Jump to content

Karl Hedin om rättsväsendets maktmissbruk och polisen som springpojkar.


Recommended Posts

lsjonsson

https://www.jaktjournalen.se/miljoaklagare-oroad-over-kritik-mot-statens-tjansteman/

Artikeln i sin helhet från NSD!

"Varför angrips tjänstemän och inte den illegala jakten?
Jaktföreträdare riktar kritik mot rättsapparatens tjänstemän snarare än mot de grova jaktbrotten, menar Christer B. Jarlås, åklagare.

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de senaste åren har uppmärksamheten runt grova jaktbrott på rovdjur ökat. Jag har som åklagare hanterat dessa brott i 24 år. Under den tid som jag arbetat med grova jaktbrott har stämningen förändrats. Jag är djupt orolig för vad som kan hända om inte tonen i debatten förändras.

Det är lätt att peka på när den förändringen skedde, det var i samband med det så kallade Lillhärdalsmålet. Ett åtal om misstänkt vargjakt som inträffade 2012 och ogillades i både tingsrätten och hovrätten. Jag rekommenderar gärna intresserade att läsa domarna. Vid förhandlingen i Mora var det organiserade demonstrationer utanför tingsrätten med förtryckta plakat som vände sig mot den åklagare som person som hade väckt åtalet. Under pågående mål gick en rad i jaktkretsar kända personer ut i en debattartikel och krävde att åklagaren skulle avsättas.

Efter Lillhärdal har det getts stort utrymme i debatten åt personer som kritiserar oss ansvariga myndigheter. Debattörerna är ofta kritiska mot länsstyrelse, åklagare och polis, påstår att vi ägnar oss åt aktivism och de tar inte sällan ställning för den eller de som är misstänkta för jaktbrott under pågående polisutredning. Det har också i en uppmärksammad utredning skett flera polisanmälningar från misstänkt och försvarare mot såväl åklagaren som poliser, det innan ens åtal har väckts. I andra fall har länsstyrelsens naturbevakare angripits. Liknande sker sällan eller aldrig i annan brottslighet vi hanterar. Naturligtvis ska länsstyrelse, polis och åklagare kunna granskas. Men vi har en laglig skyldighet att utreda brott, vi har en plikt att åtala och arbetar under tjänsteansvar. Men vi är inte privatpersoner utan representerar Staten.

Grova jaktbrott avseende illegal jakt på rovdjur har alltid varit en väldigt sällan förekommande brottstyp och utgör en mycket lite del av miljöåklagarens arbetstid. Det handlar om bara mellan 50 – 80 brottsanmälningar per år. De flesta ärenden läggs ner ganska snabbt då det saknas något att utreda. En del av det som anmäls är inte ens brott. Ungefär tio procent av anmälningarna, alltså 5-10 fall per år, leder till att en förundersökning inleds och de flesta av dem avslutas med att utredningen avslutas och att ingen lagföring sker. Några enstaka ärenden leder till åtal eller annan lagföring.

Den jämförelse Brottsförebyggande rådet gjorde 2007 av antalet hanterade misstankar och de siffror rovdjursforskningen tar fram på illegalt jagade arter visade att antalet brottsanmälningar borde vara flera gånger högre än vad de faktiskt är. Kort sagt, de flesta brott upptäcks inte alls. Det är en mycket liten del av illegal jakt på svenska rovdjur som hanteras i svenska domstolar.

Under de senaste fem åren har jag och mina kollegor hanterat fjorton ärenden om grova jaktbrott och tio av dem har slutat med fällande domar, varav fem åtal lett till fängelsedomar på mellan sex månader – två år. Ser man till enbart ärenden gällande björn, varg, järv och lo har fem åtal slutat med fällande domar och fyra åtal har ogillats.

Att en så försvinnande liten del av den illegala jakten utreds och når domstol är något som borde uppröra landets jägarorganisationer och engagera politiker. Men i stället har många högljudda röster och framstående representanter för organisationer vänt sig mot oss tjänstemän som har att upptäcka, utreda och lagföra den här brottsligheten.

Man kan undra varför det är så?

Christer B. Jarlås, Senior åklagare, Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål"

Link to post
Share on other sites
 • Replies 88
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • lsjonsson

  17

 • Christian N

  10

 • Dahla

  8

 • henke67

  6

Top Posters In This Topic

Popular Posts

https://www.jaktjournalen.se/huvudvittnet-i-jaktharvan-pastar-att-hon-utnyttjats-under-psykisk-sjukdom/ Tja detta ärende har tagit en ny oväntad men otäck vändning, det underliggande är väl att k

GW är en bra berättare, tidigare ok journalist, bra men starkt uppfattningsdriven kriminolog, han är dock aldrig utan en egen vinning eller vinkel i något.    Min åsikt, hans lär avvika. Att de

Min personliga tanke i detta, utöver att jag delar mycket av vad herr Hedin kommenterar, dock utan offerkofta, är att förundersökningar tillåts ta för lång tid, det är generellt i Sverige, kanske i he

Posted Images

Varför är det så? Hmm...kanske för att man ser mellan fingrarna när det de facto handlar om aktivism hos myndigheten personal istället för att ta tag i det. Ett förtroende är inte särskilt lätt att förlora...

Link to post
Share on other sites
Christian N

En uppföljning, inte pudel men väl tillrättaläggande, åkl har i en punkt, åtalspunkt åberopat en sakkunnig om testerna av viss blodförekomst, 

detta för att styrka/söka styrka att hans huvudvittne/den hemliga källan talat sanning först men inte sen.

mitt bekymmer med det är ju att då vi vet att PM manipulerat bevis vid husis är mycket av bevisvärdet av ex ett par brallor med blod på förbrukat. Förövrigt vem tjuvskjuten fyra lodjur och skiter i att tvätta kläderna, visst en koling invändning men ändå, som bevis för något är det ett synnerligen marginellt bevistema. /C 

Link to post
Share on other sites
Järven

Instämmer, bra skrivet.

Det gör mig faktiskt lite bekymrad att även fast det är många som följer ämnet så är det många fler som inte ens ids höja på ögonbrynen gällande denna soppa som även kan komma inkludera och statuera hur framtiden som jägare såväl som samhällskritiker kan komma att utvecklas.

Oaktat skuldfrågan i fallet.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Dansken

Jag har en känsla av att allt det gäller om nu att dra ut på tiden så Hedin får sin upprättelse postumt:
Dom har nog börjat fatta att det här kommer att kosta pengar

Link to post
Share on other sites
På 2020-10-01 at 13:25 doenitz sa:

Mycket bra, inget ont om din blogg men inlägget förtjänar en större arena.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
lsjonsson

NOA anmäls till särskild åklagare – vägrar lämna ut av åklagare beslutat underlag

Sk%C3%A4rmavbild-2020-10-07-kl.-21.23.06.png?ver=1602098632


Karl Hedin. Polisen. Montage.

 • Torsdag 8 Okt 2020


E-post0
Förundersökningen mot industrimannen Karl Hedin har kantats av en rad med märkligheter. Förutom att undersökningsledaren vid NOA nu själv utreds för brott bjöd september på nya överraskningar när NOA i strid mot åklagarens beslut vägrar lämna handlingar till Hedins juridiska ombud. Ett förfarande som nu även det anmälts till särskilda åklagarkammaren.

Turerna kring förundersökningen om misstankarna grovt jaktbrott som riktas mot industrimannen Karl Hedin tog en ny vändning i mitten av september. NOA:s underrättelsenhet vägrar nu lämna ut material till Karl Hedins juridiska ombud trots att förundersökningsledaren, åklagare Lars Magnusson, fattat beslut om ett utlämnande. Beslutet som NOA hänvisar till är ett icke diariefört och heller inte undertecknat beslut. NOA:s rättsenhet vill inte kännas vid handläggningen vid NOA:s underrättelseenhet och betecknar den som olaglig och i strid mot gällande regelverk.
Händelsen är nu anmäld av Hedins juridiska ombud, advokat Sven Severin, till enheten för Särskilda utredningar där åklagare Martin Tidén redan genomför en förundersökning riktad mot utredningsledaren vid NOA:s enhet för kulturbrott. Det misstänkta brottet är manipulering eller en felaktig hantering av bevismaterial i målet mot Karl Hedin.
Bakgrunden till det hela är att i den kompletterande förundersökning som sedermera delgavs Karl Hedin var infört ett PM upprättat den nu misstänkte undersökningsledaren vid NOA. Här framgick att begärd information bedömdes som så känslig att sekretess förelåg.
Detta föranledde försvaret att skriva till förundersökningsledaren, kammaråklagare Lars Magnusson vid REMA med en begäran att beslutet att inte lämna ut begärd information skulle omprövas. Magnuson omprövade beslutet och gav utredarna på NOA direktiv att leverera ett tilläggsprotokoll.

Inledningsvis togs sedan en direkt kontakt mellan NOA och Hedins ombud om hur överlämning av dokumentationen skulle ske men den 16 september skickar NOA:s handläggare ett mejl med ett tjänstemannabeslut meddelat av en tjänsteman vid NOA:s underrättelseavdelning. Beslutet var inte diariefört, än mindre undertecknat.
När Ledarsidorna kontrollerat handläggningen av ärendetypen “tjänstemannabeslut” med NOA:s rättsavdelning framgår att att alla former av sådana beslut måste både diarieföras och undertecknas. Annars räknas det inte som expedierat.
Detta föranledde även Hedins ombud att skriva till rättsavdelningen vid polismyndigheten och begära en omprövning eller som lägsta nivå ett beslut med besvärshänvisning. Hedins ombud, advokat Sven Severin kontaktades den 1 oktober en jurist vid polismyndighetens rättsavdelning.
Att ta ett beslut om att neka Hedin den efterfrågade handlingen var ingenting som någon tjänsteman vid NOA, oavsett tjänsteställning, kunde vara en fråga för NOA att förfoga över menade NOA:s rättsavdelning.
Materialet var enbart
 en fråga som förundersökningsledaren, i detta fall Lars Magnusson, disponerade över. Men som en gruppchef vid NOA satt sig över. Utan att diarieföra och utan att underteckna.
Åklagare Lars Magnusson har därmed väckt åtal på grundval av en förundersökning där undersökningsledaren är under förundersökning för att ha antingen manipulerat eller ha hanterat bevismaterial på ett felaktigt sätt i förundersökningen mot Karl Hedin. Nu vägrar dessutom en annan enhet på NOA att lämna ut det material till Karl Hedin som åklagare beslutat om skall lämnas ut. Ett beslut som inte ligger på NOA att fatta.
Utöver de redan inträffade märkligheterna, som att Västmanlands tingsrätt fattade beslut om hemliga tvångsmedel riktade mot Karl Hedin samt att två samtalsutskrifter vanställdes eller manipulerades så att de fick en annan ordföljd än den faktiska, där ord byttes ut, så är allt som framkommit så här långt att den ende som inte har begått brott, med eller utan uppsåt, är Karl Hedin.
Med en undersökningsledare som är underkastad förundersökning om misstänkt tjänstefel samt eventuellt en chef vid NOA:s underrättelseenhet som dels vägrar lämna ut material beslutat av åklagare men även inte följer de lagrum och bestämmelser som reglerar beslut vid myndighet så riskerar nu inte bara åklagarmyndigheten utan även även NOA legitimiteten i samtliga genomförda förundersökningar. Såväl historiska, nutida och framtida.
Är turerna kring Karl Hedin ett enskilt fall, eller är det något som präglar även andra förundersökningar?
Oavsett vad
 har alla advokater som försvarar bland annat den växande klankriminaliteten fått en oväntad julklapp. De har nu börjat få allt mer på fötterna för att kunna misstänkliggöra NOA i allmänhet och dess underrättelseenhet i synnerhet samt åklagarmyndigheten för allt från slarv och nonchalans till lagtrots och tjänstefel vilket då kan komma att om inte omintetgöra så i varje fall försvåra brottsbekämpning i ett vidare perspektiv.
Oavsett brottskategori.

Extramaterial:
Gruppchefens tjänstemannabeslut som saknar diarienummer och underskrift.IMG_20201008_044940794_BURST000_COVER.thumb.jpg.f4e49d69d8384281c8e4efefe1e05eb5.jpg

Källa. Ledarsidorna.se

https://ledarsidorna.se/2020/10/fallet-karl-hedin-noa-anmals-till-sarskild-aklagare/

 

Link to post
Share on other sites

Ja, man skall nog f...n till att vara miljardär för att våga säga något om att skjuta gråben i telefonen. En annan hade nog fått krypa i fängelse utan dyra advokater och utan att passera gå. 

Link to post
Share on other sites
lsjonsson
5 hours ago josc72 sa:

Ja, man skall nog f...n till att vara miljardär för att våga säga något om att skjuta gråben i telefonen. En annan hade nog fått krypa i fängelse utan dyra advokater och utan att passera gå. 

Man ska nog passa sig för vad man säger i luren. 

Link to post
Share on other sites
Hipshot

Men vafan??!? 

Vi hade ett gäng från Noa ute på Arlanda för ganska länge sedan.. Tullen hade begärt biträde då Noa personalen verkade ha svår att hantera mötet med verkligheten, det vart helt enkelt stökigt.. Tror vi var där med två bilar.

Jag minns inte inte de exakta formuleringarna men omdömet kring insatsen från vårat yttre befäl var bokstavligt talat kraftigt osmickrande gentemot Noa personalen. 

Om ni tänker er vilken random film kring FBI eller DEA eller liknande, ett myller av folk lallar runt på en brottsplats iklädda jackor eller andra kläder med fet test på ryggen.. bara att i vårt fall stod det "NOA" på ryggen.

Och dessa fåntrattar i dessa kläder verkade inte klara av att hantera folk.. Vart kaos.

Sånt här är ju så sjukt patetiskt, tjänstemannabeslut som man inte får fatta.. gå direkt emot fu-ledarens direktiv? Då har man en rätt skön inställning till sin egen funktion.. 

Det sjuka i detta är att trots att Hedins advokat kommer att ha lekstuga med detta så kommer berörd Noa psl inte att  drabbas på något sätt utan de kliver på som vanligt... 

Link to post
Share on other sites
lsjonsson
11 minutes ago Hipshot sa:

Men vafan??!? 

Vi hade ett gäng från Noa ute på Arlanda för ganska länge sedan.. Tullen hade begärt biträde då Noa personalen verkade ha svår att hantera mötet med verkligheten, det vart helt enkelt stökigt.. Tror vi var där med två bilar.

Jag minns inte inte de exakta formuleringarna men omdömet kring insatsen från vårat yttre befäl var bokstavligt talat kraftigt osmickrande gentemot Noa personalen. 

Om ni tänker er vilken random film kring FBI eller DEA eller liknande, ett myller av folk lallar runt på en brottsplats iklädda jackor eller andra kläder med fet test på ryggen.. bara att i vårt fall stod det "NOA" på ryggen.

Och dessa fåntrattar i dessa kläder verkade inte klara av att hantera folk.. Vart kaos.

Sånt här är ju så sjukt patetiskt, tjänstemannabeslut som man inte får fatta.. gå direkt emot fu-ledarens direktiv? Då har man en rätt skön inställning till sin egen funktion.. 

Det sjuka i detta är att trots att Hedins advokat kommer att ha lekstuga med detta så kommer berörd Noa psl inte att  drabbas på något sätt utan de kliver på som vanligt... 

En av de vettiga på NOA och som ofta figurerar i TV är Jan Olsson. 

Det är konstigt att en avd. som NOA gör bort sig så el. hur man ska uttrycka sig.

Link to post
Share on other sites
lsjonsson

Hedins försvarare vill ogiltigförklara bevis
I en skrivelse till Västmanlands tingsrätt för Karl Hedins försvarsadvokater fram invändningar mot åklagarens viktigaste bevis. Advokaterna anser att förhören som hölls med det trovärdiga vittnet innan hon själv delgavs misstanke om brott, samt de olagligt tillkomna telefonavlyssningarna av Hedin, inte kan användas i en kommande rättegång.
I ett långt resonemang argumenterar advokaterna Sven Severin, som försvarar Karl Hedin, och hans kollega Klas Bjuremark, som försvarar AB Karl Hedin, för att åklagarens viktigaste bevisning inte kan användas i en kommande rättegång.
Det gäller de många vittnesförhör som hölls med åklagarens så kallade trovärdiga vittne innan hon tog tillbaka sina uppgifter, samt de avlyssningar som gjordes av Karl Hedins telefon.

Ett delikat spörsmål
Visserligen tillämpas fri bevisföring i Sverige, det vill säga att man under en rättegång kan lägga fram bevis även om tillkomsten av den är tveksam, men advokaterna anser att sådana fel har begåtts att somligt av vad åklagaren åberopar ska avvisas av tingsrätten.
3UTKF2Q154OYPDE.jpg
Advokat Sven Severin. Foto: Leif Andersson
– Det här är ingen lätt problematik och ett delikat spörsmål för tingsrätten. Vi ser fram mot att våra invändningar prövas och är smått hoppfulla att nå framgång, säger Sven Severin till Svensk Jakt.
Men även om tingsrätten finner att bevisen får åberopas under rättegången är det enligt Sven Severin värdefullt att ha fäst rättens uppmärksamhet på saken.
– Vi har i alla fall lyft frågan och det kan komma att påverka bevisvärderingen. Jag menar att åklagaren trampat över gränsen och lägger fram bevis som har införskaffats med mycket tveksamma och till och med olagliga metoder, säger Sven Severin.

Köttfärs och påsar
I skrivelsen till Västmanlands tingsrätt hänvisas till ett antal rättsfall som försvaret menar stödjer deras sak. I övrigt kan deras invändning beskrivas enligt följande:
Under förundersökningens gång hölls flera förhör med det trovärdiga vittnet. Hon informerades då om att hon som vittne inte behövde vittna mot närstående.
Redan tidigt under förhören framkom att hon var inblandad i de handlingar som hennes man nu står åtalad för. Vittnet berättade att hon befattat sig med köttfärs som hennes man ska ha blandat gift i, och hon hade servat honom med zippåsar i vilka giftet vägdes upp. Allt i syfte att döda varg.
Trots dessa uppgifter informerades inte kvinnan om att hon misstänktes för brott. Något som ska ske enligt rättegångsbalken.
Det var först efter att hon tagit tillbaka sina uppgifter, och sagt att allt var lögn och att hon inte längre tänkte medverka i förundersökningen eller vittna i en domstol, som hon delgavs misstanke om att ha begått grovt jaktbrott, medhjälp till förberedelse.

Ansvarig åklagare
Advokaterna Severin och Bjuremark skriver med anledning av detta:
”Åklagaren är naturligtvis medveten om att NN (reds ändring av vittnets namn) i rättegången inte kommer att kunna höras som vittne, vare sig mot hennes make (reds ändring av vittnets namn) eller mot Karl Hedin. Men genom det mot NN väckta åtalet vill åklagaren ”bakvägen” i målet mot Karl Hedin föra in vissa av de uppgifter NN lämnat när hon hördes i egenskap av vittne under förundersökningen.”
Enligt skrivelsen är det miljöåklagare Lars Magnusson som är ansvarig för att vittnet redan i ett förhör som hölls med henne i juni 2018, då hon berättade att hon överlämnat köttfärs till sin man som han rullat in gift i, inte underrättades om skälig misstanke.
Därmed har vittnet under lång tid och vid ett flertal tillfällen vilseletts inte bara om sina rättigheter, utan även om åklagarens tydliga avsikt att använda henne som vittne, heter det i skrivelsen till Västmanlands tingsrätt.

Känd avlyssning
Den andra delen i bevisningen som försvaret kritiserar är avlyssningen av Karl Hedins telefon. Invändningarna är väl kända vid det här laget. När tingsrätten (i Västmanland för övrigt) godkände avlyssningen var det i strid med gällande regelverk.
Hemlig telefonavlyssning får endast tillåtas under vissa förutsättningar, och dessa har inte varit uppfyllda när tingsrätten gav miljöåklagaren grönt ljus att avlyssna Karl Hedins samtal, hävdar advokaterna.
Man hänvisar vidare till anmälan som gjordes till Riksåklagaren där denne konstaterar att tjänstefel begicks när Hedins telefon avlyssnades, men att det var så ringa att det inte var straffbart.
Som ytterligare ett argument påpekar advokaterna att Karl Hedins anmälan resulterade i att Riksåklagaren har skrivit till regeringen och begärt en lagändring, samt att hemlig telefonavlyssning i andra pågående förundersökningar inte längre används då en samlad påstådd brottslighet inte längre kan ligga till grund för beslut om sådan.

Stick i ögonen
Vad som enligt skrivelsen verkligen ”sticker i ögonen i detta fall” är att åklagaren trots Riksåklagarens uttalande om den regelvidriga telefonavlyssningen väljer att lägga fram avlyssningen som bevis i domstol.
”Enligt Karl Hedins uppfattning utgör nyssnämnda förhållanden – att åklagaren i en rättegång åberopar bevisning som åklagaren redan före åtals väckande vet är olagligt åtkommen – snarast en form av ”lagtrots” från åklagarens sida, som domstolen har att reagera på genom att inte tillåta bevisningen ifråga, särskilt med tanke på att bevisningen åberopas av en offentlig myndighet och inte av den tilltalade”, sägs det avslutningsvis i advokaternas invändning.

Väntar på svar
Sven Severin vet inte när Västmanlands tingsrätt kommer att pröva de invändningar som framförs i skrivelsen. Ännu är inte datum för rättegången bestämt, och sannolikt dröjer det några månader innan den kan genomföras.
– Det kan dröja ända in på rättegången innan saken prövas, och det är inget som vi kan påverka. Men det är angeläget att få svar på hur domstolen ser på saken, gärna i god tid, säger Sven Severin.

Källa: Svensk Jakt webbupplaga

Link to post
Share on other sites
lsjonsson
Dansken

Ja dom är duktiga dom...........

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...