Jump to content

Ammunitionssamling


Recommended Posts

Någon mer som har intresse av att samla på sig massa gammal (och nyare) ammunition? Jag samlar mestadels på militär kulammo men har en del jaktpatroner i samlingen också. 

Hade jag lyckats med att lägga upp bilder hade här även funnits en bild på samlingen.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
killer_mouse

Någon mer som har intresse av att samla på sig massa gammal (och nyare) ammunition? Jag samlar mestadels på militär kulammo men har en del jaktpatroner i samlingen också. 

Hade jag lyckats med att lägga upp bilder hade här även funnits en bild på samlingen.

enkelt lägg in bilden på dator sen tar du fullständig redigerare så under skrivfält står "bifoga filer"

klicka "välj filer"  så är det bara att leta upp bilden och uppladda den sen står det infoga fil  klart :D

Link to post
Share on other sites
Vestjakt

Samlar på sådant jag hittar glömt på skjutbanan mest olika hylsor men lite tur har jag haft ;)

Samlingen hittills

9.3X62 hylsa

30-06 Oryx o-skjuten

9mm o-skjuten Speer gold dot polisens ammo

6.5x55 hylsa

Jakten fortsätter på mer :thumbsup:

Link to post
Share on other sites
jimbolo

Är det inte olagligt att innha skarp ammunition till kalibrar man inte har licens på?

Kan ju vara ett STORT problem om man samlar på skarp ammunition!

Link to post
Share on other sites
lsjonsson

Är det inte olagligt att innha skarp ammunition till kalibrar man inte har licens på?

Kan ju vara ett STORT problem om man samlar på skarp ammunition!

Man kan ju sätta dit en kula i hylsan utan krut o tändhatt. :thumbsup:

Link to post
Share on other sites
Ijahman

En man hade sålt sitt vapen men hade kvar 19 patroner till det. Detta bedömdes av domstol som olaga vapeninnehav och han fick ett mindre bötesstraff.

Att inneha patroner som man inte har vapen till är enligt vapenlagstiftningen inte tillåtet. Det är endast sådana vapen man äger för jakt eller målskjutning som man får inneha patroner till.

Man får också inneha andra patroner om man har tillstånd att samla patroner.

I Rikspolisstyrelsens Fap 551-3, 10 kap om förvärv av ammunition, finns ett allmänt råd att "allt innehav av ammunition utan tillstånd är straffbart, om innehavaren inte samtidigt har tillstånd att inneha vapen i motsvarande kaliber. Vissa bagatellartade innehav av ammunition bör dock normalt inte bli föremål för straffrättsligt ingripande. Det kan vara fråga om innehav av enstaka patroner eller ett helt obetydligt souvenirinnehav och liknande bagatellartade innehav, om inte särskilda omständigheter motiverar något annat."

Var går gränsen för ett bagatellartat innehav?

Om säljaren dessutom har möjlighet att sedermera låna tillbaka vapnet och då har kvar några patroner till det, ska även detta då räknas som olaga innehav? Ja, han kunde ju ha lämnat med patronerna till köparen och vid ett lån fått med sig en näve patroner.

Men det som gör denna bestämmelse så ologisk är att en vapenägare får lov att inneha de ingående delarna i patronen: krut, tändhattar, hylsor och kulor. Det är först när han sätter samman dessa delar till en patron i en kaliber som han inte har vapen i som det blir olagligt.

 

Källa: http://www.vapenagaren.se/vbl-0802/patron.htm

Är det inte olagligt att innha skarp ammunition till kalibrar man inte har licens på?

Kan ju vara ett STORT problem om man samlar på skarp ammunition!

Link to post
Share on other sites
Vestjakt

Visst är det olagligt och oansvarigt  men att ha en handfull blandade plugg i hörnet på en hylla inlåst i vapenskåpet ses av mig som en mindre "petitess. Lagen säger annorlunda och kommer dagen då polisen gör en husrannsakan så får jag väl ta mitt straff i värsta fall.

 

Tror dock att många med mig har lite diverse smått och gott ståendes och liggandes hemma och samlar damm ;)

Link to post
Share on other sites
Christian N

OK- stila i båten nu,

 

det är helt ok att ha ett fåtal patroner av olika slag utan att man har tillstånd för dem,  se följande länk som därefter uttrycks i FAP:en citerade ovan,

därtill kan konstateras att att även vapenlagen i sig ger uttryck för ett visst mått av samlande utan att det är straffbart.

 

"

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,
B) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna lag,
c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om skjutvapen eller ammunition som innehas av sammanslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av vapenhandlare,
d) innehar ammunition utan att ha rätt till det eller inte följer ett beslut att lämna över ammunition för inlösen,
e) överlåter ammunition till någon som inte har rätt att inneha ammunitionen,
f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,g Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan ska inte dömas om gärningen är belagd med straff enligt 1 §. Lag (2012:306).

 

I ringa fall ska inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av ammunition eller överträdelse av bestämmelserna i 5 kap. 6 §.

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan ska inte dömas om gärningen är belagd med straff enligt 1 §. Lag (2012:306). "

 

I korthet, det går utmärkt att ha ett antal skarpa plugg hemma utan bekymmer, känner man att det är/blir många, sök tillstånd.

 

Angående refen till Sverige Vapenägarförening, så kan det konstateras att den varken anger mål nummer tingsrätt eller någon annan källa, med andra ord är jag tveksam till sanningshalten, iofs kan någon utan att ha tänkt på det medgett de faktiska omständigheterna och medgett erhållande av strafföreläggande, ergo dömas för saken men för egen del framgår det klart av lagtext och FAP:en att det finns ett inte obetydligt straffritt utrymme.

 

/Christian

 

/Christian
 

Link to post
Share on other sites

Här är en gammal bild på min samling, det har tillkommit en del patroner sedan denna bild togs, mestadels modern militär ammo men även några gamla hagelpatroner.

 

post-4401-0-64583400-1364395014_thumb.jp

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
furiren

jag har en am samling skulle tro att det är ca 200-250 olika calibrar .

har en riktig raritet en orginal patron till en tysk  stg 44 cal 7,92 kurtz  . har även skjutit med en sån för ca 10 år sen .. har ev ett antal orginal tom hylsor att sälja av den ...

har även en tom hylsa från en A-10 Thunderbolt det står depleted urunium på hylsan den är  skjuten över bosnien ..

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...