Jump to content

Pressmeddelande


Recommended Posts

Mr Fiberclass

Naturvårdsverket bör förbereda flyttning av varg!

Flyttning av vargar kan bli nödvändigt för att nå målet med en liten, men frisk vargstam,

säger sex eniga förbund; Samernas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska

Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund, Jägarnas Riksförbund och Svenska

Jägareförbundet, som idag enats om en gemensam skrivelse till Miljödepartementet

Målet för svensk vargförvaltning är vargstammens långsiktiga överlevnad (gynnsam

bevarandestatus) men på lägsta möjliga nivå, så att konflikterna minimeras, står det i skrivelsen.

Förbunden skriver vidare, att naturlig invandring är att föredra men föreslår att regeringen ger

Naturvårdsverket i uppdrag att förbereda flyttning av varg inom landet om den naturliga

invandringen visar sig otillräcklig. Syftet är att underlätta aktiv vargförvaltning i förhållande till

våra internationella åtaganden.

Nyligen redovisade Naturvårdsverket ett uppdrag till regeringen, om hur den genetiska

situationen kan lösas för den skandinaviska vargstammen och hur en förvaltningsjakt kan

organiseras. Samtliga berörda forskningsgrupper anger att tillförsel av nya gener är betydligt

viktigare för vargstammens välbefinnande än ett stort antal vargar. Hundra vargar räcker för

långsiktig överlevnad om ett tillräckligt stort antal vargar kontinuerligt kan immigrera till den

skandinaviska stammen.

Förbunden inser att flyttning av varg är kontroversiellt, men att något måste göras. Beslutsfattare

måste agera och visa respekt för renskötares, jägares, lantbrukares med fleras intressen.

Rovdjurspolitiken har hittills inte lyckats överbrygga klyftan mellan beslutsfattarna och de

människor som lever med rovdjuren i sin vardag och förtroendet för de ansvariga minskar.

Förbunden kräver därför att man genast börjar reglera vargstammen med förvaltningsjakt och

därmed visar på samhällets vilja att hålla stammen på en nivå som kan accepteras.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 53
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Outdoorsman

  17

 • Edsvalla

  6

 • MKJ

  5

 • PeltoPekka

  4

Edsvalla
Naturvårdsverket bör förbereda flyttning av varg!

Tror ni på detta själva? Jag var så illa tvungen att dubbelkolla att det inte var inlagt 1 April.

Men visst skulle jag bli väldigt glad om någon kom och hämtade ett 50tal vargar i Värmland. Men vem f#n vill ta i mot dessa? Visst det finns ju 25 landskap att flytta ut dom i och om det räcker med 200 vargar i landet så kanske folk kan ta i mot 4 vargar bara dom inte kommer i närheten av det "finare" folkets jaktmarker.

Nej det här är en saga för att skapa lite publisitet hoppas jag.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Vill du alltså hellre ha 1000 vargar, i huvudsak i befintliga områden? Det är alternativet.

Link to post
Share on other sites

Enighet....grattis!

Helt rätt beslut förutsatt att alla landskap får sin del av dessa vargar, inklusive renbetes områderna och Södra Sverige inklusive storstadsregionerna. Tillika lär det finnas ett jäkligt klart och komittat beslut innan ett enda gråben flyttas om vad som är gynnsam bevarande status (numerär) och hur förvaltningsjakten skall gå till. Tillika skall en trovärdig myndighet uppskatta stammens numerär, det duger inte att myndighet A säger krax och intresseorganisation B säger krux, och vips måste det utredas ett år till.

Link to post
Share on other sites
Edsvalla
Vill du alltså hellre ha 1000 vargar, i huvudsak i befintliga områden? Det är alternativet.

Jag vill inte ha en endaste varg.

Men är detta ett realistiskt förslag? Det kommer att finnas 1000 vargar innan det är genomförbart.

Och det är som MKJ skriver, dom ska då finnas i renbeters områdena, södra Sverige och storstädesområdena. Men om vi ska ha en stam på 200 individer (har till och med att jägareföbundet kom med att det räcker med 150 för någon vecka sedan, men där kan jag ha fel). Men hur i He...... ska det då kunna fungera med 4 vargar i varje landskap. För har det aldrig varit tal på inavel och inplantering av nya ryskavargar så kommer då.

Enligt mig så är det här ett moment 22, både förslaget och allt vad vargstam heter.

Jag har jagat i ett vargrevir och har ett nytt på gång så jag vill inte att någon annan ska behöva uppleva det. Men dom hundägare som tycker det är kul med varg kan ju skicka ett PM så fixar vi jakt i vargaland till hösten.

Link to post
Share on other sites

Lova att ni kör första lassen till lidingö och tjörn vidare öland och gotland speciellt då fårö så kan vi alla njuta av den biologiska mångalden som alla talar så vackert om men knappast vill ha, inget av de områden som är infekterade idag ska behöva bära hela bördan.

En folkomrösting vilket vore mest rättvist, sen är det bara ta de områden som är positiva och flytta vargarna dit så har man löst problemet på ett demokratiskt sätt, vargen är välkommen säkert jagas det inte så hårt i de kommunerna hellre så de får nytta av varandra, man kan ju inte rösta för att andra ska bära skiten det är omoraliskt och fegt.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
Enighet....grattis!

Helt rätt beslut förutsatt att alla landskap får sin del av dessa vargar, inklusive renbetes områderna och Södra Sverige inklusive storstadsregionerna. Tillika lär det finnas ett jäkligt klart och komittat beslut innan ett enda gråben flyttas om vad som är gynnsam bevarande status (numerär) och hur förvaltningsjakten skall gå till. Tillika skall en trovärdig myndighet uppskatta stammens numerär, det duger inte att myndighet A säger krax och intresseorganisation B säger krux, och vips måste det utredas ett år till.

Visst,

men först när vi som intresseorganisationer är villiga att alls diskutera frågan om att flytta vargar så ser myndigheterna det som ett tänkbart förvaltningsverktyg. Detta är ett första steg mot att överhuvudtaget diskutera att sätta ett lägre förvaltningsmål än som annars skulle krävas. Det här är en MYCKET viktig grundplåt för att uppnå en bättre vargförvaltning, med ett mindre antal vargar än som annars skulle krävas för att hålla en livskraftig stam.

Link to post
Share on other sites

Så det är alltså myndigheterna som initierat tanken på flytten, inte intresseorganisationerna? Detta faktum skrämmer mig isf lite.

Vill NVV flytta vargar finns där säkert en mycket utvecklad plan bakom detta. Vargen sprider sig inte naturligt som hade hoppats utan håller sig i svångremmen på Sverige, mest beroende på att jakten snart abdikerat och att älgens föryngringar fortfarande räcker till vargar och björnar, därav ingen utvandring. Det är ett problem för NVV, skulle densisteten minska från 250 till 150 i Värmland -Dalarna är risken att folk där skulle bli tystare. I tysthet låter man sedan vargstammen utvecklas ytterligare i andra delar med hänvisning till att det funkar ju med 150 vargar däruppe, med en betydligt lägre bytesdjursdensitet.

Gästrikland-Uppland-Sörmland-Närke-Västra Götaland och Östergötland skulle kunna hålla betydligt fler vargar än Dalarna-Värmland. Vi skulle lätt kunna ha 300 vargar här nere innan det skapade samma problem som 200 idag gör i Värmland-Dalarna.

Bind inte ris åt egen rygg, vi skulle få tiden att vänja oss med en långsamt växande stam var ju det tidigare sagt. Det uttalandet har inte jag glömt iaf.

Vi kan tycka, NVV kan handla. Gör man det dessutom med intresseorganisationernas goda vilja så har man dessutom agerat demokratiskt. Plättlätt sedan att glida på tidigare mål, speciellt med en potentiellt ny röd-grön regering.

I vilken annan fråga skulle jag kalla mig parnoid att resonera på detta sett, men inte i denna. Konsekvensanalysen baserad på en blocköverskridande förvaltningsplan med en comittad maxpopulation i varje geografiskt nytt område är ett minimum.

Link to post
Share on other sites

Har ni läst texten??

Det handlar om att flytta gener, inte att sprida ut eller omfördela befintliga vargar.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
Så det är alltså myndigheterna som initierat tanken på flytten, inte intresseorganisationerna? Detta faktum skrämmer mig isf lite.

MKJ,

då missförstod du mig. Det enda jag försökt lyfta fram är att någon form av acceptans för att individer kan flyttas verkar vara en förutsättning för att man ens skall diskutera detta som ett tänkbart verktyg inom förvaltningen från myndigheternas sida. Vilket väl är helt OK ur vårt perspektiv?

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
Har ni läst texten??

Det handlar om att flytta gener, inte att sprida ut eller omfördela befintliga vargar.

Genom att flytta varga flyttar man förstås generna också. Skrivelsen handlar inte om att sprida ut befintliga vargar över Sveriges yta; DEN frågan hade man nog kunnat strida om en stund. Och innan man överhuvudtaget accepterar att flytta vargar alls är frågan om vart man flyttar dem inte särskilt intressant.

Vad som ur ett förvaltningsperspektiv är intressant här är självklart ur ett biologisk perspektiv- om vi flyttar ner en varg som kommit in i Norrbotten från Finland till de reproducerande delarna av den svenska populationen så kommer vi föra in de gener som idag behövs för att minska inavelseffekterna. Därmed kan vi ha en mindre stam med bibehållen livskraft, jämfört med om vi inte flyttar ner vargar.

Link to post
Share on other sites
orjant
Lova att ni kör första lassen till lidingö och tjörn vidare öland och gotland speciellt då fårö så kan vi alla njuta av den biologiska mångalden som alla talar så vackert om men knappast vill ha, inget av de områden som är infekterade idag ska behöva bära hela bördan.

En folkomrösting vilket vore mest rättvist, sen är det bara ta de områden som är positiva och flytta vargarna dit så har man löst problemet på ett demokratiskt sätt, vargen är välkommen säkert jagas det inte så hårt i de kommunerna hellre så de får nytta av varandra, man kan ju inte rösta för att andra ska bära skiten det är omoraliskt och fegt.

Jag lovar ingen av de intresseorganisationer som har detta samarbete vill ha en folkomröstning om varg, särskilt inte jägarkåren som skulle förlora så att det sjunger om det. Även i de rovdjurstäta länen kommer vargförespråkarna att vinna. Jovisst skulle det bli en jämn fördelning men antalet vargar skulle ju utökas ganska mycket. B)<_<

När ska jägarkåren fatta att man är i minioritet i denna fråga?

Link to post
Share on other sites
Jag lovar ingen av de intresseorganisationer som har detta samarbete vill ha en folkomröstning om varg, särskilt inte jägarkåren som skulle förlora så att det sjunger om det. Även i de rovdjurstäta länen kommer vargförespråkarna att vinna. Jovisst skulle det bli en jämn fördelning men antalet vargar skulle ju utökas ganska mycket. B)<_<

När ska jägarkåren fatta att man är i minioritet i denna fråga?

De största förespråkarna bor inte i varglänen och skulle problemet flyttas till den ort de själva bor i skulle inte rösterna vara lika höga och stora längre, många vill ha men inte i sin närhet, utan vill skyffla över problemet på andra, tänk om vi gjodre likadant med kärnaavfallet, alla fick rösta om att en kommun skulle ta emot allt kärnavfall, nej knappast troligt.

Det är inte bara jägare eller ens alla jägare som är negativa, utan det är sättet som man hanterar frågan som de flesta stör sig på och även jag, är man på orter där det är gott om varg och de springer mellan husen då släpper man inte ut sina barn för att leka, i traketen runt Bollnäs fick barnen en tuta som de skulle kunna använda för att gå till skolbussen om det skulle komma varg, jätte tryggt :huh: en vuxen människa har problem att ta en hund som går till attack, vad gör man då som barn mot en varg som är van och har ännu större kraft och tyngd.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Notera att SJF har sagt max 150 vargar i Sverige. Kan vi få 100 så är det naturligtvis bättre. SJF vill inte heller flytta vargar förräns om tidigast 5 år om det då visar sig att naturlig invandring inte funkar. Samerna vill dock börja flytta redan nu,men de andra förbundet vill också vänta 5 år. Läs hela skrivelsen på SJF hemsida.

Link to post
Share on other sites

OK, kanske en liten feltolkning i sakfrågan, skönt förvisso. B) Borde jag iofs förstått när samerna var överens.

Tror ni någonsin att ni kommer att få ett positivt beslut att ta 2/3 av de påstått "gendefekta" svenska vargarna av daga för att 5 nya vargar från Finland släpps in? Då om någongång kan vi börja prata svårhanterad politisk badwill. Finns det förövrigt någon forskning som stödjer att vi behöver nytt blod pga att våra vargar lider av inavel, "mer än att det borde vara så i NVVs fikarum"?

Tillika innebär det tyvärr att nuvarande vargområdena fortfarande är offer i debatten, vill du se chans att se en varg får du åka till Dalarna. Bekvämt att behålla dom i glesbygden för alla som kämpar för deras existens. För jag utgår ju ifrån att det är bland de andra vargarna dom nya hamnar, anser just det inte vara helt ointressant ens i detta tidiga stadie.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
OK, kanske en liten feltolkning i sakfrågan, skönt förvisso. B) Borde jag iofs förstått när samerna var överens.

Tror ni någonsin att ni kommer att få ett positivt beslut att ta 2/3 av de påstått "gendefekta" svenska vargarna av daga för att 5 nya vargar från Finland släpps in? Då om någongång kan vi börja prata svårhanterad politisk badwill. Finns det förövrigt någon forskning som stödjer att vi behöver nytt blod pga att våra vargar lider av inavel, "mer än att det borde vara så i NVVs fikarum"?

Tillika innebär det tyvärr att nuvarande vargområdena fortfarande är offer i debatten, vill du se chans att se en varg får du åka till Dalarna. Bekvämt att behålla dom i glesbygden för alla som kämpar för deras existens. För jag utgår ju ifrån att det är bland de andra vargarna dom nya hamnar, anser just det inte vara helt ointressant ens i detta tidiga stadie.

MKJ,

huruvida vi kan nå 100, eller 150 som är SJF:s fastställda mål, blir självfallet rena spekulationer. Glöm dock inte den konkurrerande siffran 1000, som är vad man lyft fram från forskarhåll... Det är svårt att realistiskt tänka sig en förvaltningsjakt inom överskådlig tid med ett sådant mål; vi måste ungefär fyrdubbla stammen innan vi är där. Därmed måste man rimligen fundera över vägar att sänka måltalet.

Ja, det finns forskning som visar på inavelseffekter.

Om de flyttade vargarna inte kommer i (reproduktiv) kontakt med de redan befintliga vargarna tillför en eventuell sådan åtgärd självfallet ingenting. DÄREMOT innebär detta att man kan lägga en större förvaltningskjakt på den befintliga stammen i dessa omrdåen.

Link to post
Share on other sites

Jo jag känner till vad forskarna vill, det var därför jag ställde frågan. Jag är nöjd med ert uttryckta numerära mål, inga problem, men jag är också realist.

Lite sidospår, men denna forskarrapport vore mycket läsvärd, kan du länka till den? Tycker det är viktigt för att folk skall förstå varför detta förslag läggs fram och alla våra företrädare anser det vara så viktigt. Det måste ju vara defekter kopplade till motståndskraft mot sjukdomar då eller? Reproduktionen verkar ju inte störas, och inte heller deras förmåga att jaga och överleva på det skogen har att erbjuda.

Link to post
Share on other sites
Jensa121
Jo jag känner till vad forskarna vill, det var därför jag ställde frågan. Jag är nöjd med ert uttryckta numerära mål, inga problem, men jag är också realist.

Lite sidospår, men denna forskarrapport vore mycket läsvärd, kan du länka till den? Tycker det är viktigt för att folk skall förstå varför detta förslag läggs fram och alla våra företrädare anser det vara så viktigt. Det måste ju vara defekter kopplade till motståndskraft mot sjukdomar då eller? Reproduktionen verkar ju inte störas, och inte heller deras förmåga att jaga och överleva på det skogen har att erbjuda.

Inne på MKJs spår vari ligger problemet med nuvarande vargar som trots hög dödlighet ökar och sprider sig konstant.

Går det inte tillräckligt fort med ökningen för våra vargvänner eller!?

Link to post
Share on other sites
orjant
De största förespråkarna bor inte i varglänen och skulle problemet flyttas till den ort de själva bor i skulle inte rösterna vara lika höga och stora längre, många vill ha men inte i sin närhet, utan vill skyffla över problemet på andra, tänk om vi gjodre likadant med kärnaavfallet, alla fick rösta om att en kommun skulle ta emot allt kärnavfall, nej knappast troligt.

Det är inte bara jägare eller ens alla jägare som är negativa, utan det är sättet som man hanterar frågan som de flesta stör sig på och även jag, är man på orter där det är gott om varg och de springer mellan husen då släpper man inte ut sina barn för att leka, i traketen runt Bollnäs fick barnen en tuta som de skulle kunna använda för att gå till skolbussen om det skulle komma varg, jätte tryggt ^_^ en vuxen människa har problem att ta en hund som går till attack, vad gör man då som barn mot en varg som är van och har ännu större kraft och tyngd.

Jag är inte helt 100 på detta då man i tätorterna inte har samma problem som ute i jaktmarkerna. Det går inte att jämföra radioaktivtavfall och hur den lagringsfrågan ska lösas med rovdjursfrågan.

I alla fall är det gemensamma pressmeddelandet ett stort kliv i rätt riktning med att gemensamt kraftsamla olika intresseföreningar i denna sakfråga. I längden kommer man att vinna på att ha en gemensam strategi i sakfrågan, istället för att göra enstaka uttalande per organisation.

Den forskarrapport är väl den som kom i svaret från NVV som en eller flertalet bilagor?

Ligger länkat i denna tråd:

http://www.jaktsnack.se/index.php?showtopic=16690

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Nå, bara för att en art finns behöver ju inte innebära att man tycker att individerna skall "vara halta och lytta" så att säga... det blir riktigt knasigt om vi propagerar för genetiskt starka stammar när det gäller exempelvis klövvilt och hänvisar till konventionen om biologisk mångfald för att utrota mårdhunden, samtidigt som vi tycker att vargar får gärna vara hur inavlade som helst och att sätta ut främmande arter av jaktbart vilt går finfint.

Enklast är att titta i den just utkomna rapporten som NV låtit sammanställa:

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_a...varggenetik.pdf

Saxat:

Inaveln i svenska vargstammen är hög. Det beror på den smala genetiska

basen, samt att populationen under drygt 20 år bestått av färre än 100 individer

(Bilaga 1:1) och därför haft en mycket liten effektiv populationsstorlek genetiskt

(Ne; bilaga 1:3,4; se även Andersson m.fl. 2007). Även om stammen vuxit med i

genomsnitt 14 % under de senaste fem åren och vintern 2007/08 bestod av 188 (±

22) vargar, har inavelsnivån ökat till ca 30% (F = 0,3). Den innebär att vargarna i

genomsnitt är närmare besläktade med varandra än helsyskon1 och ligger långt

över den nivå (F = 0,062) som Svenska Kennelklubben anser vara oacceptabel för

hundar genom kusinparning (Bilaga 1:4).

De två invandrande vargar som nått den skandinaviska reproducerande

stammen under 25 år har varit för få för att tillskottet av nya gener ska motverka

inaveln och den ökar. Skadliga arvsanlag verkar ha en hög spridning i

populationen. Inavelsdepression yttrar sig i reducerad reproduktion jämfört med

hos ej inavlade vargar och i förekomsten av en rad ärftliga defekter (bilagorna

1:1,4, Räikkönen m.fl. 2006).

Abstract från Räikkönen:

Congenital defects in a highly inbred wild wolf population (Canis lupus) Raikkonen, Jannikke [Author, Reprint Author; E-mail: jannike.raikkonen@nrm.sc]; Bignert, A. [Author]; Mortensen, P. [Author]; Fernholm, B. [Author]. Mammalian Biology. 71(2). 2006. 65-73. [Article]

AB In wild populations negative effects from inbreeding are usually difficult to assess. The contemporary Scandinavian wolf population (Canis lupus) was established in 1983. With only three founders this population, with approximately 100 individuals, exhibits Lower genetic variability than the neighbouring eastern population. Congenital. malformations of the backbone were found in this highly inbred population. This study assesses the frequency and morphology of vertebral malformations within the Scandinavian wolf population and compares this with two reference populations. We discuss the etiology of malformations, how they may affect individuals and viability for the population. The frequencies of lumbosacral. transitional vertebrae were higher in the small contemporary population than in the eastern reference population. Certain other defects were not found in the reference populations. This study demonstrates malformations that may have a negative impact on the Scandinavian wolf population and be an indication of inbreeding depression. For the conservation of this endangered population, we assert that immigration of wolves from eastern populations is essential. © 2006 Deutsche Gesellschaft for Saugetierkunde. Published by Elsevier GmbH. ALL rights reserved.

Link to post
Share on other sites
orjant
Nå, bara för att en art finns behöver ju inte innebära att man tycker att individerna skall "vara halta och lytta" så att säga... det blir riktigt knasigt om vi propagerar för genetiskt starka stammar när det gäller exempelvis klövvilt och hänvisar till konventionen om biologisk mångfald för att utrota mårdhunden, samtidigt som vi tycker att vargar får gärna vara hur inavlade som helst och att sätta ut främmande arter av jaktbart vilt går finfint.

Enklast är att titta i den just utkomna rapporten som NV låtit sammanställa:

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_a...varggenetik.pdf

Saxat:

Inaveln i svenska vargstammen är hög. Det beror på den smala genetiska

basen, samt att populationen under drygt 20 år bestått av färre än 100 individer

(Bilaga 1:1) och därför haft en mycket liten effektiv populationsstorlek genetiskt

(Ne; bilaga 1:3,4; se även Andersson m.fl. 2007). Även om stammen vuxit med i

genomsnitt 14 % under de senaste fem åren och vintern 2007/08 bestod av 188 (±

22) vargar, har inavelsnivån ökat till ca 30% (F = 0,3). Den innebär att vargarna i

genomsnitt är närmare besläktade med varandra än helsyskon1 och ligger långt

över den nivå (F = 0,062) som Svenska Kennelklubben anser vara oacceptabel för

hundar genom kusinparning (Bilaga 1:4).

De två invandrande vargar som nått den skandinaviska reproducerande

stammen under 25 år har varit för få för att tillskottet av nya gener ska motverka

inaveln och den ökar. Skadliga arvsanlag verkar ha en hög spridning i

populationen. Inavelsdepression yttrar sig i reducerad reproduktion jämfört med

hos ej inavlade vargar och i förekomsten av en rad ärftliga defekter (bilagorna

1:1,4, Räikkönen m.fl. 2006).

Abstract från Räikkönen:

Congenital defects in a highly inbred wild wolf population (Canis lupus) Raikkonen, Jannikke [Author, Reprint Author; E-mail: jannike.raikkonen@nrm.sc]; Bignert, A. [Author]; Mortensen, P. [Author]; Fernholm, B. [Author]. Mammalian Biology. 71(2). 2006. 65-73. [Article]

AB In wild populations negative effects from inbreeding are usually difficult to assess. The contemporary Scandinavian wolf population (Canis lupus) was established in 1983. With only three founders this population, with approximately 100 individuals, exhibits Lower genetic variability than the neighbouring eastern population. Congenital. malformations of the backbone were found in this highly inbred population. This study assesses the frequency and morphology of vertebral malformations within the Scandinavian wolf population and compares this with two reference populations. We discuss the etiology of malformations, how they may affect individuals and viability for the population. The frequencies of lumbosacral. transitional vertebrae were higher in the small contemporary population than in the eastern reference population. Certain other defects were not found in the reference populations. This study demonstrates malformations that may have a negative impact on the Scandinavian wolf population and be an indication of inbreeding depression. For the conservation of this endangered population, we assert that immigration of wolves from eastern populations is essential. © 2006 Deutsche Gesellschaft for Saugetierkunde. Published by Elsevier GmbH. ALL rights reserved.

Jag har en fråga kring detta med inaveln av varg. Det är ju ett flertal djurarter som kommer från ett fåtal individer; Bäver, Rådjur, Varg, Lo samt Vitsvanshjorten i Finland. Är det en risk för inavel av dessa arter också eller är vargen extra känslig?

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
Jag har en fråga kring detta med inaveln av varg. Det är ju ett flertal djurarter som kommer från ett fåtal individer; Bäver, Rådjur, Varg, Lo samt Vitsvanshjorten i Finland. Är det en risk för inavel av dessa arter också eller är vargen extra känslig?

Olika arter förefallar vara olika känsliga, ja. Sedan är det förstås så, att den genetiska variationen fyller en viktig funktion även i de fall man inte ser direkta inavelseffekter idag. Stor genetisk variation ger, grovt sett, bättre förmåga för en population att hantera någon form av miljöförändring. Man kanske inte ser en effekt idag, men så snart det dyker upp en ny sjukdom, exempelvis, så slås en mycket större andel av populationen ut om den är inavlad än om det finns genetisk variation där några individer råkar bära anlag som kan hyantera den nya sjukdomen.

Link to post
Share on other sites

Bra, tack Fredrik!

Det finns olika kategorier människor i samhället, de som har ett grundlöst förakt/älskan till en sakfråga, eller de som vill förstå hur saker förhåller sig. Tror att denna process i absolut möjligaste mån skall hållas öppen för allmänheten då en hel del misstänksamhet trots allt är förknippat med ämnet.

Den här platsen är ju lysande för detta, speciellt när alla är med på samma tåg.

Link to post
Share on other sites
Edsvalla
Jag har en fråga kring detta med inaveln av varg. Det är ju ett flertal djurarter som kommer från ett fåtal individer; Bäver, Rådjur, Varg, Lo samt Vitsvanshjorten i Finland. Är det en risk för inavel av dessa arter också eller är vargen extra känslig?

Forskarna är ju oense om hur mycket inavelen påverkar vargstamen. Vissa påstår att det är kris och några att det inte är någon fara än.

Men den stora frågan tycker jag om det är men att södra Sverige ska ha någon vargstam överhuvud taget. Är det någon som har koll på hur det var med antalet vargar egentligen för t.ex 200 år sedan? För nu ska ju det enligt vissa forskare behövas 1000 individer för att det ska vara en frisk stam. Och har det funnits så många vargar söder om Dalälven eller vart "varggränsen" nu går. Har det aldrig funnits så många i natalet så är det ju lika fel med det som med mårdhunden som är främmande i landet.

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...