Jump to content

Söka stöd för viltvård


Robin HJ
 Share

Recommended Posts

Jag sitter och surfar mig blå på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsida och försöker förstå vad vi i laget eller bonden vi arrenderar jakten av kan söka för stöd baserat på olika viltvårdsätgårder. 

Vi är taggade till tusen på biotopförändringar, sätta buskhäckar och toppröja sly etc för att förbättra möjligheterna för småviltet. 

Att såga omkull lite sly är bara mantimmar, det får vi ju gratis. Att sätta buskar kostar en liten slant och som jag förstått det har man tidigare kunnat söka biotopskyddsstöd, vårdande av buskage, häckar, åkerholmar etc. Verkar som det är borta? 

 

Är det nån som är mer insatt än jag och kan upplysa om vilka möjligheter vi eller bonden har att söka stöd? Det vore ju guld om man kunde få bonden att lämna trädan stående över vintern och få pengar för det, kan man fixa mer klirr i kassan åt honom för åtgärder vi kan göra som gynnar viltet är det ju lättare att få tillåtelse att göra dessa med. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nej, det verkar som Landsbygdsstödet 2007-2013 var väldigt fördelaktigt för fältviltvård men 2014-2020 premieras större åtgärder som gräva våtmark och reglerbara diken.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att enda stödet som går att få idag, är det som din fru tillåter dig att använda, såvitt hon inte ska till Ullared :tongue:

Link to comment
Share on other sites

Hittar du något bra så lägg ut det! Köpt gård nyligen och vet i tusan om jag får ordning på alla stödansökningar och anmälningar om allt och inget som ska göras.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Landbruksstödet 2014-2020:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4cfb.html

 

Det finns miljöinvesteringar, engångsersättningar för t ex anläggande av våtmark:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar.4.6ae223614dda2c3dbc4735e.html

 

Sen finns miljöersättningar, ersättning för löpande åtagande:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar.4.4b3f0532150f4b827c7e3d87.html

 

 

Det som verkar mest intressant är "Skyddszoner": 6-20 meter bred vall längs med diken, åar etc. Sås med vallsådd, ok med insådd av insektsproducerande örter. Perfekt för småviltblandningar. 3000 kr/ha. 

Finns även för ytvattenbrunnar eller blöta svackor mitt på åker.  

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/skyddszoner.4.6c64aa881525004b53bdcd03.html

Marken måste dock ligga i nitratkänsligt område: 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.73143af51507ae59c15a862a/1445270042934/Karta+nitratk%C3%A4nsliga+omr%C3%A5den+2016.pdf

 

Våtmarker, anläggning samt skötsel av dessa, finns både markersättning: 1000-3000 kr/ha samt skötselersättning: 4000 kr/ha. 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/skotselavvatmarkerochdammar/villkor.4.4dfd5d3a1526082877c8be2e.html

 

 

 

De flesta av dessa stöd gäller markägaren eller den som brukar jorden, jaktlag som bara har jakträtten kan inte söka alla stöd. 

Link to comment
Share on other sites

Måste man ha gårdsstöd för att få de där stöden?

Alltså, det är lite olika. Vissa stöd, som t ex kantzoner (sorterar under miljöersättningar inom ramen för jordbrukarstöd) kan man bara få om man driver lantbruk, där finns det nåt minsta kriterium (antal ha) för brukad gjord, vet inte om du även måste ha rätt till gårdsstöd, det står dock inget om att man måste ha det.

Annat som ur "miljöinvesteringar " (inom ramen för landsbygsstöd) som t ex våtmark kan du söka ändå: "Vem som helst kan söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd."

 

Surfa in och läs på!

Link to comment
Share on other sites

Jag har gjort billiga åtgärder på egen hand. Svarta vinbärsbuskar är lätt att föröka med sticklingar. Hugga fram ekar och spara rönnar ger foder. Granar tuktas så de ger skyddande remisser. Vresros,aronia mm kan man köpa billigt som häckplantor..10 för 250kr. Äpple håller jag på att driva upp för fullt nu..blivande ympstammar för vidare arbete. Pil har jag satt ut också. Diverse holkar har satts upp för knipor,skogsduva, ugglor samt småfåglar och fladdermöss. Dessutom har jag gjort bostäder för solitära bin. Med en bättre pollinering så blir frukterna och bären fler.

Flottar för änder och konstgryt för effektiv räv/grävling efterhållning har gjorts också. Skoj med viltvård.

 

Hur har du gjort med de köpta plantorna? Vilken höjd är det på dem? Hur tätt bör man sätta, klipper man ner dem redan första säsongen osv?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...