Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE


https://www.AUTOdoc.SE
Sign in to follow this  
orjant

Viltvatten

Recommended Posts

orjant

Jag köpte en skogfastighet i somras och där finns ett perfekt ställe för att anlägga ett viltvatten. Det är en svacka med naturliga avgränsningar, med ett friskt tillflöde av vatten från en kallkälla. Viltvattnet kommer att bli ca 75 x 100 m och jag tänkte plantera in kräftor och ädelsfisk samt en och annan and.  ;) ;)

Frugans morbröder är grävmaskinster och har lovat att gräva ut detta gratis.  ;D ;D

Vilka tillstånd behövs?

Vad är viktigt att tänka på?

Är det någon som har gjort något liknande?

Share this post


Link to post
Share on other sites
jansson67

Jag vet att MKJ har nåt liknande projekt på gång, så han bör nog kunna svara så småningom!

Mvh!

Share this post


Link to post
Share on other sites
amakulu

Länsstyrelsen brukar vilja ha ett ord med i laget. Kontakta dom ang. tillstånd och EVENTUELLA EU bidrag för att skapa våtmarker. Vattenkvalite är ju viktigt att kolla om du tänker dig ha fisk o framförallt kräftorna. Vatten med lågt PH är inte bra kräftvatten. Sen är det ingen bra kombination med laxartade fiskar ihop med kräftor. Laxfiskar tycker kräftyngel är mums. Änder vill gärna ha en ö att vila / häcka på. Tänk även på att göra grundare partier samt en riktig djuphåla med tanke på övervintring för vattnets invånare

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant

Det kommer att bli en ö samt en stenpir. Jag kommer nog inte ha en "munk" utan ett utloppsrör mitt i "sjön".

Jag hittade detta på nätet. Det känns krängligt men området har varit gammal "sumpmark" så det borde funka.

Citat från www.lst.se.

"Vad är vattenverksamhet?

Arbeten i vatten kan lätt få en negativ påverkan hos andra intressen, exempelvis naturvärden eller enskilda intressen. 

Alla arbeten i vattenområden är vattenverksamhet, till exempel muddring, pålning, grävning, diktning, fyllning, sprängning, rensning eller byggande av broar och bryggor. Att förändra vattnets djup eller läge, leda bort vatten eller öka grundvattenmängden genom att tillföra vatten är också exempel på vattenverksamheter.

Ett vattenområde är ett område som täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd. Det krävs i allmänhet tillstånd för sådana verksamheter och åtgärder.

Tillstånd för att bedriva vattenverksamhet

Så fort man ska göra något i sjöar, hav, stränder, våtmarker, diken, vattendrag och dammar eller liknande kan det krävas tillstånd. Tidigare har nästan alla verksamheter i vatten krävt tillstånd från Miljödomstolen, men från 15 maj 2007 finns nya regler för mindre åtgärder i vatten. I miljöbalkens 11:e kapitel definieras vilka typer av vattenverksamheter som omfattas av lagstiftningen. I regeringens förordning (1998:1388) om vattenverksamhet finns beskrivet vilka storleksgränser som gäller för mindre åtgärder. I förordningen finns också en lista på vilka verksamheter som istället ska anmälas till länsstyrelsen. Du måste göra din anmälan innan du påbörjar arbetet.

Om du tänker utföra någon åtgärd i vatten är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i god tid innan arbetet påbörjas. Kontakta länsstyrelsen, vi har också till uppgift att ge råd om vattenverksamheter och tillståndsregler.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter, vilket innebär att vi ser till att den som har tillstånd följer vattendomar och andra beslut. Om domarna inte följs kan länsstyrelsen ändra eller stoppa verksamheter med tillstånd."

Slutcitat

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sajmon

Vad är syftet med stenpir?

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant

Snyggt samt någonstans att ha ett bord och stolar. Vi kommer få en massa schackmassor med stora stenar över både från dammen samt husbygget så varför inte?  ;D ;D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sajmon
Snyggt samt någonstans att ha ett bord och stolar. Vi kommer få en massa schackmassor med stora stenar över både från dammen samt husbygget så varför inte?  ;D ;D

Vet inte om detta är generellt, men min erfarenhet säger att minken stortrivs vid stenpirar, stenras osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant

Tänkte inte på det, tack.  :-[ :-[

Ingen stenpir.  :'( :'( :'(

Share this post


Link to post
Share on other sites
storviltsjägaren

men det finns ju nått som heter minkfällor :D :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sajmon

Men du kanske kan bygga en pir med sten som grund, bara du täcker den men något typ sand och jord så att inte minken kan ha den som tillhåll.

Vi gjorde så hemma på gården, första året när piren var nybyggd så hade vi en massa mink där. Men vi fyllde den med sand och jord i flera omgångar. Nu ser piren ut som en gräsmatta utan håligheter för mink.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivan

* Gör stenkanter,har man sand ect så kan det lätt bli branta kanter mot vattnet och då måste man göra om det efter några år.

*Gräv inte för djupt,inget viltvatten är värt att kunna drunkna i.

*Satsa på antingen Fisk,fågel eller kräftor.

Ska det bli riktigt bra så kör bara en variant. De passar liksom inte ihop,äter upp varann.Dvs dyr föda

Så det var lite tips iaf.

Bifogar bild på dammkant om jag är otydlig i text.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Telgetok

Herregud !!!! Signalkräftor,Regnbåge,Mink... Allt impat från "over there"

Det ända svenska torde vara Mallard duck!!!! Fast dom finns i amerikat osså !!!

Skämt åsido..egenproducerat.. 8) En middag med kräftsjärtar och fisk som förrätt..sen andbröst med minkstek !!!

Kan det bli bättre ;D ;D ;D

Gräv för satan.... 8)

Share this post


Link to post
Share on other sites
eskimo1

Går i samma tankar med ett viltvatten. Har en gammal myr som jag skulle vilja göra om till en liten sjö, som det en gång var. Fast jag hade en tanke på att borra lite hål och spränga istället för att gräva ::)  Kanske är lite knivigare med tillstånd till det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant

Ringde länsstyrelsen i Sörmland och det verkar inte vara helt omöjligt att få tillstånd. Jag kan få ett bidrag på 1500 kr/år i 5 år för skötseln om jag har tur. Jag vet det är inga pengar men det betalar en del av utsättning av diverse djur som kräftor och ällingar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MKJ
Ringde länsstyrelsen i Sörmland och det verkar inte vara helt omöjligt att få tillstånd. Jag kan få ett bidrag på 1500 kr/år i 5 år för skötseln om jag har tur. Jag vet det är inga pengar men det betalar en del av utsättning av diverse djur som kräftor och ällingar.

Äsch bättre kan dom nog..trodde du var lobbyistiskt lagd ??? ;) Jag tänker inte pröjsa ett öre för mitt projekt eller...om man ser det så så skall dom betala mig 500 spänn i timmen när jag bökar runt med min Hitachi. ;D

Tror ivan har rätt, diversifiering är av ondo när det gäller viltvatten, därför gör jag 2. En kräftdamm hemma och en andgömma på skogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
amakulu

Det går bra att kombinera gräsand / kräfta eller and o fisk. Det vet jag av egen erfarenhet. Nämn inte för LS ang. fisk/kräftor eller jakt på änder. LS här i Skåneland slog bakut då när det gällde bidrag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant
Det går bra att kombinera gräsand / kräfta eller and o fisk. Det vet jag av egen erfarenhet. Nämn inte för LS ang. fisk/kräftor eller jakt på änder. LS här i Skåneland slog bakut då när det gällde bidrag.

Kanon att veta, tack.

Äsch bättre kan dom nog..trodde du var lobbyistiskt lagd ??? ;) Jag tänker inte pröjsa ett öre för mitt projekt eller...om man ser det så så skall dom betala mig 500 spänn i timmen när jag bökar runt med min Hitachi. ;D

Tror ivan har rätt, diversifiering är av ondo när det gäller viltvatten, därför gör jag 2. En kräftdamm hemma och en andgömma på skogen.

Nä (Bengt-Åke Gustavsson svar) jag tänkte nog skriva i ansökan att jag vill återställa gammal våtmark och gräva ut för den. Jag tror att ansökan kostar 1200 kr.  ;) ;) Tveksamt om man kan göra detta utan tillstånd om man ser nedan, hämtat från lst i d-län.

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken   

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs, behövs samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken. Det gäller verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön. Vad som kan vara väsentlig ändring av naturmiljön måste avgöras från fall till fall. I vissa miljöer kan även en liten åtgärd innebära väsentlig ändring av naturmiljön. I tveksamma fall bör alltid länsstyrelsen kontaktas för bedömning om samråd behövs. Anmälan för samråd skall göras till länsstyrelsen, utom när det gäller skogsbruksåtgärder vilka anmäls till Skogsstyrelsen. Samråd som rör åtgärder i vatten inom Eskilstuna kommun anmäls till kommunen.

Samråd krävs exempelvis för:

större schaktningar,

master,

vägar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder),

husbehovstäkter,

ledningar (upptagande av ledningsgator, jordkablar, kablar i vatten, reperationer av luftledningar),

tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet),

anläggningar och ändringar för vandrings-, rid- eller cykelleder,

större tävlingar eller lägerverksamhet och

anläggande av våtmarker, viltvatten samt dammar.

Samrådsanmälan skall innehålla karta, skiss eller ritning över aktuellt område, fastighetsbeteckning och markägare, syfte och andra uppgifter om den planerade åtgärden och gärna ett foto som visar det berörda området. Klicka här för att komma till samrådsblanketten.

Hur går samrådet till?

Anmälan för samråd görs enklast med den ovan nämnda blankett. Anmälan skall göras minst sex (6) veckor innan verksamheten skall påbörjas. Inom den tiden kan Länsstyrelsen ge råd om hur verksamheten skall utföras. När det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, kan Länsstyrelsen förelägga om åtgärder för att motverka skador på naturen och i vissa fall kan det bli aktuellt att förbjuda verksamheten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Freddan78

Intressant läsning! Går också i funderingar om att skapa ett viltvatten. Har ett ställe på min lilla mark, utkanten av ett gärde där tre diken går ihop. Hade nog varit optimalt att anlägga det där. Ser med spänning fram emot att följö detta projekt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant

Jag har fått blanketten om samråd av lst i Nyköping, har idag kollat lite vart vattnet ska vara. Om det blir godkänt blir det grymt. Jag ska försöka att komma ihåg att dokumnetera det hela men hjärnan känns full så jag kan glömma kameran.  >:( >:(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Freddan78

Hur har det gått för dig Orjant? Fått godkännnde, har bygget påbörjats? Du glömmer väl inte att underrätta oss :)<_<:lol: ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hipshot

Örjant för fan, ska du köra på med detta så kolla med våtmarksfonden!!! De pysslar inte med något annat än just detta.. de kan kanske snurra upp Lst som inte alltid har björnkoll på saker och ting har jag fått lära mej the hard way :)<_<

Och varför inte munk? Grejen är att det är synnerligen viktigt att kunna reglera vattenmängden själv.. Du måste kunna sänka vatten nivån om ngr år då viltvattnet växt igen fullkomligt och låta det ligga i träda ett tag, därefter höjer du vattnet igen så blir det åter näringsrikt och produktivt. Dessutom finns en vinst i att höja det i etapper, du kan styra en hel del av etableringen av kaveldun och annat trevligt som ankorna uppskattar.

Mvh!

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant
Hur har det gått för dig Orjant? Fått godkännnde, har bygget påbörjats? Du glömmer väl inte att underrätta oss :D:D:D ?

Det har varit så mycket så jag har inte orkat ta tag i detta på ett riktigt sätt.

Blanketten är ifylld men jag måste ta fram en karta över området innan jag skickar in den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Milner

Har du tagit några bilder???

Om ni börjat schackta vill säga.

Tror det finns ett stort intresse för detta.

:) När kan vi komma och fiska? ;)

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Freddan78
Det har varit så mycket så jag har inte orkat ta tag i detta på ett riktigt sätt.

Blanketten är ifylld men jag måste ta fram en karta över området innan jag skickar in den.

Oki doki :-)

Hoppas krafterna kommer tillbaka så att du får fart på pappers böset och bygget. Vet hur jobbigt det kan vara att vela med papper och annat trams. Men tänk på hur gött det kommer att bli när det blir klart. :):):lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
orjant

Alla papper fyllde jag i nu under helgen, tack Hippen för frågan. Jag ska endast fylla i var viltvattnet ska vara på en karta och skicka in det. Frugan morbror kommer och schaktar i början av augusti, kostnad ca 6 - 7 000 kr för transport och diesel. :lol::P

En fundering, ska man lägga massa stenkross och tegeltakpannor och annat så att kräftorna har gömslen eller hur gör man?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...