Jump to content

Så vill naturvårdsverket utveckla björnjakten


Recommended Posts

lsjonsson

Så vill Naturvårdsverket utveckla björnjakten

Det kan komma att bli tillåtet att släppa hund vid en björnåtel. Detta efter förslag från Naturvårdsverket. Verket uppmuntrar även till ökad användning av åtelkameror vid björnjakt.

Det är i remissrundan av Naturvårdsverkets nya föreskrifter till rovdjursförvaltning som det Skandinaviska björnprojektet föreslår att Naturvårdsverket ska tillåta spårupptag av hund vid åtel. Enligt rapporten bidrar hundsläpp vid åtel till att rätt björnar fälls, detta eftersom honor med ungar går på åtel i lägre grad än andra björnar.

Dessutom skulle hundsläpp vid åtel öka effektiviteten i jakten, enligt björnforskarnas rapport.

Släppas vid åtel

Och nu öppnar Naturvårdsverket också för att hund ska få släppas vid en björnåtel. Naturvårdsverket anser inte att en effektivare jakt ensamt är ett skäl för att tillåta spårupptag vid åtel. Men däremot anser Naturvårdsverket att det är viktigt att tillåta hundsläpp vid björnåtel eftersom det bidrar till ett ökat djurskydd för björnungar.

Naturvårdsverket påpekar också samtidigt som björnjakten har effektiviserats har antalet honor som fällts ifrån sina ungar minskat. Från tolv procent år 2009 till blott tre procent åren 2018 och 2019. Verket slår vidare fast att utvecklingen är mycket positiv.

Mindre byråkrati

I dag finns en anmälningsplikt av björnåtel och länsstyrelsen ska besöka åteln före jakt. Det här är för betungande arbetsuppgifter, anser flera berörda länsstyrelser, som därför vill ta bort anmälningsplikten för björnåtel helt och hållet.

Men att helt ta bort anmälningsplikten vill inte Naturvårdsverket. I stället föreslå verket att det administrativa arbetet ska underlättas för länsstyrelsen genom att slopa kravet på besiktning och godkännande av åtel från länsstyrelsen.

Hur en björnåtel ska anläggas och vad som är tillåtet vid åteljakt på björn framgår av nationella föreskrifter, påpekar Naturvårdsverket.

Uppmuntrar till kameraanvändning

I den tidigare remissrundan har björnforskarna, liksom flera länsstyrelser, framfört att det kan vara befogat med krav på kamera vid åtel för att i förväg veta vilka björnar som lämnat spår vid åteln och för att kunna undvika att släppa hund på honor med ungar.

Men så långt vill inte Naturvårdsverket gå. Verket menar att det är bra att använda åtelkamera vid jakt på björn i syfte att minska risken för att honor med ungar och ensamma ungar fälls och uppmuntrar därför till ökad användning av åtelkamera. Däremot anser myndigheten inte att användning av kamera vid björnåtel ska vara ett krav i de nya föreskrifterna.

Inget jaktbrott

Nytt är även att jägare som av misstag fäller en björnhona som senare visade sig ha ungar inte längre ska bli föremål för en utredning om misstänkt jaktbrott.
Naturvårdsverket vill därför ändra skrivningen i björnjaktbesluten till ”björnhona som åtföljs av ungar samt ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) inte får fällas.”

Björn togs i beslag efter nödvärnssituation

Enligt Naturvårdsverket innebär lydelsen ”hona som åtföljs av ungar” att en jägare inte gör sig skyldig till jaktbrott om en hona skulle fällas i ett sammanhang där det inte varit möjligt att känna till att hon åtföljdes av ungar.

Nytt i höst?

Det är Naturvårdsverket som till sist ska besluta i dessa frågor. När de nya föreskrifterna träder i kraft är i skrivande stund oklart, men Naturvårdsverkets ambition är att de ska börja gälla redan till kommande jakthöst.

 
Olle Olsson
 
Källa: Svensk jakts webbupplaga
 
 
 
Link to post
Share on other sites
HuggyBear

Intressant! Helt klart...

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
lsjonsson
1 hour ago HuggyBear sa:

Intressant! Helt klart...

Visst är det det Huggy!:thumbsup:

Bra att NVV kommer med något positivt som kan utveckla jakten och bli mer intressant.

Link to post
Share on other sites
karelsk blandning

Nånting klokt kanske kommer därifrån.

Då skulle det finnas en liten chans att släppa hunden på björn och inte på frisök som alltid slutar med nånting annat.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...