Jump to content

Licens flerskottare.


FinneoTysk

Recommended Posts

FinneoTysk

Hej.

Läste i senaste Nyheter att Kammarrätten knäppt den lokala polisen, (Stockholm), och RPS på näsan om en jägare som ville förvara vapen i två alternativa boenden.

Kontentan av det hela var att den lokala polisen avslog ansökan med hänvisning till "ett allmänt råd" från RPS, men Kammarrätten fastslog att polisen endast får fatta beslut med en lag som grund.

Jag har svårt att tro att den rabiata motviljan att bevilja funktionella och effektiva grytjakt o avlivningsvapen,(flerskottare), grundar sej på någon lagtext, utan nästan säkert härstammar från ett dyligt "allmänt råd".

Om någon juridiskt bevandrad medlem vet nå´t om detta så svara gärna, annars så borde dette vara ett JÄTTEprejudikat för att överklaga sitt avslag på en flerskottare.

Och om nå´n Moderator tycker att detta passar bättre på någon annan plats i forumet så kan vederbörande förslagsvis flytta inlägget till rätt ställe.

MVH FinneoTysk

Link to post
Share on other sites

Intressant. Har bara läst FAP:en så jag vet inte vad den "riktiga" lagtexten säger om enhandsvapen för avlivning och jakt.

Christian, Ola? You are needed :lol:

Link to post
Share on other sites

Har strukit under det intressanta..

1. Enhandsvapen för jakt eller avlivning av djur

a) enskottsvapen, Omfattande grytjakt eller avlivning av fällfångade djur.

b ) flerskottsvapen. Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller annat kvalificerat behov.

Enhandsvapen för jakt m.m.

Allmänna råd

Enligt 2 kap. 6 § vapenlagen får tillstånd att inneha enhandsvapen

meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Enhandsvapen i

kaliber .22 får användas för jakt i gryt eller med ställande hund.

Närmare bestämmelser om detta finns i 12 § Naturvårdsverkets föreskrifter

och allmänna råd om jakt och statens vilt.

För avlivning av fällfångade djur med enhandsvapen får även

andra vapenkalibrar användas men behov av vapen i grövre kaliber

än kaliber .22 bör anses föreligga endast i undantagsfall eftersom sådana

vapen inte kan anses lämpade för ändamålet.

Enhandsvapen som innehas för jakt eller avlivning av fällfångade

djur räknas inte in i antalet vapen i vapengarderoben.

Tillstånd till innehav av enhandsvapen för jakt eller avlivning innebär

att vapnet får användas även för målskjutning.

Enskottsvapen

Tillstånd bör meddelas endast den som bedriver omfattande jakt eller

fångst. Verksamheten bör dokumenteras och grytjakt, jakt efter i första

hand grävling med ställande hund eller fällfångst bör ha bedrivits

på egen eller upplåten mark under åtminstone tre jaktsäsonger.

Det årliga resultatet av jakt eller fångst bör, för att verksamheten

ska anses vara omfattande, uppgå till i genomsnitt minst fem större

djur, t.ex. grävling, alternativt tio mindre, t.ex. mink, och enstaka

större.

För att anses ha behov av ett vapen för grytjakt och jakt med ställande

hund bör sökanden kunna styrka stadigvarande innehav av för

respektive jaktform lämplig hund. Upplysning angående lämplig

hund kan inhämtas från Svenska Jägareförbundet. Avser ansökan av15

RPSFS 2009:13

livning av fällfångade djur bör uppgift inhämtas vilken typ av redskap

som används samt på vilket sätt avlivning tidigare har skett.

Flerskottsvapen

Innehav av flerskottsvapen, revolver av SA-typ (Single Action, enkel

aktion), bör kunna medges för den som bedriver jakt eller viltvård

yrkesmässigt eller som styrker något annat mycket kvalificerat behov.

Vid bedömning av om ett behov ska anses vara mycket kvalificerat

bör inte enbart omfattningen av egen grytjakt eller fällfångst

vara avgörande. Tillstånd att inneha flerskottsvapen av denna typ kan

beviljas t.ex. för den som, utöver egen grytjakt eller fällfångst, styrker

att han eller hon i betydande omfattning tas i anspråk för andra

uppdrag än egna. Med uppdrag i betydande omfattning bör avses

minst ett tiotal sådana per år.

Enhandsvapen, oavsett kaliber, bör inte anses lämpliga vid eftersök

och avlivning. Lämpligt vapen vid t.ex. eftersök och avlivning av

vildsvin kan i stället vara exempelvis halvautomatiska hagelgevär.

Enligt 2 kap. 6 § vapenlagen ska tillståndet begränsas till att gälla i

högst fem år om inte särskilda skäl talar emot det.

Den som innehar ett flerskottsvapen för något annat ändamål än

jakt, t.ex. målskjutningsvapen i kaliber .22, och som har behov av att

använda vapnet även för jakt eller avlivning av fällfångade djur bör

kunna medges det, om kraven i övrigt för tillstånd att inneha enskottsvapen

för jakt eller avlivning uppfylls.

Tillstånd för jakt- eller avlivningsändamål bör dock inte meddelas

för enhandsvapen av halvautomatisk typ eller DA-typ (Double Action,

dubbel action) även om sökanden innehar ett sådant tidigare för

målskjutning.

Link to post
Share on other sites
Har strukit under det intressanta..

1. Enhandsvapen för jakt eller avlivning av djur

a) enskottsvapen, Omfattande grytjakt eller avlivning av fällfångade djur.

b ) flerskottsvapen. Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller annat kvalificerat behov.

Enhandsvapen för jakt m.m.

Allmänna råd

Enligt 2 kap. 6 § vapenlagen får tillstånd att inneha enhandsvapen

meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Enhandsvapen i

kaliber .22 får användas för jakt i gryt eller med ställande hund.

Närmare bestämmelser om detta finns i 12 § Naturvårdsverkets föreskrifter

och allmänna råd om jakt och statens vilt.

För avlivning av fällfångade djur med enhandsvapen får även

andra vapenkalibrar användas men behov av vapen i grövre kaliber

än kaliber .22 bör anses föreligga endast i undantagsfall eftersom sådana

vapen inte kan anses lämpade för ändamålet.

Enhandsvapen som innehas för jakt eller avlivning av fällfångade

djur räknas inte in i antalet vapen i vapengarderoben.

Tillstånd till innehav av enhandsvapen för jakt eller avlivning innebär

att vapnet får användas även för målskjutning.

Enskottsvapen

Tillstånd bör meddelas endast den som bedriver omfattande jakt eller

fångst. Verksamheten bör dokumenteras och grytjakt, jakt efter i första

hand grävling med ställande hund eller fällfångst bör ha bedrivits

på egen eller upplåten mark under åtminstone tre jaktsäsonger.

Det årliga resultatet av jakt eller fångst bör, för att verksamheten

ska anses vara omfattande, uppgå till i genomsnitt minst fem större

djur, t.ex. grävling, alternativt tio mindre, t.ex. mink, och enstaka

större.

För att anses ha behov av ett vapen för grytjakt och jakt med ställande

hund bör sökanden kunna styrka stadigvarande innehav av för

respektive jaktform lämplig hund. Upplysning angående lämplig

hund kan inhämtas från Svenska Jägareförbundet. Avser ansökan av15

RPSFS 2009:13

livning av fällfångade djur bör uppgift inhämtas vilken typ av redskap

som används samt på vilket sätt avlivning tidigare har skett.

Flerskottsvapen

Innehav av flerskottsvapen, revolver av SA-typ (Single Action, enkel

aktion), bör kunna medges för den som bedriver jakt eller viltvård

yrkesmässigt eller som styrker något annat mycket kvalificerat behov.

Vid bedömning av om ett behov ska anses vara mycket kvalificerat

bör inte enbart omfattningen av egen grytjakt eller fällfångst

vara avgörande. Tillstånd att inneha flerskottsvapen av denna typ kan

beviljas t.ex. för den som, utöver egen grytjakt eller fällfångst, styrker

att han eller hon i betydande omfattning tas i anspråk för andra

uppdrag än egna. Med uppdrag i betydande omfattning bör avses

minst ett tiotal sådana per år.

Enhandsvapen, oavsett kaliber, bör inte anses lämpliga vid eftersök

och avlivning. Lämpligt vapen vid t.ex. eftersök och avlivning av

vildsvin kan i stället vara exempelvis halvautomatiska hagelgevär.

Enligt 2 kap. 6 § vapenlagen ska tillståndet begränsas till att gälla i

högst fem år om inte särskilda skäl talar emot det.

Den som innehar ett flerskottsvapen för något annat ändamål än

jakt, t.ex. målskjutningsvapen i kaliber .22, och som har behov av att

använda vapnet även för jakt eller avlivning av fällfångade djur bör

kunna medges det, om kraven i övrigt för tillstånd att inneha enskottsvapen

för jakt eller avlivning uppfylls.

Tillstånd för jakt- eller avlivningsändamål bör dock inte meddelas

för enhandsvapen av halvautomatisk typ eller DA-typ (Double Action,

dubbel action) även om sökanden innehar ett sådant tidigare för

målskjutning.

Men det där är ur FAP:en.

Link to post
Share on other sites
Men det där är ur FAP:en.

Inte de första raderna.

Där det är understryket , annat kvaliciferat behov.

I FAPn står ju vad som räknas till detta.

Omfattande uppdrag åt andra m.m.

Jag har licens på flerskotts för jakt och avlivning.

Jag är inte yrkesjägare så det är alltså inte omöjligt om man uppfyller de andra kraven.

Är ni ute o jagar på annans mark än er egen så fixa intyg om detta.

Ett gäng fällor oxå osv..

Fyll de krav som ställs så får ni licensen.

Det fick jag.. iofs är det några år sen men lagtexten och FAPn är desamma´nu som då.

Link to post
Share on other sites
FinneoTysk

Hej NS mfl

Jag är inte heller yrkesjägare och har flerskottslicens.

Men det du citerar är just dom "allmänna råd" som RPS hittat på själva och som Kammarrätten helt avfärdat i domen som jag skriver om i mitt första inlägg.

Som jag läser detta så är alltså den domen ett prejudikat på att "Allmänna råd" från RPS inte är ett dyft giltiga, endast svensk lag är.

Hoppas verkligen att detta är en riktig tolkning, mycket stolligheter som vi vapeninnehavare fått stå ut med borde då bli historia.

Jag kommer åtminstone kräva åter min licensavgift som jag fått betala vart femte år för "tidsbegränsad vapenlicens".

FinneoTysk

Link to post
Share on other sites
first_clas

på min licens står det Grytjakt/avlivning av fällfångade djur,Alltså ej för jakt enligt polisen jag pratade med..Tror många skriver mera krokigt än mig när dom ska ansöka samt flera som inte ska ha ansöker..

Vilken jägare som helst som jagar endel fyller kraven..Sen om den kan skriva ner det är en annan femma..

Link to post
Share on other sites

Enhandsvapen, oavsett kaliber, bör inte anses lämpliga vid eftersök

och avlivning. Lämpligt vapen vid t.ex. eftersök och avlivning av

vildsvin kan i stället vara exempelvis halvautomatiska hagelgevär.

Enligt 2 kap. 6 § vapenlagen ska tillståndet begränsas till att gälla i

högst fem år om inte särskilda skäl talar emot det.

Den som innehar ett flerskottsvapen för något annat ändamål än

jakt, t.ex. målskjutningsvapen i kaliber .22, och som har behov av att

använda vapnet även för jakt eller avlivning av fällfångade djur bör

kunna medges det, om kraven i övrigt för tillstånd att inneha enskottsvapen

för jakt eller avlivning uppfylls.

Tillstånd för jakt- eller avlivningsändamål bör dock inte meddelas

för enhandsvapen av halvautomatisk typ eller DA-typ (Double Action,

dubbel action) även om sökanden innehar ett sådant tidigare för

målskjutning.

Varför skulle man inte använda enhandsvapen vid avlivning ??? Det är väl då om något det är lämpligt med enhandsvapen.

Link to post
Share on other sites
Enhandsvapen, oavsett kaliber, bör inte anses lämpliga vid eftersök

och avlivning. Lämpligt vapen vid t.ex. eftersök och avlivning av

vildsvin kan i stället vara exempelvis halvautomatiska hagelgevär.

Enligt 2 kap. 6 § vapenlagen ska tillståndet begränsas till att gälla i

högst fem år om inte särskilda skäl talar emot det.

Den som innehar ett flerskottsvapen för något annat ändamål än

jakt, t.ex. målskjutningsvapen i kaliber .22, och som har behov av att

använda vapnet även för jakt eller avlivning av fällfångade djur bör

kunna medges det, om kraven i övrigt för tillstånd att inneha enskottsvapen

för jakt eller avlivning uppfylls.

Tillstånd för jakt- eller avlivningsändamål bör dock inte meddelas

för enhandsvapen av halvautomatisk typ eller DA-typ (Double Action,

dubbel action) även om sökanden innehar ett sådant tidigare för

målskjutning.

Varför skulle man inte använda enhandsvapen vid avlivning ??? Det är väl då om något det är lämpligt med enhandsvapen.

Vet inte om jag skulle vilja möta ett skadat vildsvin beväpnad med en enkelskotts 22:a <_< inte en halvauto eller DA/SA revolver heller för den delen B)

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...
marcus.söderlund

bumpar lite här. då jag pratat med 2 olika licenshandläggare så säger dom att man mer eller mindre måste bedriva det yrkesmässigt så deras råd var att det inte är något större ide att söka för flerskotts SA revolver -_-

bedriver fällfångst på min egen mark och andras likaså. grytjakt bedrivs likaså. ligger årligen på en del av dom inräknade större viltarterna.

men en liten fråga bara. varför i hela fridens namn måste man ha bedrivit det i 3 år egentligen?!? så man ska behöva kravla sig ner i en grop i 3 år för att bevisa att man är tillräckligt puckad för att anses behöva en grytrevolver?

med ett gevär som troligen det efter 3 år är drastiskt minskat värde på köpet?

så man ska lägga ner tid och pengar ( pengar i dubbel bemärkelse då ingen lär väl vilja släpa med sig fin 22:an ner i gryt så man måste köpa ett till gevär som inte är värt så mkt=extrapengar o åter extrapengar. )

nog för jag kommer få licens inom realistisk tid men varför detta krångel? finland nästa måntro? :rolleyes:

Link to post
Share on other sites
  • 8 years later...

Jag har en liten fundering som jag inte riktigt förstod. 

Är det olika licenser på jakt och fällfångst? Tex att man inte får jaga med en avfångspistol?

 

Hur ser det ut i vapengarderoben isf räknas ingen av enhandsvapen in i garderoben då? Tex man har en enskotts för avlivning i fälla med livslång licens och en flerskotts för jakt med ställande hund och grytjakt på fem års licens?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...