Jump to content

Jakttider på vildsvin


Recommended Posts

Jag har några funderingar kring SvJF remisssvar kring jakttiderna och främst jakttiden för jakt med hund på vildsvin. Jag förstår inte logiken i ert remisssvar och får en känsla av att man värderar viltet olika beroende på viltslag.

http://www.jagareforbundet.se/fran_sjf/doc...ramst__2008.pdf

Nu när "klövviltsäsongen" är över ser man än en gång att ganska många suggor redan har grisat. Många började redan i mitten/slutet av december. Ändå vill SvJF att man ska få fortsätta jaga med vildsvin i januari men ta bort möjligheten att jaga med hund i september då kultingarna har "vuxit" till sig mer. Om jag förstår ert remissvar rätt vill ni ta bort hundjakten på vildsvin i september pga att det finns er risk att de hundar som man jagar med i september inte enbart jagar vildsvin då utan att risken finns att hundarna jagar både rådjur och hjort under denna tid. Är detta rättolkat? Om ja, värderar man då inte rådjurskid och dovkalvar högre än griskultingar?

Är det då bättre att samma hundar ska få möjligtheten att ta nyfödda kultingar i december/januari istället för att jaga råkid eller dovkalvar i september? Spontant känns det som kiden och kalvarna har en större möjlighet att klara sig i september än de nyfödda kultingarna i december/januari?

En annan reflektion är att det är väl mer vanligt att man jagar med ställande hund i september? Det kan inte vara särskilt många som t ex släpper en wachtel eller någon annan stöthund innan 1 oktober eller finns det forskning som visar detta? Jag är nyfiken hur man har kommit fram till remissvaret i denna fråga.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Det här är en fråga som diskuterats synnerligen flitigt internt och jag kan väl direkt säga att inte ens personalen är överens, än mindre de förtroendevalda. Personligen förespråkar jag som alltid frihet under ansvar och tycker således att vi får försöka lita till jägarnas goda omdöme. Vi ska dock komma ihåg att dylika förslag aldrig kommer utan anledning. Givetvis har vi nåtts av rätt många bevis på att vildsvinsjakt med hund tidigt på säsongen varit ett rätt stort problem...

En vildsvinspopulation som inte utfodras alls får 85% av sina kultingar på våren, men de föder fortfarande kultingar årets alla månader. En vildsvinspopulation som utfodras planar ut födslarna och föder relativt jämnt fördelat över året med en liten topp under våren. Vi ser en tydlig koppling också till om det finns äldre suggor i området, då synkas födslarna bättre och koncentreras till våren.

Att jaga med hund på en art som kan ha småungar under jakttiden är alltid kontroversiellt och hade vi inte haft den grishysteri vi har så är jag säker på att man ifrågasatt hela hundjakten på vildsvin. Tänk dig alla andra arter, hur skulle det tas emot om vi jagar rådjur, älgar eller för den delen änder under yngelsäsong?

Alternativet vad gäller slutet på säsongen är att kräva grisrena hundar i januari. Jag tror inte det kravet är särskilt långt borta. I stort sett alla jakter jag varit på i januari i gristäta marker så har vi haft kultingar och en del har urartat i massakrer. Vi vet också att hälften, drygt, av alla hundskador kommer de två sista veckorna i januari.

I början av säsongen så har vi lämnat ett förslag som NV tydligt tagit avstånd ifrån så vi ska nog för det första inte ens tro att det i rådande tider kommer att begränsas någon jakttid med hund. Men för att tala klarspråk så är diskussionen om begränsad jakttid en direkt följd av de drivande grishundarna (som sällan är enbart grisjagande) och en del mindre nogräknade gods och gårdar som sålt drevjakter i september. Som vanligt så förstör några få för oss alla och det man närmast ska fråga sig här är väl om det är vi, SJF, som ska ta på oss rollen att föreslå begränsningar eller om vi ska avvakta krav från staten?

Link to post
Share on other sites

Denna fråga ligger mig mycket varmt om hjärtat, så varmt om hjärtat att objektiviteten kanske grusas något. Jag "kommer" från stövarvärlden och i och med detta har det alltid varit en självklarhet att se till att hunden är "rådjursren" . När jag började intressera mig för grisjakt med hund, tog jag med mig detta synsätt till denna jaktform. Jag ville ta fram en "grisstövare". Mitt rasval föll av detta skäl på Kopoven. För att göra en lång historia kort, har jag idag en grisspecialist, om man med detta menar en hund som söker efter och därefter jagar gris. Han förföljer möjligen annat vilt upp till en minut om han springer rakt på dem. Att det skulle vara svårar att få en drivande grishund rådjurs- och hjortren än vilken "vanlig", stövare som helst är i mina ögon rent skitsnack, tvärt om tycker jag att min kopov var betydligt enklare att få rådjursren än såväl hamiltonstövare som schillerstövare jag tidigare ägt...

Har nu fortsatt att botanisera i raser efter en grisstövare...testar nu en plott. Även denna hund går i mina ögon att styra så att övrigt klövvilt unviks. Att då i skenet av detta begränsa användandet av drivande hund på gris är käpprätt åt h-e. Har sett massor av andra raser (knorrsvansar) som hetsat såväl rådjurskid som hjortkalvar...tror de är värre faktiskt då de är som vargar... B)

Kontentan är att kräv av de drivande hundarna att de specialiseras på gris, likväl som stövare (som har än ännu längre säsong) skall vara specialiserade på hare eller räv elle spetsarna på älg. Det är inte svårare i mina ögon. Det är betydligt konstigare att i så fall tillåta "misstag" från såväl älghundar som stövare och det kan vi svälja... :)

Link to post
Share on other sites

Kan tycka mycket är konstigt i hela grejen men jag reagerar över nedanstående som jag drog ut ur SJF.s remissvar.

I och med att det finns ett behov och även en möjlighet att jaktträna älghundar från 21 aug. och att dessa inte sällan även används för att ställa vildsvin, anser förbundet att man måste hitta en lösning som medger att ställande hund kan användas för jaktträning på vildsvin från samma tidpunkt som för älg.”

Om vi nu ska få TRÄNA från den 21 aug på gris, vad är då anledningen till att vi inte skulle få skjuta grisen som ställs. Vad spelar det för roll om man skjuter grisen på smyg/vakjakt eller när den står för hunden ?????

Då mycket av gris diskussionerna handlar om problem med gris i grödor ( vete , ärtor, havre mm ) så har det varit effektivt att använda hund from 1 aug som jagar både gris och grävling. Även om man inte skjutit någon gris så har de hållt sig borta från odlingarna ett tag efter de jagats av hund.

Denna möjlighet att störa grisen med hund i grödorna försvinner ju med erat förslag ?

/ ekebo

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Stojjan: Jag har ingen annan uppfattning än du i sakfrågan. Jag kan till och med hålla med om att krullsvansar i många fall kan vara väl så knepiga att styra vad gäller vilket vilt de jagar. Men både du och jag vet att jägarkåren internt har ganska jobbigt med nymodigheter och då får Kopoven direkt skit medan Hamiltonstövaren fortsätter att jaga som den alltid gjort.

Som alltid hävdar jag med en dåres envishet att vi ska verka för frihet under ansvar men ibland funkar det dåligt. Jag har själv varit med på såväl jakter med drivande grishundar som spetsar i september då det urartat rätt rejält, sådant måste vi alla hjälpas åt att stävja. Annars kommer det ena förbudet efter det andra, se bara hur fort det gått vad gäller björnhundarna...

Jag tror också att rasklubbarna har en viktig roll att fylla här. Det är när ett nytt vilt och nya hundraser kommer lätt att sälja mycket valpar av "mirakelras", det blir direkt väldigt farligt. Därför blev jag före jul kusligt lycklig när Laikaklubben gick ut med ett uttalande som i korthet gick ut på att deras medlemmar bör tänka på hur de jagar med sin hund och att alla kanske inte är lämpade att ha en grisjagande laika. Det är så vi ska jobba med frihet under ansvar. Jag vet ärligt talat inte om Kopovklubben har något liknande på gång men Kopoven är en ras med stor potential men den kräver en god hand av föreren och en bestämd injagning. Alla är således inte lämpade och insåg vi det mangrannt så skulle diskussionen om förbud dö ut. Skulle Kopovklubben aktivt gå ut med att hundarna bör göras rådjursrena och kanske till och med erbjuda dylika kurser kan vi direkt visa på ansvarstagande och byråkraterna får annat att pyssla med...

Link to post
Share on other sites
Musköt

Vad det gäller starten på grissäsongen så finns det ju redan regler. Är ju bara att se till att de efterlevs också.

Tycker vi jägare ofta gnäller över att det finns för mycket regler och förbud, men oftast är det ju vi själva som ber om det. Har man valt att använda samma hund till gris och t.ex rå så får man ju vänta till 1/10. Kan väl inte vara så svårt. De som jagar rå och hare med samma hund har ju lyckats förstå det.

Vad det gäller kultingar i januari. Är detta ett så stort och vanligt förekommande problem?

Jag har väl jagat gris med hund i en 6-7år nu och de senaste 3-4 åren så har jag nog jagat hälften av dagarna i januari. Men jag har hittills inte varit med om att hundarna hittat några nya kultingar. Har inte heller sett några suggor med dragna spenar. Kanske är annorlunda på andra ställen i landet. Men här tycks det inte vara något stort problem.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Ekebo: Jag vet ärligt talat inte varför man inte kan få skjuta grisen. Som jag tidigare sagt så är vi som vanligt inte helt överens internt och jag var inte med i diskussionen när detta togs fram så jag kan inte hur man resonerat.

Vad gäller hund i grödorna så jobbar vi just nu på en lösning för att skrämma gris med hund. 1 augusti är väl en början men vill man vara riktigt effektiv här så ska man nog ha möjlighet att börja ännu lite tidigare. Som vanligt är dock problemet hur man hanterar djuretiska aspekter. Jag har själv varit med rätt mycket och skrämt gris med hund i lina och det går åt både kultingar och kid, det är ingen hemlighet.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Musköt: Jag tror att vi har en ganska stor regional variation vad gäller kultingarna. Jag var på en jakt i fredags då vi hade över 150 obsade småkultingar. Många säkert samma men ändå rätt många. Jag tror att jag varit på 5 jakter i januari på gristäta amrker och i samtliga fall har vi haft småkultingar med. Jag har även stött på småttingar på ett par av mina egna marker där det inte utfodras alls.

Link to post
Share on other sites
Ekebo: Jag vet ärligt talat inte varför man inte kan få skjuta grisen. Som jag tidigare sagt så är vi som vanligt inte helt överens internt och jag var inte med i diskussionen när detta togs fram så jag kan inte hur man resonerat.

Vad gäller hund i grödorna så jobbar vi just nu på en lösning för att skrämma gris med hund. 1 augusti är väl en början men vill man vara riktigt effektiv här så ska man nog ha möjlighet att börja ännu lite tidigare. Som vanligt är dock problemet hur man hanterar djuretiska aspekter. Jag har själv varit med rätt mycket och skrämt gris med hund i lina och det går åt både kultingar och kid, det är ingen hemlighet.

Men det måste väl ändå ha varit ett majoritetsförslag ?

Kan du du kanske vara så vänlig att tala med dina kollegor som tog fram förslaget och återkomma med ett svar ?

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Beslutet är med all säkerhet taget av vår styrelse, så på så sätt är det nog ett majoritetsbeslut.

Utan att veta så antar jag att man resonerat på samma sätt som vid en mängd andra jaktformer. Vi får träna älghundar en stund innan jaktstart. Vi jobbar nu för att få träna jakthundar på björn innan jaktstart. Lohundar får tränas en månad innan jakten börjar. Fågelhundar får tränas en bra stund efter att jakttiden slutat, listan kan göras rätt lång...

Link to post
Share on other sites
Musköt
Beslutet är med all säkerhet taget av vår styrelse, så på så sätt är det nog ett majoritetsbeslut.

Utan att veta så antar jag att man resonerat på samma sätt som vid en mängd andra jaktformer. Vi får träna älghundar en stund innan jaktstart. Vi jobbar nu för att få träna jakthundar på björn innan jaktstart. Lohundar får tränas en månad innan jakten börjar. Fågelhundar får tränas en bra stund efter att jakttiden slutat, listan kan göras rätt lång...

Jo men skillnaden med grisar är ju att där är det ju under tillåten jakttid.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Som sagt, jag vet inte hur man resonerat och jag kan inte själv hitta en rationell förklaring. Men jag kan givetvis kolla det. Möjligtvis finns någon info att få från Kennelklubben, de har gått in med samma krav.

Link to post
Share on other sites
Ekebo: Jag vet ärligt talat inte varför man inte kan få skjuta grisen. Som jag tidigare sagt så är vi som vanligt inte helt överens internt och jag var inte med i diskussionen när detta togs fram så jag kan inte hur man resonerat.

Vad gäller hund i grödorna så jobbar vi just nu på en lösning för att skrämma gris med hund. 1 augusti är väl en början men vill man vara riktigt effektiv här så ska man nog ha möjlighet att börja ännu lite tidigare. Som vanligt är dock problemet hur man hanterar djuretiska aspekter. Jag har själv varit med rätt mycket och skrämt gris med hund i lina och det går åt både kultingar och kid, det är ingen hemlighet.

Nu bryter jag mot den uppsatta policyn och utvecklar en del av ämnet.

Jag har jagat med gris i långlina under många år före den 1/8, har och har också fått en del skit för det vilket får tillskrivas den allmänna jantelagen. Dock har jag varit i kontakt med den nuvarande juristen på SJF, och så länge din hund är under din kontroll bryter jag inte mot lagen. Men här är ju gråzonen, hur lång kan en lina vara i kolsvarta mörkret för att den skall anses stå under förarens omedelbara kontroll? Förmodligen inte alltför lång enligt mig, men detta är ju beroende på vad som sitter fast i andra ändan av kopplet återigen. Men och andra sidan kan hunden inte förfölja fortare än vad jag kan gå, och jag kan omedelbart vincha in hunden om otrevliga ljud uppstår. Har svårt att tro att det går åt kultingar och kid om detta sköts med rätt hundar?

Min hund kom på en grisande sugga härom helgen som var helt oförmögen att försvara sig, han skällde som en galning förstås men lät ändå bli dom nyfödda kultingarna, tyckte nästan det var underligt då han biter ihjäl råttor som är större. Med det i ryggsäcken förblir nog min lina 20 meter i Juli om inget lagförslag hinner träda i kraft innan dess. :)

Att tuggande hundar skall bort till varje pris råder ingen tvekan om. Men vi måste också våga lita på vår jägarkår, etiken är viktig men så länge man inte använder mer konservativa medel än en hund i lina för att skydda sina grödor så är det väl rätt lugnt?

Har jag missat nåt här, men tyckte mig läsa att NVVs utredare gjorde tummen ner till SJFs förslag?

Link to post
Share on other sites
Som sagt, jag vet inte hur man resonerat och jag kan inte själv hitta en rationell förklaring. Men jag kan givetvis kolla det. Möjligtvis finns någon info att få från Kennelklubben, de har gått in med samma krav.

Jo men ert gemensamma förslag har ju stött på ganska mycket kritik för att det är motsägelsefullt av Naturvårdsverket. Se nedan artikel från Jakt & Jägare:

Svenska Jägareförbundet vill att hundar inte får användas vid vildsvinsjakt före 1 oktober. Förslaget sågas av Tommy Svensson, handläggare på Naturvårdsverket med ansvar för jaktfrågor.

– Ett motsägelsefullt förslag, säger Tommy Svensson.

I dag är det lovligt att jaga vildsvin med hund från 1 augusti. Jägareförbundet har skickat sitt förslag på förändringar till jordbruksdepartementet. Där framförs att många hundar som används för vildsvinsjakt inte är renodlade vildsvinshundar. De jagar även hjortdjur. Därför vill Jägareförbundet ha ett förbud mot att jaga vildsvin med hund före 1 oktober.

Samtidigt vill Jägareförbundet att det trots allt ska vara tillåtet att släppa vildsvinshundar för träning från 1 augusti.

Säger nej till Jägareförbundet

Naturvårdsverket yttrar sig som remissinstans till jordbruksdepartementet och säger nej till förslaget.

– De hundar som används för vildsvinsjakt ska naturligtvis vara inriktade på den viltarten, annars ska de hållas kopplade. Samma sak gäller för all hundanvändning vid jakt – till exempel grävling som får jagas redan från 1 augusti, säger Tommy Svensson.

Om Jägareförbundets förslag skulle genomföras måste reglerna i konsekvensens namn skrivas om för all hundanvändning i jakt, menar Svensson. Han exemplifierar med älghundar och harhundar som får släppas före 1 oktober.

– Det finns ju många stövarägare som visat att de kan göra sina hundar hjortdjursrena. Det går säkert att specialisera hundar på vildsvin också.

”Motsägelsefullt förslag”

– Dessutom tycker jag att Jägareförbundets förslag är motsägelsefullt. Vildsvinshundar ska få släppas för jaktträning redan 1 augusti, men man ska inte få skjuta vildsvinen. Vad är vitsen med det förslaget? Vildsvinen blir ju jagade, säger Tommy Svensson.

Han tycker att Jägareförbundet istället ska satsa på att informera och utbilda vildsvinsjägare och deras hundar.

– Jag är inte vän av en massa förbud. Viltet får inte utsättas för onödigt lidande – det finns redan i lagstiftningen. Här kan Jägareförbundet istället använda lite av de närmare 50 miljoner kronor som man får för sitt allmänna uppdrag och informera jägarkåren ordentligt. Det handlar om frihet under ansvar, säger Tommy Svensson.

Glädjebesked för Jägarnas Riksförbund

Beskedet från Svensson tas emot med glädje av Per Wanström, generalsekreterare vid Jägarnas Riksförbund:

– Toppen! Vi är emot införande av onödig byråkrati. Lagstiftningen säger redan i dag att en hund som stressar viltet eller jagar fel vilt ska kopplas omedelbart. Sunt förnuft ska gälla och med det menar jag att vi ska följa de lagar och regler som vi redan har, säger Per Wanström.

Min fråga är då hur man på SvJf har tänkt att lösa detta? Som situationen är idag är det ju ett problem med hundtagna kultingar i januari och det stora problemet verkar ju vara träningen av hundar, enligt NV och felaktig utfordring, enligt dig. Är det inte då detta som man ska inrikta sig på?

Link to post
Share on other sites
Björnhunden

Återigen så påvisar fakta att vi alla blir drabbade av vad några få ställer till med, och dessa ska ha det som yrke att vara jägare. Man häpnar över hur många ringar vattnet som kan bli följd av ett enskilt misslyckande.

Måste ändå hålla med Musköt ang kulltingar vid jakt i januari.

Och i år är det inget undantag har ej stött på några små randiga under någon jakter som jag varit på.

Sen har jag fått en nu bekräftad känsla av att vissa rasers arbetsätt i kombination med ett övermått numerärt av hundar mera utpräglat kan söka just efter denna mindre storlek av gris, trots att det finns andra storlekar på gris att jaga i området. Inte sagt att dessa behöver vara pyjams modellen, och inte i varken augusti eller januari för den delen...

Den pågående eller vad vet jag avstannade ? etik debatten visade väl detta i större utstäckning än önskvärt att vissa raser var överrepresenterade i vissa negativa händelser.

Men där vill jag tillföra att det sällan eller aldrig är rasens fel, utan bara ett mått av okunskap från de som fått lite väl mycket hund att hantera i förhållande till egen kunskap om just hundutbildning och hantering av dylika problem.

Men detta gissel slår tillbaka på alla när dylika händelser kavlas ut i media och det är mycket därför vi fått denna jakttids förändringen på halsen

Och ett intresse i frågan kan i vissa fall leda till rena personangrepp vilket jag fick uppleva för en tid sedan.

Oavsett hur vi jagar så går det inte att försvara när nämnda händelser inträffar, och allt har sitt ursprung i hur kunniga vi är att utbilda och träna och med omdöme använda våra hundar på rätt plats och vid rätt tillfälle oavsett ras och jaktsätt.

//B

Link to post
Share on other sites
Återigen så påvisar fakta att vi alla blir drabbade av vad några få ställer till med, och dessa ska ha det som yrke att vara jägare. Man häpnar över hur många ringar vattnet som kan bli följd av ett enskilt misslyckande.

Måste ändå hålla med Musköt ang kulltingar vid jakt i januari.

Och i år är det inget undantag har ej stött på några små randiga under någon jakter som jag varit på.

Sen har jag fått en nu bekräftad känsla av att vissa rasers arbetsätt i kombination med ett övermått numerärt av hundar mera utpräglat kan söka just efter denna mindre storlek av gris, trots att det finns andra storlekar på gris att jaga i området. Inte sagt att dessa behöver vara pyjams modellen, och inte i varken augusti eller januari för den delen...

Den pågående eller vad vet jag avstannade ? etik debatten visade väl detta i större utstäckning än önskvärt att vissa raser var överrepresenterade i vissa negativa händelser.

Men där vill jag tillföra att det sällan eller aldrig är rasens fel, utan bara ett mått av okunskap från de som fått lite väl mycket hund att hantera i förhållande till egen kunskap om just hundutbildning och hantering av dylika problem.

Men detta gissel slår tillbaka på alla när dylika händelser kavlas ut i media och det är mycket därför vi fått denna jakttids förändringen på halsen

Och ett intresse i frågan kan i vissa fall leda till rena personangrepp vilket jag fick uppleva för en tid sedan.

Oavsett hur vi jagar så går det inte att försvara när nämnda händelser inträffar, och allt har sitt ursprung i hur kunniga vi är att utbilda och träna och med omdöme använda våra hundar på rätt plats och vid rätt tillfälle oavsett ras och jaktsätt.

//B

Svara du som medlem i forumet eller som representant för SvJF med tanke på din logga?

Link to post
Share on other sites
Som sagt, jag vet inte hur man resonerat och jag kan inte själv hitta en rationell förklaring. Men jag kan givetvis kolla det. Möjligtvis finns någon info att få från Kennelklubben, de har gått in med samma krav.

Vore tacksam om jag fick veta hur förbundets styrelse resonerat / tack på förhand

/ekebo

Link to post
Share on other sites
Björnhunden
Svara du som medlem i forumet eller som representant för SvJF med tanke på din logga?

Tror att mitt svar har ett visst berättigande då jag varit med i processen genom att svara på utsänd remiss för länets räkning.

Hoppas du är nöjd med detta!

//B

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Oj många svar att skriva på kort tid här...

MKJ: Vi har gjort den tolkning du fått från vår jurist. Men ingen vet var gränsen går för "under din kontroll". Det behöver vi i så fall prejudikat för. Som vanligt krävs att vi använder den "möjligheten" med största möjliga ansvar. Jag har sett såväl hundtagna kid som kultingar där linan varit kortare än 20 meter. Fel använd så kan alla lagar och regler missbrukas. Vi vet väl också båda att alla inte är lika ansvarsfulla som du och konsekvent använder lina... Men som vid jakten, med rätt hund så tror jag faktiskt du kan ha hunden lös och uppnå lysande resultat, problemet är bara att jag tvekar på att jägarkåren klarar det ansvaret. Jag ivrar ständigt för frihet under ansvar men ibland vet jag inte riktigt om det är rätt.

Jag brukar roa mig med att jämföra med rådjuren. Frågan om drivande hundar och rådjur var uppe i riksdagen på 40-talet och det var först i slutet av 60-talet som man på allvar löste problematiken. Vildsvinen har funnits på bredare front under en betydligt kortare tid än 10 år men ändå ivrar man för förbud och annat redan. Såväl staten som jägarna har helt enkelt fått sämre tålamod.

Orjant: Vad Tommy säger och Jakt & Jägare skriver skulle ta mig en förmiddag att kommentera men jag personligen kan i sakfrågan ge dem rätt. Jag förstår heller inte varför man inte skulle få skjuta grisen om nu hunden skäller på den. Men vi ska hela tiden ha i bakhuvudet att Tommy och hans myndighet inte direkt är konsekventa i sin filosofi, jämför återigen med björnhundsbeslutet som kom en dryg månad före Tommys uttalande. Inte mycket till frihet under ansvar där inte. Att sedan JRF tycker förslaget var dåligt kan jag som sagt förstå men jag kan mot samma bakgrund inte förstå hur de tänker i övriga vildsvinsfrågor.

Vi har nu fått ett regeringsuppdrag att ta fram riktlinjer för hur vildsvinsjakt ska gå till, både vad gäller t ex utfodring och hundjakt. Jag kan bara konstatera att dessa förslag inte finns med i diskussionen där, vilket väl då borde vara glädjande. Om vi isolerar hundfrågan så är det både farligt och fel i mina ögon att fokusera på enskilda problem. Kultingar i januari kan bero på en mängd faktorer eller helt enkelt vara rätt "naturligt". Att då enbart fokusera på det kommer att leda till mycket skumma och omfattande detaljregleringar. Jag tror vi ska sikta på att forma en jaktkultur som är enkel att kommunicera och förstå. I det arbetet är det kanske allra viktigaste att få alla att förstå att det är vad de själva gör på sin foderplats eller med sin hund som avgör vad vi får eller inte får i framtiden...

Link to post
Share on other sites
Oj många svar att skriva på kort tid här...

viktigaste att få alla att förstå att det är vad de själva gör på sin foderplats eller med sin hund som avgör vad vi får eller inte får i framtiden...

Detta är min poäng...

Jag vill kunna använda min drivande hund så stor del av året som möjligt. Av det skälet måste jag se till att den har ett jaktsätt på gris som medger det. En ensamjagande hund brukar inte vara ett stort problem i januari, varken med kultingar eller avseende skador. I aug är det INGET problem alls (om bara husse är ärlig med vilken hund han har).

Link to post
Share on other sites
Oj många svar att skriva på kort tid här...

MKJ: Vi har gjort den tolkning du fått från vår jurist. Men ingen vet var gränsen går för "under din kontroll". Det behöver vi i så fall prejudikat för. Som vanligt krävs att vi använder den "möjligheten" med största möjliga ansvar. Jag har sett såväl hundtagna kid som kultingar där linan varit kortare än 20 meter. Fel använd så kan alla lagar och regler missbrukas. Vi vet väl också båda att alla inte är lika ansvarsfulla som du och konsekvent använder lina... Men som vid jakten, med rätt hund så tror jag faktiskt du kan ha hunden lös och uppnå lysande resultat, problemet är bara att jag tvekar på att jägarkåren klarar det ansvaret. Jag ivrar ständigt för frihet under ansvar men ibland vet jag inte riktigt om det är rätt.

Jag brukar roa mig med att jämföra med rådjuren. Frågan om drivande hundar och rådjur var uppe i riksdagen på 40-talet och det var först i slutet av 60-talet som man på allvar löste problematiken. Vildsvinen har funnits på bredare front under en betydligt kortare tid än 10 år men ändå ivrar man för förbud och annat redan. Såväl staten som jägarna har helt enkelt fått sämre tålamod.

Orjant: Vad Tommy säger och Jakt & Jägare skriver skulle ta mig en förmiddag att kommentera men jag personligen kan i sakfrågan ge dem rätt. Jag förstår heller inte varför man inte skulle få skjuta grisen om nu hunden skäller på den. Men vi ska hela tiden ha i bakhuvudet att Tommy och hans myndighet inte direkt är konsekventa i sin filosofi, jämför återigen med björnhundsbeslutet som kom en dryg månad före Tommys uttalande. Inte mycket till frihet under ansvar där inte. Att sedan JRF tycker förslaget var dåligt kan jag som sagt förstå men jag kan mot samma bakgrund inte förstå hur de tänker i övriga vildsvinsfrågor.

Vi har nu fått ett regeringsuppdrag att ta fram riktlinjer för hur vildsvinsjakt ska gå till, både vad gäller t ex utfodring och hundjakt. Jag kan bara konstatera att dessa förslag inte finns med i diskussionen där, vilket väl då borde vara glädjande. Om vi isolerar hundfrågan så är det både farligt och fel i mina ögon att fokusera på enskilda problem. Kultingar i januari kan bero på en mängd faktorer eller helt enkelt vara rätt "naturligt". Att då enbart fokusera på det kommer att leda till mycket skumma och omfattande detaljregleringar. Jag tror vi ska sikta på att forma en jaktkultur som är enkel att kommunicera och förstå. I det arbetet är det kanske allra viktigaste att få alla att förstå att det är vad de själva gör på sin foderplats eller med sin hund som avgör vad vi får eller inte får i framtiden...

När ska ni komma med ert förslag?

Är det SvJf, SKK och NV som arbetar igenom detta eller är det fler inblandade?

Vad fokuserar ni diskussionen på i ert uppdrag, om det inte är på jakttiden för hundar?

Anlagstester, hårdare provkrav, fordring eller jaktformer?

Om det är godsen som är det stora problemet, är inte kanalen in till dom Yrkesjägarföreningen? Där borde man väl kuna ställa en hel det skarpa krav på etiska vildsvinsjakter?

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Stojjan: Det är där skon klämmer och vi som förbund har lite svårt att positionera oss. Jag tror att både du och jag har träffat en del folk med både olämpliga som odugliga hundar, men hur lätt är det att få dem att förstå och sedan stalla upp hunden för gott. Jag brukar säga att detta är den svenska hundhållningens förbannelse. Vi skaffar hundar som familjemedlemmar och då är det inte lätt att inse att den hund man skaffat och lagt ned mycket tid på inte bör vara lös under delar av jakttiden eller kanske över huvud taget. Ser vi i andra delar av världen så löser detta av sig själv då man helt enkelt gräver ned olämpliga hundar...

Om vi vill ha världens mest liberala hundjakt kvar så krävs det nog, tyvärr, att vi som jägarkollektiv blir tydligare internt med vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Myndigheten har tidigare varit rätt nöjda med oss men vi har sett en rätt snabb vändning i frågan de senaste åren. Så ska vi ha kvar den hundjakt vi är vana vid krävs en kuslig självdisciplin och något som väl liknar kollektivt ansvar. Frågan är bara hur förbundet ska ställa sig här. Ska vi föreslå "lämpliga" (observera att jag därmed inte föreslår "korkade") regler eller sticka huvudet i sanden och envist hävda att vi löser frågan? Löser vi den inte internt lär vi få det riktigt jobbigt i så fall...

I vilket fall som helst så krävs det nog av oss alla att vi vågar ta diskussionen med en förare som har en uppenbart olämplig hund, det kan varken jag, rasklubbar, förbundet eller våra funktionärer göra i samtliga fall.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Orjant: Uppdraget ordagrannt "Regeringen har beslutat att Svenska Jägareförbundet ska, efter samråd med bland annat Jägarnas Riksförbund och Svenska Kennelklubben, ta fram rekommendationer om jaktmetoder samt hundanvändning vid vildsvinsjakt. Svenska Jägareförbundet ska senast den 1 april 2010 lämna en återrapportering."

Sedan finns ett par stycken till om rekommendationer för utfodring av VILT, inte vildsvin specifikt mm. Jag tror således att vi inte fokuserar alls. Det är inte enskilda åtgärder som löser detta, det är allt sammataget. Lite flummigt kanske uttryckt som "jaktkultur".

Ta bara exemplet med hundtagna vildsvin. Vi kan införa ett anlagstest där vi kanske kan skilja ut enskilda tokskarpa individer, men vad vet vi om hur de sedan agerar i skogen? Vidare är knappast problemet de tokskarpa enstaka individerna. Snarare de svaga individerna där man kompletterar bristande kvalitet med kvantitet. Jag tror vidare att vi har svårt att få fram tillräckligt med bra vildsvinshundar som inte tar en nyfödd kulting. Således blir vi aldrig kvitt problemet helt eftersom vi alltid kommer att ha kultingar under årets alla månader. Ska vi undvika detaljreglering här så krävs nog åtgärder både från hundägare, jaktledare, rasklubbar och alla jägare. Vi kan aldrig enligt mig detaljreglera bort problemet, det slutar obönhörligen i ett förbud mot hundjakt över huvud taget.

Vad vi ska fokusera på är därmed allt, dvs ingen fokusering alls. Allt hänger ihop. Jag tror du får en bild av hur det kanske kommer att se ut här:

http://www.jagareforbundet.se/docs/vildsvi...altning0812.pdf

Link to post
Share on other sites

QUOTE (Linkis @ Feb 2 2009, 10:28 )

Som sagt, jag vet inte hur man resonerat och jag kan inte själv hitta en rationell förklaring. Men jag kan givetvis kolla det. Möjligtvis finns någon info att få från Kennelklubben, de har gått in med samma krav.

Vore tacksam om jag fick veta hur förbundets styrelse resonerat / tack på förhand

/ekebo

Hur går det med styrelsens resonemang Linkis ?

Skulle tycka det var intressant med en förklaring till förslaget.

Förstår att det kanske är svårt för dig men du är garanterat närmare dem än vad jag är!

Lyckas du så är jag tacksam

/ ekebo

Link to post
Share on other sites
Det här är en fråga som diskuterats synnerligen flitigt internt och jag kan väl direkt säga att inte ens personalen är överens, än mindre de förtroendevalda. Personligen förespråkar jag som alltid frihet under ansvar och tycker således att vi får försöka lita till jägarnas goda omdöme. Vi ska dock komma ihåg att dylika förslag aldrig kommer utan anledning. Givetvis har vi nåtts av rätt många bevis på att vildsvinsjakt med hund tidigt på säsongen varit ett rätt stort problem...

En vildsvinspopulation som inte utfodras alls får 85% av sina kultingar på våren, men de föder fortfarande kultingar årets alla månader. En vildsvinspopulation som utfodras planar ut födslarna och föder relativt jämnt fördelat över året med en liten topp under våren. Vi ser en tydlig koppling också till om det finns äldre suggor i området, då synkas födslarna bättre och koncentreras till våren.

Att jaga med hund på en art som kan ha småungar under jakttiden är alltid kontroversiellt och hade vi inte haft den grishysteri vi har så är jag säker på att man ifrågasatt hela hundjakten på vildsvin. Tänk dig alla andra arter, hur skulle det tas emot om vi jagar rådjur, älgar eller för den delen änder under yngelsäsong?

Alternativet vad gäller slutet på säsongen är att kräva grisrena hundar i januari. Jag tror inte det kravet är särskilt långt borta. I stort sett alla jakter jag varit på i januari i gristäta marker så har vi haft kultingar och en del har urartat i massakrer. Vi vet också att hälften, drygt, av alla hundskador kommer de två sista veckorna i januari.

I början av säsongen så har vi lämnat ett förslag som NV tydligt tagit avstånd ifrån så vi ska nog för det första inte ens tro att det i rådande tider kommer att begränsas någon jakttid med hund. Men för att tala klarspråk så är diskussionen om begränsad jakttid en direkt följd av de drivande grishundarna (som sällan är enbart grisjagande) och en del mindre nogräknade gods och gårdar som sålt drevjakter i september. Som vanligt så förstör några få för oss alla och det man närmast ska fråga sig här är väl om det är vi, SJF, som ska ta på oss rollen att föreslå begränsningar eller om vi ska avvakta krav från staten?

Då hundföreriet inte bara är mitt intresse utan mitt yrke, så ligger denna fråga mig varmt om hjärtat.

Jag ser att acceptansen för hundar som tar och håller grisarna minskar villket givetvis är sunt.

Att vi ser till att ta bort olämpliga hundar samt att se till att renodla hundarna som vi använder i augusti ser jag som en självklarhet.

Nu vet jag hur lätt det ändrar sig en hund som aldrig bitit i en gris förut stöter på en skadad gris eller får stöttning i fel tillfälle av en annan hund och vipps är skadan skedd hunden har lärt sig att ta grisar.

Detta har jag sett hos de flesta raser från tax till Lajka

För att avhjälpa detta problem på en av mina hundar så prövade jag att jaga med munkorg och det funkade dom gånger jag använde detta.

-inga bitna grisar- inga skador på hunden

Jag har sett flera som prövat med possitivt resultat en del hundar har till och med blivit bättre på att ställa grisarna då dom slutar springa in och hugga grisarna.

Lyfter upp detta som ett hjälpmedel.

Utan möjlighet för träning med hund så stannar jakten. ;)

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...