Hoppa till innehåll
Luger6

Moraliskt dilemma

Recommended Posts

klompdomp

Tycker man föreningen får för liten del av kakan får man väl ta och höja banhyran? Här är det ju dock som sagt viktigt att näringsidkaren tillika ordföranden inte får vara med och besluta i frågan.. Lite samma är det ju om man upplever att ens ideella arbete utnyttjas. Sluta arbeta ideellt och kräv att få lön för mödan helt enkelt. jag förstår att det kan sticka i ögonen att någon börjar tjäna pengar på något som är frukten av decennier av ideellt arbete men istället för att bara sura över det kan man ju försöka vända det till något som föreningen tjänar på. Att föreningen nu inte behöver gå runt tack vare ideella krafter utan faktiskt kan börja dra in pengar i större skala. 

  • Like 1

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
culot

En bana jag skjuter på vägrar jag ta funkis pass så länge den banchefen sitter kvar,

visst är dom ersättliga, men inte i praktiken tyvärr.

sen om mina påståenden råkar likna förhållanden på andra banor är bara en tillfällighet...

/P

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
culot
17 hours ago pmt sa:

Ja jo - men det är ju i grunden inte ett problem för skjutbanan eller klubben så länge bokföringen är enligt lag. Det är ju i grund och botten skattemyndigheten som har den bollen. Sedan kan man tycka vad man vill om det som sker, Och anmäla till skattemycnigheten om man känner för det.

Den andra frågan som reses är att om ngn kan dra in 300 000:- i form av svartjobb på en bana så finns det uppenbarligen en marknad vilken den lokala näringslivschefen förmodligen borde påminnas om. Skjutbanor är ett problem - så ser de flesta politker på skjutbanor. Men arbetstillfällen betyder skatteintäckter vilket politiker älskar väldigt mycket.

Så länge jakt och skytte inte har ett poltiskt värde i form av arbetstillfällen och därmed följande skatteintäckter så blir det en strykpojke. Jämför med hästnäringen som var sanslöst bespottad tills det var ngn som satte sig ner och räknade på vad den sporten omsatte lokalt - och plötsligt var det massor av kommuner som avsatte mark till hästgårdar.

Är banchefen en idiot? Förmodligen.....

Men det finns ingen moralisk rätti en demokrati. Så länge man på årsmötet förljer föreningslagen och en majoritet röstar in den styrelse som sitter så är det att gilla läget eller flytta på sin rumpa. Uppenbarligen anser en majoritet av klubbens medlemmar att det är ok eller så pass acceptabelt att man skiter i att gå på årsmötet.

Så är banchefen livstidsvald diktator? Nej, det är han absolut inte..... Grejen är att han har en majoritets tysta medgivande.

Det är ganska enkelt att byta förening som regel.

/T

Idiot och idiot  , jag kan ju citera herrn själv och påstå att banchefen har lite otur när han tänker B)

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
pmt
37 minutes ago culot sa:

Idiot och idiot  , jag kan ju citera herrn själv och påstå att banchefen har lite otur när han tänker B)

Banchefer är som folk i allmänhet är min erfarenhet - liksom för folk i genomsnitt så är 50% dummare än genomsnittet.

/T

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Flintbüchse

Oh snap! Entreprenör - jantefolket 1 - 0. Efter 2017 förmodligen 2 - 0!

Pang tack och god natt!

  • Like 2

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
pmt
10 minutes ago Flintbüchse sa:

Oh snap! Entreprenör - jantefolket 1 - 0. Efter 2017 förmodligen 2 - 0!

Pang tack och god natt!

Så kan man ju formulera det.... Jag hade förmodligen valt en "något" syrligare och giftigare ton. Men korten ligger nu på bordet och vi kan nog med fördel lämna frågan därhän.

/T

  • Like 1

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Christian N
På 2017-06-15 at 13:48 trumpetarn sa:

Om majoriteten på årsmötet beslutar att det är okej så har högsta organet sagt sitt. 

Dumma beslut har många tagit, båda privat och professionellt, däremot handlar det om bakgrunden till det dåliga beslutet. Det är inte alltid lätt att se om en investering blir bra förrän i efterhand. I efterhand är det lätt att konstatera om ett beslut var felaktigt. Om man däremot medvetet tar dåliga beslut för den man företräder för att gagna en själv - det är något annat. 

När jag läser ditt senaste inlägg tolkar jag problemet mer som "Vad är skäligt att föreningen skall få i ersättning?" snarare än "Har företaget företräde till medlemmarnas bana?". Om medlemmar kan skjuta obehindrat efter gällande skjuttider och så vidare låter det inte som ett problem på den punkten. Då kanske det är bättre att ställa krav på en ekonomisk ersättning för förbrukandet av föreningens resurser så att föreningens medel/arbetsinsatser inte går till någon annan. Då har föreningen kanske råd att köpa in tjänster nästa gång det är dags att bygga ett nytt torn, bänkar eller dylikt. 

Har funderat lite på ovanstående, även roats av Herr Hassels inlägg, 

men för att belysa en annan sida av saken. Föreningar har oftast en likabehandlingsparagraf i stadgarna, skälet till detta är att en majoritet inte skall kunna fatta beslut som åsidosätter den principen.

Hypotetiskt men likväl tänkbart antag att företagaren/ordföranden i ärendet genom tjänster eller vänskap erhållit uppenbara fördelar där han tjänar betydande på föreningens samlade kapital, banan, det finns ett antal brottsrubriceringar kring sådana förtjänster och ageranden, nu påstår inte jag att den gränsen är nådd men saker som trolöshet mot huvudman, förskingring, mutbrott ( tagande av muta) mfl är inte alls omöjliga att komma ifråga.

Någon skrev att ordf var/är jävig i frågan om beslut i föreningen som rör eller påverkar hans rörelse vilket är helt sant, iom detta och draget till sin spets kan han knappast länge vara ordf, då praktiskt taget varje beslut om öppettider mm påverkar/ har bäring på hans inkomst/rörelse. 

Nåväl nu är verkligheten ofta både värre, rörigare och samtidigt enklare än både det skrivna ordet och det som angetts ovan och nej jag skulle personligen inte lägga 5 min av min tid på det, inte bli arg eller engagera mig, (oaktat detta svar) riskerna för någon form av rekyl/påverkan på min egen person är för stora.

skatteverket och andra myndigheter kommer inom tid att göra sitt, eller inte men i vilket fall som helst har det inte påverkat mitt liv negativt.

känner jag att det blir "trångt" på banan/klubben så lämnar jag.

 

  • Like 1

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
pmt
7 hours ago Christian N sa:

Har funderat lite på ovanstående, även roats av Herr Hassels inlägg, 

Bra! Då har de ju inte skrivits förgäves.... 

7 hours ago Christian N sa:

känner jag att det blir "trångt" på banan/klubben så lämnar jag.

Jo, det är en synnerligen enkel och behaglig strategi. Så länge det finns alternativ att välja mellan.... 

T

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Luger6

För det första vill jag påpeka att jag inte har någon som helst personlig relation till ordföranden i klubben.Han kan till och med vara världens mest oförvitliga person, det var inte hans personlighet, familjerelationer eller hur mycket tid han lägger på sitt uppdag som frågan gällde. Att jag inte går direkt till honom är naturligtvis för att jag vet vad jag får för svar, han lär ju tycka att affärsmodellen är oantastlig och fullt legal. Detta gäller även styrelseledamöterna i klubben som har varit med och tagit beslutet. Då jag dessutom kände en viss osäkerhet om vad jag skulle tycka bortsett från vad min magkänsla sa ställde jag en allmänt hållen fråga på Forumet.

Ganska omgående visade sig att det kanske finns problem på en och annan bana där en del plockar in pengar vid sidan om. Synpunkter från Christian från ett mer legalt perspektiv uppskattas också.

Vad det gäller våran ordekvilebist nr1 PMT så är det kanske inte lika uppskattat att han bekräftar att Godwins lag har en viss bärighet, dock brukar inte vulgärargument som att Hitler hade rätt komma lite senare än första inlägget. För min del behöver man inte linda in sitt svar heller men man kan ju följa vanliga regler för umgänge, på en vänligt ställd fråga kan man svara utan att ta till överord och skällsord. Det rabiata försvaret av konceptet får mig att tro att PMT har en betydligt personligare relation till Magnus än vad jag har.

Använda infantila argument som att är du inte villig att ställa upp själv ska du hålla käft funkar ju inte heller så bra, jag klagar tex ofta på våran inrikesminister som ger tjänstemannaaktivister inom polisen fria tyglar men det innebär inte att jag vill ha hans jobb eller att jag skulle göra det bättre.

Att man gör en del gott innebär ju inte heller att man kan göra undantag från regelverket. En brandman som kör för fort i sin privata bil får böter och en helig katolsk präst som jobbar i slummen men tillbringar lite för mycket ensamtid med korgossarna får nog också finna sig i att bli ifrågasatt-numera.

 

Att jag aldrig skulle komma på en liknande affärsmodell beror nog mindre på bristande fantasi än att det är lika avlägset i min tankevärd som att någon gifter bort sin tioåriga dotter till en sjuttiårig man för ett gäng getter trots att en sådan affärsmodell är fullt moraliskt acceptabel i stora delar av värden.

 

Till sist vill jag ytterligare en gång påpeka att det inte är frågan om det tjänas trettio kronor eller tretusen i timmen utan det gäller principen. Jag har ingen anledning att vara avundsjuk på någon som tjänar pengar, jag saknar inget då jag har jobb, tak över huvudet, mat, jaktmarker och bössor.

Jag har blivit ombedd att ligga lågt med att diskutera denna frågeställning på nätet ,( inte av Magnus) blivit inbjuden till nästa styrelsemöte och blivit erbjuden av Magnus att läsa avtalet så jag dra jag mig tillbaka från diskussionen för ett tag.

 

Från en som fortfarande byter däck själv

 

 

 

 

 

 

 

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Newbie

I syfte att besvara den första frågeställningen i det första inlägget så är väl även jag en aning gammalmodig, rätta mig gärna i det fall jag har fel men så vitt jag förstår är det en privatperson med eget företag (likaså ordförande) vilken anordnar event och därmed hyr banan av föreningen. Detta renderar inkomster till föreningen (banhyra) men innebär även att skjuttider för enskilda medlemmar begränsas. Att tjäna pengar på eget arbete via F-skatt har för mig personligen aldrig inneburit några moraliska dilemman, men i de fall projekten varit av större natur får man även betala fakturor från underleverantörer/externa entreprenörer. I detta fall verkar det som att de frivilliga krafterna - generellt ett fåtal eldsjälar i föreningen - får en klapp på axeln vid årsmötets avslutande samtidigt som ordförandes bolag eventuellt redovisar en vinst. I min gammalmodiga värld är detta en affärsverksamhet av tvivelaktig natur, ponera att ordförandes företag hyr underhållspersonal till banor och övrigt i den utsträckning till vilka de nyttjas för egen verksamhet. I detta fall får de "frivilliga få" ett par dagars välförtjänt vila samtidigt som ordförandes bolag står på egna ben, men vad vet jag... har endast 25 års erfarenhet av att driva eget företag och är dessutom en aning gammalmodig.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Luger6

Det var ju meningen att jag ska hålla tand för tunga som en väntjänst men ibland måste man ju välja. Jag som betalar ca 30 kr av varje hundring jag tjänar i kommunalskatt tycker det är helt åt helvete när dom vill ha 3000kr i byggnadslov för att dom har bestämt att jag behöver ett nytt avlopp som kostar 90000kr. Ansöker jag om ett pass eller en vapenlicens så är det avgifter hit och dit. Nu är jag med i en förening där ordföranden har hittat en outnyttjad resurs som man kan utnyttja till den milda grad att man kan säga upp sig från ett fast jobb.

I det här fallet är det i dagsläget inga skyttar i föreningen som har fått stå tillbaka vad det gäller skjuttider. Men då man har infört bokning för allt skytte så har jag personligen inte använt varken rådjursbanan eller älgbanan i år. Jag har ju pratat med en del folk och man har ju sålt in det här konceptet med att man inte har instruktörer som vill ställa upp längre. Ställer man frågan om man har frågat si och så får man till svar att dessa inte är lämpliga eller inte är representativa för klubben. Jag antar om man bygger motsvarande anläggning för säg fem sex mille så kommer man nog inte gå på plus för 140kr per serie. Som jag har påpekat innan, vad Magnus tjänar är inte problemet. Problemet för min del är att någon slår mynt av det arbetet som medlemmar har gjort sextio års tid utan betalning. Man hävdar då att ordföranden i klubben inte får delta i beslut som berör hans verksamhet men vad blir det kvar då. Inköp av nya kastare ? Öppettider? Nya skjutvallar? När man undantar en ordförande från beslut som berör föreningen så är det kanske inte rätt person på rätt plats. Många som jag har pratat med anser att Magnus har gjort mycket gott för klubben med sitt engagemang och att han är en bra skjutinstruktör men det är ingen ursäkt för min del när man är ordförande i en ideell förening.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
charlie

Nu får du ge dig, jag börjar bli riktigt djävla irriterad.

Anledningen till att vi infört bokningar på banorna är enbart för att vi i styrelsen ska ha koll på vilka som använder banorna enskilt. Anledningen till det är att banorna inte har skötts ordentligt. Det har inte fyllts på duvor, plockats upp tomhylsor, städats m.m. Att vi valde att använda koder istället för nycklar är att vi hade ett antal nycklar som gav tillgång till exv 50m för ickefunktionärer. Det är inte svårare än att be å få koden. Bokningarna i systemet på hemsidan kan alla göra, tycker man det är svårt får man gärna ringa. 

Iom den senaste SäkB och den besiktning vi hade är det också viktigare vilka målmateriel som används på exv 50m-banan. Med tanke på de kreativa idiotlösningar jag sett och ibland kunnat förhindra blir jag halvt mörkrädd. Det är styrelsen och ytterst jag som har laga ansvar för vad som händer på banan.

Om du på fullaste allvar tror att jag har sagt upp mig från en fast tjänst för att bli rik som skytteinstruktör på Bergunda Skjutbana så får du nog jobba lite på matematiken. 

I det avtal som jag gjort med klubben innebär det att jag åtar mig en hel del skötsel av banan dvs fylla kastare, se till att det funkar, städa klubbstuga/dass m.m. Det innebär att min firma betalar lön för det som annars skulle gjorts ideellt, vilket nu många slipper. 

Om du tror att min ambition för skjutbanan enbart ligger i mitt eget vinstintresse så misstar du dig å det grövsta. Min ambition är att vi ska bli den bästa sportingbanan utanför Susegården, vad gäller kulskyttet ska du inte tro att bullervallarna enbart kommer fungera som dämpning? Belägg dem med kulfångsmaterial så kan vi bygga en mycket bra kuljaktsstig med realistiskt vildsvinsskytte. 

Den enda anledningen som i dagsläget håller mig kvar i Växjö i dagsläget är just ordförandeskapet i Växjö JSK. Om du anser att jag inte passar som detta är det ju bara att dyka upp på årsmötet å säga sin mening. Den posten kommer förmodligen, tack vare dig och din gamle vän, att bli ledig från nästa år. Jag antar att vi ses på styrelsemötet på onsdag?

Magnus

 

  • Like 2

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Flintbüchse

Jävla vilka missunnsamma och lågintelligenta kretiner vi har i det här landet alltså.

Jag blir så jävla trött.

  • Like 2

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Luger6

Jag förstår att du är irriterad, hörde någon som sa att det pågår en hatkampanj mot dig på nätet. Du tycker att jag ska ge mig, nu när jag efter en vilsam semester där jag bland annat har dryftat mina funderingar med föreningsfolk och vanliga civilister vore det väl synd, då jag då även har bestämt mig för vad jag ska tycka om den verksamhet som bedrivs i klubbens regi.

Däremot är jag lite fundersam över hur någon funkar som

Inte tjänar några pengar på sin affärsverksamhet

Lägger så mycket tid på sitt uppdrag så familjen blir lidande.

Blir kränkt för att medlemmar i föreningen ifrågasätter styrelsens  och ordförandens agerande                                                                                                                                                                              

Då jag har fått dom svaren jag anser mig behöva för att ta ett beslut är diskussionen på detta forum avslutad för min del. Jag har varit medlem i klubben i 35 år och har alltid hjälp till på något vis i något hörn under dessa år. Det har jag gjort med glädje till klubbens, min egen och medlemmarnas fromma inte för att klubben ska hålla privata entreprenörer med jobb. Vad det gäller Susegården så får man väl anta att det är timpriserna som lockar mer än medlemmsnyttan för genomsnittsjägaren i föreningen.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att lämna en kommentar

Skapa ett konto

Registrera dig för ett nytt konto i vårt samhälle. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här.

Logga in nu


  • Användare som läser detta    0 medlemmar

    Inga registrerade användare tittar på detta sida.https://www.Reservdelar24.SE×