Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE
https://www.AUTOdoc.SE


Sign in to follow this  
Askebriso

Hur f-n ska man få tag i jaktmark?

Recommended Posts

MrT.
1 hour ago redtop sa:

Man behöver ju faktiskt inte ha jaktmark för att få jaga.Man behöver ju faktiskt inte ha jaktmark för att få jaga. Passkyttar är välkomna både lite här och där. som gäster. Passkyttar är välkomna både lite här och där. som gäster. Börja bygga ut ditt kontaktnät så ordnar det sig nog vad det lider. :)

Jo, det är ju sant. Fast det jag önskar (på sikt) är att kunna ha tillgång till mark där jag kan komma och gå lite som jag vill, (men det är väl en utopi kan jag tänka).

Jobbar på det (if u know that I mean) ;);).

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
7 hours ago MrT. sa:

Oaktat vilket, Så är det inte aktuellt för mig att lämna Blöteborg. Har bott här hela mitt liv och kommer så att förbli.

Ok! Jag förstår dig när du bor på Sveriges framsida!:thumbsup:

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Holz
15 hours ago MrT. sa:

Men den fråga som jag söker svar på, är varför markägarna klagar över att viltstammarna åsamkar en massa skador på marken dom äger, med udden riktad mot jägarkåren, samtidigt som dom håller sådana priser på arrende, att gemene man inte kommer åt att jaga.

Det blir lite moment 22 över det hela, s a s. Eller så är det något jag förbiser, och som ni (förhoppningsvis) kan upplysa mig om.

Kan ju vara tänkbart att jägarna (och Länstyrelsen) inte håller med om att det är för lågt jakttryck.

Ett vettigt jaktlag har troligtvis som agenda att säkerställa god jakt många år framöver och anpassar avskjutningen efter det. Många skogsbolag däremot har maximal avkastning (i.e. minimala skador) för ögonen och anser att avskjutningen ska anpassas efter deras önskemål. Vem har rätt...?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
4 hours ago lsjonsson sa:

Ok! Jag förstår dig när du bor på Sveriges framsida!:thumbsup:

Då har du förstått det hela alldeles rätt :thumbsup::yes:!!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
3 hours ago Holz sa:

Ett vettigt jaktlag har troligtvis som agenda att säkerställa god jakt många år framöver och anpassar avskjutningen efter det.

Självklart är det så ! Tack för  att du påpekar det uppenbara (som jag missade). Men, är det inte också lite av sanning med modifikation ? Som jag förstått det, kan man inte i ett jaktlag välja att "spara" på tilldelat vilt (inom älgförvaltningen), för om man inte skjuter de djur som man blivit tilldelad, blir tilldelningen mindre nästkommande år, om jag förstått saken rätt ?

3 hours ago Holz sa:

Många skogsbolag däremot har maximal avkastning (i.e. minimala skador) för ögonen och anser att avskjutningen ska anpassas efter deras önskemål.

Självklart ! 

3 hours ago Holz sa:

Vem har rätt...?

Den saken lär de lärda tvista om.

Markägarna vill helt enkelt ha kompensation för den "skada" viltet orsakar dom på den egna marken (uppätna träd o dyl), då dom (av lag) är tvungna att ha ett viss mängd vilt på sina marker. 

Därmed kanske jag har fått en förklaring trill varför markägarna håller så höga jaktarrende (söder om Dalälven). Men då återkommer problematiken, att det bara blir ett fåtal penningstarka jägare som kan få tillträde till jakten, vilket gör att antalet jägare ute i markerna blir ännu färre och vilket i sin tur leder till att skogsskadorna blir än större  i o m ett lägre jakttryck,  vilket i sin tur leder till ännu färre men ännu mer penningstarka jägare som kommer att ha råd att bedriva jakt. Vilket i sin tur leder till en uppåtstigande spiral.

Jaja, jag har i vart fall fått en (tänkbar) förklaring till det höga arrendena och det var det jag efterfrågade.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Holz
5 hours ago MrT. sa:

Självklart är det så ! Tack för  att du påpekar det uppenbara (som jag missade). Men, är det inte också lite av sanning med modifikation ? Som jag förstått det, kan man inte i ett jaktlag välja att "spara" på tilldelat vilt (inom älgförvaltningen), för om man inte skjuter de djur som man blivit tilldelad, blir tilldelningen mindre nästkommande år, om jag förstått saken rätt ?

Självklart ! 

Den saken lär de lärda tvista om.

Markägarna vill helt enkelt ha kompensation för den "skada" viltet orsakar dom på den egna marken (uppätna träd o dyl), då dom (av lag) är tvungna att ha ett viss mängd vilt på sina marker. 

Därmed kanske jag har fått en förklaring trill varför markägarna håller så höga jaktarrende (söder om Dalälven). Men då återkommer problematiken, att det bara blir ett fåtal penningstarka jägare som kan få tillträde till jakten, vilket gör att antalet jägare ute i markerna blir ännu färre och vilket i sin tur leder till att skogsskadorna blir än större  i o m ett lägre jakttryck,  vilket i sin tur leder till ännu färre men ännu mer penningstarka jägare som kommer att ha råd att bedriva jakt. Vilket i sin tur leder till en uppåtstigande spiral.

Jaja, jag har i vart fall fått en (tänkbar) förklaring till det höga arrendena och det var det jag efterfrågade.

 

Jo, det är helt klart en sanning med modifikation och mycket riktigt finns risken att man får en mindre tilldelning längre fram. Dock verkar det vara en något flytande skala när Länstyrelser bestämmer sig för att ändra ett områdes tilldelning enligt min erfarenhet, så bara för att man inte skjuter fullt ett år så innebär inte det att man per default får en lägre tilldelning nästa år (eller treårsperiod).

De höga arrenderna kan nog, som redan nämnts, enkelt förklaras med grundläggande marknadsekonomi. Däremot tror jag antagandet att höga arrendekostnader skulle ha något med låg avskjutning och mängden jägare på marken att göra är direkt felaktigt. Tror snarare att höga arrendekostnader generellt medför högre avskjutningar då man vill få ut så mycket som möjligt av sin investering. Gällande antalet jägare på en mark så är jag rätt övertygad om att arrendekostnader snarare påverkar vilka som jagar på marken snarare än hur många som jagar där. Samma argument där som ovan, man vill få ut så mycket som möjligt av sin investering och ju fler jägare i laget desto mindre kött till dig. Tror det är väldigt få jaktlag som inte går efter devisen så få medlemmar som möjligt men så många som är nödvändigt för att kunna bedriva meningsfull jakt och/eller hålla kostnaden på en acceptabel nivå.

Även om jag också tror att det är relativt få jägare som vill och kan betala de högsta arrenderna så tror jag även att det inte skulle vara något problem att fylla en tom plats i dessa jaktlag på bara några timmar och att väntelistorna troligtvis är längre än medlemslistorna.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
4 hours ago MrT. sa:

Då har du förstått det hela alldeles rätt :thumbsup::yes:!!

Jepp!

5.jpg.3005e2905504a30b05de073498971f79.jpg

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
1 hour ago Mats_Sävne sa:

Om fotbollslaget heter Häcken måste det vara baksidan

Ha ha ha! Fel!

2.jpg.deb714e2f81e8d4c92ac952435624d66.jpg

IFK Gbg!:thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arctic

Jag ser inte riktigt kopplingen att det jagas hårdare om arrendet är dyrt. 

Jag är med i ett par olika jaktlag. Det jagas minst i det lag som är dyrast, och mest i det som är billigast. Det har endast att göra med att de med mest tid och jaktintresse jagar i det "billiga" laget, medan i det "dyra" laget finns det ett antal medlemmar med gott om pengar, men väldigt lite tid för jakt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Holz

Jag tror du blandar ihop högt jakttryck med hög avskjutning. Bara för man jagar mycket på en mark behöver inte det betyda att avskjutningen blir högre i proportion till jakttrycket.

Sen finns det naturligtvis exempel som går stick i stäv med det jag skrev, men överlag tror jag nog fortfarande på min tes....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arctic

Ja, tron är svår att göra något åt. ;)

Där jag jagar ser jag inte kopplingen mellan kostnad och avskjutning. 

Avskjutningen är kopplad till vilttillgång, kompetens och antal timmar i skogen -- och även hur mycket man vill skjuta. Pris är i stort relaterat till efterfrågan. Det är dyrare att jaga nära områden där det finns många som är villiga att betala mycket pengar. 

Det finns säkert de som betalat för mycket som skjuter mer än marken tål. De skulle med stor sannolikhet också skjuta för mycket om de betalat mindre för arrendet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Holz
10 minutes ago Arctic sa:

Ja, tron är svår att göra något åt. ;)

Där jag jagar ser jag inte kopplingen mellan kostnad och avskjutning. 

Avskjutningen är kopplad till vilttillgång, kompetens och antal timmar i skogen -- och även hur mycket man vill skjuta. Pris är i stort relaterat till efterfrågan. Det är dyrare att jaga nära områden där det finns många som är villiga att betala mycket pengar. 

Det finns säkert de som betalat för mycket som skjuter mer än marken tål. De skulle med stor sannolikhet också skjuta för mycket om de betalat mindre för arrendet. 

Inte alls, det är bara att presentera tillräckligt övertygande motargument. Jag är inte den som är den. ;)

Förhoppningsvis har du helt rätt och jag fel då jag hoppas att alla jägare anpassar sin avskjutning efter markens bärförmåga.

Dock var det inte min huvudpoäng ovan utan det jag ville åt var att jag inte tror att höga arrendekostnader per default innebär (för) låg avskjutning, vilket var tesen som drevs initialt av TS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
På 2017-11-03 at 13:36 Holz sa:

Jo, det är helt klart en sanning med modifikation och mycket riktigt finns risken att man får en mindre tilldelning längre fram. Dock verkar det vara en något flytande skala när Länstyrelser bestämmer sig för att ändra ett områdes tilldelning enligt min erfarenhet, så bara för att man inte skjuter fullt ett år så innebär inte det att man per default får en lägre tilldelning nästa år (eller treårsperiod).

Ok, ingen naturlag m a ord.

På 2017-11-03 at 13:36 Holz sa:

De höga arrenderna kan nog, som redan nämnts, enkelt förklaras med grundläggande marknadsekonomi.

Det är så självklar att det inte behöver nämnas, egentligen. Men frågan är om det är hela sanningen :huh:.

På 2017-11-03 at 13:36 Holz sa:

Tror snarare att höga arrendekostnader generellt medför högre avskjutningar då man vill få ut så mycket som möjligt av sin investering.

 Om syftet är att få maximal avkastning på insatt kapital, vore det sannolikt lämpligare att köpa viltkött, än att jaga det själv i så fall. Nja, det är (troligtvis) andra skäl som ligger till grund (vill jag gärna tro) än att maximera avkastningen på investerat kapital, när man är ute i skogen för att jaga. Fast jag kan ha fel, det har jag haft förut ;).

På 2017-11-03 at 13:36 Holz sa:

Gällande antalet jägare på en mark så är jag rätt övertygad om att arrendekostnader snarare påverkar vilka som jagar på marken snarare än hur många som jagar där.

Det är också en möjlighet som inte går att utesluta.

På 2017-11-03 at 13:36 Holz sa:

Även om jag också tror att det är relativt få jägare som vill och kan betala de högsta arrenderna så tror jag även att det inte skulle vara något problem att fylla en tom plats i dessa jaktlag på bara några timmar och att väntelistorna troligtvis är längre än medlemslistorna.

Är (tyvärr) benägen att hålla med dig där. Men det jag framförde som tänkbar förklaring till de höga arrendepriserna var bara en teori, något som du (övertygande) gjort (sannolikt) felaktigt.

Men detta resonemang (utgår jag från) gäller marker i privat ägo. Hur förhåller det sig med mark som är statligt ägd ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
1 hour ago Arctic sa:

Pris är i stort relaterat till efterfrågan. Det är dyrare att jaga nära områden där det finns många som är villiga att betala mycket pengar. 

Och sådan områden är runtomkring storstadsregionerna, naturligtvis :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
1 hour ago Arctic sa:

Det finns säkert de som betalat för mycket som skjuter mer än marken tål.

Hm. Då gör man sig själv en otjänst, kan man tycka. Själv är jag egentligen mest intresserad av jakten som företeelse och ett ev. fällt vilt är att betrakta som bonus. Ungefär dom att fiska med torrfluga i strömmande vatten. Man lägger flugan uppströms och låter den sakta flyta in i fiskens fönster, för att se om den går på blåsningen <_<. Ju närmare flugan kommer fiskens (förmodade) fönster, desto högre puls :D. När fångsten väl ligger i gräset, är spänningen redan över...

Lirte OT, men kunde inte låta bli jämförelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Holz
1 hour ago MrT. sa:

Ok, ingen naturlag m a ord.

Nopp, det kan man nog inte kalla det för. 

1 hour ago MrT. sa:

 

Det är så självklar att det inte behöver nämnas, egentligen. Men frågan är om det är hela sanningen:huh:.

För de höga arrenderna tror jag faktiskt det till stor del är hela sanningen. För alla marker med relativt låga arrenden däremot tror jag absolut det är andra krafter i spel än Mr. Market.

1 hour ago MrT. sa:

Om syftet är att få maximal avkastning på insatt kapital, vore det sannolikt lämpligare att köpa viltkött, än att jaga det själv i så fall. Nja, det är (troligtvis) andra skäl som ligger till grund (vill jag gärna tro) än att maximera avkastningen på investerat kapital, när man är ute i skogen för att jaga. Fast jag kan ha fel, det har jag haft förut ;).

Jo, ur ett absolut perspektiv så är nog jakt(arrenden) en tämligen dålig investering och kilopriset på det kött man får i frysen är nog avsevärt högre än den dyraste saluhall även för marker med låga arrenden. Men givet att ”investeringen” redan är gjord så tror jag det är få personer som inte skulle försöka få ut, efter eget huvud, så mycket som möjligt av sin jakt. Sen behöver det nödvändigtvis inte innebära maximal avskjutning utan kan ju även vara antal jaktdagar, som hundförare antal upptag/drev etc. etc.

1 hour ago MrT. sa:

Är (tyvärr) benägen att hålla med dig där. Men det jag framförde som tänkbar förklaring till de höga arrendepriserna var bara en teori, något som du (övertygande) gjort (sannolikt) felaktigt.

Men detta resonemang (utgår jag från) gäller marker i privat ägo. Hur förhåller det sig med mark som är statligt ägd ?

Ingen aning faktiskt. Tror dock att det finns många här som faktiskt skulle kunna besvara den frågan.:) Misstänker att de generellt är något lägre, men tycker mig även läsa lite då och då om hur Sveaskog höjer sina arrenden för olika jaktlag. Sen om det beror på en marknadsanpassning eller om det är en taktik för att man helt enkelt vill ha in ett nytt jaktlag ska jag låta vara osagt. :ermm:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ompi
På 3 november 2017 at 17:22 lsjonsson sa:

Ha ha ha! Fel!

2.jpg.deb714e2f81e8d4c92ac952435624d66.jpg

IFK Gbg!:thumbsup:

Du bor i Norrland och hejar på hv 71 och IFK Gbg skärp dig mannen !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ompi
På 2 november 2017 at 17:26 MrT. sa:

Dessautom måste ju en ledighet falla samman med jakttider, och det kan vara lite si och så med den saken för min del, då jag jobbar oregelbundet.

No shit sherlock

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
6 hours ago Ompi sa:

No shit sherlock

Yez, no shit, Sherlock.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrT.
2 hours ago Holz sa:

Jo, ur ett absolut perspektiv så är nog jakt(arrenden) en tämligen dålig investering och kilopriset på det kött man får i frysen är nog avsevärt högre än den dyraste saluhall även för marker med låga arrenden. 

Tja, att börja jaga ur en rent ekonomisk synvinkel förefaller vara tämligen utsiktslöst.

2 hours ago Holz sa:

Men givet att ”investeringen” redan är gjord så tror jag det är få personer som inte skulle försöka få ut, efter eget huvud, så mycket som möjligt av sin jakt. Sen behöver det nödvändigtvis inte innebära maximal avskjutning utan kan ju även vara antal jaktdagar, som hundförare antal upptag/drev etc. etc.

Jo, då är det andra värden än de rent ekonomiska som avgör, som sagt.

2 hours ago Holz sa:

Ingen aning faktiskt. Tror dock att det finns många här som faktiskt skulle kunna besvara den frågan.:) Misstänker att de generellt är något lägre, men tycker mig även läsa lite då och då om hur Sveaskog höjer sina arrenden för olika jaktlag. Sen om det beror på en marknadsanpassning eller om det är en taktik för att man helt enkelt vill ha in ett nytt jaktlag ska jag låta vara osagt. :ermm:

Får väl se om det dyker upp någon som kan räta ut frågetecknet vad det gäller den frågan, vad det lider.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lsjonsson
4 hours ago Ompi sa:

Du bor i Norrland och hejar på hv 71 och IFK Gbg skärp dig mannen !!!

:wub:Trogen mina lag sedan jag bodde i Huskvarna! :wub: Jag känner fler HV-supportrar här uppe.:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Spökräven
På 2017-11-02 at 14:04 MrT. sa:

Så vad jag har svårt att förstå är varför skogsägarna och markägarna klagar över att viltet förstör skogen och åkrarna, samtidigt som man håller så höga priser på arrendena, att "vanligt" folk inte har råd att komma ut i markerna för att jaga. Kan någon räta ut frågetecknen för mig, vore jag tacksam.

Runt Stockholm och några andra storstäder är nog största problemet att det finns inga lediga platser eller marker alls. Sällan eller aldrig man ser annonser om arrenden eller platser i jaktlag i närheten av t ex Stockholm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
henke67
3 hours ago Spökräven sa:

Runt Stockholm och några andra storstäder är nog största problemet att det finns inga lediga platser eller marker alls. Sällan eller aldrig man ser annonser om arrenden eller platser i jaktlag i närheten av t ex Stockholm.

Njae... Jag är inte helt benägen att hålla med. Jag har flera bekanta som av olika anledningar börjat jaga i närheten av Stockholm. Samtliga har på kort tid skaffat sig möjlighet till fler jakttillfällen än de har tid till att utnyttja. Stor plånbok och/ eller brett kontaktnät är det enda som behövs. Jag skulle nog säga att det är svårare i områden med många småområden där jakten/marken går i arv utan att utsocknes släpps in.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Järven

Nackdelen med Stockholm är väl att det ligger vid en stor stad ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...