Jump to content

Utesluten från ÄSO?


Recommended Posts

Kias Husse

Har ett ÄSO rätten att utesluta en enskild jägare ur ett jaktlag?

Tex pga av att ha skjutit "fel" djur eller med fel taggantal osv.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Hej!

 

Det normala är att ett ÄSO är en ideell förening bestående av olika jaktlag som i sin tur är ideella föreningar eller privatpersoner. I så fall kan ett ÄSO endast utesluta sina medlemmar, dvs jaktlagen. Endast de enskilda jaktlagen kan utesluta sina medlemmar. Kolla därför upp hur strukturen ser ut så har du svaret där.

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Nu är det inte av någon större vikt på så sätt..... Jag har blivit medbjuden på jakt i ett älgjaktslag som jag tidigare jagat i. Iom att mitt ordinarie lag börjar andra veckan så har jag tid att hänga på under första veckan. Så jag vet eg inte hur ÄSOt är uppbyggt men jag gissar ändå på att det är en förening av inblandade jaktlag/jaktledare.

Reglerna som sådana är rimliga och inget att yvas över. Ej heller lär det bli till något problem för iaf mig.

Men när jag fick se vad ÄSOt  hade för regler gällande avskjutning efter ett jaktledarmöte, reagerade jag på denna formulering:

 

"

Bestraffning om begränsningarna i tjuravskjutning beslutades vara följande:

För skytten; Första gången är det varning, andra gången avstängning från resten av jakten, tredje gången uteslutning ur laget. Varning gäller i 5 år.

För laget: Första till tredje gången sker antingen minskning av tilldelningen till nästa år eller detta inte är möjligt så är det tjurförbud i oktober. Upprepas detta en fjärde gång utesluts laget ur ÄSOt. Om kapitaltjur skjuts i september ska hornet förverkas!

"

 

Reglerna i sig säger jag inget om, men jag undrar om ÄSO har rätt att rikta sanktioner mot enskild skytt?

Själv ser jag det som något som laget i sig har att förhålla sig till. Det borde räcka om ÄSOt hotar med/har sanktioner mot laget.

Sen kanske man ska se det som en överenskommelse bland närvarande jaktledare att dom kommer att tillämpa uteslutning ur sina lag vid upprepade överträdelser. Men innebär det även att lag som inte närvarat vid mötet är bundna vid en sådan överenskommelse?

 

Jag kommer inte heller själv att ifrågasätta varken regler eller straff, men är i allmänhet nyfiken på vad som är juridiskt riktigt/hållbart här.

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Vidare så finns en följdfråga till.

Om ett jaktlag består av tex 5 olika markägare, varav en blir avstängd/utesluten ur laget. Kan laget eller ÄSOt hålla kvar marken i jaktlaget/ÄSOt trots att markägaren inte tillåts jaga i laget? Eller kan markägaren direkt i samband dra ur sin mark och själv jaga tex småvilt på sin egen mark tills dess att den kan ansöka om egen tilldelning på älg?

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Hej!

 

ÄSO är en frivillig sammanslutning så ingen kan tvingas kvar mot sin vilja och man kan heller inte tvinga sig kvar om de andra inte vill. Det måste vara frivilligt båda vägar alltså, sedan kan man i stadgarna ange former för hur och när man ska utträda eller bli utesluten. Du måste alltså kolla vad som står i stadgarna. Det du bifogat verkar vara någon typ av beslut fattade på någon typ av möte, och de är i vart fall inte hållbara mot enskilda jägare som inte är medlemmar annat än i sitt eget jaktlag. Är man ensam jägare på sin mark är det ju dock samma sak.

 

Mvh

Link to post
Share on other sites

Bara en tilläggskommentar: Ett äso har ingenting över huvudtaget att göra med småviltsjakten - ENBART älgjakt!

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Korrekt och ett ÄSO har inget heller att göra med jakträtten som sådan - den tillkommer de som är jakträttshavare. Det handlar bara om administration av älgjakt.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...