Jump to content

Utfodring av vilt / vildsvin


Recommended Posts

Daniel Ligne

Som några av er kanske har uppfattat så har Jordbruksverket fått i uppdrag att utreda om vi ska reglera utfodringen av VILDSVIN och parallellt så har vi (SJF) fått i uppdrag att ta fram en policy för utfodring av VILT. Observera den lilla skillnaden mellan vildsvin och vilt...

Frågan är nu då vad vi ska föreslå och vad som är rimligt? Detta är som alltid en fråga där man kan hävda frihet under ansvar och att någon reglering inte behövs. Vi vet dock att det sprids hundratals ton ostkrokar, limpor i platspåsar, musli, wienerbröd, makaroner och annat varje vecka i våra skogar. Så ansvaret verkar kanske inte funka riktigt?

Vår inledande syn på saken är ungefär så här:

- Utfodring endast med oförädlade jordbruksprodukter (mekanisk bearbetning OK) samt för vilt särskilt framtagna produkter.

- Ingen mängdbegränsning eftersom tillsynen blir omöjlig då en hög kan väga dubbelt så mycket efter regn, till exempel...

- Utan markgrannens tillstånd endast utfodring 200 meter, eller mer, från gräns.

Vi kan säkert ha både fler och färre regler och dessa kan endera formuleras som en policy eller i lagtext. Frågan är bara vad vi, eller ni, vill och önskar sig. Nu är det inte alltid det blir som vi (SJF) vill men vi kan i alla fall göra ett försök. Så låt oss veta vad just ni önskar er.

Link to post
Share on other sites
Guest STENE

Gäller er inledande syn vildsvin eller vilt?

Tänker på typ räv åtlar som det idag är tillåtet med trafik dödat vilt (om jag inte minns fel).

Om det endast är vildsvin vi pratar om så låter det ok. Men kan kanske skapa förvirring när det gäller mekanisk bearbetning. Och vad gäller för frukt? är de farligare än tex socker betor (tänker ni på de skräck historier man hört om tandlösa grisar).

Super svårt... eller att man kan skriva typ frukt, grönt och rotfrukter utan tillsatser.

Sedan tycker jag det är kul att ni frågar oss om hjälp. Och hoppas att något av det vi kan bidra med till kan hjälpa er.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

När det gäller frågan vilt eller vildsvin så är jag rätt säker på att det blir omöjligt att skilja dem åt. Det vi lägger ut kommer att mumsas av allt vilt som är intresserade. Vi kan helt enkelt inte styra vilka som äter vad och därför tycker jag personligen att uppdraget till Jordbruksverket är lite konstigt... Blir lite samma sak som en eventuell mängdbegränsning. Visst kan man skriva att vi bara får lägga ut 5 kilo / dygn eller bara bröd åt vildsvin, men vem ska väga fodret och sitta natt efter natt och kontrollera detta?

Frukt ingår i min värld i "jordbruksprodukter" men det kan förtydligas.

När det gäller sockerbetor så tror jag personligen inte det är "sockret" som är farligast, snarare "gruset" som sitter fast på betorna som sliter tänderna. Sockerbetor är dock en jordbruksprodukt och skulle med de förslag jag angav ovan vara OK.

Link to post
Share on other sites

Håller med er i ert förslag.

Har också lite funderingar kring detta med frukt och grönsaker, har sett exempel på åtlar där det slängs ut väldiga mängder som bara ligger och möglar / ruttnar och luktar väldigt illa i synnerhet under sommarmånaderna. Detta i anslutning till en mindre skogsväg där många sommargäster och boende mm promenerar / motionerar. Detta retar de ickejagande och även mig, så här önskar jag helst en frivillighet som sätter stopp på detta, om inte kanske nån form av reglering. Är inte så säker på grisarna så gärna äter gamla dåliga frukter/grönsaker?

/ ekebo

Link to post
Share on other sites
Guest STENE

Ahh. var nog jag som tänkte i för snäva banor och såg det svenska jordbruket framför mig.. men det är väl klart att frukt ingår där.

Ok. Så det blir en generell regel. Det är bra, så man slipper en massa olika. Och precis som du skriver är det svårt att få vilt att bara gå till "sin" åtel. Det är som de får vi hade. de skall dricka klass 1 vatten. men ligger hagen vi en sjö är det svårt att berätta för dem att de inte får dricka där <_<

Och en mängd begränsning är också svårt av precis de anledningar du beskriver. oavsett om det är vikt,volym eller yta. Samt att man kan ha flera åtlar nära varandra. Vad gäller då? skall de räknas som en om de är närmare än 100 meter.. Håller med att det blir omöjligt.

Hur blir det då med trafik dödat vilt och tex slakt av fall från vilt man skjutit, Fisk man fångat själv.

som idag "ofta" hamnar på en åtel?

För det kanske är svårt att åtla för räv, grävling med jordbruks produkter?

Link to post
Share on other sites
Guest STENE
Håller med er i ert förslag.

Har också lite funderingar kring detta med frukt och grönsaker, har sett exempel på åtlar där det slängs ut väldiga mängder som bara ligger och möglar / ruttnar och luktar väldigt illa i synnerhet under sommarmånaderna. Detta i anslutning till en mindre skogsväg där många sommargäster och boende mm promenerar / motionerar. Detta retar de ickejagande och även mig, så här önskar jag helst en frivillighet som sätter stopp på detta, om inte kanske nån form av reglering. Är inte så säker på grisarna så gärna äter gamla dåliga frukter/grönsaker?

/ ekebo

Detta är en bra fråga. Speciellt som det var uppe i pressen för inte så länge sedan (finns en tråd om det här). Kanske man skall ha en ett minimi avstånd till hus och vägar. Då det förutom doften även kan tolkas som om jägare lockar in grisar till sommerstugor där de äter upp alla potatisar i landet, vänder på gräs mattan etc.

Men som sagt frågan är om det skall vara en rekomendation eller en lag..

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Trafikdödat vilt och fisk tycker jag kan vara OK och lär väl, åtminstone om den är fångad i närheten, vara OK även för EU. Problemet när det gäller räv och grävling blir t ex det ganska rationella och lämpliga åtelmaterialet hundfoder. Även surströmming hamnar i en svår gråzon. Det är lite av detta jag vill ha fram, det kan tyckas enkelt att skriva ett regelverk eller en "policy" men gränsdragningarna är på ren svenska skitsvåra...

Link to post
Share on other sites

Det där med avstånd till gräns borde vara lagstadgat mer än en rekomendation...

Så löser man problemet med ufodring i mängder på småmarker.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Det här med frukt / potatis och annat som ruttnar är en mycket vanlig fråga till oss. Som du skriver så finns det många, både jägare och vanliga dödliga, som retar sig på detta. Ett avstånd till väg är ett sätt att komma till rätta med problemet då man måste bära ut frukten (om man inte ska bryta mot terrängkörningslagen) vilket borde begränsa mängden. Samtidigt tror jag rätt många skulle bli förbannade om de måste kånka iväg ett visst avstånd med sina ärtsäckar och annat.

Vi kommer alltid tillbaka till samma punkt som i många andra frågor. Det är några få som förstör för oss alla och äventyrar vår jakt. Endera tar man dem kollektivt i hampan eller så inför man regler / rekommendationer. I detta fall tror jag att vi endera måste hetsa upp en rejäl informationskampanj eller hitta enkla regler med en bred acceptans.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Vi föreslog faktiskt det som en "lag" i vårt remisvar till vildsvinsutredningen om jag inte missminner mig. Dock är det en ganska stor apparat att få in detta i lagen då det kan bli både en diskrimineringsfråga som en markägarrättslig process. Risken finns att man då är inne på grundlagsfrågor och jordabalkar med tillägg. Så vi har nog insett att vi kommer snabbast fram med just en rekommendation, därmed inte uteslutet att vi driver det även som en lagfråga. Fördelen är i vilket fall som helst att det skulle bli extremt tydligt och lättmätt. Med en "perfekt" aronderad fastighet skulle du då behöva minst 16 hektar för att få utfodra, ska vi gissa att fastigheter på mindre än 16 ha drastiskt sjunker i värde i södra sverige? Jag tror att frågan kommer att bli kontroversiell...

Link to post
Share on other sites
Guest STENE

Jag provar med ett lite ändrat förslag:

- Utfodring endast med jordbruksprodukter utan tillsatser.

- Ingen mängdbegränsning eftersom tillsynen blir omöjlig då en hög kan väga dubbelt så mycket efter regn, till exempel...

- Utan markgrannens tillstånd endast utfodring 200 meter, eller mer, från gräns.

- avfall från eget fält vilt (även trafik dödat vilt är ok) och fångad fisk. Alla kulrester (bly) måste avlägsnas.

Men det är med vägar etc är ju super svårt. Kan vara så att det är en stig som några använder när de går till badet på sommaren. Som självklart HATAR jakt stöe mer, än en åtel som ligger längs bilvägen till deras hus... Den är inte lätt att lösa.. sen spelar det ju även stor roll hur marken ser ut.

Link to post
Share on other sites
. Med en "perfekt" aronderad fastighet skulle du då behöva minst 16 hektar för att få utfodra, ska vi gissa att fastigheter på mindre än 16 ha drastiskt sjunker i värde i södra sverige? Jag tror att frågan kommer att bli kontroversiell...

Jo, kan tänka mig två föreningar som lär ta på sig uppgiften att driva den frågan...

Men å andra sidan, jobbar man för samverkan så lär ju det inte vara några problem, om man nu har goda relationer med sin granne..

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Stene: Inget dumt förslag, det där med blyrester hade jag faktiskt inte tänkt på... Vägar är alltid svåra. Vi håller på att kika på just vägar och ett avstånd till dem inför vårt förslag om en reglerad åteljakt på björn på försök. Jag blir inte klok på alla olika varianter av vägar, stigar och diverse streck på kartan som finns. Ska man ha ett fast avstånd på några hundra meter till dem alla så blir det ingen mark kvar i södra sverige. Här skulle det vara absolut bäst med "sunt förnuft" då det som du skriver kan finnas stigar som används flitigt men inte har någon status.

Jordbruksprodukter utan tillsatser kan vara en väg att gå. Vid bara en snabb tanke så skulle vi då landa på ungefär samma "toleransnivå" och dessutom kanske det är tydligare för både oss själva och allmänheten. Det behövs nog dock en tillhörande definition på "tillsats". Är det en tillsats då man blandat två olika jordbruksprodukter eller då man tillfört kemikalier eller jäst...

MaxW: Jag brukar vara en särdeles fantasilös varelse men i detta fall kan till och med jag se motståndarsidan till ett dylikt förslag rätt tydligt... Men som du säger, vill man samverka torde detta inte vara ett jätteproblem. Sedan kan man också fråga sig, precis som i frågan om rätten att skjuta vuxen älg, om det ska vara snudd på en mänsklig rättighet att åtla vilt.

Link to post
Share on other sites
defransson

Jäst räknas i alla fall inte som tillsats i de tyska renhetslagarna avseende ölbryggning ;)

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Du ser! De tyska renhetslagarna är måhända inte i alla delar tillämpbara i svensk jaktkultur men de ska inte föraktas...

Vad jag tänker på är närmast bröd, ett både vanligt och rationellt foder på många vildsvinsåtlar. OK eller inte? Samma sak med musli och makaroner...

Link to post
Share on other sites
Guest STENE

Men att åtla med öl borde väl vara tillåtet. Då får man dem marinerade samt att det länge varit prat om glada grisar (eko uppfödda) vilket de också blir. ;)

Med tillsatser menade jag allt annat än jordbruks produkter. Så man får processa 3-4 jordbruks produkter men inte tillsätta socker, E1-9999 etc etc. Men då blir det bara förvirrande med tillsatser.. Så endast jorbruks produkter täcker det. För inte gör det väl något om man lägger dit kokt poptatis. eller? Den är svår..

Ni har inte ett lätt jobb.. ;)

Link to post
Share on other sites
Stojjan

Jag tycker att ditt ursprungliga förslag duger bra Linkis.

Tror inte man kan göra så mycket mer. Ev korrigeringar får väl göras varefter man märker att det i så fall behövs.

/Oskar

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Faktum är att restprodukter från öltillverkning tydligen är ett rätt flitigt använt åtelmedel, så frågan är inte helt oviktig... Glada grisar, eller främst älgar, är inte heller helt ovanliga då jästa äpplen börjar bli tillgängliga på hösten. Har själv fått rycka ut och fösa bort packade älgar mer än en gång...

Kokt potatis borde väl om det är aktuellt nästan gå under "mekanisk bearbetning" eller får man väl skriva till "termisk bearbetning"... Mekansik bearbetning är främst med tanke på möjligheten att krossa t ex spannmål för rådjuren.

Link to post
Share on other sites
Guest STENE

shhhh... säg inget.. Annars kommer vi ha en massa finniga fjortisar som står och mumsar äpplen på våra åtlar..

Bara inte det där med bearbetning bara skapar förvirring. kanske man inte behöver skriva något alls. ähh.. Ni kan det där mycket bättre. Jag har iaf fått kasta in mina synpunkter vilket jag är MYCKET tacksam för. Och hoppas att något av det jag skrivt kanske hjälpt. om inte hela vägen ;) så kanske iaf sått ett frö till en tanke.

Super tack för att ni tagit er tid att läsa.

Link to post
Share on other sites
Frontier

Jag håller på Linkis första alternativ! Skall man tillåta något annat foder, blir det lätt att mycket annat också faller inom ramarna, eller i en s.k gråzon.

Men rekomendationer??! Nej, raka rör och ett lagförslag, för en frivillig väg tror jag inte på.

Link to post
Share on other sites

Den uppdragsbeskrivningen till jordbruksverket, är det offentlig handling?

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Jag skulle bli mycket förvånad om det inte är det. Däremot har jag personligen inte sett någon formell uppdragsbeskrivning, bara det som står i korthet bland annat här:

http://www.regeringen.se/sb/d/8943/a/118019

Man ska alltså utreda behovet av föreskrifter, inte egentligen föreslå några. Nu har jag lärt mig idag att det redan finns en hel del föreskrifter som reglerar just utfodringen av vilt. Jag tror att en informationsinsats från Jordbruksverket är ganska nödvändig inom kort, då kanske inte nya regler och förordningar är så nödvändiga...

Link to post
Share on other sites
Man ska alltså utreda behovet av föreskrifter, inte egentligen föreslå några. Nu har jag lärt mig idag att det redan finns en hel del föreskrifter som reglerar just utfodringen av vilt. Jag tror att en informationsinsats från Jordbruksverket är ganska nödvändig inom kort, då kanske inte nya regler och förordningar är så nödvändiga...

Jag är tveksam till behovet av ytterligare föreskrifter. Tycker snarare att det finns behov av förenkling (och eventuellt komplettering) och vägledning, och då inte minst från Jordbruksverket...

http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterin...5380007234.html

Link to post
Share on other sites

Tycker Linkis första förslag lät klokt. Ska vara enkla regler utan massa "kryphål". Hur snart skulle dessa regler kunna börja gälla om allt går vägen?

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Jag har faktiskt ingen aning men i de fall då jägarkåren vill "begränsa" sig själva har det en tendens att gå ganska fort ibland... Jordbrukseverket ska redovisa sitt uppdrag vid halvårsskiftet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...