Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE


https://www.AUTOdoc.SE

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Såg en annons på Blocket om någon behöver hylsor och verktyg till 9,,x74r! https://www.blocket.se/blekinge/Laddverktyg__Hylsor_87285481.htm?ca=22&w=1
 3. Today
 4. killer_mouse

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Är det inte så att om en fälla är godkänd inom EU så räcker det att den uppfyller kraven som en liknade fälla i Sverige?
 5. redtop

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Har du en musfälla/råttfälla hemma räknas det som skyddsjakt enligt jaktförordningen Bilaga 4 stycke två, och är undantaget från jaktkort enligt jaktförordningen 49§. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905 Fällfångst kräver heller inte jägarexamen. Däremot måste man använda en fälla som är godkänd av Naturvårdsverket även för mössen i källaren. Det är dock tillåtet att sälja fällor som inte är godkända så det är upp till den som använder fällan att man har en korrekt fälla. Själv har jag musfällan "Mjölner" stående i källaren. Den är faktiskt godkänd av Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/beslut/fangstredskap/forteckning-typgodkanda-fangstredskap.pdf
 6. calski

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Hur funkar det egentligen med råttfällor? är det egentligen en form av jakt och borde kräva jaktkort och allt sånt?
 7. Yesterday
 8. josc72

  Organisationer

  Sorry, men jag menade faktiskt inte allvar. Det var med så otroligt mycket irroni jag slant på tangentbordet 😂
 9. Carburator

  Organisationer

  Enligt deras hemsidor vill SJF ha max 150 vargar medan JRF säger nej till frilevande varg vilket jag antar betyder utrotning av den i vilt tillstånd och att vargen enbart ska få finnas på djurparker i vårt land.
 10. josc72

  Organisationer

  Snälla, kan inte någon förklara lite kort om hållningen i vagfrågan?!
 11. redtop

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Jag pysslar inte med fällfångst själv, men frågan är ju intressant så jag funderade lite: Det finns ju dödande fällor för vissa arter och då är det ett ickeproblem. När det gäller fällor för levandefångst så kan man läsa följande: Jaktförordning (1987:905) 12 a § Vilt som har fångats i fångstredskap skall vid vittjningstillfället omedelbart avlivas eller återges friheten. Första stycket gäller inte vid fångst i vilthägn av den viltart som hägnet är avsett för. Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel. Förordning (2001:451). I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap NFS 2018:3 står det: 10 § Avlivning av fångat vilt är ett led i jakten och ska ske så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. 11 § Vid avlivning med skjutvapen ska skjutvapnets kaliber och ammunition anpassas till viltarten och viltets storlek. Viltet ska skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att viltet förlorar medvetandet och inte återfår medvetandet innan viltet dött. Det finns alltså vad jag förstår inget krav på att skjutvapen måste användas vid avliving av djur fångade i fälla. Jägareförbundet har sammanfattat så här på en sida jag hittade: Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel, däremot måste djuret avlivas på ett lämpligt sätt eftersom det annars kan bryta mot 27 § jaktlagen om att inte utsätta viltet för onödigt lidande och kan klassas som djurplågeri enligt Brottsbalken. Fåglar och mindre djur borde kunna avlivas t.ex. med en "priest". Kniv eller spjut skulle kanske kunna uppfylla kraven för vissa arter. För större djur som räv och grävling blir det svårare, men man skulle ju kunna tänka sig att man har vidtalat någon annan som har skottlossningstillstånd, t.ex. en kommunjägare som kan komma och hjälpa till. En annan möjlighet är ju att, om det är praktiskt möjligt, flytta ett fångat djur till en plats där man får skjuta. §36 i NFS 2018:3 medger det: Transport och förvaring av fångat vilt 36 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket jaktförordningen (1987:905) får... ...3. vilt som fångats i fångstredskap tillfälligt förvaras i samband med transport för att avlivas på annan plats, Diskussionen kring det här är kanske lite akademisk och vi kommer en smula från ämnet. Jag ville bara påtala att jakt är tillåtet inom detaljplan, men att skjuta med krutvapen inte är det utan tillstånd från polisen. https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/blanketter_ansokningar/avfangning-avlivning110922.pdf
 12. Carburator

  Organisationer

  Låter intressant. Jag och en kompis kan väl inte helt hålla med om det då vi mer eller mindre först blev värvade men sen när vi tänkte åka på träningsskytte och frågade vad det kostade med vapenhyra och så blev vi rådda att hålla oss hemma för vi skulle mest bli ivägen. Och då hade min kompis kvällen före kollat om det fanns möjlighet till skjutträning och fick ja.
 13. Rödpunktssikte aimpoint c3 2 Moa med fäste för picarinnyskena. Perfekt till drevjakt/hundförare m.m. Fungerar klockrent. 1999kr
 14. M-98

  Organisationer

  Eftersom du insisterar på att ha danskt körkort så tog jag för givet att du körde med medlemskap i dansk jägarorganisation Bornholmare är knepiga typer Har det gett resultat eller är det bara snack för att stilla allmogen? Jag tycker det är mycket snack och lite faktiska resultat som redovisas till medlemmarna. Information kommer ut förr eller senare. Att prassla under täcket med PM är inte ett plus utan urkorkat...
 15. Christian N

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Iofs korrekt, befogad fråga/ kommentar , hur löser man avlivningen då? /C
 16. Dansken

  Organisationer

  Svenska Jägareförbundet verkar ha ändrat attityden i rätt riktning.
 17. redtop

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Ska man vara petig är det tillstånd för att avlossa "eldvapen" som man enligt ordningslagen behöver från polisen. Du kan t.ex. jaga med fällor inom detaljplanerat område förutsatt att alla andra krav för jakt med fälla är uppfyllda. Ordningslag (1993:1617) 6 § Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan. Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.
 18. fredde_fmj

  Handla plugg..

  Du kan ju ringa kruttunnans ägare och se vad han kan ta hem åt dig för budgeten, han lär dessutom ha förhandlat fram en relativt billig transport till tokolms norra länsdelar. Dennis säljer mycket till dynamiska skyttar och då är det bly som gäller, men för all del ring och kolla läget. Ligger inte GESAB i dina trakter också. De kanske har något sköj i ladorna som faller på läppen...
 19. fredde_fmj

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Om det dessutom är detaljplanerat område så behövs tillstånd från polisen för att jaga.
 20. redtop

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Och BTW så finns det inget som heter "jaktlicens". Det du behöver ha för att få jaga i Sverige heter jägarexamen, och dessutom måste man lösa statligt jaktkort, men allt det där och mycket mer får du lära dig när du tar din jägarexamen
 21. Christian N

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Nej det får du inte, att jaga med ett licensfritt luftgevär är både jaktbrott och djurplågeri och även om du ogillar råttor, förståligt så har även de viss rätt att avlivas utan lidande. /C
 22. Mad Mike

  Organisationer

  Det går alldeles utmärkt att jaga och inte vara ansluten till något förbund. Det som stör mig är när förbund av någon anledning sätter förbundets välbefinnande mot makthavarna före medlemmarnas, då tackar jag för mig och har således inte varit ansluten till något under många år. Med det sagt noterar jag en liten förhoppning om att jägareförbundet den senaste tiden verkar ha påbörjat en resa om att faktiskt skaffa sig en ryggrad för sina medlemmar (något som generellt sett är en bristvara i dessa tider) därför följer jag utvecklingen med intresse och utesluter inte längre ett framtida medlemskap. /Mike
 23. Erik4392

  Skjuta råttor utan jaktlicens

  Hej, första gången jag skriver här, ber om ursäkt ifall jag postar i fel ämne. Vi har väldiga problem med råttor i området, de bygger bon och förökar sig under och i närheten av huset och inget verkar stoppa dem.. Anticimex har lagt ut råttgift och fällor, vet dock inte om det hjälper speciellt mycket. Undrar nu ifall det är tillåtet att skjuta råttorna med luftgevär. Har ett 5.5mm kalibers gevär (10 joule). Har också "predator polymag" jaktkulor med vass spets och hög penetreringsförmåga. Har inte jaktlicens och har aldrig skjutit ett djur innan så undrar om det är tillåtet helt enkelt. Kan inte se hur det skulle vara en mer plågsam metod än att använda vanliga fällor. tacksam för svar
 24. Namibia

  Laddverktyg 8x57jrs?

  Ja
 25. karelsk blandning

  Nosler Accubond för 9,3×62

  Sent svar men runt 60 -61gr Norma 203b
 26. karelsk blandning

  Nosler Accubond för 9,3×62

  Även i år fungerade accubond.
 27. culot

  Årets duvjakt

  Jag stog i " inflyget " i kantens på en kulle där alla duvor skulle förbi från och till en ärtåker längre bort , man behövde inte ens kamo bara man satt still . Tyvärr var det en idiot som behagade parkera 200m framför under jakten så det vart att bryta . /P
 28. Hipshot

  Handla plugg..

  Jag hittade Gyttorp Nickelmagnum trap samtidigt som jag fick tag i Game batchen.. minns fan inte varifrån jag fick dem men de där pluggen är ju extremt mysiga och lukten.. lukten.. den ger ett mervärde som är oslagbart!
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...