Jump to content

Regeringens vildsvinsbeslut


Recommended Posts

Lite info direkt från högste chefen:

Frågor och svar om "fast belysning" vid vildsvinsjakt

Måste belysningen vara tänd dygnet runt?

Nej, den kan tändas när man vill.

Kan en lampa som är fäst vid jaktvapnet utgöra "fast belysning" i förordningens mening?

Nej. Däremot är det möjligt att ansöka hos länsstyrelsen om tillstånd att använda av sådan belysning.

Behöver belysning vara monterad i anslutning till åtelplatsen för att vara att beteckna som "fast belysning"?

Ja. Belysningen ska vara monterad på en fast anordning vid åteln.(Åtel betyder ungefär dött jaktlockbete.)

Får belysningen vara vridbar?

Nej, belysningen ska vara riktad mot en fast punkt i samband med jakten.

Känns lite som nån form av standardsvar. Vet ju sen tidigare att lagstiftande myndigheter hatar att detaljstyra och att allt är tillåtet som inte är förbjudet....

Hoppas att nån blev klokare.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 86
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • RW

  19

 • Outdoorsman

  11

 • Frontier

  10

 • Ausch

  10

Top Posters In This Topic

Posted Images

Outdoorsman
Känns lite som nån form av standardsvar. Vet ju sen tidigare att lagstiftande myndigheter hatar att detaljstyra och att allt är tillåtet som inte är förbjudet....

Hoppas att nån blev klokare.

Jag förstår inte riktigt på vilket sätt är du inte nöjd med svaren? Framgår inte lagstiftarens intentioner tilräckligt tydligt? Jag tycker det är glasklart, och svaren ligger helt i linje med de diskussioner vi fört, de besked vi fått och vad vi redovisat som våra tolkningar här.

Link to post
Share on other sites
Tror du vände på siffrorna. W=U*I ger I=W/U och då blir det 0.35A.

\mats

Du har så rätt. :D;)

/Lasse som inte kan räkna B)

Link to post
Share on other sites
Jag förstår inte riktigt på vilket sätt är du inte nöjd med svaren? Framgår inte lagstiftarens intentioner tilräckligt tydligt? Jag tycker det är glasklart, och svaren ligger helt i linje med de diskussioner vi fört, de besked vi fått och vad vi redovisat som våra tolkningar här.

Möjligen glasklart för dig men t ex vad är "vid åtel"?? är det 10m, 50m, 500m???? :D

"Åtel betyder ungefär dött jaktlockbete" undra om den som svarat egentligen vet vad han/hon svarat på om man nu inte menar att bröden och ärterna är döda vilket i s f är en märklig tanke. :o

Nu vet inte jag vad du arbetar med men med tanke på den försvarsställning du antar i frågan misstänker jag att du tillhör en myndighet och ogillar att myndighetsskrivningar ifrågasätts, kan det vara så? :)

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
Möjligen glasklart för dig men t ex vad är "vid åtel"?? är det 10m, 50m, 500m???? :D

"Åtel betyder ungefär dött jaktlockbete" undra om den som svarat egentligen vet vad han/hon svarat på om man nu inte menar att bröden och ärterna är döda vilket i s f är en märklig tanke. :o

Nu vet inte jag vad du arbetar med men med tanke på den försvarsställning du antar i frågan misstänker jag att du tillhör en myndighet och ogillar att myndighetsskrivningar ifrågasätts, kan det vara så? :)

Jag är naturvårdsansvarig på Jägareförbundet. Därav SJF-loggan, som vi tre (i dagsläget) som fått förfrågan om att företräda förbundet på den här arean bär under avataren. Jag är också nationellt ansvarig för vårt viltvårdsarbete.

Jag upplever inte att jag går i någon försvarsställning, men jag tycker ärligt talat inte att det är särskilt svårt att inse vad man strävar efter från lagstiftaren.

En åtel är rimligen något man lägger ut för att attrahera vildsvin (vi har för övrigt just fått i uppdrag att se ta fram rekommendationer om hur åtling och utfodring av vildsvin bör ske).

Självfallet är det fråga om belysning som skall lysa upp åtelplatsen.

Lagar och förordningar skall vara tydliga och enkla att förstå. Är de inte det är jag den förste att hävda att man bör se till att de blir det. Däremot har jag personligen ingen förståelse för att medvetet försöka tolka in så konstiga saker som möjligt i en förordningstext. Att pannlampor skulle vara fasta, eller att man kan klämma upp lampor 500 meter från en åtel och kalla det för "vid åteln" faller med synnerligen god marginal inom något som jag finner... tja, låt oss säga- att göra livet onödigt svårt.

Ju mindre detaljreglerande småtjafs i förordningstexter desto bättre, för annars är det väldigt lätt att en detaljföreskrift får en massa konskevenser som ingen förutsett. Det förutsätter dock att man försöker tolka lagstiftarens intentioner efter bästa förmåga, och annars får man luta sig rättsfallen när det väl kommer sådana.

Både du och jag tvingas förstås att göra våra tolkningar av föreskrifterna med det system vi har. Jag försöker inte tvinga på dig mina, eller våra, tolkningar. Vi har ett uppdrag från våra medlemmar att försöka tolka reglerna som styr jakten och ge medlemmarna råd. Det är en stor och viktig del av vår verksamhet på den nationella nivån, som vi försöker sköta efter bästa förmåga. Vill någon sätta sig in i det hela själv så står det självfallet var och fritt att göra det; vi tillhandahåller en service till våra medlemmar liksom resten av jägarkåren. Alla aktiviteter inom vårt allmänna uppdrag från staten riktar sig till hela jägarkåren.

Link to post
Share on other sites
Självfallet är det fråga om belysning som skall lysa upp åtelplatsen.

Lagar och förordningar skall vara tydliga och enkla att förstå. Är de inte det är jag den förste att hävda att man bör se till att de blir det. Däremot har jag personligen ingen förståelse för att medvetet försöka tolka in så konstiga saker som möjligt i en förordningstext. Att pannlampor skulle vara fasta, eller att man kan klämma upp lampor 500 meter från en åtel och kalla det för "vid åteln" faller med synnerligen god marginal inom något som jag finner... tja, låt oss säga- att göra livet onödigt svårt.

Är meningen med förslaget inte att underlätta avskjutning av vildsvin för att minska skadorna på grödorna, efter massivt tryck från bönderna.

Att sitta och skjuta vid åtel är enl. många inte det bästa utan att skjuta på väg till en åtel därför att skjutning vid åtel skrämmer svinen så att de äter nån annanstans (på bondens åker?). Att då kunna sitta kanske 100m från åteln vid en flitigt använd växel så att svinen inte skräms bort från åteln vid skott borde vara bättre och inte i motsatt mening med förslaget. Det borde rimligen kvitta om man skjuter grisen 2 minuter tidigare på väg till åteln.

Din tolkning att man ska sitta o skjuta i belysning vid åteln leder till mer kött i jäganrs frysbox men kanske mer skador på bondens åker och därmed inte enl. ursprungstanken, eller?? Kan det vara så att din/er tolkning kan vara fel och även om den inte är det, varför är det fel att "brainstorma" om olika senario? Du är ingen myndighetsperson som kan bestämma nåt och inte smartast i världen (har jag i o f s ingen belägg för :) ).

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
Är meningen med förslaget inte att underlätta avskjutning av vildsvin för att minska skadorna på grödorna, efter massivt tryck från bönderna.

Att sitta och skjuta vid åtel är enl. många inte det bästa utan att skjuta på väg till en åtel därför att skjutning vid åtel skrämmer svinen så att de äter nån annanstans (på bondens åker?). Att då kunna sitta kanske 100m från åteln vid en flitigt använd växel så att svinen inte skräms bort från åteln vid skott borde vara bättre och inte i motsatt mening med förslaget. Det borde rimligen kvitta om man skjuter grisen 2 minuter tidigare på väg till åteln.

Din tolkning att man ska sitta o skjuta i belysning vid åteln leder till mer kött i jäganrs frysbox men kanske mer skador på bondens åker och därmed inte enl. ursprungstanken, eller?? Kan det vara så att din/er tolkning kan vara fel och även om den inte är det, varför är det fel att "brainstorma" om olika senario? Du är ingen myndighetsperson som kan bestämma nåt och inte smartast i världen (har jag i o f s ingen belägg för :blink: ).

Jag delar inte din åsikt när det gäller åteljakt, som under stora delar av året är vad som står till buds för att bedriva en effektiv jakt. Åtelplatser har man för att jaga på; dessa bör kombineras med utfodringsplatser, där grisarna inte jagas.

Men nu var inte frågan hur man bedriver mest effektiv vildsvinsjakt, utan vad de nya reglerna betyder. Om lagstiftaren avsett att man skulle lysa upp skogen för att jaga grisar under deras strövtåg och födosök hade man rimligen inte skrivit:

"Fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten får användas

vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin

(åteljakt).

Jag håller mig för god för att kommentera din avslutning

Link to post
Share on other sites
Jag delar inte din åsikt när det gäller åteljakt, som under stora delar av året är vad som står till buds för att bedriva en effektiv jakt. Åtelplatser har man för att jaga på; dessa bör kombineras med utfodringsplatser, där grisarna inte jagas.

Men nu var inte frågan hur man bedriver mest effektiv vildsvinsjakt, utan vad de nya reglerna betyder. Om lagstiftaren avsett att man skulle lysa upp skogen för att jaga grisar under deras strövtåg och födosök hade man rimligen inte skrivit:

"Fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten får användas

vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin

(åteljakt).

Jag håller mig för god för att kommentera din avslutning

"Den 11 december 2008 fattade regeringen en rad beslut om åtgärder för att förbättra jakt och förvaltning av vildsvin. Den kraftiga ökningen har bland annat lett till fler trafikolyckor samt till omfattande skador på tomt- och åkermark."

Så du håller fortfarande fast vid att regeringen värnar så om jägarnas frysboxar, nåja det är DIN tolkning.

"Om lagstiftaren avsett att man skulle lysa upp skogen för att jaga grisar under deras strövtåg och födosök" Du måste läsa lite dåligt för jag har aldrig skrivit nåt med detta i åtanke, jag skrev att det måste kvitta om belysningen sitter 1m från åteln eller 10m eller 100m om du skjuter djur som är på väg till åteln och jag är ganska säker på att det bryr sig inte regeringen om heller. Detta är MIN tolkning som du givetvis kan bortse från om du vill. Däremot kan du kanske ge ett mått på hur långtifrån åteln belysningen får vara för att den enl. DIN tolkning är vid åteln? Kan du sen motivera detta mått på ett bra sätt vore jag tacksam?

"Jag håller mig för god för att kommentera din avslutning"

Tja, har jag fel och du kan bevisa det så ber jag givetvis om ursäkt, då.

Link to post
Share on other sites

Hela debatten är ett moment 22. Det bönderna gör, speciellt i södra sverige där man kanske inte har någon egen skog att locka grisarna upp på är att man sätter upp en åtel i åkerkanten, skjuter på allt av rent hämdbegär utan att förstå att det bara ger negativa konsekvenser tillbaka på dom själva. Utfodrar du i närheten av ditt eget fält får du acceptera skador när grödan blir begärlig, så jäkla enkelt är det. Men detta når inte ut som det ser ut idag.

Det är också därför det talas mer om förvaltningsområden, har inte du en skogsplätt kanske grannen har det där utfodring kan ske för att locka svinen att dinaera ngn annan stans. Det är kärnfrågan, inte hur många grisar som kan skjutas på enskilda åtlar. Detta kan inte heller genomföras utan större områden där 100% samsyn råder på problemet. Har tidigare skrivit att dialog och information är lösningen, inte när vi får släppa hundar eller belysta åtlar. Det senare är bara politiska åtgärder som saknar vetenskapligt belägg som förvaltningsmetod öht.

Samsyn - anser att jag nått dit på min mark här hemma, skadorna är inte bondens problem utan ytterst mitt som jaktledare och resten av jaktlaget. Så länge bönderna känner den kollektiva supporten är det inga som helst problem. Men då jobbar vi också oavtrytet för att lära oss mer om hur vi gemensamt kan mildra problemen, såväl med avskjutning som med riktad utfodring. Utfodring är knappt nämnt i denna tråd då allt går ut på att åtla och skjuta så mycket som möjligt. Vi har 3 åtlar på marken, men också 2 foderplatser. I tiden för mognade grödor är det bara på foderplatserna vi utfodrar, all avskjutning sker i direkt anslutning till grödorna. Detta har gett en veckas peak med antal skjutna svin innan det lägger sig. Grisar kan räkna, tillika förstår suggorna vad lukten av återkommande blod innebär för hennes avkomma. Skjuter man emellertid suggorna så är det ingen som kan räkna längre. Tillika har man lagt grunden för en talrikare stam och ännu mer problem nästa år pga okontrollerad parning.

Hur når man till denna samsyn då, ja ekonomiska intressen är ett problem åt båda håll. Inte sällan är också dessa problem skapade av jordägaren, då han i brist på tid lejer ett mördargäng som skjuter helvilt på åtlar i direkt anslutning till grödan, ju fler suggor på paraden, ju mindre problem anser många. Redan där har man lämnat det som jag, riksjägare, jägarförbund och LRF anser som etiskt och långsiktigt försvarbart mot oss själva och allmänheten. Därför är denna fråga på alla tänkande varelsers agenda idag.

Ett annat problem är tvådelade kontrakt där en är jordarrendator och den andra parten är jaktarrendator. Money talks och det är upp till den ansvarsfulle markägaren att sätta normer och strategier för alla avkastningsben. I de fallen behöver jordbrukarens rättigheter styras upp, och det fort.

Dagens våldsamma Utfodring/åtling ger större stammar än vad vi klarar av att skjuta bort på samma åtlar, pga högre reproduktionstakt. Detta insåg man för ett antal år sedan i tyskland varför utfodringen är mycket mer återhållsam idag. Detta har lett till en mer kontrollerbar tillväxt av stammarna bara på ett antal år. Denna strategi känner jag väl och i princip är det bara copy/paste på svenska förhållanden. Belysta åtlar, fällor etc är inte lösningen långsiktigt.

Vi har inte alla svar idag, men grisar kommer att bli en samhällsfråga utan motstycke historiskt i Sverige. Svinen är trafikfaror och hot mot allmänhetens intressen, således ett vilt som berör alla oavsett jaktintresse i samhället. Hänger vi bara på detta och välkomnar panikåtgärder såsom fällor, mörkerkikare och belysta åtlar är vi snart illa ute som jaktetikens företrädare no1.

Vildsvin är en jaktlig resurs utan dess like, såväl som vargmat som för jaktlig affektion.

Link to post
Share on other sites

En sak till förbannat seriöst.

Den som inte klarar att debattera utan att insinuera att folk är dumma i huvdet har inget på denna sida att göra. Jag har aldrig skrivit detta förut på detta forum, då det inte behövts. Skilj på funktion och person helt enkelt.

Link to post
Share on other sites

"Det bönderna gör, speciellt i södra sverige där man kanske inte har någon egen skog att locka grisarna upp på är att man sätter upp en åtel i åkerkanten, skjuter på allt av rent hämdbegär utan att förstå att det bara ger negativa konsekvenser tillbaka på dom själva. Utfodrar du i närheten av ditt eget fält får du acceptera skador när grödan blir begärlig, så jäkla enkelt är det. Men detta når inte ut som det ser ut idag"

Återigen, är man då i första hand bonde eller jägare? Möjligen sådant händer längre söder ut än i småland..

"Ett annat problem är tvådelade kontrakt där en är jordarrendator och den andra parten är jaktarrendator. Money talks och det är upp till den ansvarsfulle markägaren att sätta normer och strategier för alla avkastningsben. I de fallen behöver jordbrukarens rättigheter styras upp, och det fort."

Jordbruksarrendatorn har ju rätt så stora rättigheter i det fallet. T ex är det ju markägaren som skall ersätta denne om det blir förstora viltskador.

"Dagens våldsamma Utfodring/åtling ger större stammar än vad vi klarar av att skjuta bort på samma åtlar, pga högre reproduktionstakt. Detta insåg man för ett antal år sedan i tyskland varför utfodringen är mycket mer återhållsam idag. Detta har lett till en mer kontrollerbar tillväxt av stammarna bara på ett antal år. Denna strategi känner jag väl och i princip är det bara copy/paste på svenska förhållanden. Belysta åtlar, fällor etc är inte lösningen långsiktigt."

Att styra upp utfodring vore verkligen önskvärt! Belysta åtlar, fällor etc, är ju bara ett bevis på att vi jägare inte klarat av att förvalta våra vildsvin. Dessa åtgärder är ju knappast något som på lång sikt löser några problem, men ur ett politiskt perspektiv så ger de ju iaf en tidsfrist och är en kronkret åtgärd, om än verkningslös.

Jag delar fullt ut din åsikt om att samråd och samsyn är det enda som funkar. Här om kring så är det numera ganska få som pratar om skador av vildsvinen. Det finns ett fåtal, dä flera av dem då ligger i direkt anslutning till någon större fastighet där man i båda fallen jag tänker på, ägnar sig åt att sälja klövviltsjakter. Där ligger fokus på att utfodra i mängder för att få en så stor stam av vildsvin som möjligt, utan samsyn med lantbruket i närområdet. I de fallen så skulle man ju verkligen kunna säga att vi jägare biter oss själva i svansen ännu mera och återigen; det är vårt eget fel att det tillåts fällor, mörkerhjälpmedel etc.

Jag tycker att man allt som oftare hör/ser jägare som gnäller över att bönderna bara klagar på vildsvinen och skjuter allt de ser, men det är allt för sällan man hör någon form av självkritik för att man misslyckats med att förvalta eller att man utfodrar i hopp om att få en större vildsvinstam än vad marken håller.

Jag tror på initiativ från så väl våra jägarförbud som lantbruks organisationerna med en bra och enkel modell för samråd och samordning. Jag vet även att runt om i landet händer det en hel del på det regional och lokala planet, för just ökad förståelse och samsyn. Låt oss hoppas det får någon konkret effekt av det hela.

Link to post
Share on other sites
Hipshot
En sak till förbannat seriöst.

Den som inte klarar att debattera utan att insinuera att folk är dumma i huvdet har inget på denna sida att göra. Jag har aldrig skrivit detta förut på detta forum, då det inte behövts. Skilj på funktion och person helt enkelt.

+1!

Ge dej RW! :blink:

Mvh!

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Många kloka synpunkter när det gäller vildsvinsförvaltningen! Era tankar beskriver också den inriktning vårt arbete med vildsvinen har, och denna fråga har snabbt seglat upp som #1 på vad som efterfrågas i södra Sverige. Samtidigt som vi riktat kommer att arbeta med vildsvinsfrågan så försöker vi även på bredare front att få till en samordning mellan viltvård och -förvaltning med annan markanvändning. Här finns mycket att vinna! Vi måste bli duktigare på att styra viltet i landskapet genom viltvård, och även förklara att viltvård inte ensidigt handlar om att skapa starkare (större) viltstammar. Genom högre spannmålspriser har synen på skador på grödor även svängt när det gäller hjortdjuren. Tidigare har man huvudsakligen tala om skogsskador när det gäller älg och hjort. Det är bara att inse att vi måste se på landskapet med nya ögon i de här frågorna. Klok utfodring kombinerad med foderskapande åtgärder, jakt och åtgärder för att locka och styra viltet till de områden där man vill ha dem kommer att krävas.

Link to post
Share on other sites
+1!

Ge dej RW! :blink:

Mvh!

visst, om jag vetat vad det är som jag gjort fel.

Är det inte fakta att SvJF inte är en myndighet???

Att jag med nästintill 100% säkerhet att outdoorsman inte är världens smaraste person är att då skulle han knappast jobba på SvJF utan på nåt universitet/forskningsanläggning o s v och vara nr1 på Mensa:s lista och jag vill minnas att sist jag hörde så var det en kvinna från US där. Därmed har jag inte sagt att outdorsman är dum, han är säkert lika smart som jag.

Att jag skrev så var en reaktion på outdorsmans nedvärderande och otrevliga ton. Jag tycker också att det är trevligar att debattera i ett positivt debattklimat men "man blir som man umgås" så att säga.

Link to post
Share on other sites
Hipshot

Detta är nu nere på någon rent barnslig nivå, valet är enkelt, höj nivån alt så börjar vi radera och redigera inlägg.

Huruvida någon är smart eller ej hör inte ens nästan hemma här oavsett vad som är sant eller ej. SJF är ingen myndighet utan ett jägareförbund vilket framgår av namnet.

/ Rikard

Link to post
Share on other sites

För att återgå till ämnet...

En intressant iaktagelse från småland är att när vildsvinen började komma så var Sjf ganska så på hugget med informationsmöten, kursdagar med hundar etc. Men med inriktning på jakten och där skadorna och samordning inte var i fokus.

Nu när stammen vuxit ännu mera och man på en del håll inser att vi jägare har misslyckats med att förvalta stammen, så blir det nya omgångar med informationsmöten. Dessa har arrangerats på initiativ av LRF, men där Sjf och Jordägareförbundet också deltagit på mötena. Där pratar man just om samråd och samordnign och visar på goda exempel där sådant fungerar idag.

Är kanske så att vi jägare redan är lite sent ute och att våra åsikter och förhoppningar om en stark vildsvins stam riskeras att grusas i och med kraven på belysning på åtlar, fällor etc?

Då lantbrukar organisationerna har otroligt starka och duktiga kanaler in i såväl riksdag som andra myndigheter så har vi jägare en rätt tuff uppförsbacke. Ska man använda sig lite av samma resonemang som finns i en annan tråd om just vargen och dess värde för samhället i makro och mikro perspektiv, så är ju faktiskt vi jägares åsikter om att ha en jaktbar vildsvinsstam ganska oviktiga då lantbrukarnas förluster är viktigare om vi ser det till riket och den ekonomiska biten.

Jag hoppas iaf att våra jägarförbund kan flytta fram våra positioner i frågan och jag är ganska övertygad om att vi måste "ta befälet" i den frågan ganska så omgående. Mötet på ÖsterMalma var ett steg åt rätt håll.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman
För att återgå till ämnet...

En intressant iaktagelse från småland är att när vildsvinen började komma så var Sjf ganska så på hugget med informationsmöten, kursdagar med hundar etc. Men med inriktning på jakten och där skadorna och samordning inte var i fokus.

Nu när stammen vuxit ännu mera och man på en del håll inser att vi jägare har misslyckats med att förvalta stammen, så blir det nya omgångar med informationsmöten. Dessa har arrangerats på initiativ av LRF, men där Sjf och Jordägareförbundet också deltagit på mötena. Där pratar man just om samråd och samordnign och visar på goda exempel där sådant fungerar idag.

Är kanske så att vi jägare redan är lite sent ute och att våra åsikter och förhoppningar om en stark vildsvins stam riskeras att grusas i och med kraven på belysning på åtlar, fällor etc?

Då lantbrukar organisationerna har otroligt starka och duktiga kanaler in i såväl riksdag som andra myndigheter så har vi jägare en rätt tuff uppförsbacke. Ska man använda sig lite av samma resonemang som finns i en annan tråd om just vargen och dess värde för samhället i makro och mikro perspektiv, så är ju faktiskt vi jägares åsikter om att ha en jaktbar vildsvinsstam ganska oviktiga då lantbrukarnas förluster är viktigare om vi ser det till riket och den ekonomiska biten.

Jag hoppas iaf att våra jägarförbund kan flytta fram våra positioner i frågan och jag är ganska övertygad om att vi måste "ta befälet" i den frågan ganska så omgående. Mötet på ÖsterMalma var ett steg åt rätt håll.

Jag håller med mig om att under en period tappade styrfart i frågan, och nu har en del att hämta igen. Vi har haft, och har, flera andra frågor som äter resurser, vilket är en av förklaringarna. Möjligen har man också missbedömt frågans vikt och explosivitet. Vi jobbar dock nu fokuserat med just detta, var så säker!

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Jag har följande kommentar med anledning av avstånd från åteln på belysning mm. Belysningen måste rimligen belysa åtelplatsen. Hur långt ifrån lampan kan stå beror rimligen på dess räckvidd - det kan ju vara upp till flera hundra meter. Ströbelysning vid sidan om ljusets kärna likaså så lång ljuset lyser upp så kan man ju använda det. Så länge man själv befinner sig så att man har fritt skottfält fram till åtelplatsen så spelar det ingen roll om det är 5 m eller 500 m eller därutöver, även om man knappast generellt kan rekommendera jägare att skjuta på så långa håll... Skjuter man där det är upplyst använder man sig av den nya regeln, och är det så att man ser ändå att skjuta utanför den upplysta åtelplatsen så går ju det bra redan idag utan den nya regeln.

Link to post
Share on other sites
Jag har följande kommentar med anledning av avstånd från åteln på belysning mm. Belysningen måste rimligen belysa åtelplatsen. Hur långt ifrån lampan kan stå beror rimligen på dess räckvidd - det kan ju vara upp till flera hundra meter. Ströbelysning vid sidan om ljusets kärna likaså så lång ljuset lyser upp så kan man ju använda det. Så länge man själv befinner sig så att man har fritt skottfält fram till åtelplatsen så spelar det ingen roll om det är 5 m eller 500 m eller därutöver, även om man knappast generellt kan rekommendera jägare att skjuta på så långa håll... Skjuter man där det är upplyst använder man sig av den nya regeln, och är det så att man ser ändå att skjuta utanför den upplysta åtelplatsen så går ju det bra redan idag utan den nya regeln.

Hmm, du har inte åsikt som outdoorsman verkar det som vilket på mig är lite förvirrande eftersom ni sitter i samma hus så att säga. Om jag tolkar dig rätt så menar du att belysningen skall vara riktad MOT åteln och att den då kan vara placerad på vilket avstånd som helst inom rimlighetens gräns medan outdoorsman skriver att belysningen skall vara placerad vid åtelplatsen. Han har i o f s inte än givit nån avståndsngivning men eftersom han protesterade när jag menade att avståndet inte kan spela nån större roll så tolkar jag det som att han anser att belysningen skall sitta på åtelplatsen och lysa därifrån.

Förövrigt "lampan" skriver du, var i författningen används singularis på belysning?

Link to post
Share on other sites
Detta är nu nere på någon rent barnslig nivå, valet är enkelt, höj nivån alt så börjar vi radera och redigera inlägg.

Huruvida någon är smart eller ej hör inte ens nästan hemma här oavsett vad som är sant eller ej. SJF är ingen myndighet utan ett jägareförbund vilket framgår av namnet.

/ Rikard

Vi har pussats och kramats, outdoorsman o jag, vill du va me´.. ^_^

Link to post
Share on other sites

En annan fundering/fråga:

Kan man tänka sig fler åtgärder/regler inom en snar framtid?

Då nu fällor, belysing etc blir tillåtna, så kanske det vore på sin plats med en tydlig markering var man får åtla, i förhållande till gränser etc. En grundregel idag är väl att itne skjuta mer än vad ens egna mark kan producera, men tydligen så anser många att det inte gäller för grisarna.. :/ Fick ett exempel idag där det skjutits 13 grisar på 36 ha... under senaste halvåret! Det känns inte ok, men vad jag förstått är det inte något direkt lagbrott.

Link to post
Share on other sites
skadorna är inte bondens problem utan ytterst mitt som jaktledare och resten av jaktlaget.

Detta var det vettigaste som skrivits i debatten om vildsvinen, precis min åsikt menjag har inte kunnat sätta ord på den lika bra som du nu gjorde.

Tänk om alla kunde se det på de viset, då vore det inga problem över huvud taget.

Vildsvin är en jaktlig resurs utan dess like, såväl som vargmat som för jaktlig affektion.

Även här har du träffat huvet på spiken.

Jag har påtalat för den jordbrukaren som huserar här ikring att jag gärna ställer upp och hjälper honom med att få ner problemen på hans åkrar. Dett agenom att jaga mycket men även att kunna påverka jägarna som jagar på dessa marker,

Jag var dock väldigt noga att påpeka att jag bara kunde hjälpa honom rent jaktmässigt på de marker där han verkligen har jakträtt. Jag vill inte vara med om någon halvt olaglig skyddsjakt.

På en mark här vid så arrenderas den av ett par danskar, de har sagt att de ska försöka vara hr en gång per månad o jaga.

Den marken har nog ca 50+ med åker, jag undrar hur de ska kunna jaga bort grisen från åkrarna när det blir dags för det?

/Lasse

/Lasse

Link to post
Share on other sites
En annan fundering/fråga:

Kan man tänka sig fler åtgärder/regler inom en snar framtid?

Då nu fällor, belysing etc blir tillåtna, så kanske det vore på sin plats med en tydlig markering var man får åtla, i förhållande till gränser etc. En grundregel idag är väl att itne skjuta mer än vad ens egna mark kan producera, men tydligen så anser många att det inte gäller för grisarna.. :/ Fick ett exempel idag där det skjutits 13 grisar på 36 ha... under senaste halvåret! Det känns inte ok, men vad jag förstått är det inte något direkt lagbrott.

Om man fodrar så in i hlvete så kan man nog säga att marekn föder de antalet grisar, men jag håller med dig det är allt annat en bra när det går till på det viset.

Nu har jag ingen aning om hur allt ligger till men det låter orimligt att den marken kan kan hålla så mycket vilt.

/Lasse

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...