Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE


https://www.AUTOdoc.SE
lsjonsson

Älgstammen i Norrbotten är den lägsta sedan millennieskiftet

Recommended Posts

lsjonsson

"Lägsta älgstammen sedan millennieskiftet"

NORRBOTTEN Älgstammen i Norrbotten är den lägsta sedan millennieskiftet. Två av de sex förvaltningsområdena är extra hårt drabbade.
Jonny Vikström
20:31 | 2019-09-24

Den bedömningen gör Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet Norrbotten. Som grund ligger de älgobservationer som jägarna hittills skickat in under årets jakt.

– Det finns mindre områden där stammen är stabil. Men i stora drag är det en nedgång över hela länet. Och då har vi inte den dåliga kalvsättning som man har i andra delar av landet på grund av torr sommar. Det verkar vara ett normalt år, säger han.

Enligt Sundgren är det i älgförvaltningsområde 4 (Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn) och i älgförvaltningsområde 6 (Pajala, Övertorneå, Överkalix) som älgstammen minskar mest.

Artikelbild

BILD: Pär Bäckström | Skogens konung är på reträtt. Älgstammen i Norrbotten har under lång tid decimerats för att få bukt med betesskadorna.

– I Fyrkanten har vi haft en tydlig nedgång de senaste fyra, fem åren. Nu märks det mest i Boden och Älvsbyn, verkar det som.

Luleåbon Robert Ramstad har jagat länge i Kalix älvdal, i trakterna kring Jockfall i Överkalix kommun. Han vittnar om ett fullständigt haveri.

– Jag har två färdiga hundar och brukar ha ståndskall hela tiden. I år har jag varit där tio jaktdagar. På 470 manstimmar har vi sett en ko och en kalv. Jag har pratat med folk runt omkring också, och alla säger samma sak. Det är tomt. Det är fullständigt skrämmande.

För hög tilldelning och den skyddsjakt i december som länsstyrelsen gett tillstånd till är bovarna i dramat, anser Ramstad.

Artikelbild

BILD: Maria Johansson | Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Svenska jägareförbundet i Norrbotten.

– Den här jävla vinterjakten har ju definitivt blivit dödsstöten.

Björn Sundgren håller inte med.

Artikelbild

BILD: Privat | Robert Ramstad vittnar om att älgstammen är kraftigt på nedgång i området kring Jockfall.

– Nej, de har tagit så pass lite älg så det ska inte ha någon betydelse. Min gissning är att det generella jakttrycket gett effekt till sist. Planen har under 2000-talet varit att decimera älgstammen. Det kan ha blivit ett eller två år för mycket på sina ställen. 

– När man väl går över tröskeln går det fort utför. Det resulterar i väldiga oenigheter i jaktkåren. Bra områden har fortfarande gott om älg medan sämre områden tycks tomma. Man har helt olika verklighetsbilder, säger Sundgren.

Han tror att det väntar hårda diskussioner mellan jägare och markägare i höst om nästa års tilldelning.

– Det blir en dragkamp. Jag hoppas vi kan hitta en balans de närmaste åren.

Sundgren menar att jägarna också har ett ansvar i höstens jakt.

– Det är en prioritering mellan kött i frysboxen och personlig tillfredställelse å ena sidan och god förvaltning å andra sidan. Många sparar kalvarna och skjuter fullvuxna djur men i stället borde vi göra tvärtom, hålla igen på vuxna djur och skjuta kalvar och de dåliga "fjolingarna".

 

Artikeln kopierad från dagens Norrbottens-Kuriren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
robban.jagaren

Tråkig utveckling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
6 hours ago robban.jagaren sa:

Tråkig utveckling.

Ja, det är det! :sad:

Nu är skogsbolagen o dom stora enskilda markägarna glada.

Share this post


Link to post
Share on other sites
henke67
På ‎2019‎-‎09‎-‎25 at 04:29 lsjonsson sa:

. Man har helt olika verklighetsbilder, säger Sundgren.

 

Kan ju bero på att verkligheten ser olika ut på olika ställen. Inte bara att samma verklighet ser olika ut beroende på från vilket håll man tittar. Det finns det ju även stöd för i artikeln. Men jag reagerar ändå på formuleringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
5 hours ago henke67 sa:

Kan ju bero på att verkligheten ser olika ut på olika ställen. Inte bara att samma verklighet ser olika ut beroende på från vilket håll man tittar. Det finns det ju även stöd för i artikeln. Men jag reagerar ändå på formuleringen.

Ja visst är det så. Vi diskuterade detta under helgens älgjakt. Även om jag inte ha varit åt dom hållen på många många år så sa v. jaktledaren som är ute och far mycket runt i Kalix-Överkalix. Uppe vid n delen av Ökx vid Landsjärv  och likaså när man kör över Ängesån och öster ut  en bit så syns betesskadorna väldigt tydligt så långt ögat når.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindgren

Så är det alltid. Skador kan lokalt vara riktigt stora, men om man slår ut det på större yta... minimala.
Statestik över areal tar ofta inte hänsyn till vilka områden som har planteringar, (där det messt troligt kommer att bli skador)
Viltet dras till foder. ...
Men jag TROR att stammen är krympande,,,, just för att ingen vill ha skador på sina investerade pengar...privat eller företag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson

Mer i ämnet från dagens N-K:

"

Jägaren rasar mot vinterjakten

ÖVERKALIX Jägaren Robert Ramstad vittnar om ett totalt haveri för älgstammen i ett område i Överkalix. Nu kräver han stopp på vinterjakten.

 

Jonny Vikström

06:30 | 2019-09-29

– Det är bara katastrof. Jag förstår inte hur Jägareförbundet kan försvara sånt här vansinne, säger Ramstad, Luleåbo som sedan 26 år tillbaka jagar i ett område kring Jockfall.

– Det började redan förra året. Inte en enda fjolårskalv såg vi. Och nästan inte en enda ko. I år har vi på tio dagar sett en ko och en kalv. Vi gick tre dagar utan att se en enda betning, inte en skit, inte ett spår. Och vi brukar ha ståndskall varenda dag här. Jag var chockad.

Norrbottens Media berättade tidigare i veckan att Jägareförbundet Norrbotten bedömde att älgstammen i länet befinner sig på den lägsta nivån sedan millennieskiftet.

Artikelbild

BILD: Privat | Älgjägaren Robert Ramstad kräver ett stopp på vinterjakten. Han vittnar om ett område kring Jockfall som är nästan tomt på älg.

Enligt Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent, är anledningen att tilldelningen varit hög en längre tid. Att vinterjakten skulle ha påverkat beståndet i Jockfallstrakten tvivlade dock Sundgren på, eftersom antalet fällda älgar var för lågt.

– Hur kan han säga så? Säg att du skjuter en ko som är fem år i vinterjakten. Den kon är otroligt värdefull. Hon har en kalv i magen och en kalv bredvid sig. Säg att hälften av kalvarna är kvigor eller kvigkalvar, som sedermera kan bli produktiva hondjur. Jag hävdar att på två skott skjuter man minst 15 älgar räknat på en femårsperiod.

Skyddsjakten på älg i Överkalix kommun beslutades hösten 2017 av länsstyrelsen. Syftet var att få stopp på de svåra betesskador som skogsägare drabbats av. Området är utsatt vintertid då älgar från norr vandrar in i området i jakt på bete.

Tillståndet gäller för några veckor i slutet av december och början av januari och ska utvärderas efter tre år. I årsskiftet 2017/18 sköts ett 80-tal älgar medan det i årsskiftet 2018/19 sköts ett tiotal.

Artikelbild

BILD: Pär Bäckström | En ko med fjolårskalv är ofta dräktig vintertid.

– Det berodde uteslutande på att det var lite snö och att älgarna inte vandrat in i området ännu. Jag kräver att vinterjakten i år ska stoppas.

Ramstad fortsätter:

Artikelbild

BILD: Privat | Robert Ramstad har två älghundar men säger att glädjen med jakten är borta och att han knappt vill jaga längre.

– Björn Sundgren har dock rätt i att det varit hög tilldelning under lång tid. Det är första steget som vidtogs för att slå älgstammen i spillror. Sedan har man i tur och ordning förlängt jakten, tagit bort brunstuppehåll och infört vinterjakt. Det är i princip fri jakt. Alla kan skjuta så mycket de hinner. Ändå fyller vi inte tilldelningen. Och de stackare som lyckats överleva hösten skjuts på vintern. En apa kan räkna ut att det tar slut älg, säger Robert Ramstad.

Han är kritisk till att skogsbruket trycker på hårt för att minska älgstammen.

– Visst, jag ser att det blir stora skador i vissa områden. Men vad beror det på? Och vad beror det på att det inte var något problem förr i tiden? Jo, all lövsly röjs bort för att få ut så mycket pengar av skogen som möjligt. Ska priset bli att vi inte längre kan ha en älgstam i våra skogar? Jag kan tycka att om man inte har råd att äga skog så får man ägna sig åt något annat.

Hur gör ni själv i ert jaktlag med att skjuta kor?

– Vi brukar spara kor. Någon ko skjuter vi alltid, men vi brukar försöka skjuta kvigor i första hand. Men dit vi kommit nu är att allting bara handlar om pengar. Jag har två hundar men känner själv att jag knappt vill jaga längre.

Jägareförbundets rekommendation är att jaktlagen under hösten ska skjuta "fjolingar" och kalvar och spara vuxna djur.

– Det kan jag förstå. Men varför får man då skjuta vuxna djur, i många fall dräktiga, mitt i vintern då de har det nog tufft bara att överleva? Har vi totalt tappat respekten för skogens konung? säger Robert Ramstad."

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson

...och lite till!

"

"Viktigt att se helhetsbilden"

ÖVERKALIX Jägareförbundet Norrbotten stödjer inte vinterjakten – men antalet älgar som skjuts är relativt få sett till det totala uttaget.
 

Jonny Vikström

06:30 | 2019-09-29

Det är åsikten som jaktvårdskonsulent Björn Sundgren för fram i debatten om vinterjakt.

– För det första anser vi att vinterjakten är oetisk. Man ska låta älgarna vara ifred på vintern, då de har det nog tufft ändå. Men jag tror inte att vinterjakten är en avgörande faktor för att älgstammen är på låg nivå i trakterna i norra Överkalix, säger Sundgren.

Han menar bland annat att antalet älgar som skjuts under vinterjakten är så pass få sett till det totala uttaget i området.

Artikelbild

BILD: Privat | Robert Ramstad är mycket kritisk till hur vinterjakten på älg bedrivs i dag.

– Det är viktigt att se helhetsbilden. Av statistiken har jag också sett att fördelningen i vinterjakten mellan ko, tjur och kalv är relativt jämn. Markägarna, som drev igenom den här jakten, hade nog gärna velat att det skjutits fler kor. Det handlar inte heller om någon extra tilldelning utan de älgar som skjuts på vintern tillhör den ordinarie tilldelningen men de skjuts senare på året. 

Sundgren fortsätter:

– Jaktlagen i området kan ju själva se till att hålla igen när det gäller kor, men om de gör det så är det då ingenting som märks i statistiken.

Sundgren skriver dock under på kritiken om att tilldelningen varit för hög under en längre tid.

Artikelbild

BILD: Kurt Engström | Jägaren Robert Ramstad menar att det råder "totalt haveri för älgstammen".

– Det är en helt annan diskussion och det kan absolut vara så att man kommit över tröskeln i vissa områden. Följden blir en diskussion där man har helt olika världsbilder. Vissa jaktlag kommer vilja spara korna medan andra jaktlag tycker att det är helt okej att skjuta dem och markägarna fortfarande tycker att det betas för mycket.

Roland Saitzkoff, jakthandläggare på länsstyrelsen, konstaterar att älgstammens nedgång är helt enligt plan.

Artikelbild

BILD: Pär Bäckström | Jägareförbundet i Norrbotten stöder inte vinterjakten på älg, men menar att antalet älgar som skjuts är få.

– Vi har haft en rekordhög älgstam men nu har vi lyckats vända skutan. Älgkorna är handbromsen som man använder i ett sådant läge. Historiskt sett har vi haft för hög avskjutning av tjurar i Norrbotten men nu har det jämnat ut sig lite.

Han vill inte spekulera i om tilldelningen generellt ska sänkas till nästa år.

– Det är för tidigt att säga. Vi får se hur underlaget ser ut.

Även när det gäller skyddsjakten på älg i Överkalix anser han att det är för tidigt att dra några slutsatser.

– Det kommer alltid att finnas skillnader inom ett förvaltningsområde. Vi får se hur det ser ut. 

Kan vinterjakten stoppas i år?

– Det är fullt möjligt att ta tillbaka ett beslut. Men den diskussionen får vi ta i viltförvaltningsdelegationen när det är dags, säger Roland Saitzkoff."

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson

Kan ju tillägga att förr så har markägare o skogsbolag begärt skyddsjakt i norra delen av Kalix kommun mot Överkalix och skjutit väldigt mycket kor och kalvar (vandringsälgar), och detta p g a betesskador där också.

Dom vandrar upp efter bägge sidorna på Kalix älv o rakt igenom vårat vvo som delas av älven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lindgren

Mkt pengar både i skador och sålt älgkött...  kolla alltid vem som tjänar på det...
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...