Jump to content

Jobba på Svenska Jägareförbundet


Recommended Posts

Hej, vad kan man jobba som på Svenska Jägareförbundet?. Måste man gå högskola för det?.

Mvh sakkis10

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Hej Sakkis10,

vi har idag c:a 110 anställda och utför förstås en hel del olika arbetsuppgifter och har olika kompetenser. Den största gruppen som arbetar direkt med jaktliga frågor är jaktvårdskonsulenterna. De flesta av dem har en minst treårig högskoleutbildning, normalt med skoglig eller biologisk inriktning. Det gäller dock inte alla. Något vi saknar men skulle behöva är mer teoretisk och praktisk kompetens inom jordbruk, typ lantmästare eller agronom.  Bland oss som jobbar nationellt direkt med jaktliga frågor så har i princip alla fyraåriga universitetsutbildningar i bagaget och många är dessutom forskarutbildade. Inom mårdhundsprojektet finns det även tjänstemän som framför allt har en mycket stor fältvana och jaktlig erfarenhet. Sedan har vi en stor grupp administratörer, både på våra fältkontor och nationellt. De arbetar dock inte lika tydligt direkt med jaktliga frågor. Sedan är en hel del personer på olika vis knutna till Svensk Jakt, normalt med en journalistutbildning och/eller medieutbildning på högskolenivå.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Outdoorsman

"PR-expert" känns som en svepande formulering, Henke. Vi har en Medlems- & marknadschef, vi har en kommunikationschef och vi har en chef för opinionsbildning. Alla med relevanta utbildningar för sina arbetsuppgifter och alla tre har fått sina nuvarande befattningar under senare år. Sedan måste alla vi som möter medlemmar, allmänhet och olika intressenter eller skriver i media förstås ha en grundläggande kompetens när det gäller kommunikation och opinionsbildning. Att vässa den förmågan arbetar vi kontinuerligt med, men visst finns det mer att göra. Det är en av de faktorer som de flesta av våra tjänstemän just lyft fram som önskvärd kompetensutveckling.

Link to post
Share on other sites
henke67

Japp det är en svepande formulering. Det beror på att man i ett företag kan välja lite vilken titel och vilket uppdrag man i detalj ger den personen. Men jag ser med tillförsikt fram mot er kompetensutveckling på området. Den behövs, och det främst på det strategiska planet. Det är inte du och Linkis som är i störst behov av kompetensutveckling där. Det är när man drar upp strategier och bestämmer policys som man behöver förstå vad de ställer till med och hur man motverkar de negativa effekterna. Så med risk för att bli lite off-topic. Har era chefer för oppinionsbildning och kommunikation blivit tillfrågade om den nya vapenpolicyn, vad den skall uppnå och hur detta skall kommuniceras. Och förhoppningsvis även hur man hanterar situationen "så länge"...

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Mja Henke,

vi tjänstemän deltar självfallet normalt i arbetet med att ta fram riktlinjer och policies i de frågor vi ansvarar för. Sedan är det självfallet så att vi har massor med synnerligen kompetenta förtroendevalda med vitt skilda kompetenser från yrkeslivet och praktiska erfarenheter. Vi måste  alla i våra respektive roller kontinuerligt fundera över hur olika ställningstaganden kommer att tas emot av våra medlemmar, jägarna, allmänheten, media osv. Och det är ju just för att några funderat över detta som vi har riktlinjer för hur vi ska hantera vapenfrågor. Även om nu en hel del här inne måhända tycker att man gjort en felaktig värdering av vad det finns för potentiella risker och hur vi bör positionera oss.

 

Vi har inlett en process där vi ser över riktlinjerna. Självfallet ingår opinionsbildning och kommunikation i den processen. Tills det finns ett nytt beslut gäller nuvarande riktlinjer.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...