Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE


https://www.AUTOdoc.SE
www.anglavakter.com


Sign in to follow this  
MartinJ1

Älgförvaltningsområden Västra Götaland och Jönköping

Recommended Posts

MartinJ1

Hej

Enligt den nya älgförvaltningen som ska gälla från och med 2012 ska länen indelas i älgförvaltningsområden. Vid bildande av älgförvaltningsområden ska b l.a.utgångspunkten vara älgens rörelsemönster i landskapet och att området ska omfatta merparten av en älgstam. Viktiga allmänna intressen ska beaktas såsom trafiksäkerhet, förekomst av roddjur skador på skog och biologisk mångfald. Indelningen bör utgå från principer om naturliga barrirärer i idealfallet avskärmad från andra förvaltningsområden genom ex större vägar eller vattendrag. Områdena bör så långt som möjligt vara sammanhängande. Områdena bör kunna vara länsöverskridande. Indelningen ska göras efter samråd med markägarnas och jägarnas organisationer.

Så långt är jag med och jag tror jag uppfattat det rätt. Även om jag inte är så glad i den nya förvaltningen pga den ökade administrationen och ökade kostnaderna så ser jag iaf möjligheten till bättre övergripande regler för hur älgstammen skall förvaltas där man inte ser till länsgränserna utan till naturliga gränser. Men när Västra Götaland har som mål att citat Erik-Ludvig Berggren SvJF jaktvårdskonulent "Från Västra Götaland kommer vi att arbeta med administrativa områdes gränser." då får jag det inte längre att gå ihop och blir uppriktigt sagt förbannad eftersom man då tar bort de fördelar den nya förvaltningen möjligen kunde ge. När jag ser resultatet av Västra Götalands viltförvaltningsdelegation indelning av älgförvaltningsområden så får jag det dessutom bekräftat att det finns inget att vinna på med den nya älgförvaltningen! Nog för att man tar till administrativa gränsdragningar på en del håll men när man håller stenhårt på länsgränsen mellan Västra Götaland och Jönköping för område 7 (enligt bifogad karta) då försöker man enligt mitt tycke inte ens att ett område skall omfatta merparten av en älgstam. Det behövs ingen raketforskare för att inse att utgångspunkten borde vara att Vättern är en naturlig gräns i Öst och riksväg 40 en naturlig gräns i söder med sitt viltstaket. Vill man ha en någorlunda naturlig gräns i väster tar man riksväg 46 från Ulricehamn och norrut och sen kan de få sin administrativa gränsdragning i norr. Kommer man så långt att man är överens om områdets utformning så kan Västra Götaland och Jönköpings viltförvaltningsdelegationer sen tuppfäktas om vilka som skall "äga" området. Jag håller på Jönköping då deras residensstad ligger närmast och besluten då kan fattas så lokalt som möjligt istället för Vänersborg.

Jag kan nog acceptera en del andra utformningar av området också men som det är just nu så ser jag inte fördelarna med att Hökensås som delar sin älgstam med Habo, Mullsjö mm inte skall samförvaltas med dom utan att det enligt Västra Götalands viltförvaltningsdelegation hellre skall samförvaltas med älgstammen på andra sidan Falköping... Enligt mig så har de misslyckats med sitt uppdrag! Från Hökensås ÄSO så uttryckte vi redan i Mars våra önskemål om att få tillhöra samma område som Mullsjö Habo Redsväg m.fl. och hade förslag enligt liknande det jag skrev om ovan. Detta uppfylldes uppenbarligen inte som det ser ut just nu och därav min besvikelse.

Så till frågorna.

Beslut om områdesindelning vinner inte laga kraft förrän 1 Januari 2012. Därmed kan inget överklagas än. Innebär det att de fortfarande kan ändra sig?

Erik-Ludvig Berggren själv har varit med och gjort indelningen från SvJF sida i Västra Götaland. Jag anser att han uppenbarligen har misslyckats! Om inte han vill lyssna vem skall jag då vända mig till?

Om beslutet går så långt att det vinner laga kraft, var kan man då överklaga och hur går man tillväga? Kan SvJF hjälpa till med det?

Har ni några tips eller råd om hur Hökensås ÄSO bör agera?

Är det bra eller dålig idé att gå till media? Gissar att det är svårt att få uppmärksamhet men lokalpress och jaktpress kanske kan granska lite...?

Att administrativa gränsdragningar skall användas, är det något som SvJF centralt står bakom och i så fall varför?

Jag tolkar det som att största problemet är att både Västra Götaland och Jönköping vill "äga" området för från början hade bägge områdesförslag på samförvaltning. Kan ingen medla mellan dom så att man får till områden för älgförvaltningens bästa?

Mvh

Martin

Älgförvaltningsomr (2). 21sept11.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Besluten ska tas formellt först den 1 januari och kan därefter överklagas till förvaltningsrätten. SJF står bakom tanken på att naturliga barriärer ska gälla. Prata med Göran Bergqvist (0155-24 62 00) som är nationellt ansvarig så kan han nog ge dig draghjälp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Ok tack så mycket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Överklaga beslut...?

Hur gör man det rent praktiskt?

Enligt förvaltningsrättens hemsida så skall myndighetsbeslut överklagas till aktuell myndighet och bara dit. Aktuell myndighet i sin tur skickar överklagan vidare till förvaltningsrätten givet att överklagan kommit in i tid.

Är det till länstyrelsen man då skall överklaga eller naturvårdsverket eller vilken myndighet är det som gäller?

Hur lång tid har man på sig att överklaga?

Beslutet är ju redan taget mer eller mindre men vinner inte laga kraft förrän 1 januari 2012. Är det från då beslutet tagits eller från då beslutet vinner laga kraft som deadline sätts?

Kan man som t.ex. ÄSO begära någonstans om att få tillhöra ett annat område i efterhand?

Eller mao vilka möjligheter finns det att ändra områdenas utformning i efterhand om det ens finns några?

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindberg

Samma problem finns i norra delen på område 6. Om jag har förstått alla turer rätt så var alla överens om att den norra gränsen på område 6 skulle gå från Karlsborg och vidare i Göta kanal Detta hade varit en mycket bättre gräns men det blev stopp på det från Västra Götaland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Det finns nog en del logiska förklaringar till detta...

För att man ska kunna bilda länsöverskridande områden bör båda länens viltförvaltningsdelegationer och länsstyrelser vara överens, vilket innebär att en av dem blir av med areal och därmed fällavgifter... Vi ska dessutom komma ihåg att för att få nästa års förvaltning att fungera borde dessa gränser ha varit klara i våras. Vi har en extrem tidsbrist och knappast tid att hinna komma överens, särskilt i län som Västra Götaland med stor arteal och tusentals olika jaktområden att hantera rent administrativt. Betänk också att många av dess jaktområden måste omregistreras under januari - februari och alla områden ska få nya registreringsnummer.

Det här handlar, tror jag, helt enkelt om tidsbrist. Endera försöker man göra helt rätt från början och då kommer inte någon administration att finnas på plats till nästa års jakt, eller så tager man vad man haver och börjar så. De gränser man slår fast nu är inte huggna i sten, de kan ändras imorgon, när tid finnes.

Tydligast ser vi detta problem i södra Sverige, med små län och länsstyrelser som inte är vana att samarbeta med varandra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Överklaga beslut...?

Hur gör man det rent praktiskt?

Enligt förvaltningsrättens hemsida så skall myndighetsbeslut överklagas till aktuell myndighet och bara dit. Aktuell myndighet i sin tur skickar överklagan vidare till förvaltningsrätten givet att överklagan kommit in i tid.

Är det till länstyrelsen man då skall överklaga eller naturvårdsverket eller vilken myndighet är det som gäller?

Hur lång tid har man på sig att överklaga?

Beslutet är ju redan taget mer eller mindre men vinner inte laga kraft förrän 1 januari 2012. Är det från då beslutet tagits eller från då beslutet vinner laga kraft som deadline sätts?

Kan man som t.ex. ÄSO begära någonstans om att få tillhöra ett annat område i efterhand?

Eller mao vilka möjligheter finns det att ändra områdenas utformning i efterhand om det ens finns några?

Du överklagar beslutet genom att först ta del av det. Finns inget beslut finns inget att överklaga. Överklagande sker från det att beslutet tagits - har det vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas. Kontakta lst. Sedan skriver du ett överklagande och skickar in till lst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Tror ni på allvar att områden kommer ändras i efterhand över länsgränser? Jag tror att sannolikheten för det är minimal och vi kommer få en en ny älgförvaltning med samma delade förvaltning av älgstammen men med ökad kostnad och ökade krav på rapportering mm. Mao man behåller skiten från förra systemet och slänger på lite skit till.

Vi kan möjligtvis få se en del små förändringar men några större som jag antar att det är det jag efterfrågar lär vi knappast se. Att man i Västra Götaland inte klarade gå efter naturliga gränsdragningar är enligt mig ren lathet, man är rädd förförändringar, eller någon annan dum anledning. Jönköping klarade det i betydligt större utsträckning och om det var tid det handlade om och man faktiskt ville få till en bra älgförvaltning med naturliga gränser så kunde de låtit Jönköping få ta ansvaret för området men då stramade det i plånboken och älgarna fick stryka på foten. Jönköping klarade i större utsträckning att använda naturliga gränsdragningar men Västra Götaland hade redan i Mars som utgångspunkt att de skulle använda administrativa gränsdragningar och därav det resultat vi nu ser. Man försökte i mina ögon inte ens och varför skulle man då göra det i framtiden?

Jag anser att du Linkis är naiv om du tror att Område 7 Västra Götaland skulle bli enligt naturliga gränsdragningar i framtiden när systemet väl börjar bli inkört men ingen skulle bli gladare än mig om jag har fel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Du överklagar beslutet genom att först ta del av det. Finns inget beslut finns inget att överklaga. Överklagande sker från det att beslutet tagits - har det vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas. Kontakta lst. Sedan skriver du ett överklagande och skickar in till lst.

Ok.

Vilket stöd kan man få av SvJF?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Som sagt - kontaka Göran Bergqvist till att börja med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Jag må vara naiv men det är nästan ännu mer naivt att tro att vi ska pricka helt rätt med gränserna för drygt 160 ÄFO´n i landet. Givetvis måste de kontinuerligt göras om. Vi kommer också att se en mängd "överklaganden", inte minst från markägarsidan, i inledningsskedet.

Du kanske har rätt i att man hunnit längre och gjort ett bättre jobb på andra håll, det blir lätt så när man jobbar med människor, men att det inte skulle gå att göra om och göra bättre tror jag inte en sekund på. Hela administrationen med tillhörande databaser byggs just nu för att vara extremt flexibla. Så fort vi t ex får den nya järnvägen, ostlänken, genom hela sydöstra Sverige är det bara att rita om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Jag må vara naiv men det är nästan ännu mer naivt att tro att vi ska pricka helt rätt med gränserna för drygt 160 ÄFO´n i landet. Givetvis måste de kontinuerligt göras om. Vi kommer också att se en mängd "överklaganden", inte minst från markägarsidan, i inledningsskedet.

Du kanske har rätt i att man hunnit längre och gjort ett bättre jobb på andra håll, det blir lätt så när man jobbar med människor, men att det inte skulle gå att göra om och göra bättre tror jag inte en sekund på. Hela administrationen med tillhörande databaser byggs just nu för att vara extremt flexibla. Så fort vi t ex får den nya järnvägen, ostlänken, genom hela sydöstra Sverige är det bara att rita om.

Jag tror inte att man skulle pricka helt rätt från början på alla håll om du verkar insinuera. Jag erkänner dock att jag det var naivt av mig att tro att man skulle försöka att pricka någorlunda rätt. Men om du anser du att man gjort ett ärligt försök så titta gärna på en karta t.ex. http://kartor.eniro.se/m/aNcZc och förklara sen för mig var du ser naturliga gränsdragningar nordväst om Jönköping som tar hänsyn till älgens rörelser i landskapet och som kan förvalta en älgstam. Tips på argument, om du inte hittar några själv, från Västra Götalands viltförvaltning är att framöver när vi får större rovdjur i området kommer älgarna tryckas ut mot slätterna och därför gör man gränsdragning i skogen istället för i det öppna landskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Linkis du svarade ju aldrig men det är ok ändå.

Nu verkar det som att det blir omtag i frågan ändå...

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Det blev inget vidare omtag. Tycker det är märkligt att jägareförbundet ställer sig bakom älgförvaltningsområden på över 300 000 Ha! Var är den lokala förankringen och lokala förvaltningen i det? Dessutom att hellre följa administrativa gränsdragningar än naturliga.... det går bra att slänga sig med fina ord om lokal förankring, naturliga barriärer osv men när det verkligen gäller så skiter man ju i det ändå! Förjävligt om ni frågar mig!

Och kom inte och skyll på de elaka markägarorganisationerna eller andra för även om de inte är ett dugg bättre så är de inte sämre heller! Centralt har vi inte med detta att göra utan det ligger på respektive län... om ni inget kan göra behövs ni då? Jag trodde i min enfald att man iaf försökte styra lite för att man skulle prata över länsgränser, följa de riktlinjer som finns (skrivna centralt men som man på sina håll ändå inte verka läsa).

Så nu har jag fått spy lite galla så nu är jag lugn igen och förväntar mig inget vettigt svar med fina ord utan värde denna gång heller. Vill ni svara så kan ni agera annars skit i det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Hej!

Svenska Jägareförbundet är en federativ organisation med jaktvårdskretsar, länsföreningar och det nationella förbundet. När det gäller verksamheten ute i länen så är länsföreningarna egna juridiska personer och vi på nationella kansliet har inte möjlighet att formellt bestämma över vad länsföreningarna tycker. Om de har tyckt såhär så får det stå för dem. Det är ju det som blir den lokala förankringen - om vi nationellt skulle bestämma över dem blev det ju tvärtom. Om du inte är nöjd med besluten från länsstyrelsen så står det dig fritt att överklaga dem till Naturvårdsverket. Verket har angivit att ett ÄFO i södra Sverige ska vara i storleksordningen 50 000 ha så det är mycket möjligt att de ändrar på dessa beslut i så fall.

Mvh

Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Jag är medveten om hur det fungerar men uttrycker mitt missnöje mot att dessa småpåvar fått storhetsvansinne och inte verkar arbeta för viltförvaltningens bästa längre.

Självklart har överklagan skickats in och det från flera håll.

bifogar en av dessa här om du är intresserad. (layouten verkar inte bli ok efter klipp och klistra men texten är med iaf..)

Överklagan av Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut den 2012-01-26 Dnr 218-949-2011 samt Länsstyrelsen i Jönköping beslut 2012-01-31 Dnr 218-707-2012

Överklagan avser beslutet i viltförvaltningsdelegationen som gäller utformningen av område 7 i Västra Götalands beslut i den östra delen d.v.s. den del som berör Hökensås men påverkar även Jönköpings län älgförvaltningsområde 8. Från Hökensås älgskötselområde anser vi att det är oacceptabelt att dela detta område i länsgränsen mellan Västra Götaland och Jönköpings län då det inte finns några som helst naturliga eller skapade barriärer i denna administrativa gräns. På respektive länsstyrelses hemsida står det att läsa att citat ”Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i gränstrakterna mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommuner”. Då älgen främst lever i skogen så anser vi från Hökensås älgskötselområde att det vore bättre att dra gränsen för älgförvaltningsområdet i mer öppen terräng.

Bakgrund

Älgjägare i området såg med den nya älgförvaltningen möjligheten att äntligen gå under samma riktlinjer på bägge sidor om länsgränsen då det sades att ett älgförvaltningsområde i huvudsak skulle omfatta en avgränsad älgstam utan hinder av länsgräns där man istället använder naturliga barriärer eller skapade sådana i landskapet. Vi har därför på flera sätt och vid flera tillfällen under 2011 med början i Mars och framåt framfört önskemålet till både Jönköpings och Västra Götalands län att Hökensås älgskötselområde vill tillhöra samma älgförvaltningsområde som älgskötselområdena i Habo och Mullsjö kommuner. Om detta är under Västra Götalands län eller Jönköpings har för oss varit av mindre betydelse. Besvikelsen är därför stor när man nu läser beslutet och ser att man vill fortsätta dela älgstammen med administrativ gränsdragning!

Varför vill vi ändra beslutet för utformningen av älgförvaltningsområde 7 i Västra Götaland

Då det framförallt är utformningen av älgförvaltningsområde 7 i Västra Götaland vi vänder oss mot så utgår nedanstående från detta beslut och Jönköpings beslut påverkas naturligtvis då vi vill ha ett länsöverskridande älgförvaltningsområde.

Hökensås älgskötselområde överklagar detta beslut då vi anser att utformningen av område 7 inte följer 5§, 6§ och 7§ i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7)

Beslutet följer inte 5§ då älgförvaltningsområde 7 i huvudsak inte omfattar en avgränsad älgstam utan snarare delar av flera älgstammar uppdelade av administrativa gränser vilket i synnerhet gäller Hökensås området. I den mån man skapat området i samråd med markägarnas och jägarnas organisationer så anser Hökensås älgskötselområde att man inte skapat området med målet att få så bra älgförvaltning som möjligt utan man har istället hållit fast vi mänskliga administrativa gränser av oklar anledning. Hökensås älgskötselområde anser även att beslutet frångår det allmänna rådet att storleksordningen för områden i södra Sverige bör ha storleksordningen 50 000 hektar vilket gör att med nuvarande utformning av älgförvaltningsområde 7 så tappar man den lokala förankringen.

Beslutet följer inte 6§ då älgförvaltningsområde 7 inte tagit hänsyn till älgens naturliga rörelsemönster i landskapet. Älgen rör sig främst i eller utmed skog och gränserna borde därför skapats med utgångspunkt av den naturliga barriären sjön Vättern i öster och i söder den skapade barriären viltstängsel utmed riksväg 40. Man kan sen diskutera var lämpliga gränsdragningar i norr och väster men slätten runt Falköping ser vi som en självklar naturlig barriär vid älgförvaltning. De lämpliga gränsdragningar vi därför förordat tidigare har varit att dra gränsen i riksväg 46 i väster och i norr väg 193 alternativt väg 194. Vi har även varit öppna för andra liknande områden men knappast det som nu finns beslutat.

Beslutet följer inte 7§ då vi älgförvaltningsområde 7 inte är ändamålsenligt för att förvalta en älgstam. Eftersom man inte följt 5§ och 6§ så att man i möjligaste mån avgränsat området med naturliga barriärer så att området omfattar en avgränsad älgstam istället för delar av flera älgstammar så kan området heller inte ses som ändamålsenligt och borde därför göras om!

Hur vill vi ändra beslutet

Även om vi helst sett en utformning av älgförvaltningsområde som beskrivits ovan så tror vi att det skulle bli för stor process att göra om området i grunden. Vårt förslag är därför att den södra gräns som i beslutet går från riksväg 26 och följer länsgränsen österut till Vättern flyttas norrut. Vi vill att den går i riksväg 26 som här har viltstängsel och norrut tills man kommer till väg 193 och sedan följer väg 193 förbi Tidaholm och ut till Vättern.

På detta sätt kommer de större delarna av Hökensås skogsområde tillhöra ett och samma älgförvaltningsområde vilket bör tillhöra Jönköpings länsstyrelse enligt 3 c § andra stycket jaktförordningen (1987:905) då det mesta av ytan ligger i Jönköpings län. Gränsdragning blir i öster Vättern, i söder riksväg 40, i väster länsgränsen tills denna når riksväg 26 då gränsen fortsätter norrut i riksväg 26 tills man möter väg 193 som blir den norra gränsen. Se bifogad karta i bilaga 1.

Undertecknande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...