Jump to content

H&K MR 308


Recommended Posts

Mr Fiberclass

Det var en person som kontaktade mig och undrade om vapnet var godkänt för jakt. Mitt svar var nej eftersom halvutomater (kula) skall vara avsedda att efterlikna konventionella jaktvapen till konstruktion och utseende. Jag tyckte tvärtom att vapnet var militärliknande. Han tyckte då att det var "rövartolkningar efter egen smak dom vill som helt saknar logik och förstånd". Naturligtvis var vapnet inte alls militärliknande tyckte han - vad tycker ni?

Link to post
Share on other sites
Wizard

Huruvida det tekniskt fungerar till jakt lämnar jag utanför men är inte den bössan av "militärt" utseende skänker jag banne mig bort min Browning! :lol:

Link to post
Share on other sites
Christian N

"I denna tavlan kan ni ställa era frågor direkt till våra representanter i Svenska Jägareförbundet.

Dock svarar endast dessa representanter på frågorna!

Svar från andra medlemmar kommer att raderas omgående"

Men eftersom du frågar Ola så antar jag att det är ok att svara,

förbiseende den omständighet som att det känns som en ren personlig sak detta och att det inte har att göra med förbundets verksamhet skall jag ange följande.

Som ett direkt och omedelbart svar på din fråga:

Det är ett svart vapen med div egenskaper som förknippas med militärt bruk,

vilket leder en bedömare till en slutsats att det är ett sådant "militäriskt" vapen som inte skall tillåtas

men är det verkligen så enkelt?

Nej det anser inte jag,

vad är det som är militäriskt,

färgen- nej svart är en tillåten färg som inte har enkom med det militära att göra.

magasinslösningen- nej knappast, det är tillåtet med löstagbara magasin på många vapen, även halvautomater, Browning Bar mfl

materialval- eller med andra ord frånvaron av trä- nej knappast vi har haft rosttröga vapen och komposistockar i vapen de senaste hundra åren och det anger inte heller någon form av ursprung.

picatinnyskenor- nej knappast, skenor är enbart en metod för att fästa optik och annan utrustning som önskas på vapnet, för övrigt inte något som är reglerat och fritt tillåtet.

funktionsprincipen- helt ärligt har jag ingen aning om exakt vilken princip just detta vapen fungerar enligt, men då vi har Browning bar, H&K även känd som CG 2000 i Sverige, Sauer 303, Ruger 14/30, M1 och M1 carbin, mfl som tidigare godkända principer i Sverige har jag svårt att se att just detta vapens princip är sådan att den inte skall vara tillåtet eller vara lämplig.

precisionen- helt ärligt har jag ingen aning om exakt vilken precision just detta vapen presterar, men jag är familjär med vapentypen och jo då den skjuter bra mycket bättre än ett flertal på marknaden förekommande halvautomater samt förmodligen även genomsnittet av de bruksvapen som används i dag i Sverige

så det är inte heller ett fullgott skäl att påstå att det är ett militärt vapen.

Slutsatsen av detta då?

Att det är enbart rena känsloskäl som gör att ovanstående vapen inte skall anses vara tillåtna i Sverige, reglerna är ju ganska klara om detta, vilka förövrigt skärptes så sent som under tidig vår i år,

inga halvisar med anknytning till det militära.

Vilket leder till frågan,

11-evolution-w-brown-stock.jpg

Är du ok med denna pang Ola?

Den är en helt ny låda/helt separat koncept av Volquartsen, vapnet skjuter 1/2 MOA som av garanti från fabriken, dvs den slår tom Blaser i välskjutningsgaranti osv.

Om jag målar den svart och sätter den i en tube/chassi lösning är den fortfarande ok då?

_____________________________________________________________________

Poängen av allt detta ovanstående är den att vi har regler som nu kommer och biter er (förbundet som referenter) i baken samt att det sker en kontunuerlig utveckling av vapen som jag förmodar att ingen kunde förutse när den sista vapenlagen med förordning skrevs,

frågan är hur ni skall hantera detta?

De möjliga lösningarna kan vara flera, allt från att kräva trästock och material på kolvar och framstockar till att räknar militära poäng enligt något system osv,

där vissa vapen tillåts men andra inte på ett iofs objektivt och lättförståligt sätt,

men noterbart är att ni har en skitkass sits, jag tror att jag har skrivit om detta tidigare och min uppfattning om den myndighetsutövning som blir fallet av era rekommendationer.

För vad är värt!

/C

Link to post
Share on other sites

Vapnet är militärliknande JA, som jag ser det så är det ingen tvekan om det..

Vad sen anledningen till att ett jaktvapen inte får vara militärliknande är en annan fråga.

Fast o andra sidan,

Remington700PSS_MirageFlage.jpg

Detta vapen är ju även det militärliknande eller hur, fast det skulle man nog mycket väl kunna ha en jaktlicens på.

Edit: skrubba bort färgen på vapnet och ha en trästock istället så skulle ingen säga att det var militärliknande längre....Fast inte sitter det bara i färgen.

Som Christian är inne på så känns det som ett förtydligande i lagtexten skulle vara på sin plats.

//

Link to post
Share on other sites

Vilket är skälet i grund och botten till att vapnet inte får vara "militärt"?

Om nu nån minns hur det hela började.

Link to post
Share on other sites
W-jägare

Helt ärligt så ger det ett militärt intryck.

Personligen så skulle jag aldrig jaga med ett sådant vapen även om det är fullt funktionsdugligt. Jag menar tänk er själva vad ger de för intryck till allmänenheten att jaga med ett sådant vapen? och för det andra så tilltalar den inte mig :)

Själv drar jag paralleller till Krigsfilmer där bössan går varm.

Link to post
Share on other sites

Ja är inte heller för det men dra en parallell till våra jaktvapen oh många av de vapen under första och andra världskriget. Skiljer inte så mycket..... Men som sagt jag tycker inte om de här versionerna.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Enligt dagens tillståndsregler kan följande slutsatser dras om vapens utseende.

Till belysning av hur saker uppfattas av omgivningen

fnar-light.png

Tillåten

rem_750wm_sint_deta01%5B1%5D.jpg

Tillåten

rugermini14.jpg

Inte tillåten (längre var det tidigare)

%7Bc52563c1-936b-4c87-b82e-2c2a8ff73fc3%7D_blaser_r8_professional_webb.jpg

Tillåten

Heckler&Koch-940.jpg

Tillåten

AR_15_SNIPER_RIFLE_by_tat2tiger.jpg

Inte tillåten

16inch_tube_gun.JPG

Tillåten

0.jpg

Tillåten

IMG_2348.jpg

Tillåten

normal_Blaser_Multicam_%281%29_dz.JPG

Tillåten

Med ett extremt förlov för de ovan meddelade inställningarna, vilka jag respekterar omgivningens uppfattning av oss som jägare i privatpersoners ögon har sällan att göra med funktionsprincipen på de vapen vi bär,

deras urskiljningsförmåga mellan vapen och vapen är tveksam.

Jag argumenterar inte för något ett vapens tillåtenhet,

jag påpekar enbart bristerna i prövningen som den är beskaffad idag och såsom den har varit tidigare, särskilt inspirerande är det att Ruger minin har varit tillåten och de bakomliggande skälen till det.

Nu har förbundet varken som uppdrag såvitt jag vet av dess medlemmar att driva fram någon förändring av reglerna men tanken på vad som är militärt vs inte får nog övervägas.

/Christian

Link to post
Share on other sites
crowfear

Christian:

H&K:n är fortfarande tillåten.

I övrigt håller jag med dig i det du skrivit.

/ J

Link to post
Share on other sites
Christian N

Mr Marlin,

tack för din kommentar

då skall jag justera så att det är verkligheten som avspeglas ovan.

/Christian

Link to post
Share on other sites

Bilden försvann

Tycker det ser ut som militärt utsende

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Tänkte man måste kunna använda denna area till lite kommunikation och information också. Jag ber er bra om er åsikt, inget svar. Ingen blir således hängd i denna tråd för att man gör ett inlägg i sig.

Nu är det ju bara det att endast halvautomater omfatts av detta utseendekrav, än så länge i varje fall. En repeter får se ut hur som helst enligt NVV regler. Anledningen till att inte militära halvautomater är tillåtna är att polisen inte vill ha sådana vapen i samhället. Det är för lätt att skjuta ihjäl för många människor med dem. Någon som glömt stureplan? Från vår sida så ser vi inte att jakten tjänar på att man använder militära vapen eftersom allmänheten sannolikt uppfattar detta negativt, så vi jobbar inte på att få detta ändrat. Vi behöver inte högkapacitetsvapen för att meja ner viltstammarna. Vapen med hög precision för säkra skott är däremot inte fel. När det gäller hur man skall bedöma huruvida ett vapen är militärliknande eller inte så är färgen inte relevant enligt min uppfattning, inte heller material. Camo, rostfritt, svart, syntet osv är helt ok. Detta är rent funktionellt betingat. Om mekanismen är väldigt snarlik en militär variant (OBS också att endast 5 eller 2 skott skall kunna laddas) och själva formen i övrigt anspelar på typiska vapen som används av militären, så blir det militärliknande. Saker som rekylbroms, ljuddämpare, benstöd är funktionella och spelar ingen roll och kan dessutom monteras av. Själva kolven måste finnas på för att man skall kunna skjuta så dess form är relevant och då blir det ofta pistolgreppet som sticker ut. Är pipan dessutom inbyggd och saknar öppna riktmedel, ja då kommer man ännu närmare det militära. Kort, ser det ut som en M16, så kan man räkna med att den är militärliknande. Om inte en H&K MR 308 gör det ja då gör inget vapen det - men det är ju bara min uppfattning.

Link to post
Share on other sites
exabit

Anledningen till att inte militära halvautomater är tillåtna är att polisen inte vill ha sådana vapen i samhället. Det är för lätt att skjuta ihjäl för många människor med dem. Någon som glömt stureplan?

Massa dubbelmoral både här och där i denna diskussion.

Jänkarna får jaga med vapen som detta (dedikerade JAKTvapen):

post-296-0-85890700-1299088683_thumb.jpg

Är det lättare att "skjuta ihjäl för många människor" med en slik kontra en Mini-14 som man lätt får licens på? Det är ju samma bössa i allt väsenligt.

Tror man missar här att det är inte vapnet i sig som är farligt, utan personen som äger/håller i vapnet och dennes eventuella intentioner/sjukdomar.
Link to post
Share on other sites
Christian N

Ola-

Jag tror inte att någon har kommit att missa din inställning i frågan om det efterfrågade vapnet

oaktat det kan noteras att,

Stureplansskjutningen genomfördes med illegalt inköpte AG3:or,

Malexandermorden genomfördes med illegalt förvärvade/stulna svenska militära vapen,

Mattias Flinks massmord genomfördes med hans eget tjänstevapen som förvarades i hans klädskåp på regementet.

Den slutsats man kan dra av detta är antingen att halvautos inte kan accepteras alls som tillåtna bland civil befolkning på grund av deras farlighet eller det motsatta att det är folk som är farliga,

Argumenten måste därvid måste antingen omfatta alla halvautomater eller inga alls,

visste du förresten att man kan köpa 10 skottsmagasin till en 303:a, det ger ganska imponerande eldkraft i ett helt legalt vapen?

Jag delar förvisso uppfattningen att "farliga" vapen skall vara kontrollerade dvs underställda tillståndsprövning men i denna del har man hamnat i en påtagligt felaktig bedömningsgrund,

militärliknande

att sedan uttolkas som med en mekanism som är identisk med eller snarlik ett vedertaget halvautovapen inom något militärt engagemang.

Frågan följer då,

den delayed blowback action som en H&K 940 bygger på är inte den identisk med en AG3:a?

Eller avser denna bedömning även storleksmässigt identisk eller snarlik mekanism?

Vidare,

Ruger mini 14 har accepterats av såväl mexikansk armé såväl som en del specialförband runt om i världen, för att inte tala om att den använts i en massa sydamerikanska länder i krig eller paramilitära strider,

skall man då efterhand göra en förnyad bedömning om vapnet? Det har kanske blivit militärt efter användning?

___________________________________________________

Jag kan förstå att du blir förbannad om någon säger att du styr (genom ert yttrande) hans vapeninnehav på osakliga och osunda grunder och utan förankring i realia,

du har ju trots allt stämt av vapnets utseende mot vad som kan antas vara frågan om vad som är "militärt".

Sen måste jag säga att jag faktiskt inte följer med, förstår vad du skriver om inbyggd pipa, är det ett handskydd du avser, samt frågan om öppna riktmedel? M16 som den antogs har öppna riktmedel och de flesta militära vapen har fortfarande i denna optikens tidevarv öppna riktmedel.

Pistolgreppet på en kolv har en synnerligen påtaglig funktion, annars hade inte i tävlingsvapen i skytte haft den utforming de har, oaktat om det är skidskyttevapen, 300 meter internationellt skytte eller luftgevärsskytte,

det är klar att enligt gällande regelverk är det enbart på en halvauto som det förlorar dessa goda egenskaper för skyttet och blir en farlig och militär egenskap.

Men visst om det är detta som avgör frågan så kommer det bara någon med ett snarlikt vapen med just de egenskaper du söker ovan och ber dig om att godkänna det.

____________________________________________________

För egen del blir jag allt mer förvirrad ju mer jag betraktar denna reglering och dess formulering jämte uttolkningar av den samma,

jag hade rakt av kunnat köpa att man "förbjuder" dsv inte tillåter vapen som är baserade på militära vapensystem eller som är enkla att konvertera till dessa,

då gäller de för alla system rakt av.

Med motiveringen att vi vill inte riskera att befolkningen beväpnar sig för en framtida revolution, som om det skulle ske i Sverige men ändå men sen är det stopp,

därefter är det enbart frågan om lagstiftarens subjektiva vilja till att begränsa något som den samma inte ens själv kan definera.

Som fallet är nu så finns det ingen reson, logik eller struktur i vilka vapen som är tillåtna.

Nej det är ingen rolig roll ni har i detta moment i tillståndsprövningen.

/Christian

Link to post
Share on other sites
Jack Daniels

Precis det blir samma princip som att förbjuda vissa hundraser men det är ägaren det är fel på.

Massa dubbelmoral både här och där i denna diskussion.

Jänkarna får jaga med vapen som detta (dedikerade JAKTvapen):

post-296-0-85890700-1299088683_thumb.jpg

Är det lättare att "skjuta ihjäl för många människor" med en slik kontra en Mini-14 som man lätt får licens på? Det är ju samma bössa i allt väsenligt.

Jag har en Glock 17 och en Sig-Sauer X-Five hemma. Skulle hur lätt som helst kunna orsaka en "massaker" om jag ville med en picka i varje hand à 17 skott. Men det har jag givetvis inget som helst intresse av...

Tror man missar här att det är inte vapnet i sig som är farligt, utan personen som äger/håller i vapnet och dennes eventuella intentioner/sjukdomar.

Link to post
Share on other sites

I mina ögon så såg vapnet väldigt militärt ut. Påminner om en AR4 tycker jag.

Personligen så skulle jag inte vilja ha ett jaktvapen med en mekanism typ H.K G3 eller som vi kallar den AK4. Varför? Jo den är opålitlig så att hälften vore nog, jag har under alla dom åren jag umgicks med vapentypen aldrig träffat på någon som alltid fungerade klanderfritt!

På grund av den erfarenheten så finns inte självomladdande vapen i min önskelista när det gäller någon form av jaktvapen.

Men jag har förståelse för att det finns dom som föredrar halvautomater i jakt samanhang, och jag anser inte att dom är dåliga människor för det!

Det finns nog dom som kittar om sina cylinderstudsare för att få dom ”militärlika”. Men jag tror nog att dom flesta som gör det, gör det av praktiska och jakt taktiska skäl.

Men jag tror nog att det inte gagnar oss jägare, att vi går om kring med vapen i skogen. Vapen som den icke jagande delen av befolkningen tycker ser ut som militära automatkarbiner.

Det kommer bara att förstärka jakthatarnas inställning, att vi jägare bara är vapenglada skjutgalningar som önskade att dom kunde varit militärer i stället!!

Hur man tycker att ett vapen ser ut ligger nog mycket i betraktarens ögon. Vi som är vapenägare, har ju oftast lite mera kunskap än befolkningen i stort!

Det gör att vi ser på vapnen på ett annat sätt, än den stora massan vars enda vapenkontakt var en automatkarbin i lumpen. Och för dom som inte har gjort lumpen så har dom bara sett folk på tv som springer runt med vapen, i diverse krigshärjade länder!!

Link to post
Share on other sites

Skulle man inte kunna köra på vapen som är byggda för att kunna skjuta aoutomateld istället för militärliknande vapen eller vapen byggda på militära system, såvitt jag kan komma på så är alla vapen byggda på militära system om man med militära system avser system byggda för använding i av militära styrkor i krig.

För från statligt håll är det väl just kapaciteten hos ett aoutomatvapen man är rädd för?

Link to post
Share on other sites
crowfear

Personligen så skulle jag inte vilja ha ett jaktvapen med en mekanism typ H.K G3 eller som vi kallar den AK4. Varför? Jo den är opålitlig så att hälften vore nog, jag har under alla dom åren jag umgicks med vapentypen aldrig träffat på någon som alltid fungerade klanderfritt!

På grund av den erfarenheten så finns inte självomladdande vapen i min önskelista när det gäller någon form av jaktvapen.

Lasse.

Jag har 26 års erfarenhet av AK4, och jag håller med dig om att det vapnet har sina brister, dock ofta pga dålig vård av soldaten.

Jag har också erfarenhet av H&K:s civila studsare i form av den 630 jag äger ( till i morgon Lördag, då den får ny husse..), och även om den bygger på samma princip som AK4.an, så är hantverket något helt annat i denna, och jag kan lova att om en AK sett likadan ut inuti lådan som denna, så skulle den fungera betydligt bättre.

Det är tyskt hantverkskunnande när det är som bäst, gällande halvautos. -_-

Link to post
Share on other sites

För att inte tala om felaktigt monterad hylsbuffert!

Jag kan mycket väl tänka mig att H&K: civila produktion håller högre klass än den militära! Men jag misstänker att våran Svensk producerade motsvarighet till deras G3 också är lite sämre funktionsmässigt och kvalitetsmässigt!

Tyvärr så saboterade mina dryga 20 år samvaro med AK4 min tilltro till självomladdande vapen. Undantaget är den trogna driftsäkra m/45, men det är nog elakt och dumt att jämföra dom olika mekanism typerna.

Men jag anser lika förbenat att vi nog ska hålla vapen som påminner om militära automatvapen borta från jägarleden. Just för att jakt hatarna inte ska få vatten på sin kvarn!

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Christian,

Jag vet inte exakt hur de olika H&K modeller du nämner ser ut i detalj eftersom jag inte hanterat en 640, men jag anar att de är snarlika i grunden. Som jag tolkar NVV regler är dock "avsikten att efterlikna" konventionella jaktvapen det som gör att deras "jaktmodeller" är tillåtna. De har ansträngt sig med träkolvar utan pistolgrepp osv för att få dem mer rent jaktanpassade. När det gäller Mini 14 så har ju NVV nyligen ändrat sitt regelverk och som jag förstår detr så blir inte längre den godkänd för jakt. Inte heller Garanden.

Mvh

Ola

Link to post
Share on other sites

Christian,

Jag vet inte exakt hur de olika H&K modeller du nämner ser ut i detalj eftersom jag inte hanterat en 640, men jag anar att de är snarlika i grunden. Som jag tolkar NVV regler är dock "avsikten att efterlikna" konventionella jaktvapen det som gör att deras "jaktmodeller" är tillåtna. De har ansträngt sig med träkolvar utan pistolgrepp osv för att få dem mer rent jaktanpassade. När det gäller Mini 14 så har ju NVV nyligen ändrat sitt regelverk och som jag förstår detr så blir inte längre den godkänd för jakt. Inte heller Garanden.

Mvh

Ola

Va? Varför inte garand?

Link to post
Share on other sites
Christian N

Christian,

Jag vet inte exakt hur de olika H&K modeller du nämner ser ut i detalj eftersom jag inte hanterat en 640, men jag anar att de är snarlika i grunden. Som jag tolkar NVV regler är dock "avsikten att efterlikna" konventionella jaktvapen det som gör att deras "jaktmodeller" är tillåtna. De har ansträngt sig med träkolvar utan pistolgrepp osv för att få dem mer rent jaktanpassade. När det gäller Mini 14 så har ju NVV nyligen ändrat sitt regelverk och som jag förstår detr så blir inte längre den godkänd för jakt. Inte heller Garanden.

Mvh

Ola

Ola som du själv noterar har man sentida plötsligt skärpt tolkningen eller reglerna för vad som anses vara godkända vapen,

på ett synnerligen inkonsekvent och ogrundat sätt, där man inte längre tillåter vapen som varit godkända,

vapnens funktion eller utseende har inte ändrats, de är inte farligare idag än före årskiftet.

Det är i sig ganska beklämmande att så har skett och det är givetvis ett antal medborgare där ute som nu sitter med en värdelös Mini eller Garand för de inlösenpriser man får är knappast motsvarande inköpsprisen.

Lämnar man det ganska påtaliga övertrampet därhän och fokuserar på saken.

Som du har noterat vidare, eller jag förmodar det i varje fall saknas det en acceptans för regler med ett så pass stort omfång av godtycke som de som är aktuella här,

för egen del, yrkespåverkad och så vidare har jag ingen som helst förståelse för utformningen eller tillämpningen av sagda regler.

I nuläget har vi en begreppsvärld, som du exempelvis medvetet eller omedvetet delar, pistolgrepp är inte jaktmässigt, enligt ditt anförande ovan,

om det är ett oreflekterat återgivande av regelverket är det kanske passabelt men annars är denna diskurs tämligen meningslös,

ett pistolgrepp på ett vapen höjer dess egenprecision, annars hade inte skidskyttevapen mfl sett ut som de gör, det vet vi,

om det om det är jaktmässigt att ha suboptimala vapenutformningar enkom för att vara konformativ med ett förlegat synsätt ja då är det jaktmässigt.

Men utöver det så är det huvudlöst.

______________________________________________________________________

När det gäller den uppenbart pressade poängen om militärliknande vapen så vill jag återigen bara hänvisa till de bilder jag la upp ovan, invändningen om att det är repetervapen en del av och således helt ok visar än mer brister i logik och konsekvens,

tror någon att "allmänheten" i verkligheten har en aning om vad det är för vapen vi bär, de ser bara "VAPEN" och långt vidare och av större betydelse så ser de på hur personen som bär vapnet agerar,

de bryr sig mindre om klädseln även om camo av många påstås vara stötande så är det framför allt agerandet som "folk" bekymrar sig för.

_______________________________________________________________________

Man skall inte blåsa upp detta större än vad det är som fråga betraktat men den bär fram och belyser ett stort antal intressanta moment om hur tillståndsmeddelande/prövande myndigheter förhåller sig till invididen och den bristande balansen mellan välgrundat behov hos indivividen jmfr med välgrundande skäl för regler och deras uttolkning.

Jag har otroligt svårt att acceptera den rådande regleringen med dess godtycke och inkonsekvens och som sagt jag har än mer svårt för att Förbundet är med och yttrar sig med de konskevenser som det har medför för en del tillståndsinnehavare och för en del presumtiva.

Teffek- man tog bort undantaget för vapen konstruerade före 1942, ie Garand AG42 mfl.

Ola- man får skilja på person och sak, att du förmodligen blev heligt förbannad på någon som kallade dig för tillmälen är en sak, frågan om dessa vapens varande eller inte är en annan.

Som sagt jag anser att de skall vara tillåtna på samma villkor som alla andra halvautomater,

enligt det resonemang som förs om jaktmässighet och som tidigare förts av belackare om precisionen kommer inga "jägare" att vilja ha dessa vapen, ergo är det utan "fara" att tillåta dem.

/Christian

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Christian,

Som jurist har jag i grunden väldigt svårt att se det lämpliga i att göra tillståndsprövningen av ett vapen beroende på utseendet av icke tillståndspliktiga vapendelar. Jag har därför full förståelse för din syn på systemet. Nu är dock systemet som det är och då får vi som alla andra försöka leva med det. Så länge som polisen frågar oss har vi svårt att vägra svara på deras förfrågningar och kommer sannolikt att fortsätta med det efter bästa förmåga. Och så länge som inte en majoritet av jägarkåren vill att vi jobbar för en regeländring gör vi inte det - de flesta verkar tvärtom vara emot dessa vapen.

Mvh

Ola

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...