Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE
https://www.AUTOdoc.SE


sos

Girjas vann striden om fjälljakten

Recommended Posts

lsjonsson
3 hours ago MrT. sa:

Tack Isjonsson, men jag frågade Google, som bekräftade mina misstankar.

Varsågod! Google är bra på mycket!:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
4 hours ago lindgren sa:

Tack, men nja.. vill nog hålla mig i Bästerbotten

Om du inte är stadgad så får du väl dra uppåt fjällen och se om du hittar någon ledig sameflicka!:rolleyes::wink::D

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindgren
1 minute ago lsjonsson sa:

Om du inte är stadgad så får du väl dra uppåt fjällen och se om du hittar någon ledig sameflicka!

Vettifan om jag är sugen på något som kallas flicka... Men tanken slog mig i yngre år... Men det som mycket annat var bara en vacker fundering som rann ut i inget alls..

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
KJE81
42 minutes ago lindgren sa:

Jag ska se om jag hittar källan... Jakten har marginell betydelse på ripstammen överlag, utan påverkas mest av tillgången på foder.

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/ripforskare-jakt-paverkar-inte-ripstammen/

Budget källa.. men ska se om jag hittar rapporten.

Okej, då är det med andra ord något annat än vilttillgång och prisbild som kan antas bli bättre 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Järven
21 minutes ago lindgren sa:

Men det som mycket annat var bara en vacker fundering som rann ut i inget alls..

Nu fick jag en jävligt konstig bild på näthinnan ?   :whistling:

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
4 hours ago KJE81 sa:

Det kan ju förstås också vara så att högre priser ger färre jägare och därmed mera skottillfällen för de som har råd. Bättre för färre med andra ord.

Onekligen har du en poäng där.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silver

Något man bör komma ihåg är att den samiska kulturen i sin helhet är uppbyggd kring renen och i vidare omfattning hur årstiderna och väder osv påverkar den. Det innebär att den allra största delen av det samiska vad gäller slöjd och annat hantverk, men även immateriell kultur kommer att tappa sin plats och roll ifall renskötsel och tamren försvinner.

Vad gäller riporna tror jag du hittar mkt läsvärt om du googla Hörnell-Willebrand.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
2 hours ago Silver sa:

Något man bör komma ihåg är att den samiska kulturen i sin helhet är uppbyggd kring renen och i vidare omfattning hur årstiderna och väder osv påverkar den. Det innebär att den allra största delen av det samiska vad gäller slöjd och annat hantverk, men även immateriell kultur kommer att tappa sin plats och roll ifall renskötsel och tamren försvinner.

Visst är det så, och i den kontexten måste man faktiskt ge samerna företräde, (tycker jag), för annars hotar man hela deras existens som just samer och i förlängningen (om så skulle ske), är det i det närmaste att betrakta som ett folkmord.

Hoppas på att närmast berörda har överseende med att en sörlänning har synpunkter i en fråga som egentligen inte är angelägen för undertecknad på annat sätt än att han tycker den samiska kulturen är fascinerande och intressant.

Dessutom, vem har rätt att bestämma över huruvida dom har rätt till sin existens som samer, eller ej !?

Eftersom våra politiker i riksdagen är så jävla präktiga i alla sammanhang och då inte minst i sådant som inte rör det egna landets angelägenheter, vore det klädsamt om dom kunde vara det även i detta sammanhanget.  

Jag läste faktiskt senast idag, att Sverige har (för tredje gången), fått stå till svars inför FN för hur samerna behandlas i vårt land.

Nä, i detta specifika fall vore det lämpligt om den lokala ortsbefolkningen vore lite ödmjuka inför det faktum att den samiska kulturens överlevnad är avhängig renskötseln (om vi begränsar oss till de renägande samerna), och anpassar sig till det så gott det låter sig göras, så att både samer och icke - samer kan leva sida vid sida i en ömsesidig förståelse och respekt. Det vore nog det bästa för alla inblandade parter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
karelsk blandning
10 hours ago KJE81 sa:

Nu jagar jag inte ovan odlingsgränsen så jag vet inte vad det är som du menar är så dåligt med hur det fungerat hitills? Dvs som samebyn kommer att förbättra nu när dom tagit över?

Som jag skrev så bedriver jag ingen jakt där själv utan endast talat med folk och många var positiva och trodde det skulle bli bättre så nåt problem måste det varit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
12 hours ago lindgren sa:

Vettifan om jag är sugen på något som kallas flicka... Men tanken slog mig i yngre år... Men det som mycket annat var bara en vacker fundering som rann ut i inget alls..

Blir jänta bättre?:rolleyes::D

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
12 hours ago lindgren sa:

Jag ska se om jag hittar källan... Jakten har marginell betydelse på ripstammen överlag, utan påverkas mest av tillgången på foder.

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/ripforskare-jakt-paverkar-inte-ripstammen/

Budget källa.. men ska se om jag hittar rapporten.

Tillgången på ripa varierar beroende på tillgången på fjällämlar och hur dant vädret är under ruvning och äggkläckning. Ripstammen inventeras varje år med hjälp av väldigt duktiga fågelhundar så att dom får en uppskattning över tillgången på ripa och sedan rapporterar dom det till LST. Jag känner några som håller på med detta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
KJE81
38 minutes ago lindgren sa:

Personligen tror jag inte det kommer hända.

Det blev bättre stämning runt 93, då fler fick tillgång till fjällen..

Nu återgår vi till som det var innan, fast med färskt i minnet hur det var..

Dessutom, så om det bara är för kulturen vi ska bevara renarna, skulle vi inte behövda det antalet som finns idag. 

Det folk vill bevara, är sen länge bara en illusion om att dom åker skidor från kåta till kåta och sitter och sjunger vid elden. 

Och den blåhåriga plupp, håller ärmen om en lämmel i bakgrunden.

 

Medan det i själva verket handlar om en kraftigt mekaniserad hantering med hjälp av helikoptrar, lastbilar, skotrar och crossmotorcyklar...tvivlar på att det finns någon same som ens åker skidor i samband med renskötseln.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
1 hour ago lindgren sa:

 

Exakt..

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
45 minutes ago KJE81 sa:

Medan det i själva verket handlar om en kraftigt mekaniserad hantering med hjälp av helikoptrar, lastbilar, skotrar och crossmotorcyklar...tvivlar på att det finns någon same som ens åker skidor i samband med renskötseln.

Det vore ju konstigt det inte även hos Samerna skedde en utveckling som underlättade hanteringen av renarna !? Eller har dom bara existensberättigande om dom åker skidor och bor i kåtor !?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
37 minutes ago Tuffhund sa:

Samernas särrättigheter måste upphöra. Tänk er om vi hade samernas rasistiska syn på det svenska medborgarskapet. Idag kan kanb man byta juridiskt lön men glöm att ni kan bli same och åtnjuta särrättigheterna. Väldigt rasistiskt enligt mig.

Vad det gäller det Svenska medborgarskapet och att bli "Svensk" så har jag andra förslag på vad man bör byta ut, men det ligger långt från trådämnet, så jag lämnar det därhän, men jag kan ge en indikation på hur jag tänker;

När man städar en trappa, börjar man alltid längst upp. I övrigt får ni använda er egen fantasi.

Men jag kan kort nämna att samma resonemang gäller Romer; Man kan inte "bli" Rom, man föds till det.  Hur vill du att man skall göra med denna (i dina ögon) väldigt rasistiska inställning !?

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindgren
5 minutes ago MrT. sa:

Det vore ju konstigt det inte även hos Samerna skedde en utveckling som underlättade hanteringen av renarna !? Eller har dom bara existensberättigande om dom åker skidor och bor i kåtor !?

Nä, men vi pratade om kulturarvet som ska bevaras.. om kulturen är det viktiga, och renen i centrum...
Så har samerna vardag ändrats så snabbt från 60'talet, att vi borde nog gå tillbaka, till det alla har som bild av dom...
(dessutom är rennäringen helt beroende av stöd, så... om dom gjorde som på 60'talet, hade dras Apanage varit mindre..) 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
3 hours ago lindgren sa:

Nä, men vi pratade om kulturarvet som ska bevaras.. om kulturen är det viktiga, och renen i centrum...

Precis ! Och som redan slagits fast, är det Renen och rennäringen som är det centrala, själva navet i den rendrivande samiska kulturen.

Tar du bort möjligheten för de renägande samerna att ha renar, tar du också bort själva fundamentet för deras kultur. Något förenklat kan man säga inga renar = ingen samisk kultur som bygger på rennäringen.

Tar du bort renarna och förutsättningarna för att hålla renar, kommer den renägägande kulturen bland samerna att förpassas till historien, det ena kan, (i detta fall) inte existera utan det andra, utan det blir en dominoeffekt. Simple as that. 

Och om så skulle ske, kommer det präktiga och och självgoda (styret i) Sverige sedan stå inför FN och tribunalen i Haag, för att försvara sig mot misstankar om folkmord.

Och sedan detta att Samerna har "apanage". Det finns  "kulturyttringar" i Sverige, som uppbär "apanage" vilket jag skulle dra in fortare än en grisblink, om jag hade haft möjligheten, men tyvärr har jag inte den makten.

Stödet till Samerna, tillhör inte den kategorin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindgren
1 minute ago MrT. sa:

Precis ! Och som redan slagits fast, är det Renen och rennäringen som är det centrala, själva navet i den rendrivande samiska kulturen.

Tar du bort möjligheten för de renägande samerna att ha renar, tar du också bort själva fundamentet för deras kultur. Något förenklat kan man säga inga renar = ingen samisk kultur som bygger på rennäringen.

Tar du bort renarna och förutsättningarna för att hålla renar, kommer den renägägande kulturen bland samerna att förpassas till historien, det ena kan (i detta fall) inte existera utan det andra. Simple as that. 

Och om så skulle ske, kommer det präktiga och och självgoda (styret i) Sverige sedan stå inför FN och tribunalen i Haag, för att försvara sig mot misstankar om folkmord.

Jag säger inte att man ska ta bort renen... 
Utan fokusera på renen och kulturen.. 
Igenom en återgång till en mer historisk renhållning, så får turister sitt, kulturarvet sitt, renägarna sitt..
Plus att antalet renar som varje sameby KAN hålla, blir mindre eftersom dom tex, inte får köra kross på fjället, eller använda helikopter..
Då behövs det mindre arealer betesmark ossv. 

Kolla usa, där har dom indianer i reservat.. dom kan välja att lämna reservatet för att leva ett vanligt amerikanskt liv.... eller ånjuta deras kulturav (ish...då)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
4 minutes ago lindgren sa:

Kolla usa, där har dom indianer i reservat

Ja, precis. Kan du tänka dig att leva i ett reservat i ditt eget land !? 

För det är det som kommer att hända i förlängningen (om vi Svenskar öht kommer att få lov att existera) om den rådande politiska kursen får fortsätta.

Men du kanske är o.k med det !? Jag är det inte...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindgren
7 minutes ago Tuffhund sa:

Jag är också rätt övertygad om att renägarna avlyser småviltsjakten enbart för att jävlas. Samernas beteende tror jag inte kommer gynna dom i långa loppet. 

https://svenskjakt.se/opinion/som-jag-ser-det/det-finns-alltid-ett-skal-att-avlysa-ripjakt/

Det är samerna som raporterar till LST var renarna befinner sig, så att det ska avlysas av LST...
Ett ofog som dom även håller på med i västerbottensfjällen... ( det värsta är när MAN vet att dom avlyser för egen vinning, men använder rennäring som ursäkt)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...