Jump to content

Tyck till om Jägareförbundet!


Recommended Posts

Daniel Ligne

C: Jag är för färsk för att vara insatt i mini14-fallet men jag kan se vad du irriterat dig på. Missförstå mig rätt här, jag säger inte att jag alltid tycker medlemmarna har rätt eller är vare sig kloka eller långsiktiga. Min poäng är dock att vi är nästan kusligt noga med att deras vilja är lag...

När det gäller att dela förbundets mening så kan man ha olika strategier. Gå med och försöka förändra, vilket jag direkt erkänner är en kamp mot väderkvarnar om man inte direkt kör i mittfåran. Detta är dock en av de saker vi verkligen vill utveckla med projektet.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 56
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Daniel Ligne

  17

 • Outdoorsman

  8

 • pmt

  6

 • Christian N

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hehe en enkät där man måste vara medlem. Det är ju många som slutat vara medlemmar, i alla fall har jag så fått för mig och jag är en av dom, man tycker det mest intressanta för er vore att veta varfö

Jag kan i och för sig tycka att om man vill göra sin röst hörd i en organisation så bör man vara medlem.

Ja, det är väl det som är problemet.... Folkrörelsen är en formidabel form att ena massorna och därigenom få makt. Men baksidan är att man förväntas vara totalt lojal mot "rörelsen", den demokratiska

Orkar inte läsa alla inlägg.

Att enbart focusera på nya medlemmar och strunta i dom man har är ingen bra strategi. Det är väl därför en del slutar som medlemmar, eller hur?

Därför är det helt rätt att börja med att befintliga medlemmars åsikt först, för annars fortsätter tappet.

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

pmt: De där pyramiderna är själva anledningen till enkäten och projektet... Om du läser enkäten igen så tror jag du ser att en hel del av frågorna är riktade på just den här delen av folkrörelsernas problem idag. Vi kan dock inte förändra organisation utan ett synnerligen gediget underlag att visa för organisationen. Det har många försökt tidigare och ingen av dem blev kvar särskilt länge, vare sig som förtroendevald eller anställd. Att förändra en folkrörelse är en hel vetenskap och om inte rörelsen själv inser att förändring är nödvändig kommer man aldrig att lyckas.

Vi har statsvetare anställda. Nästan lika många som biologer. Tar vi rovdjursfrågan så är det intressanta att omvärlden tycker vi har på tok för stort inflytande och att "jägarlobbyn" är för stark, medan jägarna anser den exakta motsatsen. Någon har fel... Rovdjursfrågan är utan tvekan den absolut svåraste frågan vi någonsin hanterat i vår 183-åriga historia. Man skulle kunna jobba annorlunda med den men då krävs ny organisation och medlemmarnas välsignelse. Genom t ex en enkät...

När det gäller vapenfrågor så är det väl två saker du tar upp. Dels ruger mini-14 och HK-automater. Ja, där har vi ändrat åsikt efter bl a Utöya. Medlemmarna ville att vi skulle ändra åsikt. Det blir så när man lyder medlemmarna. Tar vi 9,3x57-utlåtandet är det också ett resultat av att vi lyder medlemmarna. Vi ville ha en eller ett par experter som skrev utlåtanden men det ville inte medlemmarna. En jaktvårdskonsulent idag ska ha biologiska kunskaper, djup viltförvaltarkompetens, pedagogisk förmåga, gärna mediavana, kunna skriva synnerligen god svenska och gärna något ytterligare språk, ha jaktjuridisk kompetens, GIS-kompetens mm mm. Just vapenkunskap kommer med nödvändighet väldigt långt ned på listan. Då blir det emellanåt ett och annat bottennapp när man skriver några tusen remisser varje år.

När det gäller Jägarskolan och kompetens i de "praktiska" delarna så har vi faktiskt noterat samma sak. Därför satsar vi hårt på jaktgårdar med "nybörjarjakter" och en ny utbildning som hakar på efter den teoretiska delen av jägarskolan men före själva uppskjutningen.

Det finns dock en vetenskaplig / faktabaserad tanke bakom den tunga biologiska delen i jägarutbildningen. Denna kunskap skapar i grunden acceptansen för jakt. Tittar vi internationellt råder det ingen tvekan om att vi, tillsammans med Finland, har världens högsta acceptans för jakt. I grunden hänger detta samman med jägarnas extraordinära biologiska kunskaper som vi kan profitera på. Så, det är ingen biologilärare som tänkt till om Jägarskolan, det är ett par, i mina ögon, rätt framåtsyftande strateger... Däremot kan jag hålla med dig om att grundläggande vapenhantering blir mer nödvändigt när allt färre blivande jägare har gjort militärtjänst.

Link to post
Share on other sites
Mad Mike

Det spelar nog ingen roll om ni gör en enkät för medlemmar och en för icke.

Dessa två grupper kommer inte ha samma agenda och ni lär inte kunna få de två att fungera under samma tak,att på sikt få 250 000 medlemar är en utopi.

Hur ni agerar i vapen/blyfrågor bla är oacceptabelt för mig.

/Mike

Link to post
Share on other sites
kalleanka70

Jag är betalande medlem, har fyllt i enkäten, tycker ni gör ett helt OK arbete men det finns säkert mycket förbättringar att åstadkomma. Dock ska jag säga att jag gladeligen stödjer er verksamhet för den spottstyver i pengar det handlar om. Tycker dessutom ni har bra tidningar och en mycket trevlig hemsida och lite förmåner på toppen av det. Alla ni som verkar gå omkring och vara bittra över verksamheten och organisationen, påverka i stället, men det gör ni inte som ickemedlemmar. Hur ni än vrider och vänder på det är förbundet tämligen välkänt bland allmänheten och inhyser viss respekt i lobbyfrågor så personligen tycker jag det är korkat att inte stödja dem. Jag tycker i huvudsak förbundet jobbar i medlemmarnas intresse. Det vore dock bra med en viss föryngring organisationen.

Keep up the good work!

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Mike: Att det här forumet fokuserar hårt på bly och vapenfrågor är ju i sig ganska naturligt men det finns något riktigt intressant i det du skriver.

Jag har jobbat, på olika basis, åt Jägareförbundet sedan jag var 9 år gammal, är idag 37. Jag ser ett mycket snabbt och fundamentalt skifte under dessa år. Fram till för bara ett knappt decennium sedan hade medlemmarna fullständigt överseende med att förbundet inte företrädde dem i exakt alla frågor, man var rätt nöjd med att de ändå stod upp för en i majoriteten av frågorna. Idag räcker det med ett enda litet fel så går man ur. Det spelar ingen roll att vi gör rätt 99 gånger av 100, den sista frågan är grund nog för att tacka för sig. OBS! Med detta säger jag inte att det är fel på medlemmarna som går ur, snarare att vi som förbund inte förmått att hantera en ny typ av "kunder".

Det finns exempel på rörelser liknande vår som lyckats. LRF till exempel, som växt senaste decenniet. Vad har då de gjort? Jo, gått från ett starkt nischat bondeförbund till en livsstilsbejakande förening för landsbygdsromantiker, lite tillspetsat och elakt. Det är en väg vi kan välja. I ditt fall skulle det kunna vara att skita i blyet och avsäga oss vapenutlåtanden och istället fokusera stenhårt på "goodwill". Likt LRF skulle vi då också lämna vargfrågan därhän...

Som förbund har vi valt att engagera oss i exakt alla frågor. Det tror jag kanske varit en smula fel. Titta på det andra förbundet. De fokuserar enbart på några kärnfrågor och försöker ivrigt att inte tvingas ha en åsikt i andra frågor. När de sedan tvingas ha en åsikt blir det jobbigt. Ta t ex jakttidsremissen som var en ren katastrof från deras sida, men det glömmer man fort när de återigen skjuter in sig på "kärnfrågorna".

Nu är jag part i målet men jag är ganska fast övertygad om att vi som dväljs här inne behöver ett stort och starkt förbund i framtiden om vi vill fortsätta jaga ungefär som vi är vana vid. Vi ser idag en strid ström av "enfrågepartier" i rovdjursfrågan och de specialiserade "småförbunden" går också kräftgång. Då är frågan hur man gör det stora, starka och omtyckta förbundet? Att vi inte kan samla tillräckligt många om man ska tycka exakt lika i alla sakfrågor är jag säker på, men hur gör man då?

Link to post
Share on other sites
Mad Mike

påverka i stället, men det gör ni inte som ickemedlemmar.

Det förutsätter att man känner att det faktiskt går att påverka i sakfrågor.Förbundet har uttryckligen gjort klart hur dom ser på dessa två frågor och i vilken riktning dom avser att jobba med dom.

Du skulle lika gärna kunna be mig gå med i wolf army sweden och påverka dom till att bli för vargjakt.....ibland får man inse att vissa saker inte går att påverka.

Förbundet vet vad dom har dvs sina medlemmar,även om en enkät bland ickemedlemmar skulle visa att ändrad inriktning i sakfrågor teoretiskt skulle kunna ge ett högre medlemsantal än idag så skulle dom aldrig våga chansa genom att spela om sitt kapital.

/Mike

Link to post
Share on other sites
Mad Mike

Linkis:

Du har helt rätt i vad du skriver, i mångt och mycket tycker jag att ni gör ett utmärkt jobb och även jag önskar ett starkt förbund med 250 000 medlemar i ryggen.

Vissa frågor är inte viktiga,jag kan leva med att jag inte får jaga alla tänkbara arter,jag kan leva med om någon art får kortare jakttid,jag skulle kunna leva med obligatoriska skjutprov även om det är ett intrång i min integritet.

Jag kan inte leva med att förbundet som remissinstans styr myndigheterna om vilka vapentyper som är lämpliga samt förbundets ställningstagande i blyfrågan även om jag inser vad EU har på agendan i det avseendet.

Hur ni ska tackla detta nya sakfrågebeteende har jag inget bra svar på mer än att om det funnits ett NRA i sverige så hade jag varit medlem där för länge sen :wink:

/Mike

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Mike: Säg inte att vi inte kan ändra oss snabbt. Mini-14 är väl ett litet exempel... Grundfrågan är dock ändå hur vi väljer att ha vår demokrati. Jag får dagligen briljanta förslag som jag endast kan besvara med "skriv en motion". Känns inte helt bra i magen alla dagar.

NRA är ju en väg, men går det bra för dem? :wink:

Jag tror man ska tänka stort i detta läge och det man som enskild gräsrot, i eller utanför organisationen, kan göra är att tala nu. Efter årsstämman (1 - 2 / 6) är det försent...

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Och du Mike, har du sett vad EU sa i förarbetena till nya Vattendirektivet? Vi är inte oskyldiga...

Link to post
Share on other sites
Mad Mike

Linkis:

har jag missat något? har ni på något sätt som undgått mig talat för Mini 14 som ett bra,säkert och ändamålsenligt jaktvapen för DEN som så önskar?

Vad det gäller förarbetena till vattendirektivet så får du gärna upplysa mig.

/Mike

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Trots att kommissionens tekniska kommitté förordade en uppklassning av bly, så röstades de förslagen ned i parlamentet nyligen. Kvarstår rådet, men en uppklassning av bly inom Vattendirektivet har nu gått från att vara sannolik till osannolik.

Link to post
Share on other sites
Siggy-Stardust

Jag tror man ska tänka stort i detta läge och det man som enskild gräsrot, i eller utanför organisationen, kan göra är att tala nu. Efter årsstämman (1 - 2 / 6) är det försent...

Är stämman öppen för medlemmar eller är det representanter från kretsar, eller liknande?

Link to post
Share on other sites

Trots att kommissionens tekniska kommitté förordade en uppklassning av bly, så röstades de förslagen ned i parlamentet nyligen. Kvarstår rådet, men en uppklassning av bly inom Vattendirektivet har nu gått från att vara sannolik till osannolik.

Vad menas med "en uppklassning" ? Är detta positivt eller negativt för oss som gärna skjuter med bly?

Raggarö

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Vad menas med "en uppklassning" ? Är detta positivt eller negativt för oss som gärna skjuter med bly?

Raggarö

En uppklassning hade varit negativt. Bly är idag klassat som "Hazardous substance", men det låg förslag på att klassa upp det till "Priority Hazardous Substance". Då hade bly i princip försvunnit ur alla tillämpningar där det inte är helt nödvändigt.

Link to post
Share on other sites

pmt:

Värst vad du vart formell då? Jag heter Tobias och vi har träffats så du behöver inte tilltala mig "herr Hassel" om du nu inte önskar hålla på titlarna....

De där pyramiderna är själva anledningen till enkäten och projektet... Om du läser enkäten igen så tror jag du ser att en hel del av frågorna är riktade på just den här delen av folkrörelsernas problem idag. Vi kan dock inte förändra organisation utan ett synnerligen gediget underlag att visa för organisationen. Det har många försökt tidigare och ingen av dem blev kvar särskilt länge, vare sig som förtroendevald eller anställd. Att förändra en folkrörelse är en hel vetenskap och om inte rörelsen själv inser att förändring är nödvändig kommer man aldrig att lyckas.

Nej, man kan aldrig förändra en organisation inifrån utan ett mycket klart mandat att göra så.....Och det mandatet kan man ALDRIG få från en "folkrörelse" som ovanpå allt ser sig själv som en "folkrörelse".

För även om man i folkrörelsesverige gärna talar sig varm om demokrati och folklig förankring etc så handlar folkrörelser enbart om makt - inget annat. Medlemmen ställer sig bakom rörelsen som sedan bestämer vilka fördelar medlemmen behöver. Fullt logiskt på 30-talet då utbildningsnivån var lägre (mycket lägre), möjligheter för den enskilde att komma till tals mikroskopisk och inga speciellt snabba kommunikationsmedel fanns.

Då funkar det att man låter medlemmen rösta i stora övergripande drag, skriva motioner som man sedan "maler" ner i de olika nivåerna - vad medlemmarna egentligen tyckte försvinner allt som oftast påvägen upp då "företroendevalda" har en tendens att se sitt uppdrag som en komplimang och maktbas. Så det hela handlar om att kontrollera demokratin - från valberedningarna (som ofta består av personer som varit förtroendevalda) för att hitta bra kandidater (och även att se till att fel kandidater absolut inte får komma fram) och sedan hela vägen upp genom systemet så manglas det fram en linje ett beslut som man vaggar fram i systemet där alla förtroendevalda har sina egna heliga kor att bevaka och förhandla kring. Att de förtroendevalda skulle ge upp sin position och sitt inflytande för att öka demokratin är liksom ganska korkat att tro... Har man sagt sig vara lojal mot rörelsen (annars blir man ju inte förtroendevald) så ska rörelsen med vara lojal och bevaka så att min position inte hotas. Kombinera med att man kan sitta ganska många år på stolarna så blir det odemokratiskt, trögt och självcentrerat - medlemmarna finns till för oss, inte vi för dem. För utan oss så är de ingenting.... Du skrev det själv:

.... jag säger inte att jag alltid tycker medlemmarna har rätt eller är vare sig kloka eller långsiktiga. Min poäng är dock att vi är nästan kusligt noga med att deras vilja är lag...

Ingen folkrörelse följer medlemmarnas vilja, ni följer det ni tycker är medlemmarnas åsikter. Efter det att åsikterna malts, stötts och blötts till en menlös gegga som ligger tryggt i mittfåran.... Ta det nu inte personligt, men det är liksom sympotomatiskt med folkrörelser.

Så ska ni förändra så har typ ett alternativ: behåll medlemmarna, behåll toppen (max 10 pers utöver de anställda) och fimpa resten - tidigare förtroendevald får sitta i karantän i 10 år framöver för att döda de sociala strukturer som byggts upp under generationer. Du tror väl inte på allvar att en sådan motion skulle överleva ens ett kretsmöte?

Tekniken finns, förbundet kan ha direktdemokrati med årsmöte på nätet etc. Men då är man inte längre en folkrörelse med representativt system, då är man en intresseorganisation. Man skulle kanske kunna gå halvvägs genom att se till att kretsens uppgift blev strikt social: fixa lite sociala jakter, fixa föredrag - en liten social klubb där man kan frottera sig. Länsnivån kan man behålla som en nivå för de anställda i första hand - men nada inflytande över remisser, motioner och beslut. Beslut tas av förbundet efter direkt samverkan med medlemmarna. Men tror du på allvar att en sådan lösning skulle bestå särskillt länge? Efter ett tag så är det ju enklare och bättre om kretsen/länsnivån bla bla bla och inom nått år är det tillbaka.

Och jag såg ingen fråga som liksom skulle ge en seriöshävstång för en genomgripande förändring av förbundet rent organisatoriskt.....

Som förbundet i dag verkar fungera från min lilla horisont så förväxlar ni "mål" med "medel". Målet ska medlemmen bestämma, medlet och strategin ska förbundet stå för. Inte tvärt om som det ter sig i framför allt rovdjurshanteringen... Men det är en strategi för att kontrollera organisationens liv och leverne det med, väljer man själv målet så styr man de möjliga medlen med.

Och om du undrar så har jag läst statsvetenskap, ett par betyg bara så jag kallar mig inte statsvetare på något vis. Men folkrörelsernas liv och leverne har jag studerat ganska ingående.....Och jag är allt annat än en folkrörelsemänniska.

Vi har statsvetare anställda. Nästan lika många som biologer. Tar vi rovdjursfrågan så är det intressanta att omvärlden tycker vi har på tok för stort inflytande och att "jägarlobbyn" är för stark, medan jägarna anser den exakta motsatsen. Någon har fel... Rovdjursfrågan är utan tvekan den absolut svåraste frågan vi någonsin hanterat i vår 183-åriga historia. Man skulle kunna jobba annorlunda med den men då krävs ny organisation och medlemmarnas välsignelse. Genom t ex en enkät...

Jo jag vet att ni har samhällslärare med, men sett till vad förbundet uppnått så helt seriöst - skicka tillbaka samhällskunskaps lärarna till skolan och ta in några som kan. Sedan 1992 har förbundet i princip gått från misslyckande till misslyckande - är det inte dags för lite självkritik och självransakan? Och att ge några som har en aning om vad de gör istället? Det kan ju omöjligen gå sämre!

När det gäller vapenfrågor så är det väl två saker du tar upp. Dels ruger mini-14 och HK-automater. Ja, där har vi ändrat åsikt efter bl a Utöya. Medlemmarna ville att vi skulle ändra åsikt. Det blir så när man lyder medlemmarna.

Jo ni bytte fot efter Utöya. Detta trots att lagen inte ändrades så gick det från OK till NJET på en natt. Ok. Lagens ändrades inte, vapnen ändrades inte - men ändå bytte ni fot. Då har man antingen inte förstått lagtexten (vilket jag vid gud hoppas att så inte är fallet) eller så har ni helt enkelt aldrig sett vare sig en Mini eller en HK-automat i verkligheten relativt sina så förhatliga föregångare.... För då hade ni aldrig satt er i den sitsen, då hade ni konstaterat att det var osannolikt att vapnet skulle passera enligt lagtext redan låååångt tidigare - men att ni gärna stödde en medlem som önskade överklaga. Tyvärr så valde ni den omvända vägen och förr ägnade er mer åt myndighetsutövning än medlemsservice... Den som är medlem och inser att förbundet motarbetar en ansökan ser nog inte någon djupare demokrati eller nytta i det, tyvärr.

Tar vi 9,3x57-utlåtandet är det också ett resultat av att vi lyder medlemmarna. Vi ville ha en eller ett par experter som skrev utlåtanden men det ville inte medlemmarna. En jaktvårdskonsulent idag ska ha biologiska kunskaper, djup viltförvaltarkompetens, pedagogisk förmåga, gärna mediavana, kunna skriva synnerligen god svenska och gärna något ytterligare språk, ha jaktjuridisk kompetens, GIS-kompetens mm mm. Just vapenkunskap kommer med nödvändighet väldigt långt ned på listan. Då blir det emellanåt ett och annat bottennapp när man skriver några tusen remisser varje år.

Då kan man ju fråga sig om:

a) det var klokt att lägga det på länsnivå?

B) det är klokt att kräva det med av jaktvårdskonsulenten, bara för att det skulle vara länsvis behövde ni väl inte lägga lök på konsulentlaxen?

Var det medlemmarna som önskade detta, eller vad det den eviga striden mellan centra och perferi som styrde att det skulle ske på länsnivån? Vi snackar folkrörelse här, jag har sett för mycket politik och maktambitioner för att liksom bara ta "medlemmarnas åsikt" som given.... Det kanske ska vara någon annan, det behöver ju inte vara en fulltidsanställd heller för den delen. För jag roade mig med att kolla just det ärendet en smula och nämda lokala förmåga hävdade då att 9,3x57 var obsolet och inget bra till älgjakt, men att 45-70 inte var det. Det var inget olycksfall i arbetet - det var ren och skär inkompetens i ämnet. Ska man bedriva vad många ser som myndighetsutövning (trots att det inte är det) så måste man behärska ämnet till del i alla fall. Därmed inte sagt att konsulenten i fråga inte är duktig i sitt jobb, trevlig, kompetent och en allmänt sympatisk människa, men han ska kanske inte uttala sig om just "vapen"....

När det gäller rullblockarna har jag aldrig fått ett klart svar på var den surdegen lades till jäsning. Men liksom ovan så blir det inte så lite märkligt att man inte gillar rullblockare, när en Ruger No1 i 45-70 passerar.... Det har sagts saker som skulle indikera att just rullblockaren egentligen lyftes av polismyndigheten - det var plötsligt många som sökte jaktlicens på dem. Och jag köper den svenska vapenlagen i snudd på allt, ska man ha ett vapen på jaktlicens ska man jaga med det och det ska gå att jaga med det. Punkt. Men det finns som jag ser det noll argument att påstå att det kan man inte, inte om det går att jaga med en Ruger No1..... Och om nu kan kalla ett vapen för harmlöst så torde en rullblockare vara just det. Vad är medlemsnyttan i det beslutet? Frågar du mig hade medlemsnyttan varit större om förbundet anmälde polisen i VG-län i alla instanser som finns. Ni har juristerna, ni har orken att ta fighten och ni har en chans att nå framgång. Men ni bromsar hellre medlemmar för vad? För att slippa pinsammheter på Rotarylunchen?

Hela orsaken till att vi har dessa begränsningar i vilka vapen vi får jaga med är ju att vi har ett enklare och smidigare hanterande av vapenlicenser för jakt. Och DET tycker jag ni ska slå vakt om, men om nu polisen ensidigt höjer ribban utan egentlig laglig grund så ska ni inte jamsa med och hjälpa till - igen anmäl VG i alla instanser ni kan. För ska det vara lika knöligt med jaktlicenser som med målskjutningslicenser så kan ni lika gärna arbeta för att ta bort alla "begränsningarna" på jaktvapen och släppa det fritt rakt av.....

När det gäller Jägarskolan och kompetens i de "praktiska" delarna så har vi faktiskt noterat samma sak. Därför satsar vi hårt på jaktgårdar med "nybörjarjakter" och en ny utbildning som hakar på efter den teoretiska delen av jägarskolan men före själva uppskjutningen.

Ett tips: Gör det till att genomgången skjututbildning ska vara avklarad INNAN prov får avläggas, dvs som en del av examen. Kan man skjuta så seglar man igenom med en gäspning, kan man inte så lär man sig nått i alla fall.

Och en liten lustig iaktagelse: jag frågade ett par kursledare varför de kastade in eleverna i älgbanans bås utan minsta lilla genmgång - ALLA svarade att det var så för att förbundet ville ha det så, de erkände att det inte var bra men de ansåg sig inte kunna göra något åt det. Tragiskt att behöva få frågan i kön "Hur gör man? Jag har aldrig hållit i ett sånt gevär förr....".....

Det finns dock en vetenskaplig / faktabaserad tanke bakom den tunga biologiska delen i jägarutbildningen. Denna kunskap skapar i grunden acceptansen för jakt. Tittar vi internationellt råder det ingen tvekan om att vi, tillsammans med Finland, har världens högsta acceptans för jakt. I grunden hänger detta samman med jägarnas extraordinära biologiska kunskaper som vi kan profitera på. Så, det är ingen biologilärare som tänkt till om Jägarskolan, det är ett par, i mina ögon, rätt framåtsyftande strateger... Däremot kan jag hålla med dig om att grundläggande vapenhantering blir mer nödvändigt när allt färre blivande jägare har gjort militärtjänst.

Om nu cervina och palmata horn verkligen har betydelse, så låt det vara kvar då. Jag upplever det inte så, men så har jag heller aldrig härjat med frågan så du har förmodligen helt rätt. Men den grundläggande vapenutbildningen är under all kritik. I dag kan du utgå från att ingen elev under 25 har gjort militärtjänst, skulle det dyka upp någon, se det som en bonus.....

/T - en liten pliktmedlem som tänker själv, och inte gillar att förbundet tänker åt mig

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

.............

Jag har jobbat, på olika basis, åt Jägareförbundet sedan jag var 9 år gammal, är idag 37. Jag ser ett mycket snabbt och fundamentalt skifte under dessa år. Fram till för bara ett knappt decennium sedan hade medlemmarna fullständigt överseende med att förbundet inte företrädde dem i exakt alla frågor, man var rätt nöjd med att de ändå stod upp för en i majoriteten av frågorna. Idag räcker det med ett enda litet fel så går man ur. Det spelar ingen roll att vi gör rätt 99 gånger av 100, den sista frågan är grund nog för att tacka för sig. OBS! Med detta säger jag inte att det är fel på medlemmarna som går ur, snarare att vi som förbund inte förmått att hantera en ny typ av "kunder".

Det är folkrörelsekonceptet som felar, det är inte att förbundet inte företräder exakt mina åsikter, det kan de flesta både förstå och begripa - det är det enkla faktum att det inte går att påverka. Bara det som följer mittfåran får ju komma fram.....

Det finns exempel på rörelser liknande vår som lyckats. LRF till exempel, som växt senaste decenniet. Vad har då de gjort? Jo, gått från ett starkt nischat bondeförbund till en livsstilsbejakande förening för landsbygdsromantiker, lite tillspetsat och elakt. Det är en väg vi kan välja. I ditt fall skulle det kunna vara att skita i blyet och avsäga oss vapenutlåtanden och istället fokusera stenhårt på "goodwill". Likt LRF skulle vi då också lämna vargfrågan därhän...

Ja, LRF har lyckats. Men inte för att de tappat nischen, utan för att de till skillnad mot SJF upplevs som inkluderande, flexibla och förändringsbenägna. Därtill har de fattat att medlemsbasen "bonde" är minskande och att de måste nå fler på landet som kan sympatisera med "country life". SJF är lite elakt och tillspetsat bara till för älgjägare och de som jaga har med stövare - alla beslut styrs mot dessa båda. Därutöver är det mest tyst på er och stör inte det viktiga förbundsarbetet.

Som förbund har vi valt att engagera oss i exakt alla frågor. Det tror jag kanske varit en smula fel. Titta på det andra förbundet. De fokuserar enbart på några kärnfrågor och försöker ivrigt att inte tvingas ha en åsikt i andra frågor. När de sedan tvingas ha en åsikt blir det jobbigt. Ta t ex jakttidsremissen som var en ren katastrof från deras sida, men det glömmer man fort när de återigen skjuter in sig på "kärnfrågorna".

SJF ser bredare på spektrat men är ganska snäva, JRF är så hysteriskt flexibla att man inte har en liten grön triangel - de har ett knippe trianglar vilket gör att de har en mycket oklar linje i alla frågor utom DEN STORA OCH ENDA FRÅGAN. Och jag kan inte anse att det är fel, givet att ni "konkurerar" så är det ju ganska logiskt att de speglar SJF inverterat sas. Och de har onekligen gett intrycket att de är extremt flexibla och benägna att lyssna på sina medlemmar.

Nu är jag part i målet men jag är ganska fast övertygad om att vi som dväljs här inne behöver ett stort och starkt förbund i framtiden om vi vill fortsätta jaga ungefär som vi är vana vid. Vi ser idag en strid ström av "enfrågepartier" i rovdjursfrågan och de specialiserade "småförbunden" går också kräftgång. Då är frågan hur man gör det stora, starka och omtyckta förbundet? Att vi inte kan samla tillräckligt många om man ska tycka exakt lika i alla sakfrågor är jag säker på, men hur gör man då?

Tja, ni kan ju börja med att läsa Bamse: är man stor och stark måste man vara snäll. Och det är snäll mot sina medlemmar som betalar era löner och ger er en plattform..... Det viktiga är inte att det stora och starka förbundet förblir det stora och starka - det viktiga är att så många som möjligt som löser jaktkort är medlemmar i något av förbunden.

Och det handlar inte om att tycka lika - för det går inte, utan att lyssna. Hade ni lyssnat hade man upplevt förbundet mer modernt och mindre folkrörelselikt. Hade man sedan haft ordentlig rak medlemsdemokrati så hade det varit enklare att köpa att förbundet och jag inte alltid är på samma spår men att förbundet inser att jag också finns.

Jag är enkom medlem för att jag anser att det är min skylighet. Jag har aldrig skrivit en motion, inte för att jag inte kan - utan för att jag inser att den kommer att begravas om den inte följer mittfåran, och mittfåran följer ju förbundet i alla fall. Då behöver jag ju inte anstränga mig. Jag brukar försöka gå på kretsens möte, inte för att utföra min demokratiska plikt utan för att träffa folk och ha trevligt. Hade jag sluppit att sitta tyst när det rabblas allt det där "förbundsmässiga" hade jag faktiskt sett det som en fördel.

Jag brukar hävda att man ska aldrig förvänta sig att andra i en förening ska göra ngt för mig och jag inte själv kan tänka mig att göra det samma för alla andra, underförstått man kan inte bara glida med och betala sin medlemsavgift årligen och sedan förvänta sig att det att det rullar på. Någon gång bör man vara beredd att ta på sig något litet för föreningen, om så bara ställa upp och städa klubbhuset en kväll.... Men vad gäller SJF så betalar jag min medlemsavgift, kastar blaskan i pappersåtervinningen mer eller mindre oläst och skulle inte ens drömma om att städa eller koka kaffe. Det får de som är lojala med rörelsen göra....

/T - en liten pliktmedlem som tänker själv

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Siggy: De som får rösta på stämman är ombuden som utses av länsföreningarna. I mån av plats så är det dock öppet för alla...

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

pmt: (Ursäkta tonfallet) jag tror du är en liten bit efter men på helt rätt väg. Ledningen har redan bytts ut. Jag har suttit i ledningsgruppen sedan slutet av augusti och är nog den som suttit där näst längst, nästan. Bara en av de 7 i ledningsgruppen har suttit där längre än 1 år... Styrelsen har en ny ordförande och en ny vice ordförande samt ett par nya ledamöter. Det har hänt en del...

När det gäller vapnen så kan jag bara konstatera att jag står fast vid min åsikt att vi inte borde ha den delen i AU. Ska vi ha den kommer den alltid att vara perifer och därmed våra utlåtanden emellanåt att vara dåliga.

De provledare du frågade måste ha ganska dålig koll. Vi har aldrig önskat något sådant. Däremot så är det ganska intressant att du önskar dig vad vi ska göra obligatoriskt... Det tyder på att du tror vi har en viss makt över myndighetsutövningen här...

När det gäller medlemsfilosofi så ger jag dig i grova drag rätt. Jag gör nog ungefär samma analys. Men, ser du inte förändringen komma? Webenkät på rovdjursremissen i somras, extra årsmöte på webben i våras, webenkät nu igen osv... Det är ganska drastiska drag i en 183-årig organisation.

Link to post
Share on other sites

Hur skall förbundet i framtiden hantera det dualistiska med att ha ett statligt uppdrag som inte alltid motsvarar medlemmarnas vilja, behov och som rent av kränker eller begränsar deras existerande rättigheter från tid till annan?

Ett förbund för jägare borde rimligtvis inte ha en sekundär agenda där man utför ett annat uppdrag också, oklart om hur det ser ut i övriga Europa men jag vet att exempelvis Engelska BASC inte har en så stor röv att den sitter på två stolar och förbundet har därför varit fritt att tillvarata medlemmarnas intressen mer omedelbart och effektivt.

Ett förslag till en mer givande "benchmarking" är att ni istället för slumpmässigt frågar X Xsson om hans icke existerande åsikter kanske tog och riktade frågan, enkäten till dem som faktiskt har haft aktiva åsikter och synpunkter utifrån,

i varje fall om syftet är att erhålla genomtänkta synpunkter eller i varje fall sådana som är belysande. /Christian

O givetvis vill du väl vara med o röra i grytan Christian, men inte alla för du är ju MER medlem och en BÄTTRE medlem än vi andra...

Link to post
Share on other sites

pmt: (Ursäkta tonfallet) jag tror du är en liten bit efter men på helt rätt väg. Ledningen har redan bytts ut. Jag har suttit i ledningsgruppen sedan slutet av augusti och är nog den som suttit där näst längst, nästan. Bara en av de 7 i ledningsgruppen har suttit där längre än 1 år... Styrelsen har en ny ordförande och en ny vice ordförande samt ett par nya ledamöter. Det har hänt en del...

Jodå, jag har noterat. Men som jag skrev - behåll toppen och behåll medlemmarna, det är mitten som skapar "trögheten". Och snyggt sjösatta luftslott har upplösts i tomma intet förr än i dag, visa mig resultat så ska jag låta mig imponeras. Missförstå mig nu rätt här, jag är en snart 50 år gammal grinig gubbe som "agar den man älskar" som det så vackert heter. Jag tycker initiativen är skitbra, jag tvivlar dock på att resultet kommer att blir lika storstilade..... Folkrörelser är till sin natur extremt konservativa och ovilliga till förändringar som påkallas utifrån.

När det gäller vapnen så kan jag bara konstatera att jag står fast vid min åsikt att vi inte borde ha den delen i AU. Ska vi ha den kommer den alltid att vara perifer och därmed våra utlåtanden emellanåt att vara dåliga.

Vad jag tycker är en sak, vad du tycker är kanske en annan sak. Men frågan är vad förbundet tycker, och gör. För frågar du mig är det en hel del ickemedlemmar som har mycket svårt för förbundets linjer i vapenfrågor. Ni kallar det service för medlemmarna - men bedriver vad som uppfattas som myndighetsutövande och motarbetar jägares ansökningar. Och det är ickemedlemmarna ni vill ha som medlemmar - då får ni kanske välja mellan att bedriva "politik" kring vad ett jaktvapen och strunta i att stödja medlemmar när polismyndigeheten strular, eller så ska ni stödja medlemmen i vad medlemmen vill ha och släppa det där med att utala er till höger och vänster om vapen A och vapen B lämplighet som jaktvapen. Nu har jag handlarlicens och det kan vara så att jag ser andra saker och hör andra saker än ni gör - men i sak så har ganska många uppfattningen att förbundet sitter på minst två stolar här: till största delen i samma stol som polisen mot medlemmen och sveriges jägare.

De provledare du frågade måste ha ganska dålig koll. Vi har aldrig önskat något sådant. Däremot så är det ganska intressant att du önskar dig vad vi ska göra obligatoriskt... Det tyder på att du tror vi har en viss makt över myndighetsutövningen här...

Lite slirigt skrivet av mig, jag vet att det inte är ni som sätter ramarna för hur examen utformas. Men ni har ett ganka stort inflytande i den processen.

När det gäller medlemsfilosofi så ger jag dig i grova drag rätt. Jag gör nog ungefär samma analys. Men, ser du inte förändringen komma? Webenkät på rovdjursremissen i somras, extra årsmöte på webben i våras, webenkät nu igen osv... Det är ganska drastiska drag i en 183-årig organisation.

Som jag skrev - låt dig inte nedslås av en massa griniga gamla farbröder som målar fan på väggen, det är skitbra initiativ. Men givet att förbundet ses som en trög, opåverkbar koloss på lerfötter med en egen inte helt klar agenda så kan jag bara hoppas att ni lyckas, Jakten och Jägarna i Sverige behöver ett modernt förbund. Sedan ska det inte utmynna i en "mädschen für alles" förbund som inte står får något alls. Men vill ni vända skutan sett till det kroniska medlemstappet har ni onekligen en uppgift av rang.

Lycka till!

/T

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Vad jag tycker är en sak, vad du tycker är kanske en annan sak. Men frågan är vad förbundet tycker, och gör. För frågar du mig är det en hel del ickemedlemmar som har mycket svårt för förbundets linjer i vapenfrågor. Ni kallar det service för medlemmarna - men bedriver vad som uppfattas som myndighetsutövande och motarbetar jägares ansökningar. Och det är ickemedlemmarna ni vill ha som medlemmar - då får ni kanske välja mellan att bedriva "politik" kring vad ett jaktvapen och strunta i att stödja medlemmar när polismyndigeheten strular, eller så ska ni stödja medlemmen i vad medlemmen vill ha och släppa det där med att utala er till höger och vänster om vapen A och vapen B lämplighet som jaktvapen. Nu har jag handlarlicens och det kan vara så att jag ser andra saker och hör andra saker än ni gör - men i sak så har ganska många uppfattningen att förbundet sitter på minst två stolar här: till största delen i samma stol som polisen mot medlemmen och sveriges jägare.

/T

Precis som Daniel är detta inget uppdrag jag personligen är glad över att vi har. Om vi alltid tillstyrkte skulle vi förstås inte fylla en funktion för staten, och det skulle inte heller finnas något skäl att lägga resurser på detta. Om vi faktiskt uttalar oss och ibland anför att ett vapen inte är lämpligt, så kommer självfallet den som sökte licens att bli sur. Något som samtidigt aldrig diskuteras är den majoritet av ansökningar där vi tillstyrker. Jag har mött myndighetspersoner som anser att antalet kalibrar som Norma gör Jaktmatch för är mer än tillräckligt för att täcka in behovet av klass 1 kalibrar för svensk jakt. Vilket hade varit väldigt trist... och självklart är en inställning vi motarbetar.

En rak parallell är väl förresten när styrelsen i en skyttesammanslutning intygar att ett målskjutningsvapen uppfyller kraven för att få användas inom en given disciplin under ett visst förbund och dessutom är lämpligt för ändamålet.

Det hade varit extremt skönt att slippa detta uppdrag, och det hade väl troligen medfört en del potentiella medlemmar att vi slipper ta ställning. Jag är dock övertygad om att jägarkåren genom vårt arbete i vapenfrågorna har en bredare arsenal att välja bland och möjlighet till en större vapengarderob än som annars varit fallet. Samt lättare att bedriva handladdning och lagra ammunition och komponenter. Kan jag bevisa allt detta? Nix... men efter att ha diskuterat dessa frågor en hel del med olika myndigheter är det min övertygelse.

Därmed inte sagt att det inte blivit direkt fel vid enstaka tillfällen, men med tanke på hur många ärenden det handlar om är det kanske inte förvånande.

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...