kommer i alla fall från oss som betalar statligt jaktkort så medlen finns.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Mattias,

allt inom vårt allmänna gäller jakten och hela jägarkåren, inte bara våra medlemmar. Jag uttalar mig exempelvis inte om ett vindkraftverk påverkar jakten bara för våra medlemmar, utan hur den påverkar möjligheten att jaga för alla.

 

Ursprungsfrågan är besvarad, samt följdfrågor. Låser därmed tråden och vill ni spinna vidare får ni ställa frågor i en ny tråd. Jag kommer dock inte finnas på plats förrän i nästa vecka igen.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...