Jump to content

Tyck till om Jägareförbundet!


Recommended Posts

Daniel Ligne

Nu finns en unik chans att tycka till om vad Jägareförbundet gör, inte gör eller borde göra i framtiden.

Via denna länk hittar du en webenkät där du som medlem har möjlighet att uttrycka dina åsikter, tankar och önskemål:

www.jagareforbundet.se/jaktenpaframtiden

Ta nu chansen att förändra ditt Jägareförbund så att det blir det förbund du vill ha. Vi kommer aldrig bli bättre än vad våra medlemmar gör oss till.

Vi får ofta åsikter, inte minst här på jaktsidan, om vad vi borde göra och vad vi borde prioritera. Tyvärr är det ofta svårt att driva en enskild medlems önskemål i vår stora och demokratiska organisation. Därför har vi i projektet "Jakten på framtiden" valt att för första gången på 183 år som förbund ge varenda medlem chansen att uttrycka vad man vill ha ut av sitt medlemskap. Så ta chansen nu!

Ni som inte är medlemmar kan tyvärr inte påverka via enkäten men i projektet fångar vi givetvis även åsikter från potentiella medlemmar, makthavare, allmänheten, medlemmar som valt att kliva av och många andra.

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i, det kan vara väl investerade minuter om vi vill fortsätta jaga som vi är vana vid i framtiden. Var nu ärliga, kloka och spar inte på krutet!

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 56
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Daniel Ligne

  17

 • Outdoorsman

  8

 • pmt

  6

 • Christian N

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hehe en enkät där man måste vara medlem. Det är ju många som slutat vara medlemmar, i alla fall har jag så fått för mig och jag är en av dom, man tycker det mest intressanta för er vore att veta varfö

Jag kan i och för sig tycka att om man vill göra sin röst hörd i en organisation så bör man vara medlem.

Ja, det är väl det som är problemet.... Folkrörelsen är en formidabel form att ena massorna och därigenom få makt. Men baksidan är att man förväntas vara totalt lojal mot "rörelsen", den demokratiska

Hehe en enkät där man måste vara medlem. Det är ju många som slutat vara medlemmar, i alla fall har jag så fått för mig och jag är en av dom, man tycker det mest intressanta för er vore att veta varför via tex enkäten..

Precis. I och för sig svårt att sitta på egen kammare och bedömma förbundets medlemstapp. Själv funderar jag på om det är värt att gå med igen nu när de gjort en pudel. Försäkringen har jag via min hemförsäkring, så i min egen lilla bubbla klarar jag mig bra utan medlemskap. Dock bör man tänka större än så och se på vilken effekt förbundet har på ett högre plan.

Var kan vi som gått ur och funderar på återinträde göra vår röst hörd? Bland annat har jag synpunkter på hur Jägareförbundet skall ta småpåvarna ute i kretsarna i örat. Det pågår mycket tok längre ned i organisationen, Bogesund som exempel.

Känns bra att man tagit sitt förnuft till fånga och satt en jägmästare på tronen :tongue::thumbsup:

Link to post
Share on other sites

Jag kan som medlem meddela att jag fyllt i enkäten, dock är vissa frågor svåra och svara på då man kanske inte haft kontakt med olika delar i organisationen. Även att bara svara med ett ord kan vara jätte svårt, ett par tre kan behövas för att få fram det man menar då alla har olika begränsningar i ordförråd och tänkande!!

Link to post
Share on other sites

Jag kan i och för sig tycka att om man vill göra sin röst hörd i en organisation så bör man vara medlem.

Självklart! Men är man ute efter åtgärder för att attrahera nya och nygamla medlemmar är det väl knappast befintliga medlemmars röst som endast bör höras?

Det står ju tom i Lignés inlägg att:

"Ni som inte är medlemmar kan tyvärr inte påverka via enkäten men i projektet fångar vi givetvis även åsikter från potentiella medlemmar, makthavare, allmänheten, medlemmar som valt att kliva av och många andra."

Och jag frågar hur? Vad är problemet Siggy?

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Jag kan som medlem meddela att jag fyllt i enkäten, dock är vissa frågor svåra och svara på då man kanske inte haft kontakt med olika delar i organisationen. Även att bara svara med ett ord kan vara jätte svårt, ett par tre kan behövas för att få fram det man menar då alla har olika begränsningar i ordförråd och tänkande!!

Så är det, absolut. Det är inte enkelt att tota ihop liknande undersökningar, så att de passar alla och desutom ger användbar kunskap. Jag har en del sådana bakom mig, och det är ingen tvekan om att det som verkligen kräver MYCKET resurser att behandla i efterhand är alla former av "fritextfält". Samtidigt är det viktigt att man verkligen kan få ge uttryck för sin egen åsikt. Svår balans, men nödvändigt med en i stor usträckning "kategoriserande" utformning för att det ska vara hanterbart och gå att sammanställa till genomsnittliga attityder.

Jag skrev själv hela meningar på vad jag tycker man bör jobba mer med, exempelvis, och det svalde systemet. När det gäller "Nämn tre ord som..." så finns det nog en tanke att man ska tvingas rangordna och vara tydlig, vilket inte blir lika nödvändigt om man får skriva hela meningar.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Självklart! Men är man ute efter åtgärder för att attrahera nya och nygamla medlemmar är det väl knappast befintliga medlemmars röst som endast bör höras?

Det står ju tom i Lignés inlägg att:

"Ni som inte är medlemmar kan tyvärr inte påverka via enkäten men i projektet fångar vi givetvis även åsikter från potentiella medlemmar, makthavare, allmänheten, medlemmar som valt att kliva av och många andra."

Och jag frågar hur? Vad är problemet Siggy?

Nu är vi i vår area... frågor till oss, tack. Intervjuer utförs med särskilda fokusgrupper av jägare som inte är medlemmar, och ett slumpmässigt urval av före detta medlemmar intervjuas också. Vi har dock inte resurser för att ta hand om alla 120 000 jaktkortslösare som inte är medlemmar hos oss. Vill man verkligen påverka bör man förstås vara medlem. Är man skeptisk idag så är jag övertygad om att det kommer att bli mer tydligt vad vi står för och ska jobba mot framöver under våren.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Hur skall förbundet i framtiden hantera det dualistiska med att ha ett statligt uppdrag som inte alltid motsvarar medlemmarnas vilja, behov och som rent av kränker eller begränsar deras existerande rättigheter från tid till annan?

Ett förbund för jägare borde rimligtvis inte ha en sekundär agenda där man utför ett annat uppdrag också, oklart om hur det ser ut i övriga Europa men jag vet att exempelvis Engelska BASC inte har en så stor röv att den sitter på två stolar och förbundet har därför varit fritt att tillvarata medlemmarnas intressen mer omedelbart och effektivt.

Ett förslag till en mer givande "benchmarking" är att ni istället för slumpmässigt frågar X Xsson om hans icke existerande åsikter kanske tog och riktade frågan, enkäten till dem som faktiskt har haft aktiva åsikter och synpunkter utifrån,

i varje fall om syftet är att erhålla genomtänkta synpunkter eller i varje fall sådana som är belysande. /Christian

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Siggy-Stardust

Mycket bra initiativ av Jägareförbundet!

Självklart! Men är man ute efter åtgärder för att attrahera nya och nygamla medlemmar är det väl knappast befintliga medlemmars röst som endast bör höras?

Det står ju tom i Lignés inlägg att:

"Ni som inte är medlemmar kan tyvärr inte påverka via enkäten men i projektet fångar vi givetvis även åsikter från potentiella medlemmar, makthavare, allmänheten, medlemmar som valt att kliva av och många andra."

Och jag frågar hur? Vad är problemet Siggy?

Inga problem alls, ursäkta om jag uttryckte mig klantigt.

Jag menade verkligen inte att på något sätt marginalisera de som inte är medlemmar och jag tycker den input

icke medlemmar kan ge är ofantligt värdefull.

Det jag ville få fram var bara att när man drar igång ett projekt som detta så är det fullt naturligt att frågorna går till medlemmar.

Om man skulle ha en "öppen" enkät så vet man inte vad underlaget kommer ifrån. Om jag skulle ta en extrem liknelse så skulle

personer med en dold agenda kunna svärta undersökningen.

Jag är den första att stå på barrikaderna och påpeka att SJF måste ta hand om medlemstapp och attrahera nye medlemmar,

vilket jag också skrev i enkäten. Jag skrev även förslag på HUR jag tror man kan göra detta. Jag är bara en röst i mängden

vilket är så det ska vara.

Link to post
Share on other sites

Vore faktiskt bäst att fråga dom som hoppat av SJF, VARFÖR ? Jag tänker iaf inte betala typ 500 spänn för att kunna fylla i enkäten

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Hur skall förbundet i framtiden hantera det dualistiska med att ha ett statligt uppdrag som inte alltid motsvarar medlemmarnas vilja, behov och som rent av kränker eller begränsar deras existerande rättigheter från tid till annan?

Ett förbund för jägare borde rimligtvis inte ha en sekundär agenda där man utför ett annat uppdrag också, oklart om hur det ser ut i övriga Europa men jag vet att exempelvis Engelska BASC inte har en så stor röv att den sitter på två stolar och förbundet har därför varit fritt att tillvarata medlemmarnas intressen mer omedelbart och effektivt.

Ett förslag till en mer givande "benchmarking" är att ni istället för slumpmässigt frågar X Xsson om hans icke existerande åsikter kanske tog och riktade frågan, enkäten till dem som faktiskt har haft aktiva åsikter och synpunkter utifrån,

i varje fall om syftet är att erhålla genomtänkta synpunkter eller i varje fall sådana som är belysande. /Christian

Det är mycket riktigt något för oss att fundera över. Personligen tvivlar jag dock inte det minsta på att vårt allmänna uppdrag är en styrka, inte en belastning. Och jag VET att BASC och andra motsvarande aktörer är avundsjuka på vilka ingångar vårt allmänna uppdrag ger till dialog med myndigheter och departement. Vilket självklart ger möjlighet att påverka. Samtidigt ger det allmänna uppdraget oss ekonomiska muskler att ha en betydligt större tjänstemannaorganisation än som annars varit möjligt. Och vi har inte direkt någon brist på saker att pyssla med...

Om du läser informationen om projektet kommer du se att vi utför djupintervjuer med en hel hop olika typer av aktörer.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Christian: Jag har vid flera tillfällen hållit workshops i Bryssel och London för andra europeiska länders Jägarförbund, bland andra BASC, om hur vi jobbar med AU. De skulle gå över lik för att få till en liknande lösning. Den blygrupp som BASC nu jobbar med är en direkt följd av detta arbete och ett försök att skapa något som liknar vårt AU i en liten del...

När det gäller projektet djupintervjuar vi några hundra personer och har en handfull fokusgrupper, varav avhoppade medlemmar är en sådan grupp. Man ska nog dock vara lite försiktig med att bestämma vilkas åsikter som är viktigare än andra. Vi har flera gånger intervjuat avhoppade medlemmar och får ständigt samma svar, i grova drag. Den absolut viktigaste orsaken till att man hoppat av är att man glömt att betala eller trodde man gjorde det när man betalade det statliga jaktkortet. Av de som hoppat av "aktivt" (ca 5%) så är det väldigt ofta personberoende. Man har helt enkelt blivit osams med någon anställd eller förtroendevald i förbundet. Rovdjursfrågan kan vi t ex knappt mäta som orsak till avhopp.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Intressanta svar, nåväl under begreppet lobbyister med inflytande är ni givetvis framgångsrika, jag är väl inte odelat positiv till det nära, goda och så där osv, sammarbetet som ni har, jag anser att det statliga uppdraget gör ert övriga uppdrag omöjligt att utföra på ett för medlemmarna korrekt sätt, inte helt olikt en jävssituation som i så många andra tillfällen i livet.

Att ni har svårt att se det är antingen ett uttryck för just hur pass påverkande jävet är, ty så är det i gängse fall av jäv eller så är det som så att detta är den bästa av världar, där förbundet som en god och mäktig pater familias reglerar jakten för oss andra tillsammans med staten.

Att övriga förbund inom EU är avundsjuka på er har kanske inte så mycket med det sunda i konstruktionen som att det medför ett inflytande där andra organisationer inte tillåts agera på lika villkor. I dag hade ingen ens övervägt en motsvarande lösning/konstruktion. /CHristian

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Christian: Som alltid när jag får denna åsikt har jag lite svårt att se i vilka specifika frågor vi är hämmade eller bakbundna pga AU att agera för medlemmarnas bästa. Kan du ge något konkret exempel?

För övrigt frågar vi ganska grundligt om just detta i ovan länkade enkät...

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Christian: Vårt allmänna uppdrag ökar och även staten sprider budskapet om hur AU fungerar till andra länder. Ett par europeiska länder inför just nu AU-liknande system. Ofta av kostnadsskäl. Det är också uttalat från Regeringen att utöka samarbetet med "den tredje sektorn". Också det av kostnadsskäl. Så vi ser nu även på hemmaplan hur statligt arbete i ganska rask takt läggs ut på intresseorganisationer och ideella krafter. Det blir onekligen billigare... Så jag köper inte att en dylik lösning skulle vara omöjlig idag, snarare tvärtom.

Link to post
Share on other sites
Christian N

Linkis- se vad jag skrev ovan om jäv och jävighet, enbart den omständighet att man har mer än en lojalitet är grund för tveksamheter, men bara för att ta ett par snabba exempel där "ert" agerande kan ifrågasättas vem det är som ni främjar,

varg, bly, vapentillstånd, frågan om bågjakt, rovdjursförvaltningen i stort.

Har som sagt inte tillgång till enkäten, eller som i varje fall låter sig förstås.

Den omständighet att ert uppdrag ökar, är ju knappast något som är bra för medlemmarna, vem är förbundet, för medlemmarna, för jakt i Sverige, eller en förlängning av Svenska staten, vidare är det samma sak med just det att lösningen gillas av andra, det är därmed inte sagt att den kommer att kunna genomföras i andra länder, Sverige saknar som känt en konstitutionell domstol, där frågor om vad som är förenligt med vissa grundläggande rättigheter/grundlag kan prövas, det är nog tur för förbundet, annars hade i varje fall jag fört ett par mål mot er, av princip.

I Storbrittanien ser jag det som uteslutet att ett av flera olika jägarorganisationer där skulle kunna få ett sådant uppdrag som ni har, det är inte förenligt med brittiskt rätt och tveksamt om det är det enligt svensk också för det fall att någon hittar en grund för att få saken prövad, det finns ju ett par sådana potentiella.

Enbart för att ni tycker att det är en fin och bra lösning som det är och att andra vill det med betyder inte nödvändigtvis att så är fallet. Jag ser självklara tillkortakommanden i det att vi har föreningsfrihet i Sverige och att jag som jaktkortslösande jägare men icke medlem inte har samma rätt till insyn som de som är med i förbundet, vidare mera har ni som angivit andra ingångar till myndigheter och verk, lobbyism som inte andra har, vilket i sig då blir än mer tveksamt och så fortsätter det.

Vill ni att jag skall fortsätta och utveckla grunderna till varför det är tveksamt att medlemstyrda organisationer även har myndighetutövning och ett statligt uppdrag som en del i verksamheten eller föredrar ni att jag sparar på det för framtiden. För egen del ser jag helst bara att ni i varje fall görs medvetna om vad som utifrån ses som tveksamheter och arbetar på att minska dessa. På frågan om ni gör ett bra arbete är det en sanslöst svår fråga att svara på, vi vet hur vi har det i dag, vi vet inget om hur det kunde ha varit, bra eller dåligt, vi vet inte heller hur framtiden ser ut med tanke på en del sentida agerande från förbundet som med anledning av medlemstappet inte förefaller att vara medlemsstyrt.

/CHristian

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Christian: Vi har bara en lojalitet; medlemmarna. Säger de åt oss att vi inte ska jobba med en fråga i AU så avsäger vi oss den. Senast hände det för ett drygt år sedan då vi avsade oss alla vargdelar i AU och betalade tillbaka pengarna. När det gäller bly, vapentillstånd, bågjakt och rovdjursförvaltningen i stort ser jag inte var konflikten finns. Vad tycker medlemmarna i dessa frågor som vi inte verkat för eller tvärtom?

Utökningarna av årets AU består bland annat i mer pengar för att serva Älgskötselonmråden, mer fokus på säkrare jakt, stimulera övningsskytte, ökat fokus på invasiva arter och smittor. Jag kan inte ens med ett stort mått av fantasi och kreativitet se hur detta missgynnar medlemmarna. Däremot är det för mig helt självklart att det gynnar dem och även dig som inte är medlem men jägare...

Det hade varit synnerligen intressant att få veta vilka mål du skulle drivit...

Att lösningen endast är möjlig utifrån vår avsaknad av konstitutionell domstol köper jag inte alls. Jag startade t ex i somras upp en liknande lösning åt BASC och motsvarigheten till LRF i England som omsätter i storlekordningen 10 miljoner Euro för att bekämpa den tuberkulosspridande grävlingen. De har väl en konstitutionell domstol?

Återigen, vårt AU är utrett av statliga utredningar 3 gånger de senaste 15 åren och alla kom till samma slutsats och AU finns kvar. Så vilka potentiella grunder skulle du vilja prova?

Vilken insyn i vårt AU saknar du som icke medlem? Att du saknar insyn i vad vi gör med och för medlemmar är självklart men vårt AU stängs du inte ute ifrån...

Det finns ingen som helst anledning att spara på krutet, utveckla dig gärna. Det här är ingen ny kritik du kommer med. Den har vi levt med i minst 30 år även om vi för närvarande ser allt mindre av den. Ett par av Riksdagspartierna har till och med i sina jaktpolitiska program ungefär de åsikter du driver.

Vad gäller medlemstappet så är det nu uppbromsat. Vi har dock tappat medlemmar i 12 år, liksom många andra organisationer av vår typ. Om du påstår att det beror på att vi sprungit statens ärenden iställer för medlemmarnas måste man fundera över medlemmarnas ansvar också. Varför har vi inte sett en enda motion eller seriös viljeyttring som har ifrågasatt AU i sak? Varför finns inte denna orsak med bland orsakerna till att folk hoppat av som medlemmar?

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Något alltför få förstår är att andra organisationer har denna typ av uppdrag också. Kikar man i NV:s nya regleringsbrev så ska 27 miljoner gå till svenskt friluftsliv och 12 miljoner till ideella miljöroganisationer. Instruktion till NV i det senare fallet:

 

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de fyra prioriterade områdena i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

Vilket alltså NV sedan definierar. som de vill. SIDA kontaktade SNF förr året och undrade om inte de ville ha 20 mille för sitt internationella arbete. Osv osv. Slutsats- vi är på inget vis unika. Detta kan man absolut ha synpunkter på. Dock- att vi skulle lyckas hävda oss bättre och få mer gjort för at vi avstår resurser som "alla" andra får ser jag som uteslutet. Med närmast garanti blir det istället tvärt om.

Link to post
Share on other sites

Vad gäller medlemstappet så är det nu uppbromsat. Vi har dock tappat medlemmar i 12 år, liksom många andra organisationer av vår typ. Om du påstår att det beror på att vi sprungit statens ärenden iställer för medlemmarnas måste man fundera över medlemmarnas ansvar också. Varför har vi inte sett en enda motion eller seriös viljeyttring som har ifrågasatt AU i sak? Varför finns inte denna orsak med bland orsakerna till att folk hoppat av som medlemmar?

Kan vara så att motioner stoppats på krets eller läns nivå och då aldrig kommit riksorganisationen tillhanda, då systemet idag är uppbyggt så att den måste passera flera instanser innan den kommer till riks. Finns många små påvar ute i landet och dessa har säkert hjälpt till och bromsa saker som motverkar dem, en mer direkt väg för motioner bör finnas som andra skrivit i tråden här.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Galne: Det är en åsikt som vi fått allt oftare på senare tid och också en av orsakerna till projektet och enkäten. Även det är ett problem som många andra organisationer brottas med. Traditionell folkrörelsedemokrati passar moderna människor dåligt. Svarar bara tillräckligt många på de delarna av enkäten så förändrar vi, jag vet dock inte exakt hur det ska gå till men andra har gjort försök, Röda korset till exempel, som nu jobbar en hel del med geografiskt obundna "ämneskretsar"...

Länsstämmomotionerna har vi nog bra koll på men vad som stoppas på kretsnivå har i varje fall inte jag en susning om. Så där kan mycket väl dylika åsikter "tystats ned".

Link to post
Share on other sites
Christian N

Linkis- ja men då så, av förklarliga skäl då jag inte har betalt för detta, har ju ett arbete, tro det eller ej så blir det rätt kort här.

Bly- ert debacel i våras var knappast för medlemmarnas bästa, snacka om att på ett bakvänt och felaktigt sätt öppna pandoras ask.

Vapen- Mini-14 frågan där jag sett de yttrande era lokala förmågor har skrivit är under all kritik och tala om att ni verkligen inte hade ordning varken på vad som var sakligt riktigt, vad som var jurisdiskt korrekt

vidare om vapen, har jag sett en del andra tveksamheter utöver just det rent faktiska att era yttranden är det enda som ugör beslutsunderlag (myndighetsutövning jmfr med JK:s yttrande om polisens sätt att ta in LYE för frågan om vilka halvisar som borde vara tillåtna) vilket sågs som just detta,

vidare om vapen, er insats i ett par av G22 ärendena där argumentationen inte bara var osaklig, den var rent av otrevlig.

Varg- där har ni ju faktiskt lyckats eller hur? Att ni nu inte längre har ett AU- uppdrag har väl inget med frågan om att vargfrågan/rovdjurfrågan är en total katastrof, med era ingångar borde det inte ha blivit så här som det är idag, därtill är den förbundspolitik som förs inte rättvis mellan medlemmarna, eller i varje fall var.

Osv

Att ni inte ser baksidan med det offentliga uppdraget oaktat vad jag förklarar ovan gör det i praktiken oväsentligt vad jag anför eller förklarar, det är bra att ni är så nöjda, jag ser bristerna med det.

Vad ni gör inom det offentliga uppdraget, för att upprepa mig själv, som jag ser som särskilt allvarligt är er hantering av tillståndsfrågor. Målen som är möjliga att driva är stämningar avseende skadestånd där ni yttrat er och det är fel i yttrandena, sakfel och i övrigt rent tyckande, att så inte har skett är nog för att ingen har önskat att göra det än, jag har ännu att drabbas av ett av era yttranden.

I övrigt så oaktat din övriga djupa kunskap så förefaller du missa perspektivet, ingen har så vitt jag vet i Sverige eller i England drivit mål mot denna form av allmänt uppdrag, det statliga uppdraget och i varje fall inte på sättet.

Att fnula på i din säkra övertygelse i övrigt är att EKMR blev svensk lag 1995 och oaktat det har svensk lagstifning/lagstiftare och rättsväsende fortfarande svårt att både förstå och tillämpa konventionen, det är många gånger som riksdagen och även lagrådet har kommit fram till att ett lagförslag kan godkännas, för att därefter vid pratisk tillämpning av lagen finna den varaa i strid med konventionen.

Med andra ord bara för att man tidigare har funnit det hela vara i sin ordning betyder således inte att det är det för framtiden, i frågan om angreppspunkter,grunder för talan så handlar det om enskilda beslut/yttranden och eller ställningstaganden som kan utgöra sådana.

Men å andra sidan, iom att ni, förbundet förefaller ha så god ordning på allt, med bra argument och i övrigt är insiktsfulla så behöver ni inte oroa er, jag har säkert fel/ Christian

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Jag ser en viss slagsida i dina sakfrågor Christian... Om vi tar alla vapenfrågor i en klump så avger vi yttranden till polisen som beslutar. Ingen skulle bli gladare än jag om vi slapp det. Det är inte direkt de ärenden vi raggar nya medlemmar på. MEN, medlemmarna vill att vi ska fortsätta vara remissinstans. Vi försökte för några år sedan effektivisera denna verksamhet med en centralt placerad expert som tog alla ärenden. Då reagerade medlemmarna kraftfullt och krävde via en motion som gick hela vägen att ansvaret för att svara på vapenremisserna skulle tillbaka ut på länsnivå. Så blev det, ett utmärkt exempel på att vi alltid gör som medlemmarna vill och inte sitter i någon annans knä. Eller hur?

Tar vi sedan medlemmarnas åsikter om mini14 och G22 så kan du faktiskt ha rätt. En bred majoritet av våra medlemmar vill nog förbjuda den där MÖP-skiten för att rädda vårt rykte, vilket blev särskilt tydligt efter Utöya. Nu försöker vi vara ganska sakliga trots detta. Vapenärenden kommer nog inte ens på 30 i topp bland det som medlemmarna vill att vi ska prioritera, därför satsar vi kanske inte heller särskilt på dessa. Samma sak med bågjakten, kolla om våra medlemmar vill ha bågjakt... Ändå har vi värnat minoriteten och varit positiva.

Blyfrågan får du ta med Fredrik. Jag kan bara konstatera att den framhölls särskilt som väl hanterad av styrelsen i summeringen av 2012. Du tror på din väg framåt i frågan och vi på vår väg. Jag har inte fått en enda signal från en enda medlem om att den skötts dåligt under 2012. Däremot ganska högljudda burop från andra som inte direkt hjälpt frågan framåt... I min värld en konflikt mellan olika strategier och vi väljer inte alltid rätt.

Visst, vi har inte lyckats i vargfrågan, men hur väl hade vi lyckats om vi inte hade haft AU? Vi hade varit hälften så många som jobbade med den och det känns som om det kanske inte gett större framgång...

Du får gärna driva frågan om tillståndsärenden. Jag personligen tycker inte vi ska ha detta uppdrag men hittills har medlemmarna velat ha det så och då är det så.

Nu kan jag inte vilka mål som drivits men du har säkert rätt i att det är oprövat i domstol, icke desto mindre väl utrett av staten, samtliga 3 utredningar efter 1995. Måhända är staten inte kompetenta att hantera EKMR, men som Fredrik påpekade är denna typ av konstruktioner synnerligen vanliga idag och blir allt vanligare. Staten växlar ut miljarder kronor årligen i liknande verksamhet.

Jag ser flera nackdelar och tveksamheter med AU, men kanske inte främst de du anför. De är så väl diskuterade och belysta. Däremot har du helt rätt i att omvärlden ständigt förändras och inget varar för evigt. Imorgon kan vi ha ett nytt läge och i detta projekt är AU en av huvudpunkterna att belysa och diskutera. Just AU-frågan diskuterar vi nog dagligen med medlemmar och omvärld, jag gör inte anspråk på att ha vare sig bra argument eller särdeles god insikt och kunskap, men vi har nog gjort en hel del för att ta hänsyn till åsikterna som du tidigare efterlyste. Har du t ex läst våra senaste återredovisningar? Jesus Alcala jobbade förra våren i tre månader med att hitta fel i vår återredovisning och jobb med AU. Allt han fick fram på DN Debatt var en insinuerad nazistkoppling och det förfärliga i att jag jagar med mina barn. Det gör mig rätt lugn just för tillfället...

Sist men inte minst, så är jag mer tveksam till det bidrag som utgår till JRF. De får ungefär lika mycket pengar / medlem som vi men återredovisar mycket vagt och översiktligt. Vi återredovisar varende timme, remiss, utlåtande, möte, utbildning mm. Vi har dessutom statens revisorer som vänder ut och in på oss, det har inte JRF och alla andra organisationer som erhåller medlemsbaserade bidrag...

Link to post
Share on other sites
Christian N

Jupp, det är nog med en viss sida som jag ser på detta, den inte helt förtjusta,

"bred majoritet av våra medlemmar vill nog förbjuda den där MÖP-skiten för att rädda vårt rykte, vilket blev särskilt tydligt efter Utöya"

(Klippte lite, för att belysa då, först när de var de där andra vapnen som förbjöds, då ville vi det med, när pistolskyttarnas vapen förbjöds, då ville vi det med, när tävlingskyttarnas vapen förbjöds så tyckte vi det var fel men insåg att den sporten kan utövas med elektroniska markörer, när staten ville förbjuda våra kvarvarande jaktvapen då var det ingen kvar som brydde sig. )

Som en kommentar därvid är det nog som så att ert, Förbundets agerande i Mini-14 affären var något av det mest vedervärdiga och även om det nu var medlemmarnas vilja, intressant i sig att de trodde att man kunde exculpera övriga jaktvapen genom att offra ett annat, enkom för att det blivit medialt och negativt laddat.

Oaktat mina kommentarer ovan, så är ni på förbundets kansli, drivna, förslagna, mer mediakompetenta ( i varierande grad) än era motsvarigheter i Sveige och även "motståndet", kunniga, pålästa samt uppfattas så externt, den mediala kontext ni medverkar i är sällan negativ och även då sker det med fattning, så för det skall erhålla ett gott värdeomdöme.

Att jag sedan inte delar förbundets mening i mycket är en annan sak. Nu ids jag inte mer, särskilt inte som det inte förefaller lända till eftertanke eller förändring. /Christian

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...