Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE
https://www.AUTOdoc.SE


Sign in to follow this  
Almenson

Fråga om jakträtt

Recommended Posts

Almenson

Dum fråga kanske men om jag köper en 10ha gård som i sin tur ingår i ett vvo på 4000ha, kan vvo neka mig jakträtt inom området genom att hävda att min gård är för liten? Jag vet ju att det brukar finnas regler om hur mycket man måste arrendera för att få jakträtt inom vvo men hur är det när man äger en liten del av vvo:t?

Det sunda förnuftet säger mig att, om min markplätt ingår i vvo så kan jag inte bli nekad jakträtt men jag tänkte höra med er för att vara på den säkra sidan..

Share this post


Link to post
Share on other sites
fredrikl

Som markägare kan du aldrig nekas jakträtt, det är jag nära nog 100% säker på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MarkusR

Du kan väl i princip aldrig nekas jakt på din egen mark, oavsett hur liten den är. Men det kan ju bli problem med lockande från annans mark och sådana regler. Om din mark är väldigt liten kan den ju inte bära någon egen beskattningsbar population.

Om du menar att du med din lilla plätt vill vara med på hela vvo, dvs älgjakten, så är det upp till varje vvo hur stor din del ska vara för att du ska få vara med. En huvudregel brukar väl vara att det skall vara en jaktbar del mao ligga så till att den naturligt ingår i området man jagar på. Är det som du skriver en liten ruta mitt i ett område så borde du få vara med men om du köper en ruta på 1 hektar och jaktlaget har ett beslut på minst 2 hektar så går de väl bara runt din ruta med hunden ;)

Så har jag förstått det när jag förhört mig om evt köp av en markplätt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jisse

Hej!

Det beror alldeles på vad berört vvo har angett för storlek på minsta markinnehav i sina stadgar.

Här där jag bor så har jag jakträtt både för älg och småvilt på hela VVO:t iom att min tomtmark på ca 1,5 hektar anses utgöra jaktbart område och av värde för jakten.

Om jag skulle vilja jaga på angränsande VVO:n så måste jag arrendera allt mellan 50 och 100 hektar för att få jakträtt i dessa byars jaktlag.

Om du är intresserad av något speciellt så hör av dig till berört VVO och fråga vad som gäller osv innan köp av fastighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Almenson

Tack för svaren! Jag ska kolla upp med vvo:t när det blir aktuellt med köp. Anledningen till att jag frågar är att jag hörde en skräckhistoria om en som ägde lite mark som ingick i ett vvo. Enligt stadgarna var marken för liten för att ge innehavaren jakträtt inom området. Problemet var att jaktlaget hävdade att de hade rätt att jaga även på killens(markägaren) lilla mark fast ägaren själv inte fick vara med. Jag hoppas verkligen att berättelsen inte stämmer för då är det ju tveksamt om man vågar köpa en mindre mark.

Att inte få vara med och då vara hänvisad till att jaga på sin egen mark är ju i alla fall bättre även om det bara skulle innebära att jag kunde skjuta lite predatorer, någon hare och kanske ett rådjur vart 5:e år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alias
Tack för svaren! Jag ska kolla upp med vvo:t när det blir aktuellt med köp. Anledningen till att jag frågar är att jag hörde en skräckhistoria om en som ägde lite mark som ingick i ett vvo. Enligt stadgarna var marken för liten för att ge innehavaren jakträtt inom området. Problemet var att jaktlaget hävdade att de hade rätt att jaga även på killens(markägaren) lilla mark fast ägaren själv inte fick vara med. Jag hoppas verkligen att berättelsen inte stämmer för då är det ju tveksamt om man vågar köpa en mindre mark.

Att inte få vara med och då vara hänvisad till att jaga på sin egen mark är ju i alla fall bättre även om det bara skulle innebära att jag kunde skjuta lite predatorer, någon hare och kanske ett rådjur vart 5:e år.

Tror inte heller att VVOet kan hindra dig från att jaga på din egen mark (om inte jakträtten är upplåten till någon annan).

Som sagt är fastigheten för liten kan det ju vara tal om att man beskattar stammen med mer än vad den producerar, d.v.s. snyltar på grannarna eller t.o.m. lockande av vilt (åtlar och dylikt).

Vet inte hur det fungerar på andra håll i landet men där jag jagar så krävs det endast att man äger en fastighet som är klassad som jordbruksfastighet (storleken på fastigheten spelar ingen roll) för att få ett jakträttsbevis till VVOets älgjaktslag. För att däremot få rätt till två jakträttsbevis på älg inom VVOet så krävs det att man har jakträtt på minst 120 ha (2*60ha) och motsvarande 180 ha (3*60ha) för tre jakträttsbevis.

Ovanstående gäller endast älgjakten, småviltsjakten har varje markägare/jakt"arrendator" på sina marker. Har hört att det på en del håll uppåt landet verkar vara vanligt att även småviltsjakten är gemensam för hela VVOet. Kan ju vara värt att kolla hur det ligger till med småviltsjakten, om den är gemensam eller enskild.

Konstruktionen hemmavid tror jag är tänkt för att förhindra att småställen styckas av och att någon med 3-4 ha mark sedan ska kunna manövrera in ett par personer ytterligare i jaktlaget. Vet närliggande VVOn som har liknande upplägg men med andra arealgränser.

Vill du ha ett säkrare svar så lägg in frågan i SJFs arena här på forumet, så slipper du svar från folk som mig som sitter och svamlar (om än i all välmening).

MVH

Alias

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ulf.S

Aktuella bestämmelser

Av 4 § 1 st lagen (2000:592) om VVO framgår att den som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen.

Saknar fastighet hänsyn till omfång eller användning saknar betydelse för verksamheten i viltvårdsområdet ska de inte tas in i VVO se 8 § 1st lagen om VVO

Enligt 25 § lagen om VVO kan en viltvårdsområdesförening besluta att det skall krävas tillstånd (jakträttsbevis) för områdesjakt och gemensamhetsjakt enligt 23 och 24 §§. Föreningen får kräva visst minsta arealinnehav för att en fastighetsägare skall tilldelas fler än ett jakträttsbevis.

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20000592.HTM

Svar på din fråga

Är fastigheten inte utesluten från viltvårdsområdesföreningen är fastighetsägaren berättigad till ett jakträttsbevis. Köper du fastigheten så du ha rätt till ett jakträttsbevis inom hela VVO på samma villkor som övriga. Arealkravet kan alltså inte tillämpas på första jakträttsbeviset däremot kan det gälla för 2:a osv.

Är fastigheten på 10 ha så saknar den sannolikt inte jaktlig betydelse.

Hoppas att detta kan hjälpa dig en bit på vägen :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
detstorabla
Tack för svaren! Jag ska kolla upp med vvo:t när det blir aktuellt med köp. Anledningen till att jag frågar är att jag hörde en skräckhistoria om en som ägde lite mark som ingick i ett vvo. Enligt stadgarna var marken för liten för att ge innehavaren jakträtt inom området. Problemet var att jaktlaget hävdade att de hade rätt att jaga även på killens(markägaren) lilla mark fast ägaren själv inte fick vara med. Jag hoppas verkligen att berättelsen inte stämmer för då är det ju tveksamt om man vågar köpa en mindre mark.

Att inte få vara med och då vara hänvisad till att jaga på sin egen mark är ju i alla fall bättre även om det bara skulle innebära att jag kunde skjuta lite predatorer, någon hare och kanske ett rådjur vart 5:e år.

KOlla in den här domen från HD

Läs Skälet noga.

Blir intressant att se hur ni tolkar detta.

/detstorabla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ulf.S
KOlla in den här domen från HD

Läs Skälet noga.

Blir intressant att se hur ni tolkar detta.

/detstorabla

Jag kan inte se vad frågan har med frågeställningen i denna tråd <_< Mitt förslag är att du skapar en ny tråd som hugade kan diskutera HD-domen i. En dom som endast kan tillfredsställa :wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Almenson

Tack för svaren! Jag tror att jag har ganska bra koll på vad som gäller nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
vildmark

Grannen hävdar att jag måste ha 50ha för att få ha igång min rävfälla hemma. Då jag har höns så behöver jag hålla efter rovdjuren. Tomten är knappt 1ha. Och gäller det samma när jag hjälper villaägare med grävlingfångst också då?

Share this post


Link to post
Share on other sites
strävhår

Du har jakträtt på tomten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HuggyBear

På TS fråga är svaret solklart NEJ! Dom kan inte neka dig att jaga! Har själv 4,8ha å jagar inom hela vvo

Share this post


Link to post
Share on other sites
vildmark

Kan man hitta några paragrafer som säger att jag får jaga på tomten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaxW

Kan man hitta några paragrafer som säger att jag får jaga på tomten?

Jaktlagen 10a

Share this post


Link to post
Share on other sites
vildmark

Ok.tack. Och det kan inte vara så att de har bestämt 50ha i viltvårdsområdet och att ingen med liten mark får jaga nåt alls då? Det lät ju märkligt för ska man hårddra så får man väl inte gillra en musfälla heller då..

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaxW

Ok.tack. Och det kan inte vara så att de har bestämt 50ha i viltvårdsområdet och att ingen med liten mark får jaga nåt alls då? Det lät ju märkligt för ska man hårddra så får man väl inte gillra en musfälla heller då..

Jakträtt på din egen fastighet har du alltid. Sen kan det vara planlagt område som ställer till det i fråga om skottlossning. Nästa del kan vara med lockande av vilt från annans mark som kan bli galet. Däremot så är regelverket för VVO lite knepigt, men finns lite tidigare i tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HuggyBear

Hos oss funkar det såhär. Ingår mina XXha i vvo:t så få jag jaga inom hela vvo:t men jag få "betala upp" till det antal ha som vvo:t bestämt att varje jakträttsinnehavare ska ha om jag ska jaga älg. Alltså om jag inte äger någon mark alls så få man "ragga ihop" typ 150ha av icke jagande markägare och/eller bolagsskog för att kunna jaga. Själv arrenderar jag exempelvis 200ha av Holmen Skog på det vvo där jag jagar älg och småvilt för där äger jag inte en enda ha. Där jag bor löser jag bara småviltskort för 400kr/år eftersom jag äger 4,8ha men jagar småvilt på hela vvo:t Bli lite rörigt men hoppas du förstår...

Share this post


Link to post
Share on other sites
vildmark

Det ligger utanför detaljplanelagt. Jag har inget intresse av att jaga inom vvo då jag har 850ha som jag förfogar över som gränsar till grannens vvo. Lockar gör jag inte annat än att höns ankor och kaniner gör det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alias

Ok.tack. Och det kan inte vara så att de har bestämt 50ha i viltvårdsområdet och att ingen med liten mark får jaga nåt alls då? Det lät ju märkligt för ska man hårddra så får man väl inte gillra en musfälla heller då..

 

Gällande ev. bestämmelser i ett viltvårdsområde:

 

1. Är din fastighet med i VVO:et (LST bör ha register över detta om jag inte minns fel - så slipper man fråga VVO:et) - om inte så torde inte VVO:et ha något att säga till om angående jakten på din fastighet (om man nu inte tar i beaktande huruvida lockande av vilt och överbeskattning av viltstammarna eller dylikt har ägt rum)

 

2. Om din fastighet är med så kan det ju ge utökade möjligheter att jaga på VVO:ets marker - men det kanske inte är av intresse.

 

Bara mina funderingar...

 

MVH

Alias

Share this post


Link to post
Share on other sites
vildmark

Sådär..snackat med länsstyrelsen och min mark ingår inte i vvo. Alltså har jag jakträtten på min tomt. Sen kan gubbarna säga vad de vill..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kallel

Sådär..snackat med länsstyrelsen och min mark ingår inte i vvo. Alltså har jag jakträtten på min tomt. Sen kan gubbarna säga vad de vill..

Fast hen har jakträtt oavsett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...