Jump to content

Skjuta råttor utan jaktlicens


Erik4392

Recommended Posts

Hej, första gången jag skriver här, ber om ursäkt ifall jag postar i fel ämne.

Vi har väldiga problem med råttor i området, de bygger bon och förökar sig under och i närheten av huset och inget verkar stoppa dem.. Anticimex har lagt ut råttgift och fällor, vet dock inte om det hjälper speciellt mycket. Undrar nu ifall det är tillåtet att skjuta råttorna med luftgevär. Har ett 5.5mm kalibers gevär (10 joule). Har också "predator polymag" jaktkulor med vass spets och hög penetreringsförmåga. Har inte jaktlicens och har aldrig skjutit ett djur innan så undrar om det är tillåtet helt enkelt. Kan inte se hur det skulle vara en mer plågsam metod än att använda vanliga fällor. tacksam för svar

Link to post
Share on other sites
Christian N

Nej det får du inte, att jaga med ett licensfritt luftgevär är både jaktbrott och djurplågeri och även om du ogillar råttor, förståligt så har även de viss rätt att avlivas utan lidande. /C

Link to post
Share on other sites

Och BTW så finns det inget som heter "jaktlicens". 

Det du behöver ha för att få jaga i Sverige heter jägarexamen,  och dessutom måste man lösa statligt jaktkort, men allt det där och mycket mer får du lära dig när du tar din jägarexamen ;)

Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, fredde_fmj said:

Om det dessutom är detaljplanerat område så behövs tillstånd från polisen för att jaga.

Ska man vara petig är det tillstånd för att avlossa "eldvapen" som man enligt ordningslagen behöver från polisen.
Du kan  t.ex. jaga med fällor inom detaljplanerat område förutsatt att alla andra krav för jakt med fälla är uppfyllda.

 

Ordningslag (1993:1617)

6 §   Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan.

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Christian N

Iofs korrekt, befogad fråga/ kommentar , hur löser man avlivningen då? /C

Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Christian N said:

Iofs korrekt, befogad fråga/ kommentar , hur löser man avlivningen då? /C

Jag pysslar inte med fällfångst själv, men frågan är ju intressant så jag funderade lite:

Det finns ju dödande fällor för vissa arter och då är det ett ickeproblem.

När det gäller fällor för levandefångst så kan man läsa följande:

Jaktförordning (1987:905) 12 a §
Vilt som har fångats i fångstredskap skall vid vittjningstillfället omedelbart avlivas eller återges friheten.
Första stycket gäller inte vid fångst i vilthägn av den viltart som hägnet är avsett för.
Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel. Förordning (2001:451).

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap NFS 2018:3 står det:

10 § Avlivning av fångat vilt är ett led i jakten och ska ske så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

11 § Vid avlivning med skjutvapen ska skjutvapnets kaliber och ammunition anpassas till viltarten och viltets storlek. Viltet ska skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att viltet förlorar medvetandet och inte återfår medvetandet innan viltet dött.

Det finns alltså vad jag förstår inget krav på att skjutvapen måste användas vid avliving av djur fångade i fälla.

Jägareförbundet har sammanfattat så här på en sida jag hittade:
Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel, däremot måste djuret avlivas på ett lämpligt sätt eftersom det annars kan bryta mot 27 § jaktlagen om att inte utsätta viltet för onödigt lidande och kan klassas som djurplågeri enligt Brottsbalken.

Fåglar och mindre djur borde kunna avlivas t.ex. med en "priest". Kniv eller spjut skulle kanske kunna uppfylla kraven för vissa arter. För större djur som räv och grävling blir det svårare, men man skulle ju kunna tänka sig att man har vidtalat någon annan som har skottlossningstillstånd, t.ex. en kommunjägare som kan komma och hjälpa till.

En annan möjlighet är ju att, om det är praktiskt möjligt, flytta ett fångat djur till en plats där man får skjuta. §36 i NFS 2018:3 medger det:

Transport och förvaring av fångat vilt 36 §
Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket jaktförordningen (1987:905) får...
...3. vilt som fångats i fångstredskap tillfälligt förvaras i samband med transport för att avlivas på annan plats,

 

Diskussionen kring det här är kanske lite akademisk och vi kommer en smula från ämnet. Jag ville bara påtala att jakt är tillåtet inom detaljplan, men att skjuta med krutvapen inte är det utan tillstånd från polisen. :)

 

https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/blanketter_ansokningar/avfangning-avlivning110922.pdf

 

Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, calski said:

Hur funkar det egentligen med råttfällor? är det egentligen en form av jakt och borde kräva jaktkort och allt sånt?

Har du en musfälla/råttfälla hemma räknas det som skyddsjakt enligt jaktförordningen Bilaga 4 stycke två, och är undantaget från jaktkort enligt jaktförordningen 49§.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905

 

Fällfångst kräver heller inte jägarexamen. Däremot måste man använda en fälla som är godkänd av Naturvårdsverket även för mössen i källaren. Det är dock tillåtet att sälja fällor som inte är godkända så det är upp till den som använder fällan att man har en korrekt fälla.

Själv har jag musfällan "Mjölner" stående i källaren. Den är faktiskt godkänd av Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/beslut/fangstredskap/forteckning-typgodkanda-fangstredskap.pdf

Mjölner Musfälla (original)

Link to post
Share on other sites
killer_mouse

Är det inte så att om en fälla är godkänd inom EU så räcker det att den uppfyller kraven som en liknade fälla i Sverige? 

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, killer_mouse said:

Är det inte så att om en fälla är godkänd inom EU så räcker det att den uppfyller kraven som en liknade fälla i Sverige? 

Det verkar ju stämma! Men om det ska anmälas till naturvårdsverket så borde det väl då vara med på deras lista över godkända fångstredskap, eller?

Jaktförordningen:

11 §   Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas.

Ett fångstredskap av en typ som har prövats i ett annat EU-land, Turkiet eller ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet får dock användas om produkten uppnår en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den svenska. Ett sådant redskap ska anmälas till Naturvårdsverket.

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...
A Valter

Hej. Jag har bemött samma problem i Årsta, Stockholm och tänkt på luftgevär också.

Av det som står i texten (Ordningslag (1993:1617), 3 kap. Allmän ordning och säkerhet, 6 §),

utläser jag bara att personer under 18 år ej får använda luftgevär i område med detaljplan.

Dock kommer råttor nog bara skadas av luftgevär (som ni antytt).

Här är det ju dock försvar av egendom som är anledning.

Link to post
Share on other sites
redtop
4 hours ago, A Valter said:

Hej. Jag har bemött samma problem i Årsta, Stockholm och tänkt på luftgevär också.

Av det som står i texten (Ordningslag (1993:1617), 3 kap. Allmän ordning och säkerhet, 6 §),

utläser jag bara att personer under 18 år ej får använda luftgevär i område med detaljplan.

Dock kommer råttor nog bara skadas av luftgevär (som ni antytt).

Här är det ju dock försvar av egendom som är anledning.

Det finns inget fall där du får jaga med ett licensfritt luftgevär. Gör du det så begår du jaktbrott, vilket redan står i tråden. Råttor är inget undantag.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
fredde 1

Jakt kan man väl bara utföra mot jaktbart vilt. Vad jag vet ingår råttor inte i denna kategori. Däremot kan det vara djurplågeri att använda ett vapen son inte dödar tillförlitligt. Eftersom det inte är jakt krävs inte ett för jakt tillåtet vapen. Endast djurskyddet är tillämpligt i detta fall.

Link to post
Share on other sites
6 hours ago fredde 1 sa:

Jakt kan man väl bara utföra mot jaktbart vilt. Vad jag vet ingår råttor inte i denna kategori.

NFS 2002:18 nämner ju råttor så det är ingen tvekan om att det är en "viltart".

Link to post
Share on other sites
Christian N

Se nedan om skyddsjakt, men strunt samma alla vilda  djur omfattas av jaktlagen, tamboskap o husdjur gör det inte, jaktlagen fungerar som så att den förbjuder all jakt/jaktmetod som inte uttryckligen är tillåten. 
 

Med andra ord, nej du får inte jaga råttor utan rätt utbildning och vapen./C
 

81794298-2AE3-4239-9BD5-56EC6DB07CB1.thumb.png.675cb92bb731e0b38a0ef9d0c38cb91a.png

Link to post
Share on other sites
Daltorpet
På 2019-09-16 at 07:45 redtop sa:

Har du en musfälla/råttfälla hemma räknas det som skyddsjakt enligt jaktförordningen Bilaga 4 stycke två, och är undantaget från jaktkort enligt jaktförordningen 49§.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905

 

Fällfångst kräver heller inte jägarexamen. Däremot måste man använda en fälla som är godkänd av Naturvårdsverket även för mössen i källaren. Det är dock tillåtet att sälja fällor som inte är godkända så det är upp till den som använder fällan att man har en korrekt fälla.

Själv har jag musfällan "Mjölner" stående i källaren. Den är faktiskt godkänd av Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/beslut/fangstredskap/forteckning-typgodkanda-fangstredskap.pdf

Mjölner Musfälla (original)

Intressant att inte fällor kräver jägarexamen. Hur funkar det med grytpistol? Behöver man jägarexamen för att söka licens på den? Eller räcker det med ett antal levande fällor och gott om mark att jaga på?

Jag avlivar mina storåttor med grytisen när jag tar dem i fälla men de är minimum 30cm också. De lever nog highlife bland spannmål, odlingar, ägg och kaninungar.

Link to post
Share on other sites
Patrik L

Apterar man en fälla som fångar eller dödar vilt så jagar man. 

 

Att vissa fällor avsedda för vissa vilt inte kräver att man löser jaktkort innebär just bara det, att man inte behöver lösa jaktkort. Undantag för skyddsjakt på råtta, möss och sorkar finns som alla andra vilt, t.ex räv och korp. Så mycket svårare än så är det inte.

 

Tittar man igenom NVs lista över godkända fångstredskap så finns det ett helt lass avsedda för möss och råttor. Att det sedan säljs andra än dom godkända är en annan sak. Ska vi dra saken till sin spets så är användandet av icke godkänd fälla för möss och råttor (t.ex. den klassiska hinken med vippbräda och glykol) ett jaktbrott, med allt vad det skulle innebära.

Det går alldeles utmärkt att jaga utan vapenlicenser, man får bara se till att hålla sig till dödande fällor.

Tar man råttor levande i fälla så får man avliva dom på liknande sätt och med samma medel och med samma krav på vapen som för andra vilt i samma klass.

 

Vad gäller grytpistolen så borde samma bestämmelser vid infångande av en levande råtta som en levande grävling gälla, även vad gäller tillsyn av fällan och egentligen även märkning. Har du inte möjlighet att avliva den humant så ska den släppas ut igen...

Jag hade inte satsat några pengar på att få licens på grytpistol för avlivning av råtta, men efter att ha sett vissa avarter så förstår jag i all fall varför man vill göra så.

Link to post
Share on other sites
redtop
10 hours ago, Daltorpet said:

Intressant att inte fällor kräver jägarexamen. Hur funkar det med grytpistol? Behöver man jägarexamen för att söka licens på den? Eller räcker det med ett antal levande fällor och gott om mark att jaga på?

Ska du söka vapenlicens med ändåmål jakt så krävs det idag att du har jägarexamen. 

Före 1985 fanns inget krav på jägarexamen, däremot tror jag att man skulle uppvisa någonslags intyg på att man hade tillgång till jaktmark för att kunna få vapenlicens med ändamål jakt.

Link to post
Share on other sites
Daltorpet
3 minutes ago redtop sa:

Ska du söka vapenlicens med ändåmål jakt så krävs det idag att du har jägarexamen. 

Före 1985 fanns inget krav på jägarexamen, däremot tror jag att man skulle uppvisa någonslags intyg på att man hade tillgång till jaktmark för att kunna få vapenlicens med ändamål jakt.

Ok då är jag med, tänkte om det gick under någon annan regel då man inte har skjutprov på grytpistol tex. Det är väl iofs bra att man behöver det som så, enda nackdelen jag tror är det blir fler som avlivar viltet inhumant. Då det blivit ganska dyrt med examen +allt som hör till med vapenskåp och själva pistolen och jaktkortet. Spec om det är till för "bara" råttor.

De riktigt stora råttbestarna kan vara tuffa att ta kol på så då är det skönt med 22lr. Jag hade en storråtta som bet igenom en arbetshandske en gång! De kan vara elaka som trafikskadade grävlingar också nästan? men iofs tar jag ju mina fångstkråkor med 22lr också, jag upplever att det blir mindre bråk och stress än att sitta inne i fällan och knacka ihjäl dem om det är många samtidigt.

Link to post
Share on other sites
fredde 1

Det visste jag inte att tom möss ingår i jaktbart vilt. Trodde det är skadedjur. Allt går ju att överdriva, men det finns ju värre exempel.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...