Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE
https://www.AUTOdoc.SE


Sign in to follow this  
Erik4392

Skjuta råttor utan jaktlicens

Recommended Posts

Erik4392

Hej, första gången jag skriver här, ber om ursäkt ifall jag postar i fel ämne.

Vi har väldiga problem med råttor i området, de bygger bon och förökar sig under och i närheten av huset och inget verkar stoppa dem.. Anticimex har lagt ut råttgift och fällor, vet dock inte om det hjälper speciellt mycket. Undrar nu ifall det är tillåtet att skjuta råttorna med luftgevär. Har ett 5.5mm kalibers gevär (10 joule). Har också "predator polymag" jaktkulor med vass spets och hög penetreringsförmåga. Har inte jaktlicens och har aldrig skjutit ett djur innan så undrar om det är tillåtet helt enkelt. Kan inte se hur det skulle vara en mer plågsam metod än att använda vanliga fällor. tacksam för svar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian N

Nej det får du inte, att jaga med ett licensfritt luftgevär är både jaktbrott och djurplågeri och även om du ogillar råttor, förståligt så har även de viss rätt att avlivas utan lidande. /C

Share this post


Link to post
Share on other sites
redtop

Och BTW så finns det inget som heter "jaktlicens". 

Det du behöver ha för att få jaga i Sverige heter jägarexamen,  och dessutom måste man lösa statligt jaktkort, men allt det där och mycket mer får du lära dig när du tar din jägarexamen ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
fredde_fmj

Om det dessutom är detaljplanerat område så behövs tillstånd från polisen för att jaga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
redtop
28 minutes ago, fredde_fmj said:

Om det dessutom är detaljplanerat område så behövs tillstånd från polisen för att jaga.

Ska man vara petig är det tillstånd för att avlossa "eldvapen" som man enligt ordningslagen behöver från polisen.
Du kan  t.ex. jaga med fällor inom detaljplanerat område förutsatt att alla andra krav för jakt med fälla är uppfyllda.

 

Ordningslag (1993:1617)

6 §   Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan.

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian N

Iofs korrekt, befogad fråga/ kommentar , hur löser man avlivningen då? /C

Share this post


Link to post
Share on other sites
redtop
20 minutes ago, Christian N said:

Iofs korrekt, befogad fråga/ kommentar , hur löser man avlivningen då? /C

Jag pysslar inte med fällfångst själv, men frågan är ju intressant så jag funderade lite:

Det finns ju dödande fällor för vissa arter och då är det ett ickeproblem.

När det gäller fällor för levandefångst så kan man läsa följande:

Jaktförordning (1987:905) 12 a §
Vilt som har fångats i fångstredskap skall vid vittjningstillfället omedelbart avlivas eller återges friheten.
Första stycket gäller inte vid fångst i vilthägn av den viltart som hägnet är avsett för.
Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel. Förordning (2001:451).

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap NFS 2018:3 står det:

10 § Avlivning av fångat vilt är ett led i jakten och ska ske så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

11 § Vid avlivning med skjutvapen ska skjutvapnets kaliber och ammunition anpassas till viltarten och viltets storlek. Viltet ska skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att viltet förlorar medvetandet och inte återfår medvetandet innan viltet dött.

Det finns alltså vad jag förstår inget krav på att skjutvapen måste användas vid avliving av djur fångade i fälla.

Jägareförbundet har sammanfattat så här på en sida jag hittade:
Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel, däremot måste djuret avlivas på ett lämpligt sätt eftersom det annars kan bryta mot 27 § jaktlagen om att inte utsätta viltet för onödigt lidande och kan klassas som djurplågeri enligt Brottsbalken.

Fåglar och mindre djur borde kunna avlivas t.ex. med en "priest". Kniv eller spjut skulle kanske kunna uppfylla kraven för vissa arter. För större djur som räv och grävling blir det svårare, men man skulle ju kunna tänka sig att man har vidtalat någon annan som har skottlossningstillstånd, t.ex. en kommunjägare som kan komma och hjälpa till.

En annan möjlighet är ju att, om det är praktiskt möjligt, flytta ett fångat djur till en plats där man får skjuta. §36 i NFS 2018:3 medger det:

Transport och förvaring av fångat vilt 36 §
Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket jaktförordningen (1987:905) får...
...3. vilt som fångats i fångstredskap tillfälligt förvaras i samband med transport för att avlivas på annan plats,

 

Diskussionen kring det här är kanske lite akademisk och vi kommer en smula från ämnet. Jag ville bara påtala att jakt är tillåtet inom detaljplan, men att skjuta med krutvapen inte är det utan tillstånd från polisen. :)

 

https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/blanketter_ansokningar/avfangning-avlivning110922.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
calski

Hur funkar det egentligen med råttfällor? är det egentligen en form av jakt och borde kräva jaktkort och allt sånt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
redtop
51 minutes ago, calski said:

Hur funkar det egentligen med råttfällor? är det egentligen en form av jakt och borde kräva jaktkort och allt sånt?

Har du en musfälla/råttfälla hemma räknas det som skyddsjakt enligt jaktförordningen Bilaga 4 stycke två, och är undantaget från jaktkort enligt jaktförordningen 49§.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905

 

Fällfångst kräver heller inte jägarexamen. Däremot måste man använda en fälla som är godkänd av Naturvårdsverket även för mössen i källaren. Det är dock tillåtet att sälja fällor som inte är godkända så det är upp till den som använder fällan att man har en korrekt fälla.

Själv har jag musfällan "Mjölner" stående i källaren. Den är faktiskt godkänd av Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/beslut/fangstredskap/forteckning-typgodkanda-fangstredskap.pdf

Mjölner Musfälla (original)

Share this post


Link to post
Share on other sites
killer_mouse

Är det inte så att om en fälla är godkänd inom EU så räcker det att den uppfyller kraven som en liknade fälla i Sverige? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
redtop
1 hour ago, killer_mouse said:

Är det inte så att om en fälla är godkänd inom EU så räcker det att den uppfyller kraven som en liknade fälla i Sverige? 

Det verkar ju stämma! Men om det ska anmälas till naturvårdsverket så borde det väl då vara med på deras lista över godkända fångstredskap, eller?

Jaktförordningen:

11 §   Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas.

Ett fångstredskap av en typ som har prövats i ett annat EU-land, Turkiet eller ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet får dock användas om produkten uppnår en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den svenska. Ett sådant redskap ska anmälas till Naturvårdsverket.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...