Jump to content

Revidering vapenpolicy del 2


Recommended Posts

Finskavapen

Eftersom förra tråden låstes får jag väl fortsätta här och invänta svar nästa vecka.

Om nu sjf för min talan ( trots att jag gått ur förbundet 2008) , varfår måste jag då bli medlem för att få yttra mig?

Ni vill ju verkligen tro på att man både kan äta kakan och ha den kvar verkar det som ?

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Vi utalar oss inte som representanter för dig inom ramen för AU. När det gäller dagens hantering av vapenfrågor svarar vi PM i egenskap av jaktlig expertis. I detta fallet vilka vapen vi anser är lämpliga för jakt.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Det är intressant att notera vad folk kan sväva iväg och hitta på i den här frågan när man är borta på semester. De flesta har ju inte koll på sin världsbild - sorgligt. Gå direkt till källan och be om svar innan ni gissar och fabulerar. Det finns mail och telefon och då kan ni få svar direkt från källan. Hur det fungerar med vapenfrågor inom SJF framgår i annan tråd. Har ni synpunkter på våra riktlinjer i vapenärenden kan ni skicka dem till mig direkt eftersom jag jobbar med frågan under styrelsens ledning. Jag är tjänsteman och ska följa vad min styrelse tycker och nu när styrelsen i en arbetsgrupp gör den planerade översynen samtidigt som NVV och polisen gör sina så är det ju läge att tycka till. Sedan skrivs det fast igen för några år framöver sannolikt. Och är man medlem så lyssnar vi ännu mera eftersom att man då har en möjlighet att när förslaget går ut på remiss i organisationen påverka sin krets- eller länsförening i deras syn på saken. Oseriösa och otillbörliga personangrepp beaktas inte. Att skjuta på budbäraren är ett alldeles för vanligt fenomen!

Link to post
Share on other sites
henke67

Ja Ola vi har mog alla varit med om att ärenden svävar iväg när man är på semester. Det har varit många ppståenden och tyckanden. Somliga mer vältaliga än andra. Du kanske skulle kunna göra en liyen sammanfattning av din och förbundets syn på det hela och väg framåt?

Link to post
Share on other sites
wankelfåne

Jag har personligen bätt om svar och ändring i yttrandet gällande heckler och Koch, vilket i dagsläget inte stämmer särskilt väl.

Kontaktade dig Ola angående detta för 3 år sedan, o än har det inte skett nån verkstad.

Hur ska vi göra som anser att vägen genom krets och länsförening är på tok för lång, då frågan, som i detta fallet, är av mer akut karaktär?

Hur ska kretsarna hantera fallen där styrelsens frångått motionärens intention, vilket var fallet då man 2007 från motionären sida efterlyste ett icke personligt tyckande men att det uppenbar blivit mer av den varan?

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Henke - förbundets syn framgår som sagt i annan tråd i denna area. Dagens riktlinjer finns också på förbundets hemsida. Vad som händer framöver får vi se när styrelsens arbetsgrupp om översyn av riktlinjerna arbetat färdigt, frågan remissbehandlats och styrelsen fattat beslut.

 

Wankelfåne - bara för att du har din åsikt så innebär inte det att den är korrekt och förbundet får ha sin egen. Vill du ändra på den så är det via krets- och länsförening du får föra din talan när vi går ut med remiss sannolikt under hösten. Det går också bra att framföra den direkt till mig så beaktar vi det i vårt arbete.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Finskavapen

Vad säger att förbundets åsikt är mer rätt ? tydligen är förbundets åsikt inte förankrad bland folket, det syns tydligt på reaktionerna på flera forum och media. en bra utgångspunkt vore väl att remisser beaktas och utgår från det som har förankring hos de som skall styras av den eller ?

Där ingår alla som söker vapenlicens, inte bara medlemmar i sjf.

 

Så vore det inte en bra början att en ev policy om den nu verkligen behövs upprättas i samarbete med alla förbund som har medlemmar som har vapen?

Link to post
Share on other sites
henke67

Tack för svaret Ola. Jag hittar policyn men jag ser inte riktigt vilken riktning man är påväg mot. Det är synd om vi inte kan ha en öppen diskussion om vart man vill redan i ett tidigt skede. Tycker fortfarande att ett sammanfattande inlägg hade gjort nytta.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Det är lite svårt att ha en öppen diskussion med ca 155 000 medlemmar samtidigt utan förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med två från styrelsen en konsulent ansvarig för skyttefrågor och jag som tjänsteman ansvarig för vapenfrågor att diskutera fram ett förslag. Detta förankras sedan i styrelsen och går ut på remiss till hela organisationen. Det blir då förankrat hos våra medlemmar. Det är så medlemsorganisationer fungerar - vi jobbar för och med våra medlemmar - inga andra. Så de som går ur förbundet har inga möjligheter att påverka förbundet rent formellt. Man är dock välkommen att göra inspel och då kan man som sagt i första hand kontakta mig men även tex Torbjörn Lövbom i förbundsstyrelsen som leder gruppen. Och jag undrar vem det är som både vill äta kakan och ha den kvar... Man går ur förbundet och vill ändå bestämma över det?

 

När det gäller andra förbund så har vi en kontinuerlig och bra dialog med samtliga större och en del mindre aktiva organisationer, såväl skytte- liksom jaktorganisation(er). Vi värnar dock om jakten och vårt skytte och lägger oss inte i vad andra gör. Vi stödjer dem dock aktivt - liksom alla andra stödjer oss - när det gäller gemensamma frågor och ingen motarbetar någon annans verksamhet. Vi har haft avstämningar med JRF och yrkesjägarföreningen när vi skrev vår nuvarande vapenpolicy 2012 men övriga organisationer som inte har med jakt att göra har egentligen inget att tillföra när det gäller jaktvapen - lika lite som vi ska påverka deras skyttereglementen.

Link to post
Share on other sites
henke67

Tackar för svaret men skulle bli mycket gladare om du kunde skriva något mer om inriktningen. Jag är visserligen medlem men har du hängt med i den debatten så vet du vad jag tycker om den något föråldrade demokratiprocessen inom förbundet. Där tror jag alltså inte att jag kan påverka om jag så hade 70% av medlemmarna i ryggen. Sätter därför mitt hopp till ledningen.

Tex så skulle jag vilja veta om ni tänker låta polisen veta vilken fråga ni egentligen svarar på. Och hur ni ser på att pistolgrepp faktiskt gör det enklare att lära sig skjuta och därmed borde minska skadskjutningar. Och om ni gjort någon undersökning kring vad Svensson tycker verkar militärlikt?

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Innan vi kommit fram till något kan jag ju inte säga något om inriktningen, tyvärr.

Link to post
Share on other sites
wankelfåne

Jag har personligen bätt om svar och ändring i yttrandet gällande heckler och Koch, vilket i dagsläget inte stämmer särskilt väl.
Kontaktade dig Ola angående detta för 3 år sedan, o än har det inte skett nån verkstad.
Hur ska vi göra som anser att vägen genom krets och länsförening är på tok för lång, då frågan, som i detta fallet, är av mer akut karaktär?
Hur ska kretsarna hantera fallen där styrelsens frångått motionärens intention, vilket var fallet då man 2007 från motionären sida efterlyste ett icke personligt tyckande men att det uppenbar blivit mer av den varan?

Henke - förbundets syn framgår som sagt i annan tråd i denna area. Dagens riktlinjer finns också på förbundets hemsida. Vad som händer framöver får vi se när styrelsens arbetsgrupp om översyn av riktlinjerna arbetat färdigt, frågan remissbehandlats och styrelsen fattat beslut.

 

Wankelfåne - bara för att du har din åsikt så innebär inte det att den är korrekt och förbundet får ha sin egen. Vill du ändra på den så är det via krets- och länsförening du får föra din talan när vi går ut med remiss sannolikt under hösten. Det går också bra att framföra den direkt till mig så beaktar vi det i vårt arbete.

 

Jag anser att förbundet med dig och din kollega i spetsen genom sina personliga ställningstaganden och tyckanden, kört fattalt i diket i delar av det aktuella yttrandet. Jag anser att förbundet är ute på väldigt djupt vatten när man i yttrande börjar dra paraleller med andra vapen en det efterfrågade, speciellt när man göra det utan att redovisa sin källa.

Jag har väldigt svårt att förstå vad andra av tillverkaren tillverkade vapen, har med det akulla vapnet att göra när man yttrar sig.

Det är enligt min mening i paritet med att Svenska Jägarförbundet skulle säga att Husqvarna 1900 med hänsyn av naturvårdsverkets regler inte kan användas för jakt pga. att den tillverkats av samma fabrikant som AK4 och har en liknande kolv som Gevär m/96 vilket är av militär ursprung. Eller att Carl-Gustaf slb 2000 inte skulle få användas för jakt pga. att det aktulla varumärket köpts upp från det svenka företaget FVV, som tidigare stått för tillverkningen av bland annat AK4, atumatgevär m/42 och kulsprutepistol m/45 och därmed pga. dess historiska ursprung inte inte uppfyller de aktuella kraven i nfs´s 2002:18.

Kan du då förstå att er skrivelse är ganska så knasig?

Speciellt då det inte stämmer med de uppgifter som jag inhämtat från tillverkaren, vilken genom både användarmanual och intyg intygat att det aktuella vapnet är ett cevilt vapen konstruerat och tillverkat för jakt.

 

Sen har jag en till fråga, varför går ni inte från förbundets sida ut och bemöter Nils-Olog Gärdins uttalanden. Utalanden där han indirekt uttalar att svenska Jägare medvetet vill bryta mot lagen? I detta fallet är det ju Herr Gärdin bryter mot lag och förordning genom tyckande. Jag känner mig veteligen ingen jägare som efterfrågat 30 skotsmagasin vi jaklig utövning.

Hur ser svenska Jägarförbundet på när polismyndigheten gör uttalanden som inte är verklighetsförankrade och som innehåller direkta lögner? Polismyndigheten håller som jag ser det på att förlora kontrollen över de ilegala vapnen, och för att förbättra staestik över den ända som är statistiskt mätbart dvs. det cevila vapenägandet, så går man fram med pråpåer om att det cecviliva vapenägandet skulle vara problematiskt vilket det statistiskt sätt inte är, vilket bevisats i flera utredningar.

 

För att få lite redundans genom förbundets censur publicerar jag givetvis mitt inlägg i flertalet trådar. O som vanligt skriver jag som en kratta pga. lite analfabetism, men det har som alla inteligenta vet, ingenting med inteligens att göra.

 

W

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Vi har gått ut med en kommunikation via Torbjörn Lövbom i förbundsstyrelsen, när det gäller inslaget i TV4 om Jägarnas Riksförbund och Polisen - se vår hemsida. Jag hänvisar till honom samt vår kommunikationschef Magnus Rydholm i det avseendet. Ring 077 1830 300.

 

Och när det gäller H&K 630 mfl så är det ju NVV som infört ett krav i sina föreskrifter på att ett halvautomatiskt kulgevär ska ursprungligen vara tillverkat för jakt för att vara tillåtet. Då blir det en juridisk tolkningsfråga hur långt man ska dra kravet på "ursprunglig". I vanligt tal så menar man nog med ursprunglig, just detsamma. Om man då tagit en "AK4" och byggt om den så den ska vara anpassad för jakt - vad är då ursprunget om inte en AK4? Samma resonemang förde Kammarrätten i Stockholm när de diskvalificerade Saiga Hunter nyligen.

 

Sedan är det ju så att vi tyckte att denna tolkning blir absurd eftersom NVV tidigare uttryckligen tillät H&K 630 mfl, varför vi tycker de borde ge dispens när det gäller detta vapen. MEN det förändrar inte grundregeln som oavsett vad alla inte verkar förstå har skrivits av ingen annan än NVV! I det här fallet vill vi att vapnet ska få användas men NVV sätter stopp! I ett annat känt fall är det tvärtom men det är bara SJF som kritiseras - intressant...

Link to post
Share on other sites
wankelfåne

svarade även på mitt andra inlägg till Ola.

Det roliga är ju att SJF tyckte att den H&K 630, 770 & 940 som du pratar om borde få användas för jakt. Däremot ansåg vi att den inte uppfyllde NVV krav eftersom man förbjuder halvautomatiska kulgevär med militärt ursprung.

Vilka felaktigheter och värderingar menar du? Dessvärre är det ju så att i princip alla regler måste tolkas i viss mån - i annat fall skulle man få skriva så omfattande regelverk att det blir ohanterligt. Vilka fel menar du att jag har gjort, förutom din åsikt om nämnda H&K-modeller som jag besvarat?

2007 års motion som inte ville ha olika bedömningar i landet har vi hanterat väl eftersom yttrandena sedan dess kanaliseras via den juridiska avdelningen efter ett samråd med ansvarig konsulent. Och det är inte mitt tyckande - det är Svenska Jägareförbundets tyckande! Tidigare besvarade en annan kollega remisser från polisen och numera gör jag det, men det är för förbundets räkning. Om man läser våra detaljerade rlktlinjer så finns väldigt litet utrymme för någon som helst tyckande. Däremot måste visa termer i viss mån tolkas, tex kravet på ursprunglighet i NVV föreskrifter om halvautomater.

Frågan om tolkning är ytterst en fråga för jurister att hantera - det är ju domstolarna som prövar regelverket efter att polisen fattat sitt beslut. På samma sätt hanterar SJF det - vi har juridiska avdelningen med kompetenta jurister som förstår hur regelverket är uppbyggt och lärt sig metoder för att tolka dem till skillnad från den "vanlige jägaren". Den juridiska avdelningen ansvarar och tar in den sakkunskap som behövs vid behov. I den mån det inte finns kompetens inom organisationen vänder vi oss till andra källor. Så jobbar även tex domstolarna.

Nu skrev jag mitt svar i en annan tråd, så kan det går när inte haspen är på... Nu får jag dock möjlighet att konkretiser frågeställningen något.

"Det roliga är ju att SJF tyckte att den H&K 630, 770 & 940 som du pratar om borde få användas för jakt. Däremot ansåg vi att den inte uppfyllde NVV krav eftersom man förbjuder halvautomatiska kulgevär med militärt ursprung."

Redan här utförs den första tvivelaktigheten.

-Har polismyndigheten efterfrågat en tolkningen av NFS?

-Vart i NFS står det att hänsyn skall tas till ett annan av tillverkaren tillverkad vapenmodell när yttrandet lämnas? Skall inte hönsyns enbart tas till det aktuella vapnet som frågan gäller?

-Vilken källa kan du hänvisa till när du drar parallellen mellan 2 olika av tillverkaren tillverkade modeller?

-På vilket sätt anser du att hänsyns skall tas till det vapen som yttrandet inte gäller? Mig veterligen skiljer det sig flera årtionden åt i framtagandet av vapnen och dess konstruktionsprocess, dvs. så är det 2 unika händelser och beslut.

Vad säger att heckler och koch 770, 630 940 inte är framtagna genom en unik konstruktionsprocess med målet att skapa ett jaktvapen?

Varför väljer svenska jägarförbundet i det aktuella yttrandet att hänvisa till ordet konstruktionprincip? Ett ord som varken nämns i lag eller föreskrift.

- Kan du citera till den riktlinjen som säger att hänsyn skall tas till olika vapen, framtagna av samma tillverkare, genom olika konstruktionsprocesser, som råkar använda sig av samma låsning?

Mina svar på dina frågor samt ev. följdfrågor:

"Vilka felaktigheter och värderingar menar du? Dessvärre är det ju så att i princip alla regler måste tolkas i viss mån - i annat fall skulle man få skriva så omfattande regelverk att det blir ohanterligt. Vilka fel menar du att jag har gjort, förutom din åsikt om nämnda H&K-modeller som jag besvarat?"

De felaktigheter och egna värderingar du gjort är enligt min mening, när du i din proffesion och utan källa redovisar fakta, som efter mina efterforskningar visat sig felaktig (intyg från tillverkare och användarhandbok), samtidigt som din chef har redovisat att du inte innehar någon dokumenterad vapenteknisk och vapenhistorisk kompetens. Därmed så blir dina utalanden utan källhänvisning i detta fallet ytterst tveksamma källkritiskt sätt.

Vidare så anser jag att du gör fel när du blandar in ett annat vapen i redovisningen av fakta om ett vapen som tagits fram genom en unik konstruktionsprocess, flera årtioenden efter det vapen som du hänvisar till. Vidare väljer du att tolka en lag vilken, enligt min och många med migs mening inte är din uppgift, och genom detta för fram förbundets mening på ett felaktigt sätt.

Vidare använder du ord som "konstruktionsprincip", som inte finns nämnt i någon lag eller föreskrift.

Ett ord som enligt min mening är lika allvarligt att använda som det av förbundet yttrade ordet "modulärt", vilket kan leda till ett totalt förbud av civilt vapenägande i Sverige.

Jag anser att kanalisationen av yttranden genom dig, efter att ha sett dessas kvalitet, är ett hot mot rättssäkerheten och demokratin.

Jag kommer vidare begära ut alla inkomna och utgående epost, samt diarieförda brev mellan SJF och polismyndigheten, och kommer när dessa blir mig tillhanda att göra en djupare granskning av förhållandet mellan RPS och Svenska jägareförbundet. Det är viktigt att dessa kontakters omfattningen kartläggs, och om diskreta kontakter förekommit, skall detta komma upp i ljuset till samtliga svenska jägares vetskap.

/W

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Nu blir det lite upprepningar här - jag bemöter det jag uppfattar som nytt. Dessutom blandar du mina texter med dina så den som läser det inte förstår vems ord som är vems, så det blir rörigt, men jag gör ett försök.

 

1. När polisen ber om ett yttrande om ett vapen enligt vapenlagen är lämpligt för jakt, så börjar man med att titta på NFS som sätter användarreglerna för jakt. Uppfylls inte dem så är det kört. Därefter går man in på en bedömning på om vapnet är lämpligt för jakt, i något avseende och kommer fram till en slutsats.

 

2. I NFS står att man ska titta på ett vapens ursprung. Om en modell är en vidareutveckling från en annan så kommer den ju med i bilden.

 

3. Vi har bla läst Håkans Spuhrs artikel i Jakt & Jägare.

 

4. Ordet konstruktionsprincip blir missvisande i det yttrande som författades av en kollega till mig för ett antal år sedan. Det var innan vi hade nuvarande policy i nuvarande lydelse.

 

5. Vi skriver inga vetenskapliga alster utan uttrycker vår åsikt och då känns källhänvisningar lite konstigt.

 

6. Det finns ingen vapenhistorisk eller vapenteknisk utbildning i Sverige idag såvitt jag känner till. Bössmakarskolan som fanns för några år sedan är nedlagd och vissa har genomgått den utbildningen. Jag har dock studerat juridik till skillnad från de flesta andra som debatterar denna fråga, vilket är det primära när man ska tolka regler.

 

Vi skriver cirka 100 yttranden varje år till olika handläggare och har löpande kontakter med bla polismyndigheten, såväl skriftligen som muntligen via telefon och personliga möten. Detta sker dels i samband med vårt allmänna uppdrag om att tillhandahålla information till bla myndigheter i frågor som har samband med jakt samt dels då vi försöker påverka beslutsfattare när det gäller tillämpning och tolkning av tex vapenlagen och åstadkomma förändringar i densamma som gagnar jägarkåren och våra medlemmar. Vi har inget att skämmas över! Det vore dock mer produktivt om du riktade din energi mot NVV så de ändrar sina regler så de tillåter H&K 630 mfl istället.

Link to post
Share on other sites
wankelfåne

Klarar inte polisen själva av att tolka nfs? Vem har givit er det uppdraget?

Mig veterligen har tillverkaren intygat att det aktuella vapnet är framtagen genom en unik konstruktipnsprocess, vad styrker ert ställningstagqnde är riktigt?

Link to post
Share on other sites
wankelfåne

 

 

    

När jag läser FAP 551-3 sidan elva, angående Svenska jägarförbundets uppdrag i polisens uppdrag så står det att läsa:
citat" Vid behov av kompletterande upplysningar i frågor som rör jakt
kan tillståndsmyndigheten inhämta upplysningar från Svenska Jäga-
reförbundet regionalt (verksamhetsområde), i första hand vad gäller
behov av vapnet samt vapnets lämplighet. I svårbedömda ärenden av
principiell betydelse kan yttrande inhämtas från Svenska Jägareför-
bundet. Beträffande frågor om klassindelning av ammunition och
andra frågor av teknisk eller principiell natur kan yttrande inhämtas
från Naturvårdsverket." slut citat
Som jag tolkar det när jag läser FAP, så skall inte jägarförbundet uttala sig i frågor som gäller teknisk natur. Det är enligt FAP naturvårdsverkets uppgift.
Hur kan du Ola jusridiskt tolka det som om du skall tolka nfs åt polisen?
 
Min syn på det hela är som sådan när det gäller det aktuella yttrandet. Att hade ni från er sida skrivit något i stil med att citat" Det aktuella vapnet fyller väl sin uppgift när det används vid jaktliga sammanhang och var enligt föregående jaklag tillåtet att användas för jakt. Vi anser därmed att det aktuella vapnet är lämpligt att användas vid jakt. "
Hade ni inte gjort något fel.
Nu står det uppenbart i polisens FAP att vid tekniska frågor skall man inte vända sig till er utan i stället naturvårdsverket. Jag finner det därför ytterst konstigt när du påstor att det så vist är fallet.
Vilket föreskrift, lag eller allmända råd kan du hänvisa till som styrker din åsikt i frågan Ola?
 
 
 
Link to post
Share on other sites
henke67

Ola.

Stämmer det verkligen att en halvautomat måste vara konstruerad för jakt? Jag hade för mig att det räcker med civilt. Finns ju annan civil användning. Förutom diverse skyttedicipliner bör man även notera att polis och home defence är civilt...

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Wankelfåne - det är regeringen som gett oss ett allmänt uppdrag att bla ge information till myndigheter. Sedan är det upp till varje myndighet att ställa frågor till vem de vill. Och nä de flesta vapenhandläggare har dålig kunskap om jakt och vapen och därför frågar de oss. Men visst klarar den samlade polismyndigheten med såväl jurister som tekniker att tolka den själva, och de har de också gjort ibland. Men det är ju inte alltid den tolkningen behöver stämma överens med Naturvårdsverkets tolkning eller vår.

 

Jag förstår inte vad du menar om konstruktionsprocess och att vi skulle ha uttalat oss om det? Hur vapen tillverkas känner jag inte till har diskuterats av oss i våra yttranden.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Wankelfåne - RPS gamla FAP (de heter ju polismyndigheten numera) är allmänna råd riktade till polisen. De är inte formellt bindande för polisen och än mindre för någon annan såsom SJF. Vill polisen fråga oss så kan vi svara och till viss del är vi skyldiga att svara genom det allmänna uppdraget från regeringen. Sedan är det så att NVV under många år i princip inte svarade på remisser från polisen och då var det inte så långt att fråga oss istället.

Link to post
Share on other sites
henke67

Intressant läsning. Det verkar som NVV gör ganska stor skillnad mellan just halvautomatiska vapen och övriga. Utseende verkar inte spela någon roll alls vad gäller övriga vapen. Och det finns inget som motsäger pistolgrepp. (Om vapnet fortfarande är avsett att läggas an mot axeln) Och har du läst mina tidigare inlägg i den här debatten så vet du att jag vurmar lite extra just för pistolgrepp då de underlättar korrekta avfyrningar. Så frågan är om du hittar något i någon regel som motsäger att den nya policyn skall medge pistolgrepp?

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Frågan är ju hur man ska se på NVV begrepp om att en halvautomat ska se ut som ett konventionellt jaktvapen? I den nuvarande policyn har bla syftet varit att försöka hitta objektivt fastställbara kriterier och hänga upp det på. Vår utgångspunkt då var att titta på moderna militära gevär och vilka typiska attribut de har och då är ett rent (eller fristående) pistolgrepp ett sådant som förekommer där till skillnad från på vad vi uppfattar som konventionella jaktvapen. Hur detta ska bli i framtiden får vi se när arbetet är klart. Vår policy beror ju också på om och hur NVV respektive polisen ändrar i sina föreskrifter och allmänna råd som de själva beslutar om...

Link to post
Share on other sites
henke67

Det där var väl ändå ett politiker svar? Men vill du skapa istället för att motverka vilda spekulationer så har jag svårt att stoppa dig. Just nu tolkar jag dig som att du/ni hellre tar onödigt många skadeskjutningar än riskerar att några halvautomater med pistolgrepp skulle slinka igenom om pistolgrepp blev vanligt förekommande på bult/bryt pangar. Stämmer detta?

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Jag är varken politiker eller siare för den delen som du verkar vilja ha mig till. Innan arbetet är klart är det inte klart. Du får låta dig nöja dig med det. Jag kommer aldrig att kunna besvara frågan innan beslut är taget. Men vad NVV och Polisen kommer fram till kan jag gissa något om. Om vi inte finns för att ta debatten med dem och bromsa deras iver att förbjuda halvautomater (kom ihåg Doris utredning) så tror jag ju inte det blir lättnader i regelverket utan istället skärpningar. Och den bollen har de herrar som börjat driva sina egna rättsfall för sitt eget personliga intresses skull satt igång, inte vi. Jämför brandmannen som skulle ha sitt (tror jag) 27:e enhandsvapen och drev fram en lagstiftning med 5-årslicenser och vapengarderob för målskytte. Och de som höjer sina stämmor för att vi ska dra tillbaka vår politiska kompromiss när det gäller lämpliga jaktvapen kommer för sent att inse att detta bara innebär att deras intresse kringskärs ännu mer när myndigheterna får härja fritt. Jag kommer att påminna dem om "vad var det jag sa" sedan - det kan du lita på.

 

När det gäller skadeskjutningar så tror jag de förorsakas till största delen av att jägare skjuter på rörligt vilt som de inte behärskar istället för att invänta rätt tillfälle eller skapa det med en vissling eller liknande, alternativt inte tar stöd när de borde. Den statistiken står och faller inte med frågan om det rena/fristående pistolgreppets vara eller inte, särskilt inte om vi pratar halvautomater. Det första skottet ska ju vara dödande och innan man lossar ett skott ska man vara så säker man kan på att klara av det. Man ska inte förlita sig på att man kan rädda situationen med ett eller flera snabba skott extra, som lätt kan bli med dåligt kulfång - för att inte tala om var de kan ta i djuret med dålig köttkvalitet som följd. Man ska inte kompensera dåligt omdöme med många skott i magasinet och ett snabbt avtryckarfinger - det är dålig jaktetik.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...