Jump to content

revidering av förbundets vapenpolicy del 3


Recommended Posts

wankelfåne

fiberclass inlägg i nedanstående citat.

"Det är intressant att notera vad folk kan sväva iväg och hitta på i den här frågan när man är borta på semester. De flesta har ju inte koll på sin världsbild - sorgligt. Gå direkt till källan och be om svar innan ni gissar och fabulerar. Det finns mail och telefon och då kan ni få svar direkt från källan. Hur det fungerar med vapenfrågor inom SJF framgår i annan tråd. Har ni synpunkter på våra riktlinjer i vapenärenden kan ni skicka dem till mig direkt eftersom jag jobbar med frågan under styrelsens ledning. Jag är tjänsteman och ska följa vad min styrelse tycker och nu när styrelsen i en arbetsgrupp gör den planerade översynen samtidigt som NVV och polisen gör sina så är det ju läge att tycka till. Sedan skrivs det fast igen för några år framöver sannolikt. Och är man medlem så lyssnar vi ännu mera eftersom att man då har en möjlighet att när förslaget går ut på remiss i organisationen påverka sin krets- eller länsförening i deras syn på saken. Oseriösa och otillbörliga personangrepp beaktas inte. Att skjuta på budbäraren är ett alldeles för vanligt fenomen!"

 

Fortsätter med en fråga gällande förbundets hantering av dess vapenpolicy.

 

När jag inkom med en synpunkt gällande felaktigheter i det yttrande förbundet, med Ola i spetsen, gjort angående, heckler och koch 770, blev jag nonchalerad. Detta var redan innan den senaste policyn kom, vilen dock innehåller delar av det budskap som fördes fram i yttrandet. Det gjorde dock inte den förra policyn mig veterligen.

Hur skall vi vapenägare kunna ta er på Svenska jägarförbundet på allvar när ni blandar in felaktigheter, och egna värderingar i era yttranden?

Hur tror ni att motionären som år 2007 pga. att man ogillade Svenska jägarförbundets olika syn i olika län, samt de olika tyckanden som fanns hos individer i olika delar av organisationen, motionerade om en gemensam vapenpolicy, anser att ni har lyckat med ert arbete? Då det nu enbart är en person som får uttala sig och därmed framhäva sitt eget tyckande dvs. ditt egna Ola.

 

Jag har bett din chef att redovisa vilka dokumenterade kunskaper du har, gällande det vapenhistoriska och vapentekniska kunnandet. Han har låtit medela att du inte har några dokumenterade kunskaper inom det aktuella området.

Hur ska jag som vapenägare och Jägare med ungefär motsvarande kompetens som din Ola, kunna ta ditt arbete som seriöst då jag vet att du flertalet gånger gjort fel?

 

Postar detta i några trådar så att det inte kan censureras bort, då jag anser att detta måste komma upp i dagen.

Detta är inget som ni i jägarförbundet skall kunna tiga in i glömska.

 

Mvh. W

 

Då jag skriver som en kråka har det förekommit redigering.

Edited by wankelfåne
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Det roliga är ju att SJF tyckte att den H&K 630, 770 & 940 som du pratar om borde få användas för jakt. Däremot ansåg vi att den inte uppfyllde NVV krav eftersom man förbjuder halvautomatiska kulgevär med militärt ursprung.

 

Vilka felaktigheter och värderingar menar du? Dessvärre är det ju så att i princip alla regler måste tolkas i viss mån - i annat fall skulle man få skriva så omfattande regelverk att det blir ohanterligt. Vilka fel menar du att jag har gjort, förutom din åsikt om nämnda H&K-modeller som jag besvarat?

 

2007 års motion som inte ville ha olika bedömningar i landet har vi hanterat väl eftersom yttrandena sedan dess kanaliseras via den juridiska avdelningen efter ett samråd med ansvarig konsulent. Och det är inte mitt tyckande - det är Svenska Jägareförbundets tyckande! Tidigare besvarade en annan kollega remisser från polisen och numera gör jag det, men det är för förbundets räkning. Om man läser våra detaljerade rlktlinjer så finns väldigt litet utrymme för någon som helst tyckande. Däremot måste visa termer i viss mån tolkas, tex kravet på ursprunglighet i NVV föreskrifter om halvautomater.

 

Frågan om tolkning är ytterst en fråga för jurister att hantera - det är ju domstolarna som prövar regelverket efter att polisen fattat sitt beslut. På samma sätt hanterar SJF det - vi har juridiska avdelningen med kompetenta jurister som förstår hur regelverket är uppbyggt och lärt sig metoder för att tolka dem till skillnad från den "vanlige jägaren". Den juridiska avdelningen ansvarar och tar in den sakkunskap som behövs vid behov. I den mån det inte finns kompetens inom organisationen vänder vi oss till andra källor. Så jobbar även tex domstolarna.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...