Jump to content

EU-kommissionen vill stoppa jakt för ökad biologisk mångfald


Recommended Posts

lsjonsson

EU-kommissionen vill stoppa jakt för ökad biologisk mångfald

EU-kommissionen vill skydda stora landområden från jakt, fiske, skogsbruk och gruvdrift. Enligt förslaget ska så mycket som tio procent eller mer av all mark i Sverige få ett strikt skydd, där mänskliga aktiviteter som jakt förbjuds. 

Det är Jägareförbundet som på sin hemsida skriver om EU-kommissionens förslag, som är ett direkt hot mot jakten och fisket i stora delar av Sverige.

– Det är anmärkningsvärt att jakt, som är ett hållbart brukande, likställs med gruvdrift, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

 

Strikt skydd

Förslaget finns beskrivet i en strategi för att gynna den biologiska mångfalden. Med ett strikt skydd vill EU-kommission gå längre än dagens Natura 2000-system, där det inte finns begränsningar för jakt och fiske.

Naturliga processer och ekosystem ska lämnas helt orörda och endast kunna brukas för kontrollerad och begränsad turism samt förnybar energiproduktion.

 

Fjällområden och våtmarker

Kommissionen ser främst ett ökat skydd av urskogar och naturskogar, men även torvmarker och våtmarker kan omfattas av nya regler.

Jägareförbundet ser också att förslaget kan leda till att Sverige får ta ett större ansvar med mer skyddad mark. Länder som redan idag har en bättre biologisk mångfald och mer skyddsvärda naturområden kommer att få ta ett större ansvar.

 

Överstatligt beslut

– Det är väldigt oroväckande om Bryssel ges kompetens att diktera hur stor procentandel av en medlemsstats territorium som i praktiken ska stängas av för all mänsklig aktivitet. Den frågan bör hanteras på nationell nivå. Principerna för det nuvarande EU-systemet för skyddade områden, Natura 2000, där mänsklig aktivitet som jakt kan få förekomma, bör förbli oförändrat, säger Bo Sköld.

EU-kommissionen vill ha snabbt svar på förslaget från alla medlemsstater. Redan innan årsskiftet vill kommissionen ha in synpunkter och nästa år ska kriterierna för vilka områden som är aktuella vara klara.

2023 ska länderna ha pekat ut lämpliga områden och 2024 ska EU utvärdera och överväga lämpliga åtgärder och eventuellt behov av lagstiftning.

 

Måste agera

Jägareförbundet vill att beslutsfattare på alla nivåer i samhället sätter sig in i förslaget och agerar för att stoppa planerna.

– Detta förslag kommer att påverka jakt, fiske, skogsbruk, äganderätt, hållbart brukande och många andra saker som vi i Sverige ser som självklarheter, säger Bo Sköld.

 

Källa: https://svenskjakt.se/start/nyhet/eu-kommissionen-vill-stoppa-jakt-for-okad-biologisk-mangfald/

 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...