Jump to content

Är polisens FAP nu spikad?


Recommended Posts

Om du läser mitt inlägg så har jag redan svarat på detta. Du får göra eftersök på grisen under samma förutsättningar som du får bedriva vanlig jakt. Skulle det vara nu så får du inte släppa en hund utan du får vänta tills det blir tillåtet.

Så nu får ingen hund släppas på någon typ av eftersök (skott/trafik) utan polisens tillstånd, då det råder hundförbud på tex gris?

Eller har jag virrat till det igen?

/ ekebo

Link to post
Share on other sites
 • Replies 96
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Daniel Ligne

  26

 • N S

  22

 • Carl Corro

  14

 • 338an

  6

Så nu får man alltså inte genomföra eftersök i mörker på en älg som är påskjuten under jakt innan solens nergång längre? ;) Har jag fattat dig rätt då och i såna fall så är det det ju helt för jävligt, vem fan kan sitta och besluta om en sådan lagändring?? Något har gått fel i så fall, riktigt fel. Då kan vi ju sluta jaga vid lunch framöver om eftersöken skall vara avklarde till solens nergång.

Som sagt, utan polisens uppdrag utanför NVR får du bara bedriva jakt enligt annars gällande regler. Om du gör trafikeftersök på polisens uppdrag inom NVR får du dock göra avsteg från reglerna, beroende på omständigheterna. Tex får du avliva en älg idag/ikväll.
Link to post
Share on other sites
Carl Corro

Nu får nog SJF reda ut ett och annat.

Informera oss som håller på med detta på frivillig basis så man inte åker in i buren. I vår krets så skall vi få information i september, då kallas samordnaren och kanske någon kontaktman(vet ej) till ett möte.

CC

Link to post
Share on other sites
Carl Corro
Om du läser mitt inlägg så har jag redan svarat på detta. Du får göra eftersök på grisen under samma förutsättningar som du får bedriva vanlig jakt. Skulle det vara nu så får du inte släppa en hund utan du får vänta tills det blir tillåtet.

tuff luck Ekebo,

Du får vänta....tills 1:a augusti.

Det här är ju helt befängt. Förut fick man ta till en stridsvagn om man hade en för att avsluta ett vilts lidande. Nu måste man vara godkänd av polis/länsansvarig jägare/NVR för att få göra polisinrapporterat eftersök på egen mark.

CC

Link to post
Share on other sites

Känns som att allt fokus har legat på att få till ersättningbiten på trafikeftersöken och i den vevan har jakteftersöken glömts bort och lagstiftaren har i all hast helt plötsilgt jämställt eftersök med jakt utan att tänka på konsekvenserna det får för jakteftersöken. Det blir ju stört omöjligt att genomföra ett effektivt jakteftersök med sådana regler och varför har inte SJF reagerat kraftigare?? Får jag ens tända en ficklampa och göra skottplatsundersökning??

tuff luck Ekebo,

Du får vänta....tills 1:a augusti.

Det här är ju helt befängt. Förut fick man ta till en stridsvagn om man hade en för att avsluta ett vilts lidande. Nu måste man vara godkänd av polis/länsansvarig jägare/NVR för att få göra polisinrapporterat eftersök på egen mark.

CC

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

Lugna och fina nu...

Vi har i 100 år sagt att eftersök inte är jakt och därför får man använda bil, lampa och lite annat som annars inte är tillåtet vid jakt. I samband med senaste revideringen av trafikeftersöksregelverket slog Regeringen fast att eftersök är jakt. Vilket då skulle innebära att jakttider, hundförbud och andra regler måste efterföljas. Vi förde ett rejält liv om detta och om jag minns rätt har vi skrivit till departementet inte mindre än 4 gånger. Nu har man skrivit att man får "göra vad som behövs" för att förkorta lidandet i samband med eftersök. Vi tolkar det som att man får släppa hund under förbudstid, använda bil samt lampa mm. Eftersom vi har fått en förändring av denna sedan länge inrotade regel så kan vi dock inte gå ut med varken praxis eller solklara besked, det tror jag ni förstår.

När det gäller de jaktliga eftersöken så är min rekommendation att göra som man alltid gjort. När det gäller trafikeftersöken finns redovisat i FAPén vad som kan anses vara rimligt.

Carl: En av de stora finesserna med det nya systemet är att markägare inte ska kunna göra sina egna eftersök med enbart en lampa från Statoil som merit. Djurets lidande går före markägarens nöje och det anser jag vara helt riktigt. Är du kompetent så är det bara att anmäla sig så får du göra eftersöken. Är du det inte får du stanna hemma och knyppla...

Link to post
Share on other sites

Det du säger är ju inte var mr fiberklass skriver direkt..

Varför så spretiga svar?

den ena säger att det är "vanliga" jaktregler som ska tilllämpas och den andre att det är som vanligt fast inte..

ngt snurrigt :(

Link to post
Share on other sites
Carl Corro

Carl: En av de stora finesserna med det nya systemet är att markägare inte ska kunna göra sina egna eftersök med enbart en lampa från Statoil som merit. Djurets lidande går före markägarens nöje och det anser jag vara helt riktigt. Är du kompetent så är det bara att anmäla sig så får du göra eftersöken. Är du det inte får du stanna hemma och knyppla...

Jo, Daniel så kan kanske finessen vara. Men DET HAR INTE GÅTT FRAM TILL MARKÄGARNA. Har begärt stöd från SJF men inte fått något. Man vill vänta tills det är bestämt. Ja, lagen trädde i kraft 1 juli, möte med vår krets i september. Vi har en markägare som vill att man ringer runt till hela jaktlaget innan man får beträda marken. Ja jag vet man har rätt till att gå på vilken mark som helst om man har polisens tillstånd. Men det har inte nått UT.

Vi har bönat och bett om att få riktlinjer som vi kan skicka ut till framtförallt de som har A-lic, B-Lic ock E-lic men inte fått några.

Der kan ju var annorlunda på ställen som sörmland som har stora markägare med egna anställda jägare.

Vi i kretsens styrelse kan kanske inte bedöma om en jaktarrendator har kompetens eller inte. Vem gör det ?

'

Hundar dör, jaktlagskamrater byter jaktlag, vems ansvar är det. Styrelsen i kretsen?

Förklara allt tack.

Och gör det på SJF hemsida så alla kan få reda på hur det ligger till.

Ursäkta min lite irreterande ton. Men snart så tröttnar även jag.

CC

Link to post
Share on other sites
Som sagt, utan polisens uppdrag utanför NVR får du bara bedriva jakt enligt annars gällande regler. Om du gör trafikeftersök på polisens uppdrag inom NVR får du dock göra avsteg från reglerna, beroende på omständigheterna. Tex får du avliva en älg idag/ikväll.

Hur rimmar det med att tex avliva skadat/sjukt djur ... måste väl vara som innan. ok med stöd av djurskyddslag eller va de va..

Link to post
Share on other sites

Vilket härligt glasklart system våra myndigheter skapat :D

Detta måste väl ändå ses som en miss i Lobbyarbetet från SJF ?

Hur som så tänker jag fortsätta göra eftersök på de sätt jag gjort så här långt och anser jag att det måste släppas en hund vid en tex skadeskjuten gris för att försöka korta lidandet för den så gör jag det.

Rätt eller fel? Känns rätt för mig iallafall.

/ekebo

Link to post
Share on other sites

För mig är det helt offattbart att eftersök lyder under samma lagar som jakt och hur i h-vete detta kunde gå igenom...

Vem kom på att överhuvud taget ta upp och fastslå detta???

Va blir nästa steg...

Förbjud att använda hund som i USA???

Visserligen har jag förstått att kunskap o erfarenhet sällan leder nån vart... de är partifärgen som är helt avgörande...

Men... jag kommer helt skita i detta o kör på som vanligt..

O hur bra blir det... och vad ger det för respekt för lagar o paragrafer....

De som drivit igenom eller slagit fast att eftersök är jakt och lyder under dessa lagar (ursäkta) men de

skulle fane i mej ha på käften... :D

Dessutom skulle vissa förfarande tex inte få använda löshund vid griseftersök då hundförbud råder,

kunna klassas som rent djurplågeri och bör bli åtalbart...

Någon som vet o kan ge upplysningar om vilka parti som röstat/fått igenom detta?

Nä jag tänker inte ge mig ut på någon vendetta..

Min röst har de för alltid förlorat iallafall...

För o inte tala om förtroendet för politiker.... vilket iofs inte fanns innan heller....

Är det något som vi jägare kan slå oss för bröstet med o visa vår samhällsinsats så är det att vi gör eftersöken och jobbar hårt för att minska lidandet för skadat vilt.

Hjälpte inte 4 skrivelser så är det väl totalstrejk som gäller inför nått så obota dumt.

Om vi gräsrötter fått reda på något ang detta så vågar jag nästan.... lova att samtliga jägare hade reagerat och stått bakom en rejäl aktion mot detta.

Jag skulle lätt avstått från all jakt o eftersök ett år eller mer...

Gjorde vi alla likadant så skulle det bli rätt intressant i skogarna, på åkrarna, villatomter o på våra vägar...

Ursäkta att jag brusar upp men, insåg man inte vidden av detta i jägarförbunden när det va på gång???

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

jag tror ni är lite överdramatiska nu... det här ärendet kom upp för över ett år sedan och är i mina ögon sedan länge löst. när det gäller jaktliga eftersök - gör som ni alltid gjort. trafikeftersök - läs i fappen vad ni får göra utan särskilt tillstånd från polisen.

carl: vi kan inte gärna gå ut med info innan den finns. nu är jag i danmark på semester men jag tror inte regelverket från nv kommit ännu. ola har skrivit en artikel i ämnet till nästa nummer av sj. det är ganska svårt att skriva om lagar som inte finns, tro mig.

ekebo: visst kan man se detta som en lobbymiss men det viktiga måste väl ändå vara slutresultatet som ju faktiskt blivit tydligare. jakt - ingen förändring, trafik - nu vet vi vad man får göra, det visste vi ärligt talat inte innan...

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Jag kanske inte uttrycker mig klart så nu försöker jag en tredje gång.

Om vilt har skadats i samband med jakt får du vid ett eftersök "vidta de åtgärder som behövs". I princip kan du göra de bedömningarna själv, men kan få på tafsen om du tänkt fel.

Om vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon (trafikeftersök) får endast den som gör eftersök på polisens uppdrag "vidta de åtgärder som behövs". Om man är en vanlig jakträttshavare som inte fått uppdrag från polisen och som inte uppfyller kraven på eftersöksekipage enligt polisens och NNV regelverk, men som vill göra eftersök på trafikskadat vilt på sin egen mark, får endast göra det under de förutsättningar som gäller för vanlig jakt.

Enkelt och klasklart vad som gäller!

Jag har nyligen skrivit 2 hela artiklar i detta i Svensk jakt och inte jägarna läser den så är det svårt att få fram ett budskap. Jakteftersöken skrev jag om i nr 6/2010 och trafikeftersöken kommer nu i nästa nr 8/2010 nästa vecka. Så ge er till tåls lite. Anledningen till att det dröjt är att vi inte fått regelverket klart tidigare från RPS och NVV. Faktum är att NVV regelverk ännu inte är formellt klart men vi utgår från det utkast vi har sett, så tidigare än så här har vi inte kunnat informera.

Här är preliminära versioner av artiklarna:

Eftersök vid jakt – vad gäller?

Eftersök kan ju dessvärre bli aktuellt i samband med jakt och vi skall här se lite närmare på vika regler som då gäller. I kommande nummer skall vi ta upp eftersök i samband med trafikolycka, då delvis andra regler gäller.

För att reglerna om eftersök skall träda i kraft krävs det att man kunnat konstatera att viltet är skadat. Detta innebär att man i princip måste göra en skottplatsundersökning och där eller i viltets flyktväg hitta bevis på att viltet träffats, t.ex. snitthår, blod, muskelvävnad, benflisor eller vominnehåll eller annat som kommer från det aktuella djuret. I normalfallet rör det sig därför inte om eftersök förrän viltet försvunnit från skottplatsen och är ur synhåll. I annat fall finns ju inget att ”eftersöka”.

Jägaren skall då enligt lagen snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret skall kunna uppspåras och avlivas. Eftersöksskyldigheten i samband med jakt gäller alltså alla viltarter man jagar och det är i första hand den jägare som skadat det aktuella djuret, skytten, som ansvarar för att det sker. Finns en jaktledare utsedd i samband med jakt efter älg, kronvilt och stora rovdjur, så har dock denne ansvaret för att eftersök utförs. Den som struntar i att göra ett eftersök eller slarvar vid detta kan straffas med böter.

Vad får man då vidta för åtgärder om viltet är skadat och försvunnit från skottplatsen? Man får och skall ”vidta de åtgärder som behövs”. Detta innebär att man i varje enskilt fall objektivt måste kunna motivera att samtliga avsteg man gör från gällande regler för jakt är nödvändiga. Det som är lagligt i ett fall är det inte nödvändigtvis i ett annat. Beroende på omständigheterna kan man alltså göra avsteg från dessa regler om man kan motivera det i det enskilda fallet.

Det kan därför vara tillåtet att använda sig av bil i samband med eftersöket för att vid behov försöka genskjuta ett påskjutet vilt. Det kan även vara tillåtet att använda belysningsanordningar. Man kan även behöva fullfölja eftersöket oavsett tid på dygnet eller använda annars otillåtna vapentyper m.m. I vissa fall kan man hamna i en eftersökssituation då man inte får sådan kontakt med djuret att det kan avfångas med ett välriktat skott. I dessa fall kan det vara lämpligt att hunden släpps på det skadade djuret för att hindra det från att undkomma. Den som åsidosätter reglerna måste dock vara beredd på att i efterhand kunna motivera behovet av detta. Man är dock skyldig att avliva djuret på ett så skonsamt sätt som möjligt så att man inte riskerar att försvåra djurets lidande.

Att uttrycket snarast används leder närmast tanken till att eftersöket i alla lägen måste inledas omedelbart. Så är det dock inte. Man är dock skyldig att bedriva eftersöket så att det kan avslutas på ett så snabbt sätt som möjligt, och där skiljer sig viltarter åt, samt beroende på skadans art så kan olika åtgärder behöva vidtas. Som exempel bör eftersök på klövvilt normalt inte påbörjas förrän tidigast en timme efter skott.

Eftersökshund skall finnas vid all typ av jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår och vildsvin. Hunden skall vara särskilt tränad i eftersöksarbete på vilt men behöver inte vara meriterad genom någon typ av viltspårprov eller liknande. Man kan alltså ha tränat hunden själv. Varje jägare förutsätts anpassa jakten till sin hunds förmåga och de eftersökssituationer som kan tänkas uppstå under jakten.

Man har såväl en rätt som en skyldighet om ett vilt skadats att fullfölja eftersöket in på annans jaktområde. Jaktlagen anger dock att det finns en underrättelseskyldighet då älg, hjort eller rådjur skadas vid jakt och tar sig in på annans jaktområde. Huvudregeln är här ganska enkel; man bör inte utan vidare fullfölja ett eftersök på älg, hjort eller rådjur in på annans jaktområde. Så snart det är möjligt måste jakträttshavaren där eller markägaren underrättas. Kan någon av dessa endast nås med svårighet, får polisen istället kontaktas.

Underrättelsen måste alltså inte ovillkorligen ske innan man går in på grannens mark för att fullfölja ett eftersök, men det är rekommenderas för att förhindra misstankar om jaktbrott, effektivisera eftersöket och minimera konflikter samt säkerhetsrisker. Djurskyddsintresset skall ändå naturligtvis sättas främst. I de situationer då eftersöket fördröjs i onödan genom ett avbrott för att uppfylla underrättelseskyldigheten är det motiverat att fullfölja eftersöket först. Om t.ex. en skadad älg kan observeras på andra sidan gränsen skall den givetvis omedelbart fällas. Om endast en kort tid återstår av den tid på dygnet då det är ljust och ett försök att uppfylla underrättelseskyldigheten skulle få till följd att eftersöket skulle kunna fullföljas först nästa dag bör eftersöket också fullföljas direkt. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet ”när det är möjligt” att uppfylla underrättelseskyldigheten.

Även om övriga viltarter inte omfattas av underrättelseskyldigheten, så bör man kontakta jakträttshavaren på grannmarken eller polisen innan man går över gränsen av samma orsaker som när det gäller älg, hjort och rådjur. Inte minst en skadad björn kan ju vara en fara för såväl jaktgrannar som allmänhet och skadade vildsvin likaså.

Jakträttshavaren på det jaktområde där djuret gått in har inte en rätt att kräva att få fullfölja eftersöket eller att hindra eftersöket. Man kan dock lämna över till någon annan att avsluta ett eftersök som man själv påbörjat om man vill. Ansvaret för att det vid jakten skadade djuret blir avlivat har dock hela tiden skytten eller jaktledaren kvar. Därför bör man hålla sig underrättad om hur eftersöket gått och om vilka åtgärder som vidtagits. Om man misstänker att tillräckliga ansträngningar inte vidtagits är man själv skyldig att fortsätta eftersöket. Det bör i sammanhanget observeras att det är det påskjutande jaktlaget som kan komma att bli tvunget att räkna av älg från sin eventuella licenstilldelning om eftersöket misslyckas.

Enligt huvudregeln tillfaller allt vilt jakträttshavaren på den mark där det påträffas dött eller slutligen fälls, men särskilda regler gäller som annars för vilt som jagas enligt licens t.ex. älg och kronvilt. Detta ämne kommer vi dock att återkomma till i ett senare nummer.

Vilt & trafik - eftersöksjuridik

I tidigare nummer har vi gått igenom reglerna för eftersök i samband med jakt och nu skall vi redogöra för vad som gäller i samband med trafik. Som ni sannolikt inte undgått att notera så fattade riksdagen beslut om att ändra jaktlagen förra året så att det numera inte krävs tillstånd från jakträttshavaren för att bedriva trafikeftersök och vi har därefter fått detaljerade regler från regeringen, Rikspolisstyrelsen och Naturvårdsverket om hur allt detta skall gå till. Nu äntligen kan vi redogöra för allt detta, i varje fall i stora drag.

Först skall vi bara gå igenom de regler som gäller för vemsomhelst som råkar köra på vilt eller annars hittar ett skadat vilt. Man har rätt att avliva ett påkört och skadat vilt som ligger vid eller på vägen, men man är som fordonsförare inte skyldig att avliva det. Om man vill avliva viltet måste man dock ha sådan kunskap att man förkortar dess lidande och inte tvärtom gör sig skyldig till djurplågeri, vilket kan bli fallet om man använder en olämplig avlivningsmetod. Detta är inte eftersök utan följer av separata regler om avlivning av sjukt eller skadat vilt.

Om viltet däremot försvunnit från olycksplatsen gäller alltså numera att polisen själv eller genom annan alltid får låta genomföra eftersök på vilt som varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon. Detta innebär alltså att ingen skada måste kunna påvisas, som vid eftersök i samband med jakt. Numera behövs heller inte längre några samtycken från jakträttshavare innan eftersök påbörjas, inte heller för vilt som inte är statens (se separat ruta), vilket är den stora formella nyheten.

Om en björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn djuret varit inblandat i sammanstötning med ett motorfordon är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet. Tidigare gällde underrättelseskyldigheten bara om något djur av de angivna viltarterna skadats eller dödats, men nu måste underrättelse och märkning ske bara de varit ”inblandade”. Vid sammanstötning med övriga viltslag än de nu nämnda gäller inte någon formell anmälningsskyldighet till polisen, annat än om det rör sig om statens vilt och de återfinns döda på platsen. Påkörs hund, katt eller annat tamdjur bör polisen och veterinär kontaktas innan man gör något för de tillhör ägaren.

När polisen mottagit en anmälan om att något av de nämnda viltslagen varit inblandade så kontaktas en av polisen utsedd kontaktperson. Denne person har i uppdrag att fördela eftersöksuppdrag till eftersöksekipage (en eftersöksjägare med hund) inom ett visst område. Ibland kan det vara nödvändigt att kontaktpersonen åker ut tillolycksplatsen och först gör ett platsbesök, innan man beslutar att inleda ett eftersök. Aktuell markägare eller jakträttshavare ska om möjligt underrättas om att polisen beslutat om att eftersök kommer att genomföras på dennes mark.

Till skillnad från de jaktliga eftersöken finns det nu angivet lite mer i detalj vad eftersöksjägaren får göra i samband med ett eftersök. Eftersom eftersök i detta avseende skall räknas som jakt är det nödvändigt att bryta mot annars gällande regler ibland för att förkorta viltets lidande. Lagstiftaren har dock valt samma typ av grundregel som vid jakt, nämligen att ”de åtgärder som behövs” får vidtas för att spåra upp och avliva viltet. Det självklara att eftersök får bedrivas på annars olovliga tider framgår av regelverket och eftersöksjägaren får även själv fatta beslut om eftersöket behöver ske med hjälp av motordrivet fordon eller lampor. Eftersöksjägaren får även själv fatta beslut om avlivningen behöver ske med andra vapen än skjutvapen, tex kniv.

Regelverket innehåller en uttrycklig regel om att slugs får användas inte bara på vildsvin, mufflon och dovvilt, utan även på älg, kronvilt, rådjur, björn och varg. Vid trafikeftersök får man dessutom inte bara använda slugs i enkelpipiga hagelgevär, utan även i kombinationsvapen. Slugs i dubbelpipiga hagelgevär är dock inte tillåtet. I övrigt är det alltså annars för viltarten godkänt skjutvapen och ammunition som gäller, eftersom det är jakt. Vill eftersöksjägare frångå dessa regler så kan dock polisen som ger eftersöksuppdraget ge tillstånd att använda annars inte godkänt skjutvapen eller ammunition.

Den stora nyheten med den nya lagstiftningen är att eftersöksjägarna får ersättning för det arbete de gör. Denna ersättning tas först löpande från viltvårdsfonden men trafikverket betalar årsvis i efterskott in det som viltvårdsfonden belastats med, så notan hamnar i slutändan på skattebetalarna. Ersättningen är olika schablonbelopp till kontaktpersoner och eftersöksjägare, beroende på viltslag som det gäller.

Vid en viltolycka tillfaller viltet jakträttshavaren, så länge det inte är fråga om statens vilt. Regeringen har dock medgivit en möjlighet för jakträttshavaren att få behålla älg eller hjort, trots att de som utgångspunkt är statens vilt då dessa djur är fredade. Som en grundläggande förutsättning för detta gäller att jakträttshavaren hjälpt till med att vid behov spåra och avliva djuret eller ta hand om det. Ingen fällavgift behöver betalas och inte heller görs någon avräkning i förhållande till licenstilldelning. Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt, får viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt.

Faktaruta:

Statens vilt

Till statens vilt räknas björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar. Dessa tillfaller staten om de omhändertas, påträffas döda eller dödas när de är fredade. Älg och hjort som påträffas döda eller dödas när de är fredade tillfaller också staten med vissa undantag.

Faktaruta:

Utrustning och utbildning för ekipage mm

Det är polisen på länsnivå som beslutar om vilka eftersöksjägare och kontaktpersoner som skall utses. Det är även polisen som beslutar om eventuell uteslutning ur organisationen. Nu när ersättning från allmänna medel kommer att utgå, ställs krav på de som ingår, bla att man har tillräcklig hälsa och kroppskrafter samt är allmänt laglydig. Därutöver ställs krav på utbildning i eftersök i anslutning till väg samt att man har jägarexamen och kulgevär klass 1. Gäller eftersöken stora rovdjur krävs ytterligare utbildning. Även hunden skall vara utbildad i eftersök på de arter eftersöken skall avse. Utbildningskraven på eftersöksjägare och hundar börjar dock gälla först 1 januari 2012. Vid utförande av sina uppdrag skall såväl eftersöksjägaren som hunden vara utrustad med olika kläder och halsband så att det tydligt framgår i vilka ärenden man är ute.

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Vad bra - och det är ju som Daniel sa att förut innan 1 januari fick ingen egentligen i samband med eftersök på trafikskadat vilt alls vidta andra åtgärder än de som är tillåtna vid vanlig jakt, tex avliva en älg på natten eller under sommaren... Nu får i varje fall polisen eller den som polisen utser göra det!

Link to post
Share on other sites

En sak som inte blev så bra är ju med grisarna och jakteftersök.

Vi får alltså inte släppa hund på gris under hundförbudstider.

Men vi får göra det om vi kan konstatera att viltet är skadat.

På hur många griseftersök hittar man något som tyder på träff, ens om vi spårar flera km... ändå kan skadorna vara väldigt allvarliga för grisen...

Möjligheten att släppa hund som själv går ifatt o ställer grisen är borta om vi inte hittar något som tyder på träff..

Detta är inte bra...

Sen hade vi väl de som har bortåt 100% uppklarandeprocent och det intressanta är att de släppte ju rätt omgående...

Det går ju inte nu då om det inte är trafikeftersök eller tillåtet att släppa hund om det är under den tiden.

Sen om man nu ska va laglydig så är de hundar som är tränade till dödskällare eller bringselrapportörer helt borta under hundförbudstider... iofs är de hundar som tränats för detta lätträknade.

Ja, ja de är väl bara o gilla läget... :wacko:

Link to post
Share on other sites

Klart som korvspad.........med lite funderingar så blir det nog det.

Blir lite avigt att tänka vanlig jakt när det rör sig om trafikskadat djur. Tider o liknande.

//

Link to post
Share on other sites

Nu blev du lite väl petig va NS? Du får ju vidta de åtgärder som du anser behövs för att avliva djuret. Anser du att du måste släppa hunden för att få tag i djuret så är det ju helt ok bara du kan motivera det, och det gjorde du ju precis :wacko:

Tycker det var klart och tydligt när vi fick det förklarat.

En sak som inte blev så bra är ju med grisarna och jakteftersök.

Vi får alltså inte släppa hund på gris under hundförbudstider.

Men vi får göra det om vi kan konstatera att viltet är skadat.

På hur många griseftersök hittar man något som tyder på träff, ens om vi spårar flera km... ändå kan skadorna vara väldigt allvarliga för grisen...

Möjligheten att släppa hund som själv går ifatt o ställer grisen är borta om vi inte hittar något som tyder på träff..

Detta är inte bra...

Sen hade vi väl de som har bortåt 100% uppklarandeprocent och det intressanta är att de släppte ju rätt omgående...

Det går ju inte nu då om det inte är trafikeftersök eller tillåtet att släppa hund om det är under den tiden.

Sen om man nu ska va laglydig så är de hundar som är tränade till dödskällare eller bringselrapportörer helt borta under hundförbudstider... iofs är de hundar som tränats för detta lätträknade.

Ja, ja de är väl bara o gilla läget... :wacko:

Link to post
Share on other sites
Musköt

Kan ni sluta nu. :wacko:

Fattade direkt när Ola förklarade. :ph34r: Så börja inte röra ihop det för mig igen. :wacko:

Link to post
Share on other sites
Nu blev du lite väl petig va NS? Du får ju vidta de åtgärder som du anser behövs för att avliva djuret. Anser du att du måste släppa hunden för att få tag i djuret så är det ju helt ok bara du kan motivera det, och det gjorde du ju precis :wacko:

Tycker det var klart och tydligt när vi fick det förklarat.

Visst får jag vidta de åtgärder jag anser att jag behvöer om vi vet att djuret är skadat.

Jo jag blev nog lite petig.. men om jag fattar rätt så om någon skjuter på en åtelgris ikväll o vi inte hittar något som tyder på träff, varken i spåret eller på skottplats så får jag inte släppa hunden som sista åtgärd för att försäkra mig om att det va en bom...

Alltså inte kunnat konstatera att viltet är skadat då är det jaktregler som gäller.

Hundförbud råder ju så hund får bli i lina fram till dess vi kan konstatera att grisen är skadad...

Gris är ju annorlundamot våra övriga vilt o blöder lite eller inte alls trotts bra träffar.

Själv gått på hjärt/lungskjuten gris på snön utan att se en enda bloddroppe fram till den döda grisen...

Inte kommer jag följa denna regel iofs.. men ska man va petig så inte blev den delen så bra...

Link to post
Share on other sites

Vem skall bevisa att du inte hittade 3 bloddroppar och en liten benbit 300-400m från skottplatsen mitt i natten? :wacko:

Visst får jag vidta de åtgärder jag anser att jag behvöer om vi vet att djuret är skadat.

Jo jag blev nog lite petig.. men om jag fattar rätt så om någon skjuter på en åtelgris ikväll o vi inte hittar något som tyder på träff, varken i spåret eller på skottplats så får jag inte släppa hunden som sista åtgärd för att försäkra mig om att det va en bom...

Alltså inte kunnat konstatera att viltet är skadat då är det jaktregler som gäller.

Hundförbud råder ju så hund får bli i lina fram till dess vi kan konstatera att grisen är skadad...

Gris är ju annorlundamot våra övriga vilt o blöder lite eller inte alls trotts bra träffar.

Själv gått på hjärt/lungskjuten gris på snön utan att se en enda bloddroppe fram till den döda grisen...

Inte kommer jag följa denna regel iofs.. men ska man va petig så inte blev den delen så bra...

Link to post
Share on other sites
Carl Corro

Jag tycker iofs att det är ganska tydligt, men vi som sitter och lusläser och inhämtar information har svårt ibland att få ihop det. Och då ska ni veta att gemene man har det ännu svårare. Det var därför jag efterfrågade instruktionner.

Hur man ska nå ut till gräsrötterna, de som inte vill höra på det örat. De jakträttsinnehavare som inte tillåter att någon sätter sin fot på deras mark, utan dom ska sköta sina eftersök själva menar dom. Drever på gris m.m. Dom finns där ute. Och det är här vi behöver hjälp från SJF med infomaterial m.m.

Men det kanske kommer. Visst är det bra att det kommer artiklar i Svensk Jakt, men det finns dom som inte har den, eller är med i en annan jägar organisation. Hur når vi dom.

CC

Link to post
Share on other sites

Tack Ola!

Nu börjar det likna radions nyheter "Klartext" så då klarnar det även för en annan ;)

/ekebo

Link to post
Share on other sites
Daniel Ligne

NS: Jag kan hålla med dig om att det kan bli lite knepigt om man inte hittar något från t ex en gris. Kontrollsøk kan dock behøva vara långa och jag tror du kommer långt om du ær ærlig och med fog kan anta att grisen ær skadad. Som tidigare, sunt førnuft...

Carl: Vi kommer med info men om vi tar t ex markægarna så lovar jag dig att de ær særdeles intresserade av vem viltet tillfaller, till exempel, och då måste vi ha NV´s føreskrifter innan vi kan tala om vad som gæller. Jag førstår att det ær frustrerande men vi har helt enkelt inte resurser att informera t ex markægarna i flera omgångar. Betænk att vi har typ 370 kretsar, det går åt ett par årstjænster, på helg- eller kvællstid, till denna info och då har vi betydligt større frågor som nya ælgførslag och rovdjuren samtidigt... Något sæger mig att det blir tunnt med konsulenter på kontoren i høst, många kvællsinformationer blir det.

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...