Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE


https://www.AUTOdoc.SE
www.anglavakter.com


Sign in to follow this  
alias

Inhibition av vargjakten 2014 - motivering?

Recommended Posts

alias

Hej!

 

Hoppas att någon av er på SJF, som väl har läst inhiberingsyrkandena av NVV:s beslut, kan bringa lite klarhet i vad man har anfört som skäl för att begära inhibering av beslutet.

 

Kort och gott är det så illa med det svenska rättssystemet att vem som helst kan kräva inhibition av att myndighetsbeslut bara för att man inte håller med - eller ställer rätten något krav på sakliga skäl (tycker inte det har framgått av texterna på SJF:s hemsida)?

 

Gäller inhiberingen endast under normala överklaganstiden av ett beslut - eller gäller det fram tills ärendet prövats av en högre instans än den beslutsfattande, oberoende av tidsaspekten?

 

Tack på förhand.

 

MVH
Alias

Share this post


Link to post
Share on other sites
MartinJ1

Tänkte spä på med ett par frågor.

 

Finns det någon chans att överklagan hinner behandlas så det blir jakt?

 

Naturvårdsverket skall enligt dom själva inom kort ta beslut om delegering av skyddsjakt för varg, min fråga är om även beslut av licensjakt kan delegeras till länsstyrelse nivå? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
alias

Då gör jag ett nytt försök att få besked från Förbundet.

 

MVH
Alias

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Hej!

 

Hoppas att någon av er på SJF, som väl har läst inhiberingsyrkandena av NVV:s beslut, kan bringa lite klarhet i vad man har anfört som skäl för att begära inhibering av beslutet.

 

Kort och gott är det så illa med det svenska rättssystemet att vem som helst kan kräva inhibition av att myndighetsbeslut bara för att man inte håller med - eller ställer rätten något krav på sakliga skäl (tycker inte det har framgått av texterna på SJF:s hemsida)?

 

Gäller inhiberingen endast under normala överklaganstiden av ett beslut - eller gäller det fram tills ärendet prövats av en högre instans än den beslutsfattande, oberoende av tidsaspekten?

 

Tack på förhand.

 

MVH

Alias

Hej!

 

Jo man kan säga att jag har läst lite dokument kring detta och jobbat med frågan på sistone. Vi håller på själva och överväger att överklaga inhiberingsbeslutet. Jag kan inte säga mer förrän det är klart men beslut tas inom kort.

 

Skälen som SNF mfl anfört är att åtgärden att skjuta vargar är irreversibel, dvs man kan inte väcka liv i vargarna sedan de skjutits. Därför vill de vänta med jakten tills beslutet prövats i sak av domstolarna.

 

Domstolen har inte anfört några som helst skäl varför de tycker inhibition av jaktbeslutet är befogat, bara att det är det. Det går då inte att utläsa vad domstolen gått på vilket gör ett överklagande svårt att formulera. Detta faktum är något jag inte tycker är acceptabelt i en rättsstat. Hur ska man kunna tillvarata sina rätigheter om man inte vet skälen för domstolens beslut?

 

Inhibition, dvs att man stoppar ett beslut från att verkställas, behövs endast i sådana fall där beslutande myndighet beslutat att beslutet får verkställas innan det vunnit laga kraft. Laga kraft får ett beslut när det inte längre kan överklagas. Så är fallet när överklagandfristen gått ut (normalt 3 veckor från det att man fick del av beslutet) eller alla domstolar har prövat fallet. Det senare kan ta flera år och det första fallet med en obestämbar krets av taleberättigade gör ju också att man inte riktigt vet när man kan verkställa beslutet, dvs börja jaga.

 

Mvh

 

Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Tänkte spä på med ett par frågor.

 

Finns det någon chans att överklagan hinner behandlas så det blir jakt?

 

Naturvårdsverket skall enligt dom själva inom kort ta beslut om delegering av skyddsjakt för varg, min fråga är om även beslut av licensjakt kan delegeras till länsstyrelse nivå? 

Svaret är ja på båda frågor. Eller rättare sagt så kan kammarrätten upphäva inhiberingsbeslutet innan jakten ska börja, så det blir jakt. Hur stor chans är dock svårt att säga. Och delegering av licensjakt är möjlig, bara man bestämt miniminivån för aktuellt län. Så är inte fallet ännu varför NVV inte delegerade detta beslut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alias

Hej!

 

Jo man kan säga att jag har läst lite dokument kring detta och jobbat med frågan på sistone. Vi håller på själva och överväger att överklaga inhiberingsbeslutet. Jag kan inte säga mer förrän det är klart men beslut tas inom kort.

 

Skälen som SNF mfl anfört är att åtgärden att skjuta vargar är irreversibel, dvs man kan inte väcka liv i vargarna sedan de skjutits. Därför vill de vänta med jakten tills beslutet prövats i sak av domstolarna.

 

Domstolen har inte anfört några som helst skäl varför de tycker inhibition av jaktbeslutet är befogat, bara att det är det. Det går då inte att utläsa vad domstolen gått på vilket gör ett överklagande svårt att formulera. Detta faktum är något jag inte tycker är acceptabelt i en rättsstat. Hur ska man kunna tillvarata sina rätigheter om man inte vet skälen för domstolens beslut?

 

Inhibition, dvs att man stoppar ett beslut från att verkställas, behövs endast i sådana fall där beslutande myndighet beslutat att beslutet får verkställas innan det vunnit laga kraft. Laga kraft får ett beslut när det inte längre kan överklagas. Så är fallet när överklagandfristen gått ut (normalt 3 veckor från det att man fick del av beslutet) eller alla domstolar har prövat fallet. Det senare kan ta flera år och det första fallet med en obestämbar krets av taleberättigade gör ju också att man inte riktigt vet när man kan verkställa beslutet, dvs börja jaga.

 

Mvh

 

Ola

 

Hej Ola, och tack för ditt svar.

 

 

Betyder SNF:s anförande om att vargjaktens effekt är irreversibel att vi kommer att få samma debackel varje gång en LST beslutar om skyddsjakt (en varg blir rimligen inte mindre död om den skjuts under skyddsjakt än under licensjakt)?

 

Hur kan SNF m.fl. ens ha en talan i dessa frågor? Har alla intresseorganisationer möjlighet att överklaga t.ex. ett beslut om viltförvaltning, eller har miljö/bevarandeorganisationer en särställning (lagrum eller liknande som anger detta efterlyses)?

 

Normalt hade jag förutsatt att sakägarna i viltförvaltning borde vara markägare och jakträttsinnehavare (i den mån detta nu inte är samma person/er) och den myndighet som har tillsynen i jaktfrågor - i dagsläget NVV.

 

Nu får jag blotta min bristande kunskap på juridikområdet och ställa frågan vad det är som gör att vi inte riskerar att få samma problem med andra arter som vi har licensjakt på (är risken rent juridiskt olika att få överklagan av beslutad tilldelning på älg, lo, björn)?

 

Borde inte en bristen på domskäl vara tillräckligt för en JO-anmälan, med motiveringen att ett domslut utan domskäl försvårar möjligheten för en part att överklaga domslutet, samtidigt som domens värde för tolkning av lagstiftningen blir nära noll.

 

MVH

Alias

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Hej!

 

Hittills har det ju varit lugnt när det gäller skyddsjaktsärendena på den fronten och SNF mfl skriver i sin inlaga att vid skyddsjakt så kan de möjligen acceptera viss decimering av stammen, så vi får se. Nu när länsstyrelserna får besluta om skyddsjakt på varg från 1 februari så ska deras beslut överklagas till naturvårdsverket, och då är tanken från regeringen att domstolarna inte ska kunna stoppa jakten.

 

När det gällde talerätten så har normalt enligt svensk lag "den som är berörd" rätt att överklaga beslut. Kamarrätten kom dock till slutsatsen förra året att vissa miljöorganisationer skulle få talerätt i vissa frågor med anledning av att Sverige undertecknat den sk Århuskonvetionen. Maila mig så kan du få alla domar om du vill för genomläsning.

 

Jo självklart kan alla andra beslut rörande de stora rovdjuren ifrågasättas/överklagas om man vill det. Sannolikheten till framgång är dock mindre eftersom vi där har en större enighet för de andra rovdjurens gynsamma bevarandestatus. Bla därför tror jag inte SNF mfl agerat där, sedan tar dessa processer mkt tid och resurser och inte ens de har väl omåttligt med tid och pengar.

 

Och slutligen har jag funderat tanken på en JO-anmälan som sagt men om vi väljer att göra en sådan återstår att se.

 

Mvh

 

Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...