Jump to content

Ökad illegal jakt minskar den svenska vargstammen


Recommended Posts

Dahla

Jag hittade ingen tråd i ämnet och funderar lite kring det här utspelet... minskar vargstammen? Jag har ju för mig att den startade med endast tre individer.

"En kritisk utvärdering av möjliga orsaker till dessa försvinnanden och en kompletterande analys av sändarförsedda individer tyder på att de flesta av dessa försvinnanden har orsakats av illegal jakt.

– Ett intressant resultat var att frekvensen av försvinnanden ökade med vargpopulationens storlek och minskade med ökad omfattning av den legala jakten, säger Olof Liberg som har varit huvudansvarig för studien."

 

Jaha... är det någon mer än jag som har läst den "vetenskapliga artikeln" och förundrats över hur tusan dom fått den artikeln publicerad helt utan vetenskapliga bevis? Borde man inte lägga fram bevis om man i fortsättningen vill framstå som trovärdig?

 

https://www.forskning.se/2020/03/16/okad-illegal-jakt-minskar-den-svenska-vargstammen/

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320719311498

 

 

Link to post
Share on other sites
Hipshot

Är det som med genus"vetenskapen"? Man har gissat ihop något som lirar med politikernas (MPs) agenda.. och givet att det lirar i rätt korridor så är det inte svårt att få den publicerad..

Inte läst, ids inte, men i normala fall brukar väl Liberg vara rätt sansad har jag för mej?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Irbis

Har svårt att tro att Elsevier eller något annat större internationellt förlag är värst intresserade av MPs agendor eller Sveriges vargar. Hittar någon felaktigheter som kan utgöra fusk eller liknade i artikeln så skriv ett mail till redaktören och påpeka dem. Det är journalens skyldighet (och anseende som står på spel) att dra tillbaka artikeln och publicera en notis att artikeln inte längre finns tillgänglig på grund av att författarna presenterat felaktiga slutsatser. 

Man läser ju olika men jag uppfattar det som att de har ganska mycket data. Vargpopulationen har enligt inventeringarna minskat under vissa perioder, i olika takt. Vargarna har så klart ökat sen 80-talet men Stockholmsbörsen kan ju gå ner i år även om den ökat de senaste 20 åren. De presenterar data på vad som hänt med 77 halsbandsmärkta revirhävdande vargar. Man skulle kunna anta att de drabbas av samma öde som omärkta vargar. En del skjuts legalt, andra dör naturligt, trafikolyckor, naturliga orsaker (skador när de fäller byten, slagsmål med vargar, drunkning osv). Sen är det ett antal (i det här fallet 20 av 77) som försvinner samtidigt som halsbandet slutar fungera. I några av de fallen kan man konstatera att vargen dödats illegalt. I de andra fallen får man räkna på sannolikheter.

Ungefär så här:

Hittas DNA från vargen i något av efterföljande års inventering efter att halsbandet tystnade. Om nej kan man anta att vargen sannolikt är död.

Vad kan ske som gör att vargen dör samtidigt som halsbandet går sönder:

Våldsam trafikolycka. Då bör vargen dö på platsen. Hur ofta sker det utan att rapporteras? Svårt att veta men kan jämföra med data från andra märkta arter (vildsvin, älg, osv). Troligtvis är det väldigt sällan.

Älgspark som dödar vargen och slår sönder halsbandet. Kan ske, fast känns inte som det händer ofta för sparken skulle behöva träffa huvudet och halsen samtidigt. För att uppskatta sannolikheten kan man jämföra med andra studier/arter osv.

Finns säkert fler orsaker som jag inte kommer på nu.

Så man drar av en andel försvunna vargar som kan ha dött av naturliga orsakar samtidigt som halsbandet går sönder och kvar har man ett intervall av x-y som sannolikt har dödats illegalt. Sen jämför man med hur många revirhävdande omärkta vargar som försvunnit. I artikeln visar de att i princip samma proportion av omärkta som märkta revirhävdande vargar (ca 14% i medel, med 95% sannolikhet ligger intervallet inom 10 till 18%) försvinner årligen.  

Jag har bara skummat igenom artikeln så det här är ingen detaljerad analys. Det är helt ok att inte hålla med om författarnas slutsats. Forskning är på sätt och vis gissningar, det är nästan omöjligt att vara 100% säker på någonting. Därför presenterar man provstorlekar, vilka analysmetoder man använt och med vilken sannolikhet man kan dra slutsatserna. Illegal jakt är naturligtvis väldigt svårt att studera eftersom ingen som sysslar med det är intresserad av att dela med sig av datat. Jag anser att slutsatserna är fullt rimliga. Ska man utvärdera artikeln så läs metoder och resultat  utan att reflektera över att det handlar om varg och Sverige. 

Jag hittar ingen förklaring till vad som kan ha hänt med de försvunna vargarna. Det finns något fall när en "försvunnen" varg dykt upp igen några år senare och det tas ofta som bevis för att analyserna är fel. Men det är inte så man presenterar data, det här är generella mönster och sannolikheter. Några av de vargar som räknas som illegalt dödade är troligtvis inte det på samma sätt som att några av de vargar som räknas som att de dött av naturliga orsaker troligtvis är illegalt dödade. 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Irbis

Hipshot - Vet inte vad som hände i Rialareviret men jag har också för mig att minst ett alfadjur hittades igen.  Det där är just en osannolik händelse, att alfadjuren ska lämna sitt revir och sen dyka upp igen. Det kan hända men det sker väldigt sällan. Alltså kan det inte förväntas förklara det stora antalet revirhävdande djur som försvinner.

Man måste väl skilja på sak här, att Rialavargarnas öde inte gick fram tydligt för allmänheten torde väl vara medias ansvar?  Ett alfadjur försvinner, en journalist ringer en vargforskare och frågar om det händer ofta och denna svarar "nej", det blåses upp i media. Sen hittas vargen och media skriver inte om det. Jag uppfattar det som en mediafråga men har svårt att se att det har något med den vetenskapliga artikeln eller forskning att göra. 

Vildmark - klart några vargar drunknar. Och att några vargar blir överkörda. Men det senare kan man räkna på genom att undersöka hur ofta GPS-märkta älgar, vildvin mm blir överkörda i relation till hur långt de förflyttar sig på ett dygn. 

Vargar dödar varandra men det är oftast icke-revirhävdande vargar som stryker med. De som hävdar revir lämnar inte gärna sitt revir för att vandra in i en annan flocks revir. Det är direkt livsfarligt för dem och det lilla de eventuellt skulle tjäna på det står inte i relation till risken (generellt sett, det finns säkert något undantag). Sammanställningen i artikeln handlar om revirhävdande vargar.

Måste man inte anklaga någon för att det ska kunna vara en falsk anklagelse? Om Trafikverket skriver i en rapport att Rattonykterheten i Sverige ökar, anklagar de då alla med körkort för att köra rattfulla?

Forskning går ut på att man presenterar datat, analysmetoderna och resultaten. I viss mån kan man säga att det är spekulation, det går nästan aldrig att veta säkert att resultaten är generella sanningar, därför anger man sannolikheter. 

Link to post
Share on other sites
lsjonsson

Det är bara att forskarna lägger upp bevis så att det blir svart på vitt.

SVA brukar väl få in någon varg under vargjakten som är skjuten med hagel när dom har gått igenom den.

Link to post
Share on other sites
Dahla

Jag anser fortfarande att man måste lägga fram bevis för att framstå som trovärdig när man går ut med att så många vargar skjuts illegalt oavsett.

Jag kan komma fram till att dessa försvinnanden tyder på att utomjordningar har kört upp en sond i baken på vargarna och tagit med dom till mars för provtagning... det borde väl ge mig lika hög trovärdighet då?

Jag har alltid tyckt att Olof Liberg har visat fakta på ett sätt som till och med jag förstår och kan köpa i allt han har publicerat tidigare. MEEEEEN.... i min värld TYDER det mer på att någon har betalat någon för att lägga bördan och skulden på någon som i någon mån pysslar med jakt... men det måste vara underförstått att det då är minst en... och som mest 600 000 som är skyldiga...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Hipshot

Tror Riala reviret rök när en estnisk långtradare körde över en.. sen gick resten åt på laglig väg. Statistiskt borde minst en av dem vara tjuvskjuten..? Skit samma, tyckte det var bra att samtliga vart redovisade så slapp folk gissa. 

Link to post
Share on other sites
Irbis

Isjonsson - Svårigheten där torde vara att dels används inte alltid skjutvapen för att avliva djuren och dels är kadavren ofta förruttnade när de hittas. Har kulan då passerat igenom kroppen lär inte SVA hitta någon sårkanal. 

Dahla - Ja och nej, om du publicerar en artikel i en vetenskaplig journal där du presenterar datat och hur du tolkat det för att komma fram till att utomjordingar forslat vargarna till mars så finns det därefter två olika hypoteser. Sen är det upp till läsaren att avgöra vem som har högst trovärdighet. Senare artiklar kommer då referera till din respektive den befintliga artikeln och stödja eller förkasta era slutsatser.

Du kan så klart ha rätt i att forskarna är köpta. Men tänk på att de har gått i skolan i 12 år, sen 4-5 år på universitet, sen 4-5 års doktorerande, därefter post-docs, skrivit ansökningar var tredje år för att få ihop pengar till sin lön. Det är många sena nätter, stress och slit. Om de låtit sig köpas så är det forskningsfusk, uppdagas det kommer de avskedas och inte kunna arbeta som forskare igen. Det är en ganska stor risk att ta och allihop skulle alltså varit med på det, för en vetenskapligt sett ganska ointressant artikel. Dvs för deras CVn (som avgör om de får pengar nästa gång de skriver en ansökan) räknas den inte som någon större merit. Det innebär såklart inte att de har rätt. De kan mycket väl ha fel, men analyserna och slutsatserna visar att det sannolikt är som de skriver.

När siffror presenteras på hur många tigrar som försvinner, utdöenderisken för diverse hajarter mm så räknar man på mer eller mindre samma sätt som i den här artikeln. Det finns mig veterligen aldrig, eller i så fall ytterst sällan, någon exakt siffra att tillgå. Liberg m.fl. har gjort samma sak, bara att det råkar handla om Sverige den här gången. 

Hipshot - håller med, det är trist när folk börjar pekas ut för saker de inte gjort. I Riala verkade väl den där vargskyddargruppen i tillägg. Stämmer dock inte med statistiken, artikeln räknar bara revirhävdande djur (alfadjuren om det är en flock) så statistiskt sett var det kanske 1/4 risk att någon av dem skulle dödats illegalt. Det går inte att räkna på ungvargar för de förflyttar sig för långt / har för hög naturlig dödlighet, skulle forskarna gjort det så hade jägarkåren blivit jätteupprörd. Eller vänta nu ? 

Link to post
Share on other sites
Dahla

För mycket oklarheter oavsett så jag är fortfarande skeptisk.

När jag ställer upp siffrorna man har publicerat så stämmer det inte alls för mig. Det är precis som om hälften av alla vargar skulle kunna leva för evigt om dom nu inte hade dödats illegalt som man påstår.

 

Link to post
Share on other sites
Dahla
11 minutes ago Irbis sa:

för hög naturlig dödlighet

Där har vi det... den felande länken... vargar kan helt enkelt inte dö naturligt såklart... det är ju vampyrerna som tar död på dom...

?

Link to post
Share on other sites
killer_mouse
1 hour ago Irbis sa:

Isjonsson - Svårigheten där torde vara att dels används inte alltid skjutvapen för att avliva djuren och dels är kadavren ofta förruttnade när de hittas. Har kulan då passerat igenom kroppen lär inte SVA hitta någon sårkanal.   

Nja en helmantel i buken kan jag köpa att sva inte kan hitta otvetydliga spår av kulan 

Halvmantel och/eller skott i bröstkorgen så behöver dom inte ens gissa vad dom dog av 

Ja gifter kan lakas ut men inte fullständigt.

men dom enda som "hittar" utplacerat gift i skogen brukar konstigt nog var diverse vargkramare/djurvänner 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
lsjonsson
6 hours ago Irbis sa:

Isjonsson - Svårigheten där torde vara att dels används inte alltid skjutvapen för att avliva djuren och dels är kadavren ofta förruttnade när de hittas. Har kulan då passerat igenom kroppen lär inte SVA hitta någon sårkanal. 

Dahla - Ja och nej, om du publicerar en artikel i en vetenskaplig journal där du presenterar datat och hur du tolkat det för att komma fram till att utomjordingar forslat vargarna till mars så finns det därefter två olika hypoteser. Sen är det upp till läsaren att avgöra vem som har högst trovärdighet. Senare artiklar kommer då referera till din respektive den befintliga artikeln och stödja eller förkasta era slutsatser.

Du kan så klart ha rätt i att forskarna är köpta. Men tänk på att de har gått i skolan i 12 år, sen 4-5 år på universitet, sen 4-5 års doktorerande, därefter post-docs, skrivit ansökningar var tredje år för att få ihop pengar till sin lön. Det är många sena nätter, stress och slit. Om de låtit sig köpas så är det forskningsfusk, uppdagas det kommer de avskedas och inte kunna arbeta som forskare igen. Det är en ganska stor risk att ta och allihop skulle alltså varit med på det, för en vetenskapligt sett ganska ointressant artikel. Dvs för deras CVn (som avgör om de får pengar nästa gång de skriver en ansökan) räknas den inte som någon större merit. Det innebär såklart inte att de har rätt. De kan mycket väl ha fel, men analyserna och slutsatserna visar att det sannolikt är som de skriver.

När siffror presenteras på hur många tigrar som försvinner, utdöenderisken för diverse hajarter mm så räknar man på mer eller mindre samma sätt som i den här artikeln. Det finns mig veterligen aldrig, eller i så fall ytterst sällan, någon exakt siffra att tillgå. Liberg m.fl. har gjort samma sak, bara att det råkar handla om Sverige den här gången. 

Hipshot - håller med, det är trist när folk börjar pekas ut för saker de inte gjort. I Riala verkade väl den där vargskyddargruppen i tillägg. Stämmer dock inte med statistiken, artikeln räknar bara revirhävdande djur (alfadjuren om det är en flock) så statistiskt sett var det kanske 1/4 risk att någon av dem skulle dödats illegalt. Det går inte att räkna på ungvargar för de förflyttar sig för långt / har för hög naturlig dödlighet, skulle forskarna gjort det så hade jägarkåren blivit jätteupprörd. Eller vänta nu ? 

Ja, det har jag räknat ut att det är förruttnelse, m. m. Kulan går inte att hitta. Om du har lagt märke till inventeringarna på björn o varg så är varg ett exakt antal och inga + el. - procent som det kan fela på medan det på björn har varit ett + el. - procent som det kan fela på. SVA redovisar alla vargar som dom har hittat skottskador i från hagel av dom som skjuts under vargjakten. Den uppgiften brukar ju redovisas på skjutna vargar om jag inte minns fel.

Hur kan dom vara så exakt säkra på antalet vargar som finns i Sverige men inte på björnarna? Det är inte bara jag som undrar det.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Hipshot

Alltså detta med gift.. är inte det en jävla skröna som vissa kramare försöker hålla liv i? Grejen är att även om du när ett sjukligt hat gentemot varg så är de flesta rätt väl medvetna om att utlagt gift riskerar döda annat inkl hundar vilket gör det helt omöjligt att ens tänka sig.. 

Förövrigt så har väl forskningen fått krav på sig från politiskt håll att ta hänsyn till genus i sitt arbete.. oavsett.. och att det är ok att göra avsteg från det vetenskapliga för att hålla genusfanan högt.. Det kan inte vara kul att vara forskare och tvingas böja rygg och acceptera div hittepå.. men vad gör man inte för bibehållet anslag.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Edsvalla
39 minutes ago Hipshot sa:

Alltså detta med gift.. är inte det en jävla skröna som vissa kramare försöker hålla liv i?

Håller med. Kan inte tänka mig att det finns en endaste jägare som riskerar att förgifta hunden. För den största konflikten enligt mig är just risken att vargen ger sig på hundarna. Det skulle vara intressant att få siffror svart på vitt hur många av vargarna som tjuvskjutna, inte antagande om det utan fakta. Det är väl det som forskning handlar om, fakta och inte antagande.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Älgflugornas Herre

Kollar lite snabbt på SVAs obduktionsrapporter (de jag i brådrasket hittade) från licensjakterna för att jaga fram lite fakta till diskussionen. Noterar följande i rapporterna:

2017: 1 skottskadad varg (12 inkapslade hagel). 5 st hade äldre revbensfrakturer (älgspark?)

2018: inga äldre skottskador. 2 st hade äldre revbensfrakturer (älgspark?)

2021: inga äldre skottskador. 2 st hade äldre revbensfrakturer (älgspark?)

Från tre licensjakter har man alltså belägg för en påskjuten varg och 9 st som har revbensfrakturer från yttre våld. Men hur många träffas av klöven i huvudet eller får en revbensflisa genom lungan och dör av sparken? Så den intressanta frågan är hur många vargar som  stryker med när de jagar älg. Hur stor är risken för en varg att under sina 3 första levnadsår dödas av älg (för efter 3 års ålder borde de vara så erfarna att risken minskar)?

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
lsjonsson
17 minutes ago Älgflugornas Herre sa:

Kollar lite snabbt på SVAs obduktionsrapporter (de jag i brådrasket hittade) från licensjakterna för att jaga fram lite fakta till diskussionen. Noterar följande i rapporterna:

2017: 1 skottskadad varg (12 inkapslade hagel). 5 st hade äldre revbensfrakturer (älgspark?)

2018: inga äldre skottskador. 2 st hade äldre revbensfrakturer (älgspark?)

2021: inga äldre skottskador. 2 st hade äldre revbensfrakturer (älgspark?)

Från tre licensjakter har man alltså belägg för en påskjuten varg och 9 st som har revbensfrakturer från yttre våld. Men hur många träffas av klöven i huvudet eller får en revbensflisa genom lungan och dör av sparken? Så den intressanta frågan är hur många vargar som  stryker med när de jagar älg. Hur stor är risken för en varg att under sina 3 första levnadsår dödas av älg (för efter 3 års ålder borde de vara så erfarna att risken minskar)?

Tack för den infon!:thumbsup: Jag hade för mig att det var glest mellan skottskadade vargar som skjuts under vargjakten.

Link to post
Share on other sites
Edsvalla

Hur många av dessa vargar genom åren som har "inkapslade hagel" är från att folk har försökt att skydda sin hund? En §28 som inte innebar att vargen dog och att skytten inte vågat ringa polisen p.g.a alla följder man får räkna med oavsett den är befogad eller ej.

Link to post
Share on other sites
JoPe

Om man laddar ner artikeln så föreslår Elsevier att man också ska läsa ett brev till editorn där någon annan, av brevets innehåll väl insatt forskare kritiserar artikelns innehåll för att presentera datan på ett vinklat sätt för att stödja vår nuvanrande förvaltningsmodell. Kritiken (som jag förstår) är i huvudsak att de vandrar kreativt mellan antal och andel och att reslutatet ändras om man håller sig konsekvent till andel. Antagandet att försvunnen = tjuvskjuten ifrågasätts lite.

Link to post
Share on other sites
killer_mouse
5 hours ago Hipshot sa:

Alltså detta med gift.. är inte det en jävla skröna som vissa kramare försöker hålla liv i? Grejen är att även om du när ett sjukligt hat gentemot varg så är de flesta rätt väl medvetna om att utlagt gift riskerar döda annat inkl hundar vilket gör det helt omöjligt att ens tänka sig.. 

Förövrigt så har väl forskningen fått krav på sig från politiskt håll att ta hänsyn till genus i sitt arbete.. oavsett.. och att det är ok att göra avsteg från det vetenskapliga för att hålla genusfanan högt.. Det kan inte vara kul att vara forskare och tvingas böja rygg och acceptera div hittepå.. men vad gör man inte för bibehållet anslag.

Skröna å skröna njae förgiftat kött har ju "hittats" men oddsen att en radom skogsflanör hittar dom småbitar som har blivit uppvisade är ju skrattretande men ingen absolut ingen ifrågasätter personen som hittar dom 

Var väl nån åtel som hittades indränkt i glykol med  om jag inte minns alldeles fel strategisk placera nära en allmän väg som hittades av en "random" 

Link to post
Share on other sites
Dahla
På 2021-04-01 at 10:25 JoPe sa:

Om man laddar ner artikeln så föreslår Elsevier att man också ska läsa ett brev till editorn där någon annan, av brevets innehåll väl insatt forskare kritiserar artikelns innehåll för att presentera datan på ett vinklat sätt för att stödja vår nuvanrande förvaltningsmodell. Kritiken (som jag förstår) är i huvudsak att de vandrar kreativt mellan antal och andel och att reslutatet ändras om man håller sig konsekvent till andel. Antagandet att försvunnen = tjuvskjuten ifrågasätts lite.

Vilket fick mig att tänka på "spin doctor"

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Spin_(PR)

Men det kanske är lite långsökt.

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Järven
På 2021-04-01 at 13:10 killer_mouse sa:

Skröna å skröna njae förgiftat kött har ju "hittats" men oddsen att en radom skogsflanör hittar dom småbitar som har blivit uppvisade är ju skrattretande men ingen absolut ingen ifrågasätter personen som hittar dom 

Vart, när, hur många fall och vilket gift har hittats ?

Är det analyserat att det var "förgiftat" eller var det någon som "trodde det" ?

 

Link to post
Share on other sites
killer_mouse
3 hours ago Järven sa:

Vart, när, hur många fall och vilket gift har hittats ?

Är det analyserat att det var "förgiftat" eller var det någon som "trodde det" ?

 

https://vargenstid.wordpress.com/2009/04/16/flera-tips-om-giftjagare/

Är ju ett tag sen men 

Dock fortfarande hittade under mystiska omständigheter 

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
 • Create New...